Mediacje i negocjacje

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Gertruda Kmiecik

MEDIACJE I NEGOCJACJE
(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. Przeworsk WK 38588 ; WK 40603 ; WK 47790 ; WK 45412
 2. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak", 1999. Przeworsk CzK 37 ; WK 43814
 3. Jak odnieść sukces w negocjacjach / Paul Steele, John Murphy, Richard Russill. - Wyd. 2. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. Przeworsk WK 47219
 4. Jak skutecznie negocjować / Alan Fowler. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Petit", 2001. Przeworsk WK 42710
 5. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. - Warszawa : "Difin", 2015. Przeworsk MKsK 316
 6. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2003. Przeworsk WK 44389
 7. Mediacja - jestem za / Maciej Bobrowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Przeworsk WK 48424
 8. Mediacja rodzinna : praktyczny poradnik / Monika Kaźmierczak, Janusz Kaźmierczak. - Warszawa : "Difin", 2015. Przeworsk WK 52352
 9. Mediacja sądowa i pozasądowa : zarys wykładu / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz. - 2. wyd. popr. i uzup., stan prawny na 1 października 2013 r. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Przeworsk MKsK 34
 10. Mediacje w prawie / red. Janina Czapska, Maksymilian Szeląg-Dylewski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. Przeworsk WK 52275
 11. Negocjacje : Harwardzki Projekt Negocjacyjny w 10 pytaniach / Maurice A. Bercoff. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Przeworsk WK 47223
 12. Negocjacje doskonałe : wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby udało ci się za pierwszym razem / Gavin Kennedy. - Poznań : "Rebis", 2000. Przeworsk MKsK 65
 13. Negocjacje i mediacje / Kamilla Bargiel-Matusiewicz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Przeworsk MKsK 31
 14. Negocjacje międzynarodowe / Magdalena Kendik. - Warszawa : "Difin", 2009. Przeworsk WK 48924
 15. Negocjacje w biznesie / Zbigniew Nęcki. - Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu, 1995. Przeworsk WK 39189
 16. Negocjacje w stosunkach międzynarodowych / Stanisław Bieleń. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2013. Przeworsk WK 51468
 17. Negocjowanie / Willem Mastenbroek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Przeworsk WK 39240 ; WK 40158 ; WK 41222
 18. Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej / Agnieszka Lewicka-Zelent. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Przeworsk WK 50897
 19. Odchodząc od NIE : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji / William Ury. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. Przeworsk WK 40602
 20. Prawne podstawy resocjalizacji / Małgorzata Kuć. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. Przeworsk MKsK 34
 21. Przedsiębiorczość : wybrane zagadnienia z etyki w biznesie : techniki negocjacji : poradnik dla nauczyciela / Filip Żurakowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Przeworsk WK 41354 ; WK 41355
 22. Różnice kulturowe w biznesie / Radosław Zenderowski, Bartosz Koziński. - Warszawa : "CeDeWu", 2012. Przeworsk MKsK 316
 23. Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. - Warszawa : "Difin", 2013. Przeworsk WK 51497
 24. Szkoła dyskutowania : techniki argumentacji, dyskusje, dialogi / Heinz Lemmermann. - Wrocław : "Astrum", 1997. Przeworsk WK 39466 ; WK 40155
 25. Sztuka dyskutowania / Witold Marciszewski. - Wyd. 4 poszerz. - Warszawa : "Aleph", [1996]. Przeworsk WK 40365
 26. Sztuka negocjacji / Gerard I. Nierenberg. - Wyd. nowe, kompl. - Warszawa : "Studio Emka", cop. 1998. Przeworsk WK 41174
 27. Terapia w resocjalizacji. - Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa: "Żak", 2009. Przeworsk WK 48898
 28. Umiejętność negocjowania w biznesie / Elizabeth M. Christopher. - Poznań : Zysk i S-ka, 1998. Przeworsk WK 41207
 29. Wstęp do psychologii / Andrzej Augustynek. - Warszawa : "Difin", 2009. Przeworsk WK 49864
 30. Zdobywanie informacji : technika szybkiego zadawania trafnych pytań / Vera F. Birkenbihl. - Wyd. 1 przetworzone. - Wrocław : "Astrum", cop. 1998. Przeworsk WK 48203

 

 

Artykuły:

 1. Asertywne rozwiązywanie konfliktów / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. - 2015, nr 10, s. 23-27.
 2. Diagnozowanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między nieletnim sprawcą przestępstwa a ofiarą przez postępowanie mediacyjne / Katarzyna Potaczała // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne. Warszawa : "Żak", 2009. - S. 297-309, bibliogr. Przeworsk WK 48898
 3. Dlaczego warto mediować? / Grzegorz Socha // Wychowawca. - 2015, nr 2, s. 22-25.
 4. Dyrektor jako mediator i negocjator / Izabela Derewicz-Czupryniak, Małgorzata Knoll.//W: Rozwiązywanie konfliktów w szkole : poradnik dla nauczycieli. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. - S. 23-27, bibliogr. Przeworsk WK 48176
 5. Działalność kuratora alternatywą mediacji / Dariusz Mazur // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 27-31.
 6. Efektywne negocjacje / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s. 38-41.
 7. Istota i procedura postępowania mediacyjnego po wyroku w opinii skazanych / Janusz Stanek, Dorota Lizoń-Szłapowska //W: Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S. 437-459. Przeworsk WK 49958
 8. Jak budować relacje z uczniami? / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 7, s. 12.
 9. Konflikty między dziećmi : wychowawca w roli mediatora / Małgorzata Stańczyk // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 10-11.
 10. Konflikty między uczniami / Małgorzata Tomera // Życie Szkoły. - 2015, nr 7, s. 18-21.
 11. Konflikty w rodzinie wyzwaniem dla pracy socjalnej / Agnieszka Rumianowska, Małgorzata Jagodzińska // Praca Socjalna. - 2014, nr 4, s. 34-45.
 12. Konflikty w środowisku szkolnym / Remigiusz Koc //W: Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 192-219. Przeworsk WK 50609 ; MKsK 37
 13. Kto panuje nad konfliktami w szkole? I co się dzieje, kiedy uczniowie je przejmują? / Paulina Porzucek-Sabier //W: Wybrane aspekty komunikacji społecznej. Toruń : Adam Marszałek, 2007. - S. 190-200. Przeworsk WK 46855
 14. M jak mediacje : abecadło szkolnych relacji / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 12.
 15. Media w życiu rodziny : rodzaje mediacji korzystania z mediów / Anna Kołodziejczyk // W: Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze. Kraków : "Impuls", 2013. - S. 49-69. Przeworsk WK 51362
 16. Mediacja / Wiesław Wojciech Szczęsny // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / pod red. Tadeusza Pilcha. - Warszawa: „Żak", cop. 2004. - S. 122-124. Przeworsk CzK 37
 17. Mediacja - rozwiązywanie konfliktów bez przemocy / Magdalena Grudziecka // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 28-30.
 18. Mediacja – skuteczne rozwiązanie? / Iwona Klonowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 2, s. 32-34.
 19. Mediacja – szansa dla pokrzywdzonego? / Monika Płatek // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 21-24.
 20. Mediacja jako droga do rozwiązywania konfliktu / Beata Łyżwa, Monika Wojtkowiak //W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 383-392, bibliogr. Przeworsk WK 48771
 21. Mediacja jako forma rozwiązywania konfliktów / Agnieszka Olszewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, dod. Poradnik Dyrektora, s. 9-11.
 22. Mediacja jako szansa rozwiązywania konfliktów szkolnych / Krzysztof Polak // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 30-34, bibliogr.
 23. Mediacja raz jeszcze / Lidia Pustkowiak // Niebieska Linia. - 2005, nr 2, s. 22-25.
 24. Mediacja sądowa jako alternatywa wobec tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości / Aneta Michalska-Warias //W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 393-405. Przeworsk WK 48771
 25. Mediacja szkolna w opinii uczniów i nauczycieli szkoły średniej / Agata Linkiewicz //W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 371-382. Przeworsk WK 48771
 26. Mediacja w służbie rodziny / Izabela Gieryszewska, Kazimierz Franczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 57-58.
 27. Mediacja w sprawach o rozwód i separację / Agnieszka Środek //W: Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - S. 207-211. Przeworsk WK 48780-48781
 28. Mediacja zamiast izolacji / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 13-15.
 29. Mediacje rodzinne / Sebastian Jakubiec // Wychowawca. - 2012, nr 12, s. 20-21.
 30. Mediacje rówieśnicze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / Katarzyna Mimiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 8, s. 42-44.
 31. Mediacje rówieśnicze w szkole / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2008, nr 10, s. 18-19
 32. Mediacje w konfliktach z udziałem dzieci. Doświadczenia Komitetu Ochrony Praw Dziecka / Tamara Pocent // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 6-8.
 33. Mediacje w pracy służb społecznych / Mariusz Wiśniewski // Praca Socjalna. - 2014, nr 6, s. 45-53.
 34. Mediacje w przedszkolu? / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 62-65.
 35. Mediacje w rodzinie - możliwość pokojowego rozwiązania konfliktu / Jolanta Szada-Borzyszkowska // W: Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa : praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek. - S. 275-288. Przeworsk WK 52318
 36. Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych w percepcji wychowanków schronisk dla nieletnich / Marta Porembska // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 2, s. 85-95, bibliogr.
 37. Mediator szkolny - jego umiejętności psychopedagogiczne / Agnieszka Lewicka // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 361-370, bibliogr. Przeworsk WK 48771
 38. Nauczyciel jako mediator w konfliktach rówieśniczych / Marcin Jaroszewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 29-31.
 39. Negocjacje - scenariusz zajęć dla gimnazjalistów / Dorota Stawicka // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1-2, s. V-VIII.
 40. Negocjacje, czyli po prostu rozmowa... / Małgorzata Łuba // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3 [właśc. nr 1], s. 25-28.
 41. Negocjacje : scenariusz zajęć dla gimnazjalistów / Dorota Stawicka // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, wkładka, s. V-VIII.
 42. Negocjacje w przedszkolu : zestaw ćwiczeń / Małgorzata Łuba // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3 [właśc. nr 1], wkł. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 37-40.
 43. Negocjator w szkole... czyli sztuka kontaktów interpersonalnych / Danuta Narożna // Lider. - 2006, nr 3, s. 14-16.
 44. Negocjator w szkole czyli sztuka kontaktów interpersonalnych / Danuta Narożna // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 11, s. 32-34
 45. O mediacjach i treningu mediacyjnym / Joanna Koch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 30-34.
 46. O Polskim Stowarzyszeniu Mediatorów / K.K. // Polityka Społeczna. - 1999 nr 2 s. 43.
 47. O potrzebie mediacji / Maciej Zydlewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 37-40.
 48. O skutecznej mediacji / Maria Ratajczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 40-41.
 49. Od konfliktu do porozumienia - czyli o rozwiązywaniu konfliktów drogą mediacji / Jolanta Szada-Borzyszkowska, Jerzy Śliwa// W: Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach. Warszawa : "Żak", cop. 2014. - S. 280-291. Przeworsk WK 51945
 50. Pojednanie z ofiarą / Ryszarda Socha // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 3, s. 13-16.
 51. Przyjaźń i konflikty / Małgorzata Cywińska // Życie Szkoły. - 2005 nr 1, s. 4-9.
 52. Przyszłość mediacji rodzinnych w Polsce. Cz 1 / Mira Prajsner // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 25-28.
 53. Przyszłość mediacji rodzinnych w Polsce. Cz. 2 / Mira Prajner // Remedium. - 2010, nr 9, s. 13-15.
 54. Rodzinne domy terapeutyczne wsparte na Korczakowskiej idei sumienia i autoodpowiedzialności / Andrzej Bałandynowicz // Nowa Szkoła. - 2012, nr 9, s. 7-25.
 55. Rola i kompetencje kuratorów zawodowych w mediacjach rodzinnych / Anna Siudem //W: Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 201 - 210. Przeworsk WK 50589
 56. Rola psychologa szkolnego wobec konfliktów : działania profilaktyczne i interwencyjne / Elżbieta Czwartosz //W: Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 129-139, bibliogr. Przeworsk WK 49793
 57. Sekrety skutecznych negocjacji narzędziem pracy dyrektora przedszkola / Marzena Frąckowiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, dod. Poradnik Dyrektora, s. 11-16.
 58. Sprawiedliwość naprawcza. Od spraw karnych po konflikty sąsiedzkie / Anna Staszewska // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 24-27.
 59. Szkolne mediacje / Aleksandra Denst-Sadura// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 35, s. 12.
 60. Szkolny warsztat mediacyjny a przemoc / Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska // Niebieska Linia. - 2014, nr 1, s. 27-29.
 61. Trzy razy M / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 29-30. 
 62. Wilk i zając, czyli każdy może się dogadać / Agnieszka Stawowska// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 25 – 27.
 63. Zastosowanie mediacji w przygotowaniu skazanego do opuszczenia zakładu karnego : możliwości i potrzeby / Arkadiusz Urbanek //W: Wybrane aspekty komunikacji społecznej. Toruń : Adam Marszałek, 2007. - S. 177-189, bibliogr. Przeworsk WK 46855
 64. Zastosowanie metody Mind Mappingu w przekazywaniu informacji i wspieraniu kreatywności podczas rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji / Jakub Jurkowski //W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 351-359, bibliogr. Przeworsk WK 48771

 

 

Autor: Gertruda Kmiecik