Bezpieczny Internet

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Anna Szewczyk

Bezpieczny Internet
(Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2016)

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Przeworsk WK 50923
 2. Bunt sieci / Edwin Benedyk. - Warszawa : "Polityka Spółdzielnia Pracy", 2012.
  Przeworsk WK 50972
 3. Call girl i video sex chat - praca dla wyzwolonych seksualnie kobiet czy forma współczesnej prostytucji? / Marta Godzwon. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Przeworsk WK 50392
 4. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. - Kraków : "Salwator", 2011.
  Przeworsk WK 49876
 5. Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015.
  Przeworsk WK 52065
 6. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010.
  Przeworsk WK 49765
 7. Cyberseks / Andrzej Zwoliński. - Kraków : "Petrus", 2014.
  Przeworsk WK 51511
 8. Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2013.
  Przeworsk WK 51513
 9. Człowiek i uzależnienia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Dariusz Sarzała. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2010.
  Przeworsk MKsK 613
 10. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Przeworsk WK 51614
 11. Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach / red. nauk. Anna Karpińska, Monika Zińczuk. - Warszawa : "Żak", cop. 2014.
  Przeworsk WK 51945
 12. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Przeworsk MKsK 613/614 ;
  Przeworsk WK 51892
 13. Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tl. Bolesław Ludwiczak. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2014.
  Przeworsk WK 51776
 14. Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. - Warszawa : "Żak", cop. 2013.
  Przeworsk WK 51416
 15. Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych / Paweł Topol. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013.
  Przeworsk WK 51929
 16. Internet : prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług = Problems of net, portals end e-Services = Probleme von Netzen, Portalen und E-Dienstleistungen / red. Grażyna Szpor i Wojciech R. Wiewiórski ; aut.: Dorota Chromicka [i in.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2012.
  Przeworsk MKsK 34
 17. Internetowe gatunki dziennikarskie / red.nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
  Przeworsk WK 49662
 18. Jak pozostać anonimowym w sieci : omijaj natrętów w sieci - chroń swoje dane osobowe / Radosław Sokół. - Gliwice : "Helion", 2015.
  Przeworsk WK 51930
 19. Kryminalistyka czyli Rzecz o metodach śledczych / Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2011.
  Przeworsk WK 50945
 20. Młodzież, rówieśnicy i nowe media : społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Hanna Tomaszewska. - Warszawa : "Żak", 2012.
  Przeworsk WK 50947
 21. Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie : aspekty prawnokarne / Maciej Siwicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
  Przeworsk MKsK 34
 22. Nowe media w systemie komunikowania : edukacja, cyfryzacja / pod red. Marka Jezińskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2011.
  Przeworsk WK 51568
 23. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Wyd. 2. - Kraków : "Salwator", 2010.
  Przeworsk WK 50895
 24. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Przeworsk WK 51782
 25. Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Przeworsk WK 51478
 26. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Przeworsk WK 50476
 27. Płytki umysł : jak internet wpływa na nasz mózg / Nicholas Carr ; [tł. Katarzyna Rojek]. - Gliwice : "Helion", 2013.
  Przeworsk WK 51263
 28. Pornografia / red. Marek Mozgawa ; [aut. Magdalena Budyn-Kulik i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
  Przeworsk WK 51193
 29. Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  Przeworsk WK 50589
 30. Pożeracze mózgów (Media i Ty) / Wojciech Warecki, Marek Warecki. - Warszawa : "Fronda", 2013.
  Przeworsk WK 51265
 31. Przestępczość zorganizowana : system zwalczania / Wiesław Mądrzejowski. - [Wyd. zaktual.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Literackie Wojciech Butkiewicz, cop. [2015].
  Przeworsk WK 52355
 32. Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialnośc za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Przeworsk WK 51184
 33. Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Przeworsk WK 51203
 34. Sieci oburzenia i nadziei : ruchy społeczne w erze internetu / Manuel Castells ; tł. Olga Siara. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
  Przeworsk WK 51683
 35. Społeczne aspekty nowych mediów : analiza społeczeństwa sieci / Jan van Dijk ; przekł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  Przeworsk WK 49469
 36. Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod redakcją Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. - Warszawa : "Difin", 2015.
  Przeworsk WK 52015
 37. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; [aut.: Agnieszka Bieńczyk-Missala i in.]. - Warszawa : "Scholar", 2010.
  Przeworsk MKsK 32
 38. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Przeworsk WK 50163
 39. Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość? / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Przeworsk WK 50659
 40. Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / pod red. nauk. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka. - Kraków : "Impuls", 2013.
  Przeworsk WK 51362
 41. Wyloguj się do życia / William Powers ; tł. Ewa Kleszcz. - Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, cop. 2014.
  Przeworsk WK 51799
 42. Wyłącz zanim będzie za późno : uzależnienie od komputera i internetu / Petra Schuhler, Monika Vogelgesang ; przekł. Paweł Kaźmierczak, Elżbieta Sierosławska, Izabela Walczak. - Kraków : "WAM", cop. 2014.
  Przeworsk WK 51841
 43. Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
  Przeworsk WK 49958
 44. Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia / red. nauk. Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010.
  Przeworsk WK 50677
 45. Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży / pod red. nauk. Wiesławy Walc. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015.
  Przeworsk WK 52603
 46. Związki miłosne w sieci : poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych / Kamila Kacprzak, Roman Leppert. - Kraków : "Impuls", 2013.
  Przeworsk WK 51442

 

ARTYKUŁY z czasopism:

 1. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 16-17
 2. Agresja elektroniczna - nowe wyzwania / Kamila Knol.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31
 3. Agresja elektroniczna - program zajęć dla uczniów / Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 10, s. 29-34
 4. Agresja elektroniczna / Agnieszka Graczyk.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 26-27
 5. Agresja elektroniczna / Joanna Jaworska.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 26-27
 6. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 4 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2010, nr 7-8, s. 6-7
 7. Cyberprzemoc - zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 12-15
 8. Cyberprzemoc / Anna Potocka.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 24-25
 9. Cyberprzemoc / Marta Grzybowska.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 49-51
 10. Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza / Anna Maria Wesołowska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 46-49
 11. Cyberprzemoc w gimnazjum / Krzysztof Nowakowski, Natalia Kroker, Beata Świątek-Brzezińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 46-50
 12. Cyberprzemoc wśród młodzieży (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Małgorzata Fedorowicz-Nalaskowska.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 3, s. 60-62
 13. Cyberprzemoc-zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 12-15
 14. Cyber-zagrożenia / Katarzyna Padło.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 18-19
 15. Cyberzagrożenie czy cyberszansa ? / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 27-30
 16. Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka? / Agata Grabowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 38-43
 17. Czy Internet to świat bez zasad? / Kamila Knol.// Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 4-5
 18. Dwa światy, jedna przemoc / Jacek Pyżalski ; rozm. przepr. Małgorzata Pomianowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 70-74
 19. Dzieci i młodzież w sieci / Katarzyna Kaliszewska-Czeremska.// Remedium. - 2012, nr 7-8, s. 6-7
 20. Flaming - "wojna" na słowa / Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 31-35
 21. Funkcjonowanie internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży / Aleksandra T. Tłuściak-Deliowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 8, s. 30-34, bibliogr.
 22. Grooming - uwodzenie dzieci w Internecie / Radosław Mysior.// Remedium. - 2012, nr 9, s. 4-5
 23. Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych / Agata Grabowska.// Lider. - 2010, nr 3, s. 21-24
 24. Internet w edukacji / Witold Kołodziejczyk, Bartosz Kramek.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 64-70
 25. Internetem w nauczyciela : cyberprzemoc jest przykrym i bolesnym doświadczeniem / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 21, s. 8
 26. Jak edukować, by zwalczać przemoc? / Agnieszka Sosińska.// Niebieska Linia. - 2015, nr 2, s. 10-12
 27. Jak przeciwdziałać cyberbullyingowi / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 78-80
 28. Jak się ustrzec przed zagrożeniami we współczesnym świecie? : scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Górecka.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 16-17
 29. Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. // Remedium. - 2010, nr 7-8, s. 63
 30. Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 51-55, bibliogr.
 31. Nowe czasy - nowe zagrożenia : cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i internetu (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 49-55
 32. Nowe zagrożenia - nowe uzależnienia : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Ewelina Czajkowska.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 23
 33. O zagrożeniach w sieci / Natalia Kroker.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 33-37
 34. Odbiór Internetu przez gimnazjalistów / Dominika Stańczak.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 32-39
 35. Patologie i zagrożenia wirtualnego świata - wybrane aspekty / Sylwester Bębas.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, s. 21-26
 36. Procedura reagowania na cyberbullying / Anna Borkowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 74-77
 37. Przedszkolak w sieci / Aleksandra Małyska [i in.].// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 24-30
 38. Przytul hejtera : o radzeniu sobie z cyberprzemocą / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 20, s. 11
 39. Rówieśnicza agresja elektroniczna - co wiemy po dekadzie badań? / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2013, nr 9, s. 26-27
 40. Ryzykowne zachowania a nowe media : w kręgu uzależnień behawioralnych / Kinga Maria Kaczmarek.// Remedium. - 2014, nr 7-8, wkł. s. 1-3
 41. Seksting : tylko nikomu nie pokazuj moich zdjęć... / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 61-63
 42. Sexting - wyzwanie dla prawa i rzeczywistości / Małgorzata Dziewanowska.// Niebieska Linia. - 2012, nr 2, s. 27-29
 43. Syndrom łatwości życia / Sebastian Wasiołka.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1-2, s. 69-71
 44. Szkoła w pułapce Internetu / Janusz Morbitzer.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9-10, s.18-27
 45. Szykanowanie elektroniczne - istota problemu i profilaktyka / Jana Hanuliakova, Katarina Holla, Erich Petlak.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7-8, s. 26-30
 46. To od nas zależy najwięcej / Maciej Kułak.// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 11, s. 9
 47. Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne : zagrożenia / Marta Kondracka.// Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5-11
 48. Wojna w internecie / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 20-21
 49. Wołanie o pomoc / Tadeusz Perzanowski.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 10-15
 50. Wybrane aspekty prawne cyberprzemocy / Olga Trocha.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 82-85
 51. Złapani w sieć... : raport. Nauczyciele celem cyberprzemocy / Anna Wojciechowska.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 5, s. 15

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE:

 1. Hejting, stalking...: [Dokument elektroniczny] agresja w XXI wieku. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2015.
  Przeworsk WK 204 DO
 2. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013.
  Przeworsk WK 143 DO
 3. Przyjaciele...? [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2013].
  Przeworsk WK 148 DO
 4. Zaplątani w sieć. 01, Happy slapping [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013.
  Przeworsk WK 146 DO
 5. Zaplątani w sieć. 02, Cyberbullying [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013.
  Przeworsk WK 145 DO
 6. Zaplątani w sieć. 03, Sexting [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013.
  Przeworsk WK 147 DO
 7. Życie w sieci. Jestem tu obok [Film] / reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : "WAM", 2014.
  Przeworsk WK 206 DO

 

Autor: Anna Szewczyk