KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006)
Bibliografia przedmiotowa
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Druki zwarte:

 1. A to co na krótko może być na zawsze : pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego / pod red. nauk. Ewy Hoffmann-Piotrowskiej i Jadwigi Puzyniny. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007.
  WJ 53545
  WL 44601
  WP 96535
 2. Analiza poezji : szkice interpretacyjne wierszy współczesnych / Małgorzata Niemczyńska. - Kraków : "Omega", 2000
  WP 89071
  MKsK 821(091)A/Z
 3. Interpretacje wierszy : gimnazjum / Jacek Poznański. - Warszawa : "Skrypt", 2004
  WP 91956
 4. Jak analizować wiersze poetów współczesnych : poradnik dla uczniów i nauczycieli / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002
  WP 92582
  CzP 372.881.116.21
 5. Ksiądz Jan Twardowski : szkic o poecie / Stanisław Grabowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1999.
  WK 41853
 6. Ksiądz Paradoks : biografia Jana Twardowskiego / Magdalena Grzebałkowska. - Kraków : "Znak", 2011.
  WP 104388
  WP 106963/G
 7. Ksiądz Paradoks : biografia Jana Twardowskiego / Magdalena Grzebałkowska. - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2015.
  WK 52350
 8. Literatura polska w latach 1939-1989 / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
  WP 90712 – 19
  WP 81097 - 98
  WL 38065
  WL 37133 - 34
  WJ 47482
  WJ 48041
  WK 38053
  WK 38191
  MKsK 821.162.1(091)
  CzP 821.162.1(091)
 9. Metafizyka oczywistości : (o poezji ks. Jana Twardowskiego) / Marek Karwala. - Kraków : "Impuls", 1996.
  WJ 48387
  WJ 48388
  WK 41459
  WL 38551
 10. Nie przyszedłem pana nawracać : szkic o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego / Magdalena Żelasko. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007.
  CzP 821.162.1(091)A/Z
 11. Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012
  WJ 55044
 12. O języku i stylu poetyckim Jana Twardowskiego : zagadnienia wybrane / Ewa Ciesielska. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009.
  WP 101605
 13. Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", 2000
  CzP 821.162.1(091)
 14. Poezja współczesna w szkole : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej. - Warszawa : "Stentor", 1998
  WK 40889
  CzP 821.162.1(091)
 15. Poezja wymiaru sanctum : Kamieńska, Jankowski, Twardowski / Zofia Zarębianka. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992.
  WJ 53353
  WL 46291
 16. Poznawanie poezji : interpretacje / Zbigniew Lisowski. - Lublin : "Norbertinum", 2008
  WP 98388
  CzP 821.162.1(091)
 17. Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze : studia / pod red. Stefana Sawickiego, Andrzeja Tyszczyka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Teorii Literatury. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1992.
  CzP 82.0
 18. Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1995.
  CzP 821.162.1(091)A/Z
 19. Tekst : analizy i interpretacje / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Barbary Bonieckiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
  CzP 82.0
 20. To, co Boskie, to co ludzkie : materiały z sesji "Poezja religijna, metafizyczna, czy...?" / pod red. Rafaela Pyzałki. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996.
  WP 84666
 21. Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St.Pasierba / Anna Stempka. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006.
  WK 46903
 22. W stronę współczesności : studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku / pod red. Zbigniewa Andresa. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996
  WK 40112
  CzP 821.162.1(091)

 

Artykuły z czasopism

 1. Aksjologiczny wymiar mówienia w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska.// Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 1, s. 35-45
 2. Bliscy i najbliższa / Edyta Gietka.// Polityka. - 2007, nr 46, s. 119-121
 3. Bo w życiu najważniejsze jest samo życie : scenariusz / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 11, s. 27-29
 4. Bohaterowie Biblii cz. VIII : rozmowy z księdzem Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 28
 5. "Bóg, człowiek, świat" w poezji księdza Jana Twardowskiego cz. II / Stanisława Wojciechowska.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2002, nr 6, s. 30-33
 6. "Bóg, człowiek, świat" w poezji księdza Jana Twardowskiego cz. III / Stanisława Wojciechowska.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2003, nr 7, s. 32-36
 7. Bóg, człowiek, świat w poezji księdza Jana Twardowskiego / Stanisława Wojciechowska.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2002, nr 4-5, s. 26-30
 8. "Bóg umiłował świat..." (przyroda w poezji ks. Jana Twardowskiego): scenariusz poetycki dla klas VI szkół podstawowych oraz gimnazjów / Danuta Leszczyńska.// Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 42-43
 9. Cud życia i zdumienie śmiercią cz. X : rozmowa z ks. Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 28
 10. Czytanie świata w poezji Jana Twardowskiego / Iwona Morawska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 52-68
 11. Dzieci są niezwykłe cz. XI : rozmowy z księdzem Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 26
 12. Dziękuję ci za... "Podziękowanie" Jana Twardowskiego : (propozycja metodyczna dla kl. VI) / Joanna Piasta-Siechowicz, Mirosława Iwasiewicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 89-95
 13. Elementy języka potocznego w poezji ks. Jana Twardowskiego / Barbara Bartnicka.// Poradnik Językowy. - 2006, nr 3, s. 3-7
 14. Fauna i flora w wierszach ks. Jana Twardowskiego / Magdalena Żelasko.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 32-51
 15. Jan Twardowski - poeta humoru i nadziei : scenariusz wieczoru poetyckiego / Małgorzata Ohirko.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 26-28
 16. Jestem szczęśliwym księdzem cz. XVII : rozmowa z księdzem Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 24
 17. Kalendarium życia księdza Jana Twardowskiego / Aleksandra Iwanowska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1 s. 14-24
 18. Każdy jest ważny... cz. XVI : rozmowa z Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 26
 19. Kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno - bliskość Stwórcy w poezji ks. Jana Twardowskiego : (projekt lekcji) / Agnieszka Zaczkowska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 77-88
 20. Komplement muszę powiedzieć musze / Ewa Gołaszewska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 72-76
 21. Lubię ludzi : religijne i filozoficzne aspekty liryki Jana Twardowskiego / Renata Tucholska.// Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, s. 80-84
 22. Lubię pisać dla dzieci : rozmowa z księdzem Janem Twardowskim / rozmowa z księdzem Janem Twardowskim.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s.12-15
 23. Łaska zdziwienia cz. IX : rozmowy z ks. Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 29
 24. Mam serce, by kochać ... cz. VII : rozmowy z ks. Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 7-8, s. 42
 25. Mój anioł pójdzie przed tobą : scenariusz / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 36-37
 26. Nad trumną poety / Józef Życiński.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 98-100
 27. Nadzieja w ekumenizmie cz. XII / Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 28
 28. O możliwych modelach szkolnej interpretacji tekstu poetyckiego i kompozycji wypowiedzi na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Angelika Matuszek.// Edukacja. - 2013, nr 4, s. 114-132
 29. O poezji Jana Twardowskiego / Anna Czachorowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 22-24
 30. Obraz dziecka w twórczości księdza Jana Twardowskiego / Paulina Sutor.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 18-22
 31. Obraz świata wartości i doświadczeń uczniów wyłaniający się z interpretacji wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Ewelina Strawa.// Edukacja. - 2013, nr 4, s. 101-113
 32. Od doświadczenia ucznia do lektury tekstu - na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Grażyna Wiśniewska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 2, s. 60-67
 33. Poezja wciąż żywa... : wieczór poetycki / Edyta Świstowicz-Mazur, Renata Nadłonek.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2002, nr 6, s. 37
 34. Sens cierpienia cz. XIII : rozmowa z ks. Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 24
 35. Słowo o Janie Twardowskim, księdzu i poecie / Marta Bolińska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 25-31
 36. Spojrzenie na Dekalog cz. IV : rozmowy z ks. Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 28
 37. Spojrzenie na Dekalog cz. V : rozmowy z ks. Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 26
 38. Spotkanie. Esej nie tylko o miłości / Anna Legeżyńska.// Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 17-23 Sprawiedliwość według ks. Jana Twardowskiego / Iwona Mityk.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 69-71
 39. Szkoła uczuć Jana od Biedronek : (montaż słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Jana Twardowskiego) / Edyta Wróbel.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7/8, s. 22-23
 40. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą... : scenariusz wieczorku poetycko-muzycznego poświęconego poezji księdza Jana Twardowskiego / Iwona Błaszkowska, Katarzyna Szcześniak-Wodniok.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 24-25
 41. Święty ... pokój i spokój. Cz. XV : rozmowa z ks. Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 26
 42. "W świecie poezji ks. Jana od biedronki" : scenariusz montażu słowno - muzycznego / Beata Partyka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 3, s. 36 - 37
 43. Wiara, nadzieja, miłość : rozmowa z ks. Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 24
 44. Wiersz syntagmotoniczny Jana Twardowskiego / Witold Sadowski.// Przegląd Humanistyczny. - 2005, nr 4, s. 13-23
 45. Wspierające dobro... cz. II : rozmowy z ks. Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 28
 46. Z tą poezją łatwiej mi żyć : scenariusz poświęcony ks. Twardowskiemu / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 12, s. 26 - 27
 47. Z tęsknoty za Prawdą / Aleksandra Iwanowska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 9 - 13
 48. Zadziwienie światem : o dziecięcych tekstach księdza Jana Twardowskiego / Zofia Adamczykowa.// Guliwer. - 2006, nr 2, s. 20-26, bibliogr.
 49. Zaproszenie do poetyckiej szkoły uczuć : triada lekcyjna / Monika Simonjetz.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 11, s. 24-26
 50. Ziemia śmieje się kwiatami : scenariusz na 100-lecie urodzin ks. Jana Twardowskiego / Czesława Wydrzyńska.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 45-47
 51. Zło i dobro ... cz. III : rozmowy z ks. Janem Twardowskim / rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 3, s. 28
 52. Żegnaj, Profesorze / Maria Gudro - Puischel.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 96 - 97

 

Autor: Elżbieta Krupa