Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2017
Zestawiła : Urszula Buczkowska

Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1989-2016

Wydawnictwa zwarte:

 1. Metodyka wywiadówki z kultury fizycznej : przewodnik dla nauczycieli / Włodzimierz Puczyński ; Szkolny Związek Sportowy. Zarząd Główny. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989.
  Przemyśl WP 9148/b
 2. Nauczyciele - rodzicom. [Cz. 1], Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : "Bea-Bleja", 2002.
  Lubaczów WL 41796
 3. Nauczyciele - rodzicom. Cz. 2, Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.
  Lubaczów WL 41797
 4. Spotkania z rodzicami : inaczej, ciekawiej, skuteczniej / Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
  Lubaczów CzL 1599 B
 5. Spotkania z rodzicami : jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę / Anna Nowak. - Poznań : "G&P", 2000.
  Przeworsk WK 2536 B
 6. Szkolne spotkania z rodzicami : praca zbiorowa / pod red. Zdzisławy Zacłony. - Nowy Sącz : Kolegium Nauczycielskie, 1995.
  Przemyśl WP 109335, WP 109336

 

Artykuły z czasopism:

 1. Dotrzymać kroku : spotkania z rodzicami gimnazjalistów / Kazimierz Pietraszko. // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 224.
 2. Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami / Bernadeta Kosztyła. // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 11-13
 3. Jak nauczyciel powinien rozmawiać z rodzicami, żeby rodzice chcieli z nim rozmawiać / Ewa Bober. // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 20-23
 4. Jak pokonać agresję? : scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III SP / Lucyna Tomczyk. // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 24-25
 5. Jak pomagać rodzicom doceniać dziecko? / Blanka Poćwiardowska. // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, wkł. Wkładka Metodyczna, s. VI-X.
 6. Jak prowadzić spotkania z rodzicami? / Krzysztof Kwiatkowski. // Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 32-36.
 7. Jak poprowadzić wywiadówkę? / Dorota Kosmala. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 51
 8. Jak rozmawiać z rodzicami / Mikołaj Winiarski. // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 46-51
 9. Jakim jestem rodzicem? : scenariusz spotkania z rodzicami / Teresa Słowikowska. // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 21.
 10. Komunikacja interpersonalna w szkole : prezentacja na zebraniu z rodzicami / Wioletta Rafałowicz. // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 20-21.
 11. Koncepcja współpracy wychowawcy, uczniów, rodziców / Elżbieta Gawron // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 30-33
 12. Kształtowanie postaw konstruktywnego spędzania czasu wolnego u dzieci / Paulina Ilska. // Remedium. - 2015, nr 7-8, wkł. s. 1-6.
 13. Metody aktywizujące na zebraniach z rodzicami / Teresa Drwalewska Biesiada. // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 18-19.
 14. Nasze dziecko prosi o kieszonkowe : (spotkanie z rodzicami)? / Grażyna Kwella. // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, dod. S. VI-VIII
 15. Nie wywiadówki a spotkania / Urszula Gawron. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 18-21
 16. Pierwsze spotkanie z rodzicami / Małgorzata Nowak. // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9, s. 26-30.
 17. Porozmawiajmy z rodzicami … / Stanisław Lis. // Życie Szkoły. - 2003, nr 9, s. 554-555
 18. Problemy młodzieży dorastającej : spotkanie z rodzicami / Danuta Dąbrowska. // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 25.
 19. Rodzic – nauczyciel : trudne spotkania / Agnieszka Frankiewicz. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 48-49
 20. Rodzic w szkole - strategia rozmowy / Joanna M. Łukasik. // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 17-24.
 21. Rodzice idą do szkoły / Mariola Stasiak. // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 59-60
 22. Rodzice w szkole : scenariusze spotkań z rodzicami / Iwona Warzecha, Barbara Skomorowska. // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 20-21
 23. Rozwiązywanie konfliktu z rodzicami w praktyce / Irena Sierpowska-Glapiak. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 17-18.
 24. Scenariusz spotkania z rodzicami : jak chronić swoje dziecko przed ryzykownymi zachowaniami? / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere. // Remedium. - 2015, nr 5, s. 14-15.
 25. Scenariusze zajęć otwartych z rodzicami / Alicja Iwaniec. // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 24-25
 26. Spotkania adaptacyjne / Anna Kubik. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 41-43
 27. Spotkania z rodzicami / Teresa Słowikowska. // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 11-14.
 28. Spotkania z rodzicami jako element procesu edukacyjno-terapeutycznego szkoły specjalnej / Bernadeta Binnebesel. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, wkładka s. I-VII
 29. Spotkania z rodzicami w szkole : scenariusz zebrania rodziców uczniów klasy I szkoły podstawowej (rozpoczęcie roku szkolnego) / Danuta Rajska. // Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 28.
 30. Sztuka prowadzenia zebrań / Anna K. Kiełczewska. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 82-84.
 31. Ściąga dla belfra / Kinga Zarembińska-Heins. // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 48-49 Organizowanie spotkań z rodzicami
 32. Tematy do rozmów z rodzicami / Krystyna Budzianowska. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 42-50
 33. Uczniowie gospodarzami wywiadówki / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-12.
 34. Wspólnie rozwiązujemy problemy uczniów / Ewa Stojak-Ślęczek // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 22-23
 35. Wychowawca doradcą rodziców / J. Sienkiewicz. // Życie Szkoły. - 2002, nr 2, s. 73-79
 36. Wychowywać razem - moje spostrzeżenia o wywiadówkach / Marta Łazar. // Lider . - 2009, nr 7/8, s. 20-22.
 37. Wywiadówka? : wysiadam ! / Ewa Szperlich, Maria Lehman. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 121-123
 38. Wywiadówka - spotkanie - dialog : refleksje doświadczonego nauczyciela / Iwona Ratajek-Kolasa. // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 56-59.
 39. Wywiadówka na sportowo / Ewa Fronczek. // Lider. - 2006, nr 10, s.18.
 40. Wywiadówka o ochronie danych / Jarosław Feliński. // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 1, s. 37-39.
 41. Wywiadówka z fizycznej edukacji i gimnastyki korekcyjnej jako płaszczyzna kontaktów z rodzicami uczniów / Maria Brudnik. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 9, s. 26-34.
 42. Zebrania z rodzicami. Jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę? / Karolina Oleksa. // Biologia w Szkole. - 2016, nr 5, s. 35-40.
 43. Zebranie z rodzicami : jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę / Karolina Oleksa. // Życie Szkoły. - 2016, nr 3, s. 23-27.
 44. Zebranie z rodzicami nie musi być nudne ! / Anna Szymańska, Monika Binda-Matuszczak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 41-44.
 45. Zebranie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej / Anna Gorczowska. // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 20-21.
 46. Zebranie z rodzicami w formie warsztatów. – Bibliogr. / Danuta Kowalska. // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 9
 47. Zmarnowane wywiadówki / Lucyna Bojarska. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 76-82

 

Autor: Urszula Buczkowska