Powstanie warszawskie

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

 

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filii

w Jarosławiu, Lubaczowie lub Przeworsku

 


Druki zwarte:

 1. 1939 i 1944 : kilka zagadnień polskich / Jerzy Kirchmayer. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1957.
 2. Armia Ludowa w powstaniu warszawskim : wspomnienia / Józef Sęk-Małecki. - Warszawa : "Iskry", 1962.
 3. "Baszta" "K-3" walczy : z działań powstańczych na Mokotowie w 1944 roku / Antoni Woszczyk ; przedm. Bartelski L. M. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1973.
 4. Batalion "Kiliński" AK [Armii Krajowej] 1940-1944 / Bronisław Lubicz-Nycz ; pod red. Tomasza Strzembosza. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 5. Budowałam barykadę / Anna Świrszczyńska (Swir) ; fot. Jerzy Tomaszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984.
 6. Byli żołnierzami "Parasola" / Danuta Kaczyńska. - Wyd. 2. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985.
 7. Czas poza domem / Stanisław Batorski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984.
 8. 10. Dni powstania : kronika fotograficzna walczącej Warszawy / Stanisław Kopf ; fot. Andrzej Ancula [et al.]. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Pax", 1984.
 9. Dni walczącej Stolicy : kronika Powstania Warszawskiego / Władysław Bartoszewski. - Warszawa : "Świat Książki" : Muzeum Powstania Warszawskiego, 2011.
 10. Epizody powstania warszawskiego /fot. Jerzy Tomaszewski ; wstęp Roman Bratny ; oprac. graf. Maciej Urbaniec ; oprac. red. i wybór poezji Katarzyna Machowska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979.
 11. Generał "Monter" Antoni Chruściel : komendant podziemnej Warszawy / Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : Świat Książki - Weltbild Polska, 2012.
 12. Generał Tadeusz Bór-Komorowski w relacjach i dokumentach / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : "Rytm", 2000.
 13. Geneza powstania warszawskiego 1944 : dyskusje i polemiki / wybór i oprac. Leszek Grot. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1984.
 14. "Gustaw" - "Harnaś" dwa powstańcze bataliony / Robert Bielecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
 15. Halicz / Roksana Jędrzejewska-Wróbel ; na podst. wspomnień Henryka Kończykowskiego ; il. Ewa Poklewska-Koziełło. - Warszawa : "Muchomor", cop. 2006.
 16. Kanoniczki 1944 / Zdzisław Umiński. - Warszawa : "Pax", 1988.
 17. Kepi wojska francuskiego / Leszek Prorok. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 18. Kinderszenen / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Sic!", 2008.
 19. Konspiracja i powstanie w kampinosie 1944 / Józef Krzyczkowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961.
 20. Książka raportów lekarza dyżurnego : Szpital Wolski w okresie Powstania Warszawskiego / Zbigniew Woźniewski ; oprac. Maria Gepner-Woźniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
 21. Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. T. 1, cz. 1, Pamiętniki, relacje, zeznania / wybr. i oprac. Marian Marek Drozdowski, Maria Maniakówna, Tomasz Strzembosz ; wstęp Marian Marek Drozdowski ; [konsult. relacji i oprac. not wstępnych do poszczeg. dzielnic Władysław Bartoszewski ; plany sytuacyjne działań powstańczych w Warszawie oprac. Jan Rzepecki ; plan miejsc egzekucji ludności w czasie powstania warszawskiego 1 VIII-2 X 1944 r. oprac. Emilia Borecka] ; red. i przedm. Czesław Madajczyk ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
 22. Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. T. 1, cz. 2, Pamiętniki, relacje, zeznania / wybr. i oprac. Marian Marek Drozdowski, Maria Maniakówna, Tomasz Strzembosz ; wstęp Marian Marek Drozdowski ; [konsult. relacji i oprac. not wstępnych do poszczeg. dzielnic Władysław Bartoszewski ; plany sytuacyjne działań powstańczych w Warszawie oprac. Jan Rzepecki ; plan miejsc egzekucji ludności w czasie powstania warszawskiego 1 VIII-2 X 1944 r. oprac. Emilia Borecka] ; red. i przedm. Czesław Madajczyk ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
 23. Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. T. 2, Archiwalia / red. i przedm. Czesław Madajczyk ; wybr., oprac. i wstępem opatrzyli Marek Getter, Andrzej Janowski ; [konsult. dokum. Władysław Bartoszewski ; teksty niem przeł. Blandyna Meissner] ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
 24. Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. T. 3, Prasa, druki ulotne i inne publikacje powstańcze / red. i przedm. Czesław Madajczyk ; wybrali Władysław Bartoszewski, Lucjan Dobroszycki ; oprac. i wstępem opatrzył, kronikę waż. wydarz. powst. warsz. oprac. Władysław Bartoszewski ; indeksy Anna Czudołowska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
 25. Materiały do dziejów powstania warszawskiego. Cz. 1, W oczach Londynu / napisał Zygmunt Oranowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1945.
 26. Mokotów 1944 / Lesław M. Bartelski. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1986.
 27. Myśmy tu zawsze byli : dziennik z Powstania Warszawskiego 27 VII 1944-3 X 1944 / Tadeusz Dzier. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
 28. Na barykadach Powstania Warszawskiego / [Dokument ikonograficzny] oprac. i zdjęcia Wojskowa Agencja Fotograficzna. - Warszawa : Wojskowa Agencja Fotograficzna, [1984].
 29. Na barykadach Warszawy / Stanisław Komornicki. - Wyd. 6. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1981.
 30. Na Górnym Czerniakowie / Tadeusz Grigo ; przedm. Marian Stysiak. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1982.
 31. Na północ od Starówki : żołnierze łączności Żoliborza / Kazimierz Malinowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
 32. Nadwiślańskie reduty : Czerniaków, Powiśle, Żoliborz / Adam Kaska ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1971.
 33. Niemieckie materiały do historii powstania warszawskiego / Stanisław Płoski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.
 34. Norwid i poeci Powstania Warszawskiego / Kazimierz Świegocki. - Warszawa : "Pax", 2007.
 35. Od września do września / Zygmunt Jędrzejewski. - Warszawa : "Pax", 1989.
 36. Opowieść o zwyczajnej dziewczynie / Halina Irena Krahelska ; przedm. Wojciech Żukrowski. - Warszawa : "Horyzonty", 1972.
 37. Opuszczeni bohaterowie Powstania Warszawskiego / tekst Władysław Bartoszewski ; fot. Adam Bujak. - Kraków : "Biały Kruk", 2008.
 38. Pamiętnik z powstania warszawskiego / Miron Białoszewski. - Wyd. 8. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
 39. Pamiętniki żołnierzy baonu "Zośka" : powstanie warszawskie / wybór, red. Tadeusz Sumiński ; aut. pamiętników Jerzy Waleszkowski i in. - Wyd. 5 poszerz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986.
 40. Pełnić służbę : z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939-1945 / pod red. Anny Zawadzkiej i Zofii Zawadzkiej. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
 41. Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim 1944 r[oku] / Bożena Urbanek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
 42. Pieśni powstania warszawskiego / wybór i wstęp Stanisław Ryszard Dobrowolski. - Wyd. 2 uzup. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 43. Pod komendą "Gozdawy" : 1 VIII-4 X 1944 / Zbigniew Karol Wróblewski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989.
 44. Poezja i film Powstania Warszawskiego 1944 / Władysław Jewsiewicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2004.
 45. Polityczne przyczyny Powstania Warszawskiego / Aleksander Skarżyński. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
 46. Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i powstania warszawskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej : katalog / Jadwiga Cieślakiewicz, Hanna Falkowska, Andrzej Paczkowski ; ISH Narodowa Biblioteka. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1984.
 47. Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną / Jolanta Zabielska. - Kraków : "Impuls", 2010
 48. Powstanie '44 / Norman Davies ; przekł. [z ang.] Elżbieta Tabakowska. - Wyd. 3. - Kraków : "Znak", 2010.
 49. Powstanie mokotowskie : reportaż / Jerzy Pytlakowski. - Warszawa: "Czytelnik", 1946.
 50. Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej Armii Krajowej / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : "Semper", cop. 1999.
 51. Powstanie Warszawskie : antologia tekstów nieobecnych / wybór i red. nauk. Jacek Zygmunt Sawicki ; oprac. tekstów Janusz Marszalec, Jacek Zygmunt Sawicki. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004.
 52. Powstanie warszawskie / Antoni Chruściel ("Monter"). - Londyn : Williams Lea and Co, 1948.
 53. Powstanie warszawskie : artykuły, przemówienia, wspomnienia, dokumenty / Zenon Kliszko. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1969.
 54. Powstanie warszawskie / Jerzy Kirchmayer ; przedm. Aleksander Skarżyński. - Wyd. 9. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1984.
 55. Powstanie warszawskie / Lesław M. Bartelski ;[wstęp Bohdan Czeszko. - Wyd. 4. - Warszawa : "Iskry", 1988.
 56. Powstanie Warszawskie / Tadeusz Bór-Komorowski ; przedm. Norman Davies ; przypisy Władysław Bartoszewski, Andrzej Krzysztof Kunert. - Wyd. 8. - Warszawa : "Rytm", 2008.
 57. Powstanie warszawskie / Władysław Bartoszewski ; wybór tekstów, oprac., przypisy i aneksy Andrzej Krzysztof Kunert ; wybór il. Andrzej Krzysztof Kunert, Zygmunt Walkowski ; mapy i pl. Zygmunt Walkowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2009.
 58. Powstanie warszawskie : wspomnienia i refleksje / Zenon Kliszko. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1968.
 59. Powstanie warszawskie : zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego / Jan M. Ciechanowski ; przedmową poprzedził Aleksander Skarżyński. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
 60. Powstanie Warszawskie 1944 : zarys działań natury wojskowej / Adam Borkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1964.
 61. Powstanie warszawskie w książce i prasie : poradnik bibliograficzny / Wanda Kiedrzyńska ; słowo wstępne i aneks Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1972.
 62. Powstanie warszawskie w sierpniu 1944 r. T. 1 / Antoni Przygoński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
 63. Powstanie warszawskie w sierpniu 1944 r. T. 2 / Antoni Przygoński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
 64. Powstańcza Warszawa w dniach walki / Aleksander Skarżyński. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1965.
 65. Prawda o von den Bachu / Władysław Bartoszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Zachodnia Agencja Prasowa, 1961.
 66. Przemarsz przez piekło / Stanisław Podlewski. - Warszawa : "Alfa", 1994.
 67. Przemoczone pod plecakiem osiemnaście lat / Ryszard Górecki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1974.
 68. Rapsodia żoliborska / Stanisław Podlewski. - Warszawa : "Pax", 1957.
 69. Reduta PWPW : Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w konspiracji i w Powstaniu Warszawskim / Juliusz Kulesza. - Warszawa : "Pax", 1989.
 70. Reportaże z Powstania Warszawskiego / Sylwester Braun ; oprac. graf. Marian Sztuka ; słowo o autorze albumu, wybór zdjęć Wacław Gluth-Nowowiejski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.
 71. Rzeczpospolita Walcząca : Powstanie Warszawskie 1944 : kalendarium / Andrzej Krzysztof Kunert ; przedm. Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994.
 72. Samotny bój Warszawy / Tadeusz Żenczykowski. - Wyd. 1 krajowe. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; Paris : Editions Spotkania, 1990.
 73. Spór o powstanie warszawskie : gorzka lekcja czy przepustka do historii / Kazimierz Kąkol. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
 74. Starówka 1944 : zarys organizacji i działań bojowych Grupy "Północ" w powstaniu warszawskim / Piotr Stachiewicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1983.
 75. Sto dni Warszawy / Stanisław Kopf. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975.
 76. Tędy przeszła śmierć : zapiski z Powstania Warszawskiego / Bronisław Troński. - Wyd. 2. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
 77. Tropami powstańczej przesyłki : zapiski Zawiszaka / Jerzy Kasprzak. - Wyd. 4 poszerz. - Warszawa : "Czytelnik", 1985.
 78. Tryptyk warszawski : Wypędzenie. Dulag 121. Tułaczka / Edward Kołodziejczyk. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1984.
 79. Udział PPR i AL w powstaniu warszawskim / Antoni Przygoński ; Zakład Historii Partii przy KC PZPR. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1970.
 80. Verbrennungskommando Warschau / Tadeusz Klimaszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1984.
 81. W Alejach spacerują "Tygrysy" : sierpień - wrzesień 1944 / Elżbieta Ostrowska ; wstęp Kazimierz Malinowski. - Wyd. 3 popr. i rozszerz. - Szczecin : "Glob", 1984.
 82. Warszawa 1944 / Jean-François Steiner ; przekł. [z fr.] Marta Kłyszewska ; wstęp Andrzej Friszke. - Wyd. 2 zm. i popr. - Warszawa : "Krąg", 1991.
 83. Warszawa 1944-1980 / Jean-François Steiner ; przekł. [z fr.] Marta Kłyszewska ; wstęp Andrzej Friszke. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Krąg", 1991.
 84. Warszawa w dniach powstania 1944 / Lesław M. Bartelski, Tadeusz Bukowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.
 85. Wicher wolności : dziennik powstańca / Wacław Zagórski. - Warszawa : "Czytelnik", 1990.
 86. Wolność krzyżami się znaczy / Stanisław Podlewski. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989.
 87. Z problematyki politycznej powstania warszawskiego 1944 / Ryszard Nazarewicz. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1985.
 88. Z problematyki powstania warszawskiego / Antonii Przygoński ; Zakład Historii Partii przy KC PZPR. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1964.
 89. Zbrodnia Stalina na Warszawie / Lech Dzikiewicz. - Warszawa : "Bellona", 1994.
 90. Zbrodnie okupanta hitlerowskiego na ludności cywilnej w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku : (w dokumentach) / wybór i oprac. Szymon Datner, Kazimierz Leszczyński ; ze wstępem Janusza Gumkowskiego ; Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1962.
 91. "Zośka" i "Parasol" : opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich / Aleksander Kamiński ; [wstęp Bogdan Hillebrandt]. - Wyd. 4. - Warszawa : "Iskry", 1986.
 92. "Żeby chociaż świat wiedział" : obrona Warszawy 1939 : powstanie sierpniowe 1944 / Zygmunt Zaremba "Marcin" ; oprac. Olena Blatonowa, Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : "Bellona", 2010.
 93. Żołnierze łączności walczącej Warszawy / Kazimierz Malinowski. - Warszawa : "Pax", 1983.
 94. Żołnierze Starówki : dziennik bojowy kpt. Ognistego / Lucjan Fajer. - Warszawa : "Iskry", 1957.


Artykuły z czasopism:

 1. 63 [Sześćdziesiąt trzy] dni na minutę / Marcin Kołodziejczyk// Polityka . - 2009, nr 32, s. 17-19
 2. Barykady ciągle stoją / Adam Krzemiński// Polityka . - 2009, nr 31, s. 58-61
 3. Berling skacze do Wisły / Stanisław Jaczyński// Polityka . - 2004, nr 39, s. 78-81
 4. Dlaczego płaczesz, żołnierzu? / Stanisław Podemski// Polityka . - 2008, nr 42, s. 78-79
 5. Eryk z Bogdańca, niewinny z Norymbergi : Erich von dem Bach-Zalewski : na tropach kata Powstania Warszawskiego / Tomasz Żuroch-Piechowski//Tygodnik Powszechny . - 2006, nr 39, s. 12-13
 6. Gdybyśmy wygrali / Tomasz Łubieński// Tygodnik Powszechny . - 2008, nr 31, s. 3-5
 7. Jak ginęło miasto / Marcin Kołodziejczyk// Polityka . - 2005, nr 2, s. 92-104
 8. Kapitulacji nie było / Adam Szostkiewicz// Polityka . - 2004, nr 40, s. 64-67
 9. Kobieca ironia? : Anny Świrszczyńskiej opis powstania / Beata Przymuszała// Polonistyka. - 2011, nr 1, s. 18-23
 10. Lotnicze wsparcie Powstania Warszawskiego / Piotr C. Śliwowski//Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej . - 2009, nr 8/9, s. 126-142
 11. Ludzie wiedzą swoje / Łukasz Kamiński// Polityka . - 2004, nr 33, s. 70-71
 12. Muzeum Powstania Warszawskiego jako wehikuł polskiej pamięci zbiorowej / Monika Żychlińska// Kultura i Społeczeństwo . - 2009, nr 3, s. 89 -114
 13. Na barykadzie / Maria Stypułkowska-Chojecka ; rozm. przepr. Krzysztof Lubczyński//Głos Nauczycielski . - 2010, nr 31, s. 7
 14. Najwyższa wartość - wolność / Janina Kulesza-Kurowska ; rozm. przepr. Marta Frankowska// Wychowawca . - 2005, nr 7/8, s. 24-26
 15. Niewola powstańców warszawskich (1944-1945) / Piotr Stanek// Dzieje Najnowsze. - 2012, nr 2, s. 51-68
 16. NSZ w Powstaniu Warszawskim / Sebastian Bojemski// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej . - 2007, nr 8/9, s. 170-172
 17. O Pomnik Powstania Warszawskiego / Zdzisław Życieński// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej . - 2007, nr 8/9, s. 184-190
 18. O powstaniu warszawskim z dziećmi / Barbara Szczepaniak// Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 4, s. 22 – 23
 19. Odeszli z różą w sercu : konspekt lekcji języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Gaj// Wychowawca. - 2012, nr 7-8, s. 40-41
 20. "Powinniśmy tak działać, jakby Powstanie Warszawskie wygrało"/ prof. Janusz Kurtyka, rozm. przepr. Józef Darski//Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej . - 2010, numer specjalny, s. 193-199
 21. Plan ,,Burza'' i Powstanie Warszawskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1981-2000 / oprac. Jadwiga Błaszczyk// Biblioteka w Szkole . - 2001, nr 9, s. 36
 22. Powstanie na Pradze / Sylwia Mróz// Mówią Wieki . - 2004, nr 10, s. 31-34
 23. Powstanie Warszawskie w komiksie / Dorota Sochocka// Guliwer . - 2009, nr 2, s. 22-25
 24. Powstanie Warszawskie w publikacjach dla młodego czytelnika / Anna Maria Krajewska// Guliwer . - 2007, nr 3, s. 5-16
 25. Powstanie Warszawskie w tekstach kultury//Cogito . - 2003, nr 19, s. 116-118
 26. Powstańcy Warszawy : scenariusz akademii ku czci Patrona szkoły / Katarzyna Frączek, Małgorzata Przeniosło// Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 39-41
 27. Pytania Mirosława Iringha : żołnierz AK, powstaniec, do tego Słowak z poczuciem polskiego patriotyzmu : po 1945 r. nie było to dobre połączenie / Patrycja Bukalska// Tygodnik Powszechny . - 2005, nr 32, s. 9
 28. Spór o Powstanie Warszwskie / Paweł Ukielski// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej . - 2009, nr 8/9, s. 116-115
 29. Tradycja jako wartość na lekcjach języka polskiego / Iwona Morawska// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 70 – 76
 30. Uczcili powstańców / pb [Paweł Bugira] ; fot. Paweł Bugira// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 31 (2256) 3 sierpnia, s. 3
 31. Udział Słowaków w Powstaniu Warszawskim / Ewa Orlof// Dzieje Najnowsze . - 2009, nr 1, s. 243 -247
 32. W cieniu śmierci /Wawrzyniak, Joanna// Polityka . - 2005, nr 39, s. 74-75
 33. W służbie ludziom, nauce i Uniwersytetowi Warszawskiemu : Anna Przecławska (1929-2010) / Anna Wołkomirska//Kwartalnik Pedagogiczny . - 2010, nr 3, s. 5-12
 34. Z Warszawy do wieczności / Marcin Kołodziejczyk// Polityka . - 2009, nr 40, s. 108-113
 35. Zapisy pamięci : wiele powstańczych opowieści to gotowy scenariusz filmowy / Anna Machcewicz// Tygodnik Powszechny . - 2005, nr 32, s. 9
 36. Zrozumienie generała Boora / Adam Szostkiewicz// Polityka . - 2004, nr 8, s. 72-73
 37. Zryw przed Burzą / Jan Ciechanowski// Polityka . - 2004, nr 31, s. 60-63
 38. Żydzi a powstania warszawskie / Monika Natkowska// Mówią Wieki . - 2004, nr 10, s. 26-30


Filmy i dokumenty dźwiękowe

 1. Oni szli Szarymi Szeregami [Film] / scen. i reż. Mariusz Malec. - Warszawa : Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2010.
 2. Pamiętnik z powstania warszawskiego [Film] / Miron Białoszewski ; reż. Maria Zmarz-Koczanowicz, adapt. Maria Zmarz-Koczanowicz, Tadeusz Sobolewski ; zdj. Krzysztof Pakulski ; scenogr. Barbara Kędzierska ; oprac. muz. Andrzej Milanowski ; wyk. Adam Woronowicz, Paweł Małaszyński, Krzysztof Janczar [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2008.
 3. Powstanie Warszawskie [Dokument dźwiękowy] / Lao Che [wyk.]. - Warszawa : Ars Mundi, 2010.
 4. Przyczółek nadziei - Czerniaków 1944 [Dokument dźwiękowy] / Stanisław Rojek. - Nieporęt : "Varsovia", [1988].
 5. Ślad pamięci. CD 10 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
 6. Warszawskie dzieci pójdziemy w bój [Dokument dźwiękowy] : piosenki Powstania Warszawskiego. - Warszawa : 4 ever Music, 2007.
 7. Wspomnienia z powstania warszawskiego [Dokument dźwiękowy] / Gustaw Gerard Gracki. - Częstochowa : Promatek Media, 2008.

Autor: Elżbieta Krupa