Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Rzeszów

Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki:

 1. Drogi i "stacje wygnania" : podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Feliks Tomaszewski. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2006.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 231900
 2. Dziennik pisany nocą 1971-1972 / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd. krajowe 3. Warszawa : "Res Publica", 1990.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 211746
 3. Dziennik pisany nocą 1971-1972 / Gustaw Herling-Grudziński ; wstęp Krzysztof Pomian. - Wyd. 1 w tej edycji. Warszawa :"Czytelnik", 1995.
  Filia Strzyżów Sygnatura : BStWy 29569
 4. Dziennik pisany nocą 1973-1979 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Res Publica", 1990.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 212433
 5. Dziennik pisany nocą 1980-1983 / Gustaw Herling-Grudziński ; [posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski]. - Wyd. 1 w tej ed. Warszawa : "Czytelnik", 1996.
  Filia Strzyżów Sygnatura : BStWy 29727
 6. Dziennik pisany nocą 1984-1988. 1 / Gustaw Herling-Grudziński. - [Warszawa] :  "Plejada", [1990].
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 212435
 7. Dziennik pisany nocą 1984-1988. T. 2 / %c Gustaw Herling-Grudziński. - [Warszawa] : "Plejada", [1990].
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 212436
 8. Dziennik pisany nocą 1989-1992 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1993.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 217143
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 215599
  Filia Łańcut Sygnatura : BŁWyp 29966
 9. Dziennik pisany nocą 1989-1992 / Gustaw Herling-Grudziński ; [posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski]. - Wyd. 1 w tej ed. Warszawa : "Czytelnik", 1997.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 245145
 10. Gustaw Herling-Grudziński "Inny świat" oraz Opowiadania - "Wieża", "Most", "Drugie Przyjście" / Zofia Lipiec. - Radom : "Ston I", cop. 1994.
  Filia Sędziszów Sygnatura : BSdzW 35094-35095
 11. Gustaw Herling-Grudziński "Inny świat" / oprac. Anna Marzec. - Warszawa : "Jota", 1991.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 31797 B
 12. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 216731 ; WypRz 216728
  Filia Łańcut Sygnatura : BŁWyp 30312-30313 ; BŁWyp 30302
  Filia Mielec Sygnatura : BMWyp 55966
  Filia Strzyżów Sygnatura : BStWy 29279
 13. "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Włodzimierz Bolecki. - Wyd. 3 zm. i rozszerz. Kraków : "Universitas", cop. 2007.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 232554
  Filia Strzyżów Sygnatura : BStWy 33132
  Filia Łańcut Sygnatura : BŁWyp 33621
  Filia Mielec Sygnatura : BMWyp 57828
  Filia Leżajsk Sygnatura : BLżWy 31692
 14. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik",
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 210984 ; WypRz 211747
  Filia Strzyżów Sygnatura : BStWy 28903
  Filia Kolbuszowa Sygnatura : BKWyp 42335
 15. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd. 2. Warszawa : "Czytelnik", %c 1990.
  Filia Kolbuszowa Sygnatura : BKWyp 49560
 16. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1992.
  Filia Łańcut Sygnatura : BŁWyp 29948
 17. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1993.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 216373 ; WypRz 215414
  Filia Łańcut Sygnatura : BŁWyp 30049
  Filia Mielec Sygnatura : BMCzy 51670
 18. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1994.
  Filia Mielec Sygnatura : BMWyp 51845
  Filia Łańcut Sygnatura : BŁWyp 30400
 19. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd. 10. Warszawa : "Czytelnik", 1997.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 220454 ; WypRz 220987
 20. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd. 1 w tej edycji, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 223710-223711 ; WypRz 228967
  Filia Sędziszów Sygnatura : BSdzW 35821
 21. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd.13. - Warszawa : "Czytelnik", 2000.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 224755
  Filia Kolbuszowa Sygnatura : BKWyp 44494
 22. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd. 1 w tej edycji, drugi dodruk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 225344 ; WypRz 225304
  Filia Strzyżów Sygnatura : BStWy 31282
 23. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd. 2. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003.
  Filia Mielec Sygnatura : BMWyp 55965
 24. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd. 2, dodruk. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 228960
  Filia Sędziszów Sygnatura : BSdzW 36340
  Filia Mielec Sygnatura : BMWyp 55144
  Filia Łańcut Sygnatura : BŁWyp 32100
 25. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd. 2, dodruk. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 228967
 26. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006.
  Filia Sędziszów Sygnatura : BSdzW 37052
 27. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008.
  Filia Kolbuszowa Sygnatura : BKWyp 47151
  Filia Mielec Sygnatura : BMWyp 58783
 28. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.
  Filia Leżajsk Sygnatura : BLżWy 32851 ; BLżWy 34081
 29. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 243287
 30. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim : materiały z sesji [naukowej Gustaw Herling-Grudziński - pisarz i dzieło, Kielce 25-27 września 1991] / pod red. Ireny Furnal i Jana Pacławskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1992.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : CzytR 215151
 31. Opowiadania zebrane / Gustaw Herling-Grudziński ; [oprac. Zdzisław Kudelski]. - Poznań : "W Drodze", 1990.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 215294 ; WypRz 212649-212650
 32. Opowiadania zebrane / Gustaw Herling-Grudziński ; [oprac. Zdzisław Kudelski]. - Wyd. 2, poszerz. Poznań : "W Drodze", 1991.
  Filia Strzyżów Sygnatura : BStWy 28845
 33. Pielgrzym Świętokrzyski : szkice o Herlingu-Grudzińskim / Zdzisław Kudelski. - Lublin : "Fis", [1991].
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : CzytR 215972
  Filia Łańcut Sygnatura : BŁWyp 29908
 34. Pisarz i los : o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Ewa Bieńkowska. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2002.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : CzytR 227114
 35. Pisma zebrane. T. 4, Dziennik pisany nocą 1973-1979 / Gustaw Herling-Grudziński ; posł., nota o aut. Zdzisław Kudelski. Dziennik pisany nocą 1973-1979. - 1 w tej edycji. Warszawa : "Czytelnik", 1995.
  Filia Strzyżów Sygnatura : BStWy 29570
 36. Pisma zebrane. T. 1, Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński ; posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski. - Inny świat : zapiski sowieckie. - Wyd. 2 w tej edycji. Warszawa : "Czytelnik", 1995.
  Filia Strzyżów Sygnatura : BStWy 29403-29404
 37. Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy : Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki /  Violetta Wejs-Milewska. - Kraków :  Arcana, 2007.
  Filia Sędziszów Sygnatura : BSdzW 47330
 38. Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935-1946 / Gustaw Herling-Grudziński ; zebr. Zdzisław Kudelski ; oprac. Włodzimierz Bolecki [ i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009.
  Filia Leżajsk Sygnatura : BLżWy 33723-33724
  Filia Mielec Sygnatura : BMWyp 59273
 39. Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947-1956 / Gustaw Herling-Grudziński ; zebr. Zdzisław Kudelski ; oprac. Joanna Bielska-Krawczyk [ i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010.
  Filia Mielec Sygnatura : BMWyp 60004
 40. Rozmowy na koniec wieku. [T.] 2 / prowadzą Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski ; [rozmówcy] Gustaw Herling-Grudziński, [i. in.]. - Kraków : "Znak", 1998.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 221507
 41. Skrzydła ołtarza : opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński ; [posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski]. - [Wyd. 2]. Warszawa : "Czytelnik", 1997.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 220598
 42. Skrzydła ołtarza / Gustaw Herling-Grudziński. - Wyd. 1 w tej ed. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.
  Filia Sędziszów Sygnatura : BSdzW 37053
 43. Świat w sąsiedztwie zaświatów : Gustaw Herling-Grudziński, Krystyna Herling-Grudzińska, Jan Lebenstein / Joanna Bielska-Krawczyk. - Kraków : "Universitas", 2011.
  Filia Sędziszów Sygnatura : BSdzW 40378
 44. "Światy" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : opowiadania / Feliks Tomaszewski. -  Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 239038
  Filia Łańcut Sygnatura : BŁWyp 30778-30780
 45. Wędrowiec cmentarny / Gustaw Herling-Grudziński ; posł. opatrzył Zdzisław Kudelski. - 1, dodr.  Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 238372
 46. Wielka czystka / Aleksander Weissberg-Cybulski ; przeł. z niem. Adam Ciołkosz ; wstęp Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. - Warszawa : "Czytelnik", 1990.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura : WypRz 218725

 

Artykuły

 1. Będzie trwał mój głęboki cień : refleksje o duszy w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Joanna Trojanowska.// Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 15-23
 2. Człowiek wobec próby wiary : Gustaw Herling-Grudziński "Ofiarowanie" / Paulina Węglewska.// Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 47-51
 3. "Dni naszej śmierci..." : o "Innym świecie" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Andrzej Stanisław Kowalczyk.// Polonistyka. - 1991, nr 2, s. 78-85
 4. Gustaw Herling-Grudziński o pisarzach rosyjskich doby totalitaryzmu : ("Dziennik pisany nocą") / Patrycja Spytek.// Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 4, s. 29 - 37
 5. Herling-Grudziński i dzieła sztuki / Aleksandra Dębska-Kossakowska.// Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 5, s. 23-41
 6. Herling-Grudziński i neoawangarda / Aleksandra Dębska-Kossakowska.// Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 4, s. 17 - 27
 7. Paryż Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Aleksandra Dębska-Kossakowska.// Przegląd Humanistyczny. - 2012, nr 6, s. 51-59
 8. "Rozdmuchać w stygnącym popiele własnego życia wysoki płomień" - dojrzewanie w łagrze / Aleksandra Francuz.// Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 2, s. 82-93

 

Rzeszów, dn. 09. 04.2019 r.
oprac. Alina Daniel
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Alina Daniel