100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018

Krosno

Wydawnictwa zwarte
 
1.    I wojna światowa i sprawa polska na dawnych kartach pocztowych / Mikołaj Berczenko ; oprac. graf. Krzysztof Motyka. - Rzeszów : "Libra", 2009
            Cz   132362
2.    Cud Wisły : wspomnienia korespondenta wojennego / Adam Grzymała-Siedlecki. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990
            BM   31844,  JM   58699
3.    Drugiej Rzeczypospolitej początki / Andrzej Garlicki. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996
           JM   58685,  M   107136
4.    Echa Legionów : opowieści żołnierskie / Barbara Tarkowska. - Mińsk Mazowiecki : "Zbroja" ; Kraków : Zespół Szkół Społecznych Nr 1, 2012
            M   139028
5.    Historia polityczna Polski 1914-1939 / Władysław Konopczyński. - Warszawa : "Ad Astra" : Instytut Historyczny im. Romana Dmowskiego, 1995
             M   107151
6.    Józef Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1990
               M   100926
7.    Komendant wolnej Polski : o Józefie Piłsudskim / Wojciech Widłak ; zil. Joanna Rusinek. - Warszawa : "Egmont", 2018
            M   139286
8.    Legiony Polskie 1914-1918 / Andrzej Chwalba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018
            BM   38235,  M   139239
9.    Legiony Polskie 1914-1918 / Wiesław Wysocki, Wiktor Cygan, Jan Józef Kasprzyk. - Warszawa : "Volumen": Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ; [Katowice] : Stowarzyszenie Pokolenie; cop. 2014
            Cz   136908
10.  Listopadowe dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej / Piotr Wróbel. - Warszawa : "Pax", 1988
            BM   31371,   JM   52099, M   128412,   M   93791, M   94783,   UM   21347,  UM   21923
11.  Lwowskie Orlęta : czyn i legenda / Stanisław Sławomir Nicieja. - Warszawa : "Iskry", 2009
            M   131960
12.  Marszałek Józef Piłsudski / Małgorzata Strękowska-Zaremba ; il. Kasia Kołodziej. - Warszawa : "RM", cop. 2017
            M   138802
13.  Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego / Wojciech Roszkowski. - Kraków : "Biały Kruk", 2018
            M   139143
14.  Milknące echa : wspomnienia z wojny 1914-1920 / Stanisław Kawczak. - Wyd. 1 powojenne. - Warszawa : "Libra", 1991
            M   102425
15.  Moja służba w brygadzie : pamiętnik polowy / Felicjan Sławoj Składkowski. - Wyd. 2 i. e. 1 powojenne. - Warszawa : "Bellona", 1990
            M   100981
16.  Moje pierwsze boje / Józef Piłsudski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1988
            JM   58827,  M   93394,   M   93395,   SM   45174,   UM   21293
17.  Najnowsza historia Polski. [T. 1], 1914-1945 / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2003
           M   115646
18.  Ojczyzna ocalona : wojna sowiecko-polska 1919-1920 / Andrzej Nowak ; koncepcja, redakcja i grafika Leszek Sosnowski ; fotografie z           inscenizacji Bitwy Warszawskiej Michał Klag. - Kraków : "Biały Kruk", 2010
            Cz   130334
19.  Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 / Norman Davies ; przekł. [z ang.] Andrzej Pawelec. - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006
           BM   34602,   M   120230
20.  Paderewski / Adam Zamoyski ; przeł. [z ang.] Agnieszka Kreczmar. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992
            M   102493,  UM   22816
21.  Pamiętnik legionisty / Wincenty Solek ; oprac., wstępem i przypisami opatrzył Wiesław Budzyński. - Warszawa : "Pax", 1988
             LM   25385,   M   95334,  SM   45413, SM   45414
22.  Piłsudski do czytania / pod red. Zdzisława Najdera i Romana Kuźniara. - Kraków : "Znak Horyzont", 2016
            M   139234
23.  Piłsudski, Dmowski i niepodległość : osobno, ale razem / Tadeusz A. Kisielewski. - Poznań : "Rebis", 2018
            BM   38249
24.  Polityka polska i odbudowanie państwa. T. 1 / Roman Dmowski ; przedm. do obecnego wydania i koment. opatrzył            Tomasz Wituch. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1989
            JM   51879,  JM   58663,   M   128423,  SM   45526
25.  Polityka polska i odbudowanie państwa. T. 2 / Roman Dmowski ; koment. opatrzył Tomasz Wituch. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1989
            JM   51880, JM   58664,   M   128424,   SM   45527
26.  Polska odrodzona 1914-1939 / Stanisław Kutrzeba ; przejrzał, uzup. i do druku przygot. Stanisław Grodziski. - Kraków : "Znak", 1988
           BM   31947,  JM   58763,   M   93785,  SM   45116,  UM   21383
27.  Powrót na mapę Europy / Janusz Osica. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989
            JM   52067,   JM   52068, M   98718,  M   98719,    UM   22417
28.  Pułkownik Leopold Lis-Kula / Franciszek Demel i Wacław Lipiński ; z przedmową Aleksandry Piłsudskiej. - Rzeszów : Rzeszowskie Zakłady Graficzne, 1990
           JM   52703,   M   99807,  UM   22455
29.  Rok 1918 / Włodzimierz T. Kowalski. - Wyd. 2. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989
          JM   51916,  JM   58750,   SM   45573
30.  Rok 1920 : bitwy i fronty : relacje i wspomnienia / Barbara Tarkowska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2011
           M   139029
31.  Roman Dmowski : człowiek, Polak, przyjaciel / Izabella z Lutosławskich Wolikowska ; wstęp Norbert Tomczyk. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Wrocław : "Nortom" ; Piątnica : Muzeum Przyrody w Drozdowie, cop. 2007
           M   126006
32.  Rozkwitały pąki białych róż : wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. T. 1 / wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Romanowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1990
            BM   31865,    JM   52751,   JM   57952,   LM   25917,  Cz   101519
33.  Rozkwitały pąki białych róż : wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach : [przypisy, noty o autorach, noty o autorach pominiętych]. T. 2 / wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Romanowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1990
           BM   31864,  JM   52752,  JM   57953,   LM   25918,  Cz   101520
34.  Scenariusz programu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości : materiały pomocnicze dla nauczycieli / oprac. Halina Filipczuk. - Jasło : Centrum Informacji Pedagogiczno-Metodycznej, 2004
            Cz   11402/B
35.  Serce Polskie [właśc. polskie] : wybór opowiadań i nowel legionowych z lat wielkiej wojny. - Krosno : "Ruthenus", 2015
           M   138244
36.  Teraz będzie Polska : wybór z pamiętników z okresu I wojny światowej / wstęp, oprac. i przypisy Andrzej Rosner. - Warszawa : "Pax", 1988
           M   93792
37.  Warszawa listopad 1918 / Lech Wyszczelski. - Warszawa : "Bellona", 2008
             M   123892
38.  Wielka wojna Polaków 1914-1918 / Andrzej Chwalba. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2018
           M   139432
39.  Witos a Polska / Jan Borkowski. - Chicago : Historic Institute of Wincenty Witos, [1992]
            M   106191
40.  Wojna 1920 : dramat Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - Warszawa : "BGW", 1994
            M   105062
41.  Wojna galicyjska : działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915 / Janusz Bator. - Kraków : "Libron", 2005
            M   119113
42.  Wojna polsko-ukraińska 1918-1919 : działania bojowe, aspekty polityczne, kalendarium / Grzegorz Łukomski, Czesław Partacz, Bogusław Polak. - Koszalin : Wyższa Szkoła Inżynierska ; Warszawa : "Adiutor", 1994
           M   105079
43.  Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1992
            M   102703
44.  Wolność krwią okupiona : w hołdzie Białobrzeżanom - poległym żołnierzom i ofiarom I i II wojny światowej : potomnym dla pamięci / [oprac. Jadwiga Moskal]. - Krosno-Białobrzegi : "Apla", 2002
            Cz   128393
45.  Wspomnienia z pierwszego roku wojny światowej / Kazimierz Wais ; [posłowie Tomasz Pudłocki]. - Krosno : "Ruthenus", 2015
             M   136719
46.  Wygrać Polskę : 1914-1918 / Tomasz Schramm. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989
            BM   31741,    BM   36440, JM   51966,  JM   58604,  M   98606,   M   98607,  UM   22412
47.  Za wierną służbę ojczyźnie : dziennik legionisty I Brygady / Jan Kruk-Śmigla ; oprac. z rękopisu, wstępem i przypisami opatrzył oraz podał do druku Jerzy Kirszak. - Krosno : "Ruthenus", 2004
             M   138072
48.  Zarys dziejów Polski : 1864-1939 / Jan M. Małecki. - Kraków : "Znak", 1991
           M   131064
49.  Żołnierze niepodległości 1914-1918 / Joanna Wieliczka-Szarkowa ; wstęp Andrzej Nowak. - Kraków : "AA", cop. 2013
            M   135326
 
  
     Wydawnictwa ciągłe
 
1.    11 listopada - święto naszej Ojczyzny : scenariusz zajęć patriotycznych dla dzieci 6-7 letnich z przedszkoli i szkół katolickich / Anna Parafiniuk, Rafał Semołonik // Wychowawca 2016, nr 11, s. 20-21
2.    Bóg - Honor - Ojczyzna : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Renata Ciesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak // Wychowawca 2007, nr 11, s. 16-19
3.    "Cierpiętnicy" z Beniaminowa : internowanie oficerów Legionów Polskich w latach 1917-1918 / Artur Bojarski // Mówią Wieki 2015, nr 8, s. 37-40
4.    “Do kogo należy Polska ?" / Bogusław Dybaś // Wiadomości Historyczne 2018, nr 3, s. 9-11
5.    Hołd bohaterskim przodkom : scenariusz inscenizacji na Święto Niepodległości Polski / Irena Kopf // Wychowawca 2013, nr 11, s. 24-27
6.    Lekcja historii : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Ewelina Bladoszewska // Biblioteka w Szkole 2009, nr 9, s. 31-32
7.    Legiony Polskie : dzieje bojowe i organizacyjne / Michał Klimecki, Krzysztof Filipow // Mówią Wieki 2014, nr 7, s. 58-61
8.    Na froncie i w niewoli : wspomnienia żołnierza Legionów Polskich / Jan Stanisław Korzeniowski // Podkarpacka Historia 2018, nr 2-3, s. 96-101
9.    Narodowe Święto Niepodległości : bibliografia materiałów repertuarowych / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła 2017, nr 8, s. 49-55
10.  Naród jest, aby był : scenariusz na rocznicę odzyskania niepodległości Polski / Anna Chojnacka // Wychowawca 2011, nr 11, s. 26-28
11.  Nie tylko akademia, czyli garść pomysłów na uczczenie 11 listopada / Justyna Jędrzejak // Biblioteka w Szkole 2015, nr 10, s. 14-17
12.  Niepodległa i Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego : gra dydaktyczna / Monika Majdanik // Wszystko dla Szkoły 2012, nr 5, s. 7-8
13.  Niepodległa w grze : zorganizuj grę miejską (terenową) z okazji 100-lecia niepodległości / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole 2018, nr 4, s. 4-9
14.  O niepodległości w bibliotece : wolność / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole 2018, nr 4, s. 34-36
15.  Opowiedz mi, dziadku : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Marzanna Makaryk, Ewa Rozmysłowska-Rypuła // Biblioteka w Szkole 2009, nr 9, s. 28-31
16.  Pieśni legionowe : szkic do genezy i recepcji w obiegu popularnym / Agata Kusto // Akcent 2017, nr 4, s. 298-304
17.  "Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej" : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Alicja Grzegorczyk // Wychowawca 2016, nr 10, s. 30-31
18.  Rok 1918 : scenariusz uroczystości szkolnej z okazji 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości. Przeznaczony dla ucznió starszych klas szkoły podstawowej lub młodszych klas gimnazjum / Lesława Szczerkowska // Biblioteka w Szkole 2011, nr 9, s. 25-27
19.  Skarby narodowe : scenariusz zajęć z okazji Święta Niepodległości / Agata Arkabus // Biblioteka w Szkole 2018, nr 6, s. 24-25
20.  Śpiewamy pieśni patriotyczne : z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Zdzisława Samul // Wychowawca 2008, nr 11, s.19
21.  Sny o szpadzie czyli wymarsz Kadrówki / Maciej Krawczyk // Mówią Wieki 2014, nr 7, s. 30-33
 
 
 
 
22.  Stulecie niepodległości z przeszkodami / Krzysztof Ruchniewicz // Odra 2018, nr 4, s. 20-26
23.  Szkolne obchody stulecia niepodległości / Jacek Królikowski // Dyrektor Szkoły 2018, nr 4, s. 76-79
24.  Śladami ojców niepodległości : pomysł na grę miejską (szkolną) / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole 2018, nr 4, s. 12
25.  Ślady Święta Niepodległości w naszym mieście : akademia szkolna / Anna Gorlewska, Monika Rotmańska // Wszystko dla Szkoły 2009, nr 7-8, s. 9-10
26.  Ta, co nie zginęła : montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości / Ewa Zając // Wychowawca 2014, nr 11, s. 34-35
27.  Teatr Wolnej Myśli "Pod Białym Orłem" : scenariusz spektaklu teatralnego z okazji Święta Niepodległości / Witold Pelka : // Biblioteka w Szkole 2018, nr 4, s. 37-41
28.  Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa // Wychowawca 2008, nr 11, s. 20-21
29.  Z niepodległą gra o zwyciestwo! : historyczna potyczka dla czterech drużyn / Monika Simonjetz // Biblioteka w Szkole 2018, nr 4, s. 30-33
30.  Zaginiony rozkaz Piłsudskiego : plan gry miejskiej dotyczącej odzyskania niepodległości : szkoła ponadpodstawowa / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole 2018, nr 4, s. 10-11
  
 
       Materiały audiowizualne
 
1.    Józef Piłsudski [Film]. - Katowice : Instytut Pamięci Narodowej, 2008
            JM   241/TV
2.    Marszałek Józef Piłsudski [Film] : człowiek, który dał nam wolność / real. Adam Rogala. - Warszawa : TVN, 2009
            CzM   1611/TV
3.    Walka o Polskę w XX wieku [Film] / reż., scen. Alina Czerniakowska. - Warszawa : Telewizja Polska, 2010
            CzM   1425/TV
 
  
 
       Dokumenty dźwiękowe
 
1.    Droga do niepodległości [Dokument dźwiękowy] / Stanisław Rojek. - Warszawa : "Varsovia", [1988]
            CzM   373/T 
2.    Idea Polski Narodowej [Dokument dźwiękowy] / scen. Marian Barański. - Warszawa : "Varsovia", [1988]
            CzM   359/T
 
 
 
  Lokalizacja:
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Małgorzata Penar