Ojcostwo 2004-2014

Krosno

WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn / Anna Jarmołowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007
PBW JM 71034, M 124190
2. Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / pod red. Małgorzaty Sikorskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2009
PBW JM 71714
3. Doświadczenia małoletnich rodziców : aspekty socjopedagogiczne / Alicja Skowrońska-Zbierzchowska. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2010
PBW JM 71939, M 130623
4. Dziki ojciec : jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu / Szymon Grzelak. - Poznań : "W Drodze", 2009
PBW Cz 116512
5. Jestem tatą : od pieluszkowego bałaganu do szczęścia - sztuka bycia wspaniałym tatą / Stephen Giles ; [tł. z jęz. ang. Monika Gołębiowska]. - Warszawa : "Adam", cop. 2007
PBW M 122732
6. Jak pozostać dobrym ojcem po rozwodzie / Theo Theobald ; tł. Jakub Klingofer. - Warszawa : "Bellona", 2007
PBW M 127540
7. Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej : (studium językowo-stylistyczne) / Elżbieta Skorupska-Raczyńska. - Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013
PBW JM 73304
8. Moc błogosławieństwa ojca / Henryk Wieja. - Ustroń : "Koinonia", 2009
PBW JM 71262
9. Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko : o nowym układzie sił w polskich rodzinach / Małgorzata Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009
PBW M 127094, M 129870
10. Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod red. Wiolety Danilewicz. - Warszawa : "Żak", 2009
PBW JM 71466, M 128015
11. Ojciec a wychowanie dziecka / Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : "Żak", 2007
PBW M 123340
12. Ojciec we współczesnej rodzinie : kontekst pedagogiczny / Tomasz Sosnowski. - Warszawa : "Żak", 2011
PBW M 130857
13. Ojciec wobec osiągnięć edukacyjnych dziecka niesłyszącego / Katarzyna Plutecka. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013
PBW JM 73335, M 133824
14. Ojcostwo : aspekty pedagogiczne i duchowe / Józef Augustyn. - Wyd. 4. - Kraków : "WAM", 2009
PBW JM 71278
15. Poczucie powodzenia małżeństwa a udział ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu / Przemysław Eugeniusz Kaniok. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2011
PBW JM 72515, M 131586
16. Prawa ojców w orzecznictwie strasburskim / oprac. Tadeusz Jasudowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008
PBW JM 70653
17. Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich zasoby osobiste / Anna Dudak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2013
PBW M 134224
18. Rola ojca w rodzinie katolickiej / Ed Willock ; [tł. Agnieszka Kasprzyk]. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007
PBW JM 70583, M 123268
19. Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin", 2010
PBW JM 71668, M 127837
20. Serce taty : niezbędnik każdego ojca / Osvaldo Poli ; przekł. [z wł. Ewa Łukaszyk]. - Kraków : "WAM", 2008
PBW JM 71590
21. Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
PBW JM 71786, M 129202
WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. Atmosfera domowa w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz // Wychowawca. - 2014, nr 7-8, s. 32-34
2. Być matką, być ojcem : wybór literatury / Teresa Król // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 29
3. Być ojcem / Robert Nęcek // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 5
4. Ikona współczesnego ojcostwa / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 23-28
5. Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 28-34
6. Obraz ojcostwa w świetle analiz teoretyczno-empirycznych / Katarzyna Mróz-Tomasiak // Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 3, s. 131-142 7. Od czego jest tato? / Selwana Barbara Szołek // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 10-11
8. Ojciec a problem jakości wychowawczego systemu rodzinnego / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 15-23
9. Ojciec w rodzinie / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 12-13
10. Ojcostwo / Marta Borowiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 47-50
11. Ojcostwo w świetle najnowszych badań zagranicznych / Przemysław Eugeniusz Kaniok // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 47-51
12. Ojcowie w percepcji swoich dzieci / Przemysław Eugeniusz Kaniok // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 12-14
13. Ojcowska przyjaźń / Józef Augustyn // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 16-17
14. Ojcowskie oddziaływanie / Monika Murawska-Ziobro // Wychowawca. - 2012, nr 7-8, s. 38-39
15. Postawa ojca a wyniki szkolne dziecka / Magdalena Nakielska // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 10-11
16. Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami / Andrzej Twardowski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 4-17 17. Rola ojca w procesie wychowania : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 19
18. Rola ojca w wychowaniu dziecka / Maria Jankowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 4-12
19. Tata zostaje mamą / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. - 2011, nr 9, s. 36-39
20. Wychowawczy aspekt kontaktu ojca z dzieckiem / Sławomir Śliwa // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 12, s. 21-23
21. Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-33

Autor: Beata Szczepanik