Autoprezentacja

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE 

 

AUTOPREZENTACJA
(bibliografia w wyborze)

KSIĄŻKI

 1. Autopromocja czyli Jak wykorzystać swoje atuty / Christine Öttl, Gitte Härter ; [tł. Urszula Szymanderska]. - Warszawa : "RM", 2009. - 127, [1] s.
  Sygn. WypRz 235801
 2. Jak być lubianym : bądź sympatyczny i zrealizuj marzenia / Tim Sanders ; przeł. [z ang.] Paweł Luboński. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2007. - 222, [2] s.
  Sygn. WypRz 231473
 3. Lęk społeczny / Mark Leary, Robin M. Kowalski ; przekł. Ewa Zaremba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. - 220 s.
  Sygn. WypRz 228650

 

ARTYKUŁY :

 1. Autoprezentacja na portalu społecznościowym Facebook a narcyzm / Paweł Izdebski, Martyna Kotyśko. // W: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. naukową Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. Warszawa : "Difin", 2012. - S. 202-2012
  Sygn. CzytR 240456
 2. Autoprezentacja nauczycielska / Jakub Pstrąg.// Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 7-10
 3. Autoprezentacja podczas wystąpień publicznych - aspekt praktyczny / Monika Urbańska-Bulas.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 74-76
 4. Autoprezentacja w debatach polityków a zmiany telewizyjnego układu komunikacyjnego / Marcin Poprawa.// Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. - T. 32 (2006), s. 57-66
 5. Bądź tu mądry i pisz... recenzje - autoprezentacyjne, interpersonalne skutki przychylności bądź krytycyzmu w ocenianiu osób i ich wytworów / Andrzej Szmajke, Anna Czerniak, Aleksandra Kuśmierz.// Przegląd Psychologiczny. - T. 50, nr 4 (2007), s. 367-383
 6. By chcieli nas słuchać - prezentacje multimedialne a autoprezentacja / Monika Urbańska-Bułas.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 6, s. 22-24
 7. Codzienny teatr w szkolnych ławkach / Andrzej Szmajke.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 41-45
 8. Czym jest autoprezentacja, komu i czemu służy? / Elżbieta Stojanowska.//W: Wybrane problemy psychologii społecznej / pod red. Ewy Stanisławiak. Warszawa : WSP TWP, 2004. - S.238-246
  Sygn. CzytR 227896
 9. Dobra autoprezentacja wstępem do sztuki wystąpień publicznych / Monika Urbańska-Bulas.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 75-77
 10. Dress code - czyli moda służbowa a autoprezentacja / Monika Urbańska-Bulas.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 12, s. 70-71
 11. Identyfikowanie płci i ocenianie szefów na podstawie ich autoprezentacji, dokonywane przez osoby z różnym doświadczeniem zawodowym / Elżbieta Stojanowska.// Psychologia Społeczna. - 2008, nr 2, s. 151-166
 12. Jak cię widzą, czyli kreowanie wizerunku w sieci / Katarzyna Potasznik.// Doradca Zawodowy. - 2013, nr 2, s. 12-13
 13. Jak Cię widzą... : czyli jak dobrze wypaść podczas egzaminu, prezentacji własnego dorobku zawodowego / Renata Gromek.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7-8, s. 8-10
 14. Jak nas widzą... : psychologiczny warsztat pracy nauczyciela - autoprezentacja / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 36, s. 12
 15. Kreatywność i przedsiębiorczość w poszukiwaniu pracy. Cz. 3, Autoprezentacja przy szukaniu pracy / Wiesław Tomczyk.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 2, s. 36-43
 16. Kreowanie tożsamości : refleksja pedagogiczna / Marek Konopczyński.// Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 4, s. 193-213
 17. Kształtowanie umiejętności autoprezentacji / Anna Rustecka, Magdalena Wójcik.//Remedium. - 2006, nr 5, s. 22-23
 18. Manipulacja w autoprezentacji / Tomasz Rewerski.//W: Komunikowanie się : problemy i perspektywy / red. Bożydar Kaczmarek, Adam Kucharski, Marcin Stencel. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 271-282
  Sygn. CzytR 229592
 19. Manipulowanie wizerunkiem - kontrowersje wokół NLP / Anna Płachecka.// Doradca Zawodowy. - 2013, nr 2, s. 18-21
 20. Mądremu narzekanie / Anna Czerniak.// Charaktery. - 2009, nr 3, s. 66-69
 21. Piękni i towarzyscy / Marcin Kołodziejczyk.// Polityka. - 2013, nr 27, s. 21-23
 22. Potrzeba aprobaty społecznej - co oznacza u osób dorosłych w badaniach anonimowych? / Anna M. Zalewska.// Przegląd Psychologiczny. - 2005, nr 4, s. 401-415
 23. Poziom skłonności do samoutrudniania u osób pracujących i bezrobotnych / Jolanta M. Wolińska, Beata Szymańska.//W: Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - S. 111-120
  Sygn. CzytR 236730 ; WypRz 236731 ; WypRz 238553
 24. Poznawajmy narzędzia, wyznaczajmy cele i twórzmy własne zasady! / Mirosław Usidus ; rozm. przepr. Zbigniew Brzeziński.// Doradca Zawodowy. - 2013, nr 2, s. 14-16
 25. Pożądane złe wrażenie / Anna Czerniak.// Charaktery. - 2011, nr 8, s. 30-33
 26. Sekrety autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej / Patrycja Dorsz vel Drożdż.// Doradca Zawodowy. - 2013, nr 2, s 8-11
 27. Strategia samoutrudniania - zjawisko z pogranicza psychologii społecznej i klinicznej / Dariusz Doliński.//W: Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki : prace dedykowane Pani Profesor Helenie Sęk / red. nauk. Jerzy M. Brzeziński, Lidia Cierpiałkowska.. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. - S. 160-174
  Sygn. CzytR 233240
 28. Strategia samoutrudniania w sytuacji oceny umiejętności społecznych / Anna Sierota.// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 19 (2006), s. 41-49
 29. Surowość bądź łagodność w ocenianiu innych jako przykład dylematu autoprezentacyjnego / Anna Czerniak.// Studia Psychologiczne. - T. 43, z. 4 (2005), s. 49-58
 30. Sztuka autoprezentacji i efektownego wystąpienia publicznego dyrektora przedszkola / Marzena Frąckowiak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 11, dod. s. 4-10
 31. Sztuka autoprezentacji nauczyciela / Monika Zińczuk.//W: Komunikowanie społeczne w edukacji : dyskurs nad rolą komunikowania / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego. Toruń : Adam Marszałek, 2006. - S. 256-263
  Sygn. CzytR 229895 ; WypRz 229896
 32. W trosce o obraz siebie / Paula Pilarska.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 14-20
 33. Wizualizacja podczas autoprezentacji / Aldona Rumińska.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 32-33
 34. Współczesna leksyka na usługach autoprezentacji : (cechy fizyczne na podstawie analizy internetowych anonsów towarzysko-matrymonialnych) / Aneta Kołodziejczyk.// Poradnik Językowy. - 2006, nr 3, s. 52-66

 

Wszystkie wymienione wyżej pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 

Rzeszów, 29 października 2013 r.
oprac. Irena Niemczak

Autor: Irena Niemczak