Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr

Przemyśl

Powstania śląskie: 
historia, polityka, literatura, teatr
zestawienie bibliograficzne
zebrane materiały są dostępne w PBW w Przemyślu i/lub filiach: Jarosławiu, Lubaczowie  
i Przeworsku.
 
"Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego…Honorując powstania śląskie, Sejm wyraził wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej,
a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego. Powstania śląskie odbywały się od 1919 do 1921 r. i były walkami pomiędzy ludnością polską a niemiecką na Górnym Śląsku. Ich celem był przyłączenie części Górnego Śląska do Polski, co stało się w 1922 r”.
https://katowice.gosc.pl/doc/4882698.Rok-2019-Rokiem-Powstan-Slaskich

Druki zwarte:
1.      Do powstańców śląskich młodych zaciągają : wspomnienia, materiały, notatki / Władysław Sala ; [przedm. Teodor Musioł; posł. Marek Wosiński]. - Katowice : "Śląsk", 1982.
Przemyśl WP 63191, Jarosław WJ 39569, Przeworsk, GK 25809, Lubaczów, WL 29039
2.      Encyklopedia powstań śląskich / zespół red. Franciszek Hawranek [i in.] ; Instytut Śląski w Opolu. - Opole : Instytut Śląski 1982.
Jarosław  CzJ 94(438), Przemyśl Cz1P 93/94(03
3.      Historia Śląska : od pradziejów do 1945 roku / Kazimierz Popiołek.- Katowice : "Śląsk", 1972.
Przeworsk WK 16864
4.      Historia Śląska w zarysie / Kazimierz Piwarski.-Katowice ;Wrocław : Instytut Śląski, 1947.
Przemyśl Cz1P 94(438)
5.      Godzina druga : walki pod Górą św. Anny w czasie trzeciego powstania na Górnym Śląsku w 1921 r. (wspomnienia uczestników) / red. D. Kułakowska. - Warszawa : "Książka i Wiedza" 1959.
Lubaczów WL 11863
6.      Góra Św. Anny / Ryszard Hajduk. - Warszawa : "Nasza Księgarnia" 1983.
Przemyśl GP 65948, Jarosław WJ 40099, Przeworsk WK 26239
Śląsk Górny : (teren plebiscytowy) : rys historyczno-ekonomiczny / Zygmunt Denter.- Warszawa [i in.] : M. Arct, (Włocławek : Druk. Diecezjalna [1922].
Przemyśl Cz1P A/94(438)
7.      Granice Rzeczpospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w amerykańskich raportach dyplomatycznych i wojskowych (1919-1921) / Janusz Cisek. - Kraków : Księgarnia Akademicka 2012.
Przemyśl WP 106729
8.      Hotel Lomnitz : z tajemnic szefa wywiadu / Józef Alojzy Gawrych.- Katowice : Śląska Spółdzielnia Wydawnicza "Lechia", 1947.
Jarosław WJ 37413
9.      Insurgenci i politycy / Jan Przewłocki. - Katowice : "Śląsk" 1982.
Jarosław WJ 39318, Lubaczów, WL 28762, Przemyśl WP 62593
10.  Karol Kalita "Rębajło" : 1830-1919 / Krystyna Butkiewicz ; [il. Konstanty Maria Sopoćko]. - Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej 1976.
Lubaczów WL 21827
11.  Komendant "Rakoczy" / Henryka Wolna ; [przedm. Wacław Ryżewski]. – Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej 1985.
Przeworsk WK 28945
12.  Kraków wobec powstań śląskich i plebiscytu / Jan Pachoński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1981.
Przemyśl  WP 59339, Przeworsk WK 24526, Jarosław WJ 37739
13.  Kronika powstań śląskich 1919-1921 / Marian Anusiewicz, Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : "Książka i Wiedza" 1980.
 Jarosław WJ 35520
14.  Ludzie i sprawy hotelu "Lomnitz" /  Władysław Zieliński.-Katowice : "Śląsk", cop. 1984.
Przemyśl WP 68893
15.  "My i oni" na polskim Śląsku : (1918-1939) / My i oni" na polskim Śląsku : (1918-1939) / Eugeniusz Kopeć. -Katowice : "Śląsk", cop. 1986.
 Przeworsk WK 30109
16.  Odzyskana niepodległość : 10 opowiadań z XX wieku / Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko, Paweł Wakuła ; il. Mikołaj Kamler. - Łódź : "Literatura" 2018.
Przeworsk WK 53399
17.  Orły na hałdach : z dziejów walk o polski Śląsk / Henryk Racki. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej 1981.
Jarosław WJ 37313 
18.  Pierwsze zwycięstwo Wojciecha Korfantego / Tadeusz Czekaj. - Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1986.
Jarosław WJ 42434, Przeworsk WK 30575
19.  Pięćdziesięciolecie powstań śląskich : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 50 rocznicę III powstania śląskiego, Katowice - Opole 26-27 kwietnia 1971 / pod red. Franciszka Hawranka i Władysława Zielińskiego ; Śląski Instytut Naukowy ; Instytut Śląski w Opolu ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. - Katowice : Uniwersytet Śląski 1973.
Jarosław WJ 29965
20.  Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 2015.
Przemyśl WP 108420
21.  Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 7 / Józef Piłsudski. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990.
Jarosław WJ 47420 
22.  Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 8 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza 1990.
Jarosław WJ 47421
23.  Polska prasa w województwie śląskim wobec ruchu polskiego na Śląsku Opolskim  (1922-1933) / Marek Masnyk .- Opole : Instytut Śląski, 1988.
Przemyśl WP 77980
24.  Polskie działania specjalne na Górnym Śląsku : 1919-1921 / Zyta Zarzycka. – Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej 1989.
Przeworsk WK 36253
25.  Pomoc Krakowa dla Górnego Śląska w okresie powstań (1919-1921) / Jan Pachoński. - Wrocław [i in.]:Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1981.
Przeworsk WK 24560 
26.  Powrót na mapę Europy / Janusz Osica. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1989.
Przeworsk WK 36565,  WK 36566, Jarosław WJ 47187
27.  Powstańczy apel / Wilhelm Szewczyk ; oprac. graf. Tadeusz Grabowski. - Katowice : Krajowa Agencja Wydawnicza 1981.
Przemyśl 59053, Jarosław WJ 37643, Lubaczów WL 27386 
28.  Powstańczy apel : gawęda o trzech śląskich powstaniach / Wilhelm Szewczyk. - Katowice : "Śląsk" 1961.
Przemyśl WP 33712 
29.  Powstania śląskie / Wiesław Dobrzycki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1971.
Przemyśl WP 16846 
30.  Powstania śląskie / Kazimierz Popiołek ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968.
Przemyśl WP 581/b
31.  Powstania śląskie / Tadeusz Jędruszczak. - Katowice : "Śląsk" 1966.
Lubaczów WL 11155,  Przeworsk  9715, Lubaczów WL 9825
32.  Powstania śląskie 1919, 1920, 1921 / Tadeusz Jędruszczak. - Katowice : "Śląsk" 1981.
Przeworsk WK 24056 , WK 39780, WK 39780, Przemyśl WP 58255,WP 58256
33.  Problemy narodowościowe na Śląsku od X do XX wieku / Józef Kokot.- Opole: Instytut Śląski, 1973.
Jarosław WJ 29960
34.  Powstania śląskie 1919, 1920, 1921 / oprac. Jeremi Gliszczyński, Wilhelm Szewczyk. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej 1971.
Przemyśl WP 16767 
35.  Przez trzy ognie / Kazimierz Traciewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1982.
Przemyśl WP 61424, Jarosław WJ 38835
36.  Rok 1920 : wojna i polityka / pod red. Mirosława Szumiły. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2011.
Lubaczów WL 47841, Przeworsk WK 50619 
37.  Ruch komunistyczny na Górnym Śląsku w latach 1918-1921 /Franciszek Hawranek, Franciszek.- Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966.
Przemyśl WP 45813
38.  Sądy polowe w III powstaniu śląskim / Józef Musioł. - Katowice : "Śląsk" 1978.
Jarosław WJ 31768, Przemyśl WP 35063, WP 35064  
39.  Stosunek mocarstw zachodnioeuropejskich do problemów Górnego Śląska w latach 1918-1939 /Jan Przewłocki.- Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
Jarosław WJ 30765
40.  Stosunki ekonomiczne Górnego Śląska a polityka państwa niemieckiego /Eugieniusz Romer.- Lwów ; Warszawa : Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych, (Lwów : Druk. Ludowego Spółdzielczego Tow. Wydawniczego), 1921.
Przemyśl Cz1P A/33
41.  Śląska kronika teatralna 1914-1922 / Kazimierz Olszewski. -Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969.
Jarosław WJ 19816
42.  Tajne rokowania polsko-radzieckie w 1919 r. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1986.
Przeworsk WK 31120
43.  Trzecie powstanie śląskie / Kazimierz Popiołek. - Katowice : "Śląsk" 1971.
Przemyśl WP 16847, Przeworsk WK 15160, Lubaczów WL 15648
44.  Trzecie powstanie śląskie 1921 : geneza i przebieg działań bojowych / Wacław Ryżewski ; Wojskowy Instytut Historyczny. Zakład Historii Wojskowej do 1939 r. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej 1977.
Lubaczów WL 23653
45.  U progu niepodległości : wspomnienia z lat 1915-1921 / Tadeusz Bąblewski. - Warszawa : Centrum im. Adama Smitha 1996.
Przemyśl WP 85585, WP 85586
46.  Wojciech Korfanty przed Sądem Marszałkowskim : dokumenty / [zebr. i oprac.] Zbigniew Landau, Bronisława Skrzeszewska.- Katowice: Śląski Instytut Naukowy
 w Katowicach, 1964.
Przemyśl WP 47040,  WP 31324, Lubaczów WL 7796
47.  Wojciecha Korfantego "Marzenia i zdarzenia" / Wojciech Korfanty ; do dr. przygot., wstępem i przypisami opatrzył Władysław Zieliński. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy 1984.
Jarosław WJ 40828 1J, Przeworsk WK 27441, WK 27251, Przemyśl WP 110933
48.  Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : "Wiedza Powszechna" 1992.
Przeworsk WK 37445
49.  Z dziejów dawnych i najnowszych : szkice i studja historyczne / Wacław Lipiński. - Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, (Warszawa : Główna Drukarnia Wojskowa). 1934.
Przemyśl Cz1P A/94(438)  
50.  Zarys historii trzech powstań śląskich 1919, 1920, 1921 / Jan Józef Ludyga-Laskowski. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973.
Jarosław WJ 23907, Przeworsk WK 17448,  Lubaczów WL 37595
51.  Źródła do dziejów powstań śląskich. T. 1, Październik 1918- styczeń 1920. Cz. 1 / pod red. Kazimierza Popiołka ; wybrał i oprac. Henryk Zieliński ; edytorsko przygotował Zygmunt Kolankowski ; przedmową poprzedził Kazimierz Popiołek ; Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Zakład Historii Śląska Instytutu Historii PAN, Instytut Śląski w Opolu. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1963.
Przemyśl WP 48949
Czasopisma:
1.      Odłożona niepodległość / Maciej Fic.// Wiadomości Historyczne. - 2018, nr 5, s. 32-35
2.      Piękna i bestia / Piotr Szlanta.// Mówią Wieki. - 2014, nr 2, dod. "Mówią wieki "
 w szkole, s. 6-7
3.      Powstania śląskie w latach 1919-1920-1921 : poznajemy źródła informacji pośredniej i bezpośredniej : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska.// Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 2, s. 16-19           
Strona internetowa:
1.      Powstania śląskie http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/#Problem-przynależności-państwowej-Śląska-–-problemem-europejskim
2.      Powstania śląskie http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/historia/powstania-slaskie/
3.      I powstanie śląskie - odwet za masakrę górników https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/420402,I-powstanie-slaskie-odwet-za-masakre-gornikow


Opr. Dorota Grząba
PBW w Przemyślu
Filia w Jarosławiu

Autor: Dorota Grząba