Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Innowacyjność i kreatywność w edukacji
(bibliografia w wyborze)

Książki:

 1. Alternatywy w edukacji / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego i Andrzeja Rozmusa. - Kraków : "Impuls" ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2018.
  Sygn. CzytR 247663
 2. Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne / Izabela Symonowicz-Jabłońska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
  Sygn. CzytR 245906
 3. Budząca się szkoła / Margaret Rasfeld, Stephan Breidenbach ; przeł. Emilia Skowrońska. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2015.
  Sygn. WypRz 243590, BMWyp 66578
 4. Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? : rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Witold Ligęza. - Kraków : "Petrus", 2017.
  Sygn. CzytR 246361, BSdzW 46773, BMWyp 67220
 5. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : "Impuls", 2018.
  Sygn. CzytR 247278
 6. Edukacja małego dziecka. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ; Kraków : "Impuls", 2017
  Sygn. WypRz 246950, BStWy 38193, CzytR 246951
 7. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder-Taboł. - 6.  - Kraków : "Impuls", 2018.
  Sygn. BLżWy 35478 
 8. Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych / Wojciech Czerski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
  Sygn.BSdzW 46780, CzytR 246368
 9. Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Karol Kowalczuk. - Toruń : "Adam Marszałek", 2019.
  Sygn. CzytR 248027, BMWyp 67817, BŁWyp 38095 
 10. Innowacje w nauczaniu szkolnym / Erich Petlák ; tł. Artur Sobótka. - Kraków : "Petrus", 2017.
  Sygn. BSdzW 46600, BMWyp 6705, BLżWy 35184 
 11. Jak prowadzić grupę teatralną / Grzegorz Noras. - [Warszawa] : Rozpisani.pl, 2019.
  Sygn. WypRz 248158 
 12. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : "Difin", 2016
  Sygn. WypRz 245348, CzytR 245347, BSdzW 46271, BStWy 101 U, BMWyp 66896 Mielec
 13. Młodzi dzieciom bajki piszą, dzieci bajki ilustrują / [red. Krystyna Droździewicz, Lidia Ippoldt, Małgorzata Kopeć]. - Skawina : Urząd Miasta i Gminy : Biblioteka Pedagogiczna ; Zakrzów : "Promo", 2017.
  Sygn. CzytR 247072
 14. Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. - Warszawa : "Żak", 2015.
  Sygn. BSdzW 45971, BŁWyp 37216, CzytR 245376
 15. Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów : analiza form i metod stosowania nowych mediów i technologii cyfrowych w akademickim kształceniu polonistów na przykładzie Serwisu Edukacji Interaktywnej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu / Mirosław Wobalis. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.
  Sygn. WypRz 247260
 16. Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. - Warszawa : "Impuls", 2017.
  Sygn. WypRz 246978
 17. Rola biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu nowych technologii w edukacji / pod red. Beaty Janik i Wandy Bukowczan. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2018.
  Sygn. WypRz 247458, BKWyp 50261
 18. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2018.
  Sygn. WypRz 247281, BŁWyp 37874, BStWy 38443, BKWyp 50436, CzytR 247663 Rzeszów
 19. Szkoła dla innowatora : kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych / [kier. projektu Jan Fazlagić]. - Kalisz : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2018.
  Sygn. BMWyp 67688, BStWy 38518, BSdzW 48031, BKWyp 50547, WypRz 247757 
 20. Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala. - 2.  - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018.
  Sygn. BKWyp 50278 Kolbuszowa,
 21. Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2015.
  Sygn. WypRz 243927, CzytR 243926 Rzeszów
 22. Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświadczenie partycypacji w sztuce / Eugeniusz Józefowski - Warszawa : Difin, 2017.
  Sygn. WypRz 245959, BMWyp 67663, BŁWyp 37693
 23. Zafascynowani światem : efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej / Tomasz Knopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.
  BMWyp 67692, BSdzW 47882, BStWy 38512, BKWyp 50541, WypRz 247767, CzytR 247766

Artykuły:

 1. "Blackout poetry", czyli kreatywna poezja w szkolnej bibliotece : konspekt zajęć / Aneta Szadziewska.// Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 6, s. 16-18
 2. "Dziewczynka" jako produkt i konsument - analiza wybranych gier typu makeover / Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak.// Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. - Kraków : "Impuls", 2016.. - S. 119-130
  Sygn. WypRz 245326
 3. "Jeżeli chcesz, żeby życie uśmiechnęło się do ciebie, przynieś mu najpierw swój dobry humor" / Marta Tondera.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 3-4, s. 71-80
 4. Aktywność artystyczna dzieci / Irena Chyła-Szypułowa.// W: Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. - S.183-193
 5. Analiza filmu jako edukacja spojrzenia - wychowanie "dla filmu" / Joanna Parol.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2017, nr 4, s. 111-122
 6. Budowa książki : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej dla uczniów klasy 5 / Renata Sowada.// Poradnik Bibliotekarza. - 2017, nr 4, s. 38-40Edukacja medialna a nowe metody kształcenia. Cz. 1 / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 9, s. 39-42
 7. Cele edukacji filmowej w Polsce : konteksty instytucjonalne i tendencje rozwojowe / Małgorzata Jakubowska.// W: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej : teorie i praktyki. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016. - S. 99-116
  Sygn. CzytR 246391
 8. Chmurka, chmurka... : Cloud computing w szkole / Maciej Danieluk.// Sygnał. - 2019, nr 6, s. 45-49
 9. Czas wolny a twórczość dzieci / Urszula Tokarska.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 16-20
 10. Czy w bibliotece można spotkać Lewego? : projekt edukacyjny / Małgorzata Wylegała.// Sygnał. - 2016, nr 5, s. 29-32
 11. Dlaczego warto, by dzieci tworzyły? / Elżbieta Lekan.// Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2016, nr 7, s. 11-14
 12. Dzieci tworzą bajki i opowiadania : kreatywna działalność przedszkolaków / Maria Molicka.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3/4, s.72-76
 13. Dziecko jako twórca : opowiadania tworzone przez dzieci kończące edukację przedszkolną / Sławomira Pusz.// W: Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 330-338
 14. Dziecko kreatywne czy niegrzeczne? / Emilia Żurek.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 5, s.6-9
 15. Edukacja dziennikarska w Belgii. Cz. 2 / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 1, s. 49-53
 16. Edukacja dzięki radiu : działalność YCBS w Berlinie / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 2, s. 46-49
 17. Edukacja filmowa (i medialna) : ujęcie antropologiczno-pragmatystyczne / Bogusław Skowronek.// W: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej : teorie i praktyki. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016. - S. 11-20
  Sygn. CzytR 246391
 18. Edukacja medialna a nowe metody kształcenia. Cz. 2. / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 10, s. 35-38
 19. Edukacja medialna a zasady intertekstualne, czyli o założeniach projektu powszechnej szkolnej i pozaszkolnej edukacji medialnej / Małgorzata Lisowska-Magdziarz.// Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. - Kraków : "Impuls", 2016.. - S. 131-144
  Sygn. WypRz 245326 Rzeszów
 20. Edukacja medialna dzieci na przykładzie współpracy Fundacji Uniwersytet Dzieci i Akademickiego Centrum Medialnego / Klaudia Cymanow-Sosin, Katarzyna Drąg.// Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2018/2019, nr 3, s. 31-48
 21. Edukacja medialna w dydaktyce / Maria Słobodzian.// Wychowawca. - 2017, nr 11, s. 7-9
 22. Edukacja w zakresie sztuk wizualnych, czyli o przygotowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym do odbioru i kreowania otaczającej je ikonosfery / Beata Mazepa-Domagała, Teresa Wilk.// Chowanna. - 2015, t. 2, s. 89-104
 23. Edutainment : w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających trójwymiarowemu uczeniu się w okresie późnego dzieciństwa / Joanna Sikorska.// W: Edukacja małego dziecka. T 12, Kierunki i zmiany w edukacji i stymulacji aktywności twórczej.. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków ; "Impuls", 2017. - S. 191-208
  Sygn. WypRz 246950 Rzeszów
 24. eduTIKacja - edukacja z wykorzystaniem technologii / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 56-57
 25. Film najnowszy wobec problemów współczesności : w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego / Elżbieta Świderska-Chorąży.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 10, s. 35-42
 26. Formy pracy z czytelnikiem z wykorzystaniem nowych technologii w Piekarskiej Bibliotece / Małgorzata Kocek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2018, nr 1, s. 10-14
 27. Gdzie mieszkają książki? : scenariusz zajęć z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek / Joanna Obuchowska.// Sygnał. - 2018, nr 5, s. 31-33
 28. Historia z komiksem! - o edukcyjnych walorach komiksu jako medium / Ilona Copik.// Nauczyciel i Szkoła. - 2018, nr 1, s. 151-166
 29. Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę od najmłodszych lat / Małgorzata Minchberg.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 2, s. 3-13
 30. Internet a edukacja / Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 8, s. 23-28
 31. Jak zostać kulturalnym widzem, czyli kilka słów o kinowym savoir-vivrze / Agnieszka Bukowińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 6, s. 41-44
 32. Kierunek kreatywność : rozwijamy twórcze postawy u dzieci / Agnieszka Bukowińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 2, s.18-20
 33. Kilka uwag na temat twórczości i jej rezultatów / Adam Malinowski.// W: Sztuka i twórczość. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 35-42
 34. Komputer jako narzędzie pracy z młodym czytelnikiem / Rafał Glapiński.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 37-39
 35. Kraina Wyobraźni : zastosowanie dramy w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci / Wioletta Milewska.// Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2017, nr 1, s. 11-13
 36. Kreatywne kształcenie / Katarzyna Bocheńska-Włostowska.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 14-16
 37. Kultura szkoły sprzyjająca rozwojowi twórczego potencjału dziecka / Agata Cudowska.// W: Pedagogika wczesnoszkolna : rekonstrukcja kluczowych problemów. - Toruń : Adam Marszałek, 2017. - S. 181-194
  Sygn. BKWyp 50206, BMWyp 67625, BKWyp 50411, BMWyp 67279, Ł.Ks 37721, WypRz 246398, CzytR 246397
 38. Mass media : scenariusz zajęć np. z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu / Katarzyna Skolimowska.// Sygnał. - 2017, nr 1, s. 27-33
 39. Mądrzy Cyfrowi / Irena Koźmińska.// Sygnał. - 2018, nr 7, s. 54-55
 40. Misyjność radia na przykladzie warsztatów dla młodzieży / Katarzyna Zagórska.// W: Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - S.15-38
  Sygn. CzytR 248086 Rzeszów
 41. Muzyka źródłem inspiracji w działaniach twórczych dziecka / Irena Burczyk.// W: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 237-245
  Sygn. BŁWyp 37315, CzytR 245311
 42. O rozwijaniu dziecięcej kreatywności / Alicja Strzelecka-Lemiech ; rozm. przepr. Agata Klimaszewska.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 6, s. 9-13
 43. Najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji czytelniczej i medialnej : potencjał i przykłady wdrożeń / Magdalena Wójcik.// W: Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017. - S. 21-31
  Sygn. WypRz 246390
 44. Niezwykła lekcja historii, czyli... spotkanie autorskie inaczej / Agnieszka Kownatka-Ruszkowska, Barbara Stasikowska.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 7-8, s. 18-19
 45. O mocy słowa i radości poznawania, czyli efekty szkolnego dziennikarstwa / Marta Kumorek.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2017, nr 4, s. 71-85
 46. Platforma YOUTUBE w społecznej recepcji dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VI) / Bartosz Pietrzyk.// W: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - S. 41-52
  Sygn. CzytR 245982
 47. Podstawy kompetencji cyfrowych dzieci w wieku przedszkonym wyzwaniem na mierę XXI wieku / Wiesława Mądrowska.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2019, nr 2, s. 39-41
 48. Poezja w procesie rozwoju twórczych zdolności studentów / Anatoliy Vykhrushch.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2017, nr 1, s. 56-61
 49. Pozytywne i negatywne aspekty mediów w wychowaniu dziecka : zadania edukacji medialnej / Ewa Nowicka.// W: Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu. - Kraków : "Impuls", 2017. - S. 53-66
  Sygn. WypRz 248152
 50. Programy radiowe dla dzieci w wieku szkolnym : wokół edukacji medialnej / Katarzyna Zagórska.// W: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - S. 11-38
  Sygn. CzytR 245982 Rzeszów
 51. Promocja Islandii, czyli skuteczny marketing w praktyce / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 10, s. 41-44
 52. Przegląd edytorów zdjęć online / Bożena Boryczka.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 9-12
 53. Przestrzeń medialna najmłodszych jako podstawa rozwoju ikonosfery i logosfery oraz poznawania natury mediów / Elżbieta M. Minczakiewicz.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7-8, s. 20-24
 54. Refleksja o współczesnej edukacji czytelniczej dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka.// W: Współczesne trendy edukacji. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2015. - S. 97-107
 55. Rozwijanie aktywności twórczej : tradycyjne i alternatywne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa.// W: Edukacja małego dziecka. T 12, Kierunki i zmiany w edukacji i stymulacji aktywności twórczej.. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków ; "Impuls", 2017. - S. 131-142
  Sygn. WypRz 246950, BStWy 38193, CzytR 246951
 56. Rozwój twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym / Ewa Jędrzejowska.// W: Edukacja małego dziecka. T. 8, Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcje. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015. - S. 179-188
  Sygn. CzytR 243529
 57. Rysunek dziecka w wieku od 7 do 12 lat a język wizualny nowych mediów : raport z badań / Bernadeta Bidkowska.// W: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - S. 53-69
  Sygn. CzytR 245982
 58. Słowa i obrazy zwykłe i niezwykłe : o projektowaniu zajęć wspomagających rozwój dziecka / Piotr Kołodziej.// W: Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 59-72
  Sygn. BSdzW 46700, BSdzW 46700, CzytR 246458
 59. Smartfon multimedialny / Sylwia Polcyn-Matuszewska.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 22-23
 60. Społeczna przestrzeń edukacji cyfrowej w świetle dyskursów współczesnej socjologii / Barbara Galas.// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni. - Kraków : "Impuls", 2018. - S. 75-87
  Sygn. WypRz 247667
 61. Szkoła jako przestrzeń oswajania z metodą "ćwiczeń pogłębionych" (deliberate practice) Andresa Ericssona / Jolanta Bonar.// W: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 27-35
  Sygn. CzytR 245311
 62. Twórczość plastyczna dziecka w toku edukacji / Urszula Szuścik.// W: Edukacja małego dziecka. T 7, Przemiany rodziny i jej funkcji : praca zbiorowa. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015. - S. 183-196
  Sygn. CzytR 243692
 63. Twórczy wymiar aktywności językowej dziecka / Malgorzata Cywińska.// W: Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka : wybrane aspekty. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM. - s. 199-217
  Sygn. CzytR 245948
 64. Uczestnictwo w kulturze współczesnej młodzieży : młody człowiek jako odbiorca i twórca treści (widz i kreator) / Kamila Słupska.// W: Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. - S. 171-182
  Sygn. WypRz 245367, CzytR 245366
 65. Wartość czytania : zajęcia z zastosowaniem kodów QR i kart metaforycznych / Dorota Lenar.// Sygnał. - 2018, nr 5, s. 36-38
 66. Wizualne opowieści w Adobe Spark, czyli jak zwizualizować życie biblioteki / Anna Szeląg.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 13-14
 67. Wspieranie kreatywności dziecka poprzez działania muzyczne / Alicja Ryczkowska.// W: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 247-257
  Sygn. CzytR 245311
 68. Wspólne pisanie książki : twórczość metodą wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 37, s. 12
 69. Wychowanie do kultury komunikowania się za pomocą nowych mediów : ogólne wprowadzenie / Adam Solak, Jerzy Smoleń.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 4, s. 11-19
 70. Wychowanie twórcze / Marzena Magda-Adamowicz.// W: Dziedziny wychowania w klasach początkowych / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz i Ewa Kobyłecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - s. 219-240
  Sygn. CzytR 245833
 71. Wykorzystanie kreatywnego potencjału / Ewelina Prędka-Pawlun.// Remedium. - 2017, nr 10, s. 5-7
 72. Wykorzystanie tabletów na lekcji / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 56-59
 73. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w praktyce nauczania / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 5, s. 45-48
 74. Wyzwania dla edukacji medialnej w kontekście destrukcyjnego fenomenu patostreamerów / Sylwia Polcyn.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 10, s. 3-10
 75. Wyzwania dla szkoły w ponowoczesnej rzeczywistości / Witold Kołodziejczyk.// Meritum. - 2018, nr 3, s. 53-64
 76. XXVII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza : film jako baza edukacji artystycznej i medialnej / Elżbieta Świderska-Chorąży.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 10, s. 39-47
 77. Zajęcia manualne w świetlicy / Joanna Hoffmann.// Świetlica w Szkole. - 2016, nr 1, s. 7-9
 78. Zaprezentuj zdjęcia w MyAlbum / Bożena Boryczka.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 17-18

Rzeszów, 05.11.2019 r.
oprac. Monika Filip
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Monika Filip