Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ

PRAWA DZIECKA W RODZINIE, SZKOLE, SPOŁECZEŃSTWIE
Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2009 – 2018
/na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/

„Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać.

Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny,

zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków”.

[Janusz Korczak, Jak kochać dziecko. Internat. Kolonie Letnie. Dom Sierot]

Wydawnictwa zwarte:

 1. Być naj..." : o presji i oczekiwaniach rodziców wobec dzieci / Elżbieta Wieczór.//
  W: Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. - Warszawa : "Difin", 2015. - S. 44-59
  Przemyśl WP 108044
  Jarosław WJ 55909
  Przeworsk WK 52015
 2. Dzieci i ryby głosu nie mają? : Dziecięce pytania, problemy i skargi kierowane do Rzecznika Praw Dziecka / Jolanta Arcimowicz.//W: Nowe społeczne wymiary dzieciństwa. - Warszawa : "Żak", 2011. - S. 11-48, bibliogr.
  Przemyśl WP 104148
  Przeworsk WK 50352
  Jarosław WJ 54428
 3. Dziecko wobec prawa w rodzinie, szkole i wobec wymiaru sprawiedliwości / Justyna Kusztal.//W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe. - Kraków : WAM : "Ignatianum", 2011. - S. 257-282, bibliogr.
  Przemyśl CzP 37.015:316
  Jarosław WJ 54621
  Lubaczów WL 48038-48039
 4. Idea planu daltońskiego a prawo do indywidualizmu edukacyjnego dziecka / Dawid Misiak.// W: Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia. - Kraków: "Impuls", 2014. - S. 243-258
  Przemyśl WP 109419
 5. Koncepcja ochrony praw dziecka a nowe paradygmaty w systemie opieki nad dzieckiem / Ewa Kantowicz.//W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa. - Białystok : "Trans Humana", 2009. - S. 117-131
  Przemyśl WP 102927
 6. Korczakowskie prawo do społecznej partycypacji dziecka : dziecięce obywatelstwo //
  W: Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej. - Kraków ; "Impus", 2016. - S. 93-102
  Przemyśl WP 111166
 7. Meandry ochrony dziecka i dzieciństwa / Danuta Waloszek.//W: Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 149-160
  PrzemyślWP 100033
  Lubaczów WL 45796-45797
 8. Miejsce praw dziecka w prawie szkolnym : studium przypadku / Anna Babicka-Wirkus.// W: Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej. - Kraków ; "Impus", 2016. - S. 67-91
  Przemyśl WP 111166
 9. O potrzebie realizacji praw dziecka w szkole / Wiesława Walc.//W: Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S. 100-107
  Przemyśl WP 101981
 10. Ochrona interesu dziecka w polskich regulacjach prawnych w okresie transformacji ustrojowej : perspektywa biegłego psychologa sądowego / Alicja Czerederecka.// W: Dziecko jako ofiara przemocy. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009. - S. 137-144
  Przemyśl CzP 316
  Jarosław WJ 53737
 11. Ochrona praw dziecka w świetle wybranych standardów międzynarodowych i polskich / Justyna Cymery-Cesarz.// W: Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak.. - Toruń : "Adam Marszałek", 2017. - S. 155-161
  Przemyśl CzP 34
 12. Parlament Uczniowski jako instytucja ochrony praw dziecka / Leszek Pawelski.// W: Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej. - Kraków ; "Impus", 2016. - S. 123-132
  Przemyśl WP 111166
 13. Prawa dzieci w polskich szkołach (w opiniach i doświadczeniach studentów) / Wiesława Walc.//W: Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - S. 93-117, bibliogr.
  Jarosław WJ 54745
 14. Prawa dziecka w aktach prawnych a realia życia w kontekstach edukacyjnych / Zofia Remiszewska.// W: Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania. - Toruń : "Adam Marszałek", 2014. - S. 112-127
  Przemyśl CzP 373.2
  Jarosław WJ 56032
  Przeworsk WK 51822
 15. Prawa dziecka w edukacji alternatywnej / Teresa Wejner-Jaworska.// W: Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia. - Kraków: "Impuls", 2014. - S. 278-282
  Przemyśl WP 109419
 16. Szkoła milczących praw dziecka / Maria Groenwald.// W: Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej. - Kraków ; "Impus", 2016. - S. 49-65
  Przemyśl WP 111166
 17. Twórcza resocjalizacja poprzez hip - hop jako przykład respektowania praw dziecka / Przemysław Kaca.// W: Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej. - Kraków; "Impus", 2016. - S. 235-248
  Przemyśl WP 111166

Artykuły z czasopism:
 1. Brak zgody rodziców na leczenie dziecka formą przemocy w rodzinie? / Błażej Kmiecik.// Niebieska Linia. - 2017, nr 6, s. 15-18
 2. Być dzieckiem w Polsce : państwo i społeczeństwo nie rozpieszczają najmłodszych obywateli / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 22, s. 4
 3. Co może zrobić szkoła, gdy dziecku dzieje się krzywda? / Jolanta Zozula.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5, s. 377-386, bibliogr.
 4. Co nam wolno... : scenariusz zajęć / Dorota Demel.// Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 53-55
 5. Co zrobić, gdy NFZ nie chce sfinansować leczenia dziecka? / Jolanta Zozula.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 226-230, bibliogr.
 6. Czy w Polsce można bić dzieci? / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2009, nr 1, s. 18-19
 7. Ćwiczenia arteterapeutyczne z okazji Dnia Ochrony Praw Dziecka / Ewa Baranowska - Jojko, Aleksandra Wiechuła.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 10, s. 37-41
 8. Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... / Agnieszka Karasiewicz, Elwira Krajewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, wkładka, s. IV-V
 9. Dzieci mają swoje prawa / Daria Bakowicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 6, s. 26-27
 10. Jak rozbudzić uczniowską kreatywność? / Edyta Wójcicka.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2015/2016, nr 4, s. 85-89
 11. Jesteśmy dziećmi - mamy swoje prawa : opis programu / Agnieszka Graczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 14-15
 12. Każde dziecko ma prawo do radosnego życia... / Izabela Pilarczyk-Wojciechowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 26-28
 13. "Kocham, nie biję?" - o zagrożeniu praw dziecka w rodzinie / Małgorzata Kamińska.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 3-13, bibliogr.
 14. Kongres z okazji 25-lecia Konwencji o prawach dziecka / Danuta Książek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 10, s. 48-50
 15. Mam prawo do... / Małgorzata Wójtowicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 39-40
 16. Mechanizm monitorowania praw dziecka w Polsce. Cz. I / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 38-39
 17. Mechanizmy monitorowania praw dziecka w Polsce. Cz. II / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2011, nr 9, s. 18-20
 18. Między prawem a rzeczywistością : Tepedowski Rzecznik Praw Dziecka / Barbara Głowacka.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 3/4, s. 30-38
 19. Międzynarodowa ochrona praw dziecka / Grażyna Michałowska.// Niebieska Linia. - 2017, nr 1, s. 29-32
 20. Międzynarodowe uprowadzenia i porwania dzieci // Niebieska Linia. - 2013, nr 2, s. 29-31
 21. Monitorowanie praw dziecka. Cz. III / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2011, nr 10, s. 18-19
 22. Nasze prawa : scenariusz zajęć / Lidia Wojtaszewska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 17-21
 23. Nazwisko dziecka - wybrane zagadnienia / Sylwia Łakoma.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 26-33
 24. Nie krzywdź / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 44, s. 10
 25. Nietykalność cielesna dziecka / Katarzyna Jadach.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 6, s. 17-24
 26. "Niewidoczny" problem przemocy w szkole / Magdalena Chustecka.// Niebieska Linia. - 2016, nr 5, s. 28-30
 27. O "Królu Maciusiu Pierwszym" inaczej : lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, wkł., s. VI-VIII
 28. O prawach małych dzieci wychowywanych poza rodziną /Maria Kolankiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 3-9
 29. O prawach wychowanków domów dziecka /Wiesława Walc.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 17-24
 30. Ochrona dobra dziecka i realizacja jego prawa do wychowania się w rodzinie a organizacja pieczy zastępczej / Jolanta Zozula.// Szkoła Specjalna. - 2017, nr 2, s. 134-151
 31. Pamiętaj - mam swoje prawa! : Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych / Edyta Szpala.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 10, s. 46-50
 32. Pojęcie dziecka w prawie / Roberto Romański.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 14-15
 33. Postępowanie w sprawie skargi / Michał Łyszczarz.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 4, s. 40-43
 34. Prawa człowieka, prawa dziecka / Eugenia Mathea.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 24-27
 35. Prawa dzieci : scenariusze zajęć dla uczniów klasy II-III szkoły podstawowej / Agnieszka Graczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 15-16
 36. Prawa dzieci według młodych ilustratorów z Przemyśla / Monika Maziarz.// Życie Podkarpackie. - 2018, nr 3 (17 I), s. 25
 37. Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski.// Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 5-9
 38. Prawa dziecka : analiza antropologiczna i psychologiczna /Marek Dziewiecki.// Wychowawca. - 2018, nr 2, s. 8-11
 39. Prawa dziecka i ucznia w szkole / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 3, s. 11-14
 40. Prawa dziecka jako prawa człowieka / Maja Szymczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 26-28
 41. Prawa dziecka... literackiego : pomysł na debatę poświęconą dziecięcym bohaterom literatury współczesnej / Marzena Tyl, Joanna Stefańczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 2, s. 24-25
 42. Prawa dziecka, prawa człowieka / Eugenia Mathea.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 24 - 27
 43. Prawa dziecka : wybór bibliografii / oprac. Elżbieta Trojan.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 61-64
 44. Prawa procesowe dziecka. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2013, nr 5, s. 23-25
 45. Prawa procesowe dziecka. Cz. 2 / Mirosława Kaczmarek.// Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 28-30
 46. Prawa ucznia / Jacek Urban.// Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 24-25
 47. Prawna ochrona wartości dziecka i dzieciństwa / Anna Nowak.// Chowanna. - T. 1 (2010), s. 119-126, bibliogr.
 48. Prawo dzieci do wiedzy o ich prawach : wpisane w proces edukacji / Beata Krajewska.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 8-14
 49. Prawo dziecka do głosu / Tatiana Kłosińska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 5-11, bibliogr.
 50. Prawo dziecka do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny/ Karolina Borkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 4, s. 45-50
 51. Realizacja prawa dziecka do wychowania się w rodzinie w Polsce / Jolanta Zozula.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 4, s. 298-307
 52. Realizacja zasady dobra dziecka przez sędziów rodzinnych / Magdalena Arczewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 3-9
 53. Rozmowy o prawach dziecka w kontekście filmu "Chłopiec w pasiastej piżamie" / Edyta Wójcicka.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2015/2016, nr 4, s. 78-84
 54. Rzecz o historii praw dziecka / Anna Rosner.// Mówią Wieki. - 2014, nr 12, s. 27-31
 55. Scenariusz zajęć pt. "Prawa jednostki - prawa dziecka" / Elżbieta Władyniak.// Meritum. - 2012, nr 2, s. 52-54
 56. Społeczne postawy wobec bicia dzieci / Ewa Jarosz.// Niebieska Linia. - 2013, nr 1, s. 29-32
 57. Sprawowanie pełni władzy rodzicielskiej przez żyjących w rozłączeniu rodziców / Katarzyna Jadach.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 8, s. 39-47
 58. Szanujemy swoje prawa / Anna Pniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 40-41
 59. Świadomość praw dziecka w edukacji elementarnej / Bogumiła Bogacka-Osińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 4/5, s. 3-10, bibliogr.
 60. Świadomość praw dziecka wśród dzieci i ich rodziców : edukacyjne wyzwanie nauczycieli wczesnej edukacji? / Maria Sobieszczyk.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 15-22
 61. Uprowadzenie dziecka za granicę / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2009, nr 5, s. 18-19
 62. W obronie praw dziecka do życia i rozwoju : Deklaracja Stowarzyszenia Obrońców Praw Człowieka / Regina Pawłowska.// Wychowawca. - 2013, nr 3, s. 5-6
 63. Wakacyjna historia praw dziecka / Maciej Osuch.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 61-63
 64. Wielka sprawa - nasze prawa / Agnieszka Jasińska, Agnieszka Grusiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 11, s. 34-35
 65. Wokół praw dziecka / Jolanta Bot.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 34-37
 66. Z dziećmi o ich prawach / Renata Stęczniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 27-29
 67. Z dziećmi o ich prawach / Ryszard Radke.// Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 17-19
 68. Zagadnienia definicyjne pojęcia "dziecko" w ujęciu prawnym / Barbara Kałdon.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 165-172, bibliogr.
 69. Zasady wyrażania zgody na leczenie dziecka / Małgorzata Szeroczyńska.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 5, s. 386-395

Autor: Agnieszka Biedroń