Mediacja i arbitraż

Krosno

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2018

Wydawnictwa zwarte
 
1.     Arbitraż : między teorią a praktyką / pod red. nauk. Jana Olszewskiego, Bernadetty Fuchs. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014
Sygn.  M  135792

2.     Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? : mediacja i sądownictwo polubowne : informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów / pod red. Agnieszki Rękas ; [aut. Zbigniew Czwartosz i in.]. Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej? : informator dla pokrzywdzonego / pod. red. Tomasza Sroki ; [aut. Joanna Adamiec i in.] - Warszawa : [Ministerstwo Sprawiedliwości] ; Kraków : Uniwersytet Jagieloński. Uniwersytecka Poradnia Prawna, 2010 Syg.  
M   131360,   Cz   131359

3.     Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. - Warszawa : "Difin", 2015. Rodzina jako wartość : wzory - modele - redefinicje / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015
Sygn. JM   73682,  LM   30592

4.     Mediacja : sztuka rozwiązywania konfliktów / Grethe Nordhelle ; przekł. Karolina Drozdowska. - Gdańsk : Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, 2010
Sygn. M   135284         
 
5.     Mediacja dla każdego / pod red. Lidii Mazowieckiej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
Sygn.  BM   37063,  M   135283

6.     Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy / Nora Doherty, Marcelas Guyler ; [przeł. Antonina Kozłowska]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
Sygn. JM   72943,   M   131982

7.     Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa / Anna Kalisz. - Warszawa : "Difin", 2016
            Sygn. JM   73770

8.     Mediacja rodzinna : praktyczny poradnik / Monika Kaźmierczak, Janusz Kaźmierczak. - Warszawa : "Difin", 2015
Sygn. JM   73599,  LM   30510,  M   136857
9.     Mediacja sądowa i pozasądowa : zarys wykładu / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014
Sygn. M   134925

10.     Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych / Agata Gójska, Violetta Huryn. - Warszawa : C. H. Beck, 2007
            Sygn BM   34383,  M   123036

11.     Mediacje : praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów / Christopher W. Moore ; [tł. Anna Cybulko, Marcin Zieliński]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009
Sygn. JM   71300,  M   127268

12.     Mediacje : teoria i praktyka / pod red. Ewy Gmurzyńskiej i Rafała Morka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009
Sygn. BM   35986,   LM   29640, M   131983

13.     Mediacje i negocjacje jako formy rozwiązywania konfliktu / Sława Tusznio, Monika Wojtkowiak. - Kielce : Wydaw. Uczelniane WŚ, 2004
Sygn. SM   52410

14.     Mediacje rodzinne / Agata Gójska. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015
Sygn. M   137524
 
15.     Mediacje w pracy socjalnej / Dorota Rynkowska, Małgorzata Artymiak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014
Sygn.  BM   37308, JM   73378,  M   135884

16.     Negocjacje i mediacje / Kamilla Bargiel-Matusiewicz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
Sygn.  M   132007,  SM   52138, UM   26369

17.     Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa / Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011
Sygn.  BM   35721

18.     Negocjacje i mediacje w sferze publicznej / Magdalena Tabernacka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009
Sygn.  BM   35582,  JM   71323,   M   127565

19.     Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej : komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz ; sł. wstępne Stanisław Nitecki. - Sosnowiec : "Humanitas", 2015
Sygn.  JM   73643,   M   137122

20.     Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji / red. nauk. Stanisław Leszek Stadniczeńko ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006
Sygn. M   122265

21.     Profesjonalny mediator : zostań nim : poradnik metodyczny / pod red. Agnieszki Lewickiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
Sygn. M   124850

22.     Studium mediacji : od teorii ku praktyce / Adam Zienkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2007
Sygn. M   122270

23.     Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. - Warszawa : "Difin", 2013
Sygn.  JM   73541,  M   134188, M   135141,  LM   30073
 
  
      Wydawnictwa ciągłe
 
1.      Dlaczego warto mediować? // Wychowawca 2015, nr 2, s. 22-25
2.     Konflikt konfliktowi nierówny / Ewa Maksymowska // Meritum 2014, nr 2, s. 36-40
3.     Mediacja jako alternatywny do wymiaru sprawiedliwości sposób rozwiązania konfliktu / Elżbieta Chęcińska // //W: Wiedza-doświadczenie-praktyka Kraków : Impuls, 2010 S. 303-313
4.     Mediacje w pracy służb społecznych / Mariusz Wiśniewski // Praca Socjalna 2014, nr 6, s. 45-53
5.     Mediacyjny model działania w pracy socjalnej / Elżbieta Lipowicz // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2010 S. 263-271
6.     Proces mediacji. Typologia uczestników i szanse porozumienia / Agnieszka Dragon // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, z. 3, s. 239-252
7.     Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń przez wszczęcie mediacji / Joanna Kuźmicka-Sulikowska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, z. 2, s. 125-136
8.     Recepta na naprawę krzywdy / Monika Kaźmierczak // Psychologia w Szkole 2013, nr 2, s. 42-49
 
 
                  Lokalizacja:
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Małgorzata Penar