Starość - osoby starsze w społeczeństwie

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

Starość - osoby  starsze w społeczeństwie

Książki:

 1. Aktualne problemy gerontologii społecznej / Grażyna Orzechowska. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2001.
  Sygn. CzytR   238114
 2. Aktywna długowieczność / Aleksander A. Mikulin ; tł. z ros. Ewa Leszczyńska i Jan Tetter. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1984.
  Sygn. WypRz   196164
 3. Aktywność kulturalna ludzi starszych / Zofia Zaorska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1987.
  Sygn. CzytR   208742
 4. Bariery ludzkich możliwości / Zbigniew Jethon. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1977.
  Sygn. WypRz   161801, CzytR   161543
 5. Bądź sprawny przez całe życie : gimnastyka dla osób starszych o różnym stopniu sprawności / Kinga Wiśniewska-Roszkowska, Andrzej Jedynecki, Włodzimierz Ziółkowski. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1978.
  Sygn. WypRz   168745
 6. Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Anny Sidorczuk. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2009.
  Sygn. WypRz   235056, CzytR   234986
 7. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2005.
  Sygn. CzytR   229812
 8. Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. - Toruń : "Akapit", 2010.
  Sygn. WypRz   235805,
 9. Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Katowice : "Śląsk", 1999.
  Sygn. WypRz   231431
 10. Ćwiczenia fizyczne i rehabilitacja dla osób starszych w warunkach domowych / Andrzej Jedynecki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
  Sygn. WypRz   206794
 11. Dodać życia do lat : materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności osób starszych i grup wielopokoleniowych / Zofia Zaorska. - Wyd. 3 zm. - Lublin : "Klanza", 2012.
  Sygn. WypRz   239867
 12. Domy opieki. Domy seniora. ZOL. ZPO - zasady funkcjonowania / Maria Czernecka, Magdalena Stawiarska. - Kraków : Forum Doradców Podatkowych : "Wszechnica Podatkowa", 2013.
  Sygn. CzytR   241214
 13. Dorosłość wobec starości : oczekiwania - radości - dylematy / red. nauk. Renata Konieczna-Woźniak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008.
  Sygn. CzytR   233842
 14. Druga i trzecia młodość kobiety / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1967.
  Sygn. WypRz   91872
 15. Encyklopedia seniora / [kom. red. Irena Borsowa i in.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986.
  Sygn. WypRz   200882, CzytR   200881
 16. Fazy życia zawodowego i rodzinnego / Halina Worach-Kardas. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
  Sygn. WypRz   207802, CzytR   207771
 17. Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Sygn. WypRz   239626
 18. Fizjologia żywienia ludzi w wieku podeszłym / Światosław Ziemlański. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
  Sygn. WypRz   176627
 19. "Gdy się człowiek robi starszy..." / Aleksander Dawidowicz. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1965.
  Sygn. WypRz   84885
 20. Geriorytm : gimnastyka dla seniorów / Czesław Kempisty, Maria Markowska. - Wrocław : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
  Sygn. WypRz   203849
 21. Gerokinezjologia : nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym / Wiesław Osiński ; patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013.
  Sygn. WypRz   241230
 22. Gerontologia dla pracowników socjalnych / pod red. Kingi Wiśniewskiej-Roszkowskiej ; [aut. Wanda Jaroszczyk-Steiner i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987.
  Sygn. WypRz   203721
 23. Gerontoseksuologia / Ivor Felstein ; [z ang. przeł.] Tadeusz Rożniatowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
  Sygn. WypRz   143639
 24. Instytucjonalne wsparcie seniorów : rozwiązania polskie i zagraniczne / red. nauk. Artur Fabiś. - Bielsko-Biala : Wyższa Szkoła Administracji, 2007.
  Sygn. CzytR   232195
 25. Jak zapewnić osobom starszym dobrą opiekę nocną : praktyczne metody do wykorzystania w klinikach i domach opieki / Diana Kerr, Heather Wilkinson ; [tł. Zofia Zdral]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2013.
  Sygn. WypRz   240689
 26. Karta praw człowieka starego / Lucyna Frąckiewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.
  Sygn. WypRz   199178
 27. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo / pod red. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Marty Muszalik. - Lublin : "Czelej", 2007.
  Sygn. WypRz   231300
 28. Ludzie starzy a praca zawodowa / Joanna Staręga. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1976.
  Sygn. WypRz   153025
 29. Medycyna w walce ze starością / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1964.
  Sygn. WypRz   129645
 30. Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie / Jerzy Piotrowski ; przy współpr. Jana Kordosa [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
  Sygn. WypRz   138414, WypRz   138031
 31. Nowe życie po sześćdziesiątce / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, 1978.
  Sygn. CzytR   166133
 32. O aktywnościach, zagrożeniach i krzepiącym myśleniu ludzi starych / Joanna Nawrocka ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2012.
  Sygn. WypRz   241062
 33. Oblicza starości : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Stefan Klonowicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979.
  Sygn. WypRz   173034, WypRz   173033
 34. Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację : uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne / Jolanta Miluska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008.
  Sygn. CzytR   233259
 35. Okrągły rok zabaw : kalendarz zajęć grupowych dla seniorów - scenariusze na każdy tydzień roku do zastosowania w domach opieki i klubach seniora / na podst. Anni Bowden i Nancy Lewthwaite ; w adaptacji Joanny Jedlińskiej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2013.
  Sygn. WypRz   240691, CzytR   240937
 36. Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi : podręcznik dla opiekunów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Katrzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011.
  Sygn. WypRz   240535
 37. Osoby starsze w społeczeństwie - społeczeństwo wobec osób starszych / pod red. Marty Makuch i Doroty Moroń. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2011.
  Sygn. WypRz   238543
 38. Patrząc na starość : praca zbiorowa / pod red. Honoraty Jakubowskiej, Alicji Raciniewskiej, Łukasza Rogowskiego. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2009.
  Sygn. CzytR   235096
 39. Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofii Brańki. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002.
  Sygn. CzytR   226036
 40. Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2006.
  Sygn. CzytR   230840
 41. Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość : wybór materiałów konferencyjnych / red. nauk. Adam A. Zych. - Łask : "Progres", 2012.
  Sygn. WypRz   240729
 42. Praca socjalna w służbie ludziom / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : "Akapit", 2012.
  Sygn. CzytR   240088
 43. Problemy ludzi starych w Polsce / [red. Bogumiła Fruboes]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974.
  Sygn. WypRz   140507
 44. Przeciw samotności / red. Jolanta Twardowska-Rajewska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005.
  Sygn. CzytR   228931
 45. Przejście na emeryturę jako proces zmian aktywności społecznej / Stanisław Jałowiecki. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
  Sygn. WypRz   136175
 46. Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice ; "Śląsk", 2009.
  Sygn. CzytR   233919
 47. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009.
  Sygn. CzytR   237031
 48. Przestrzenie starości / red. nauk. Maria Zrałek. - Sosnowiec : "Humanitas", 2012.
  Sygn. CzytR   240329
 49. Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski : przyczyny, etapy, następstwa : praca zbiorowa / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego ; [aut. Dorota Kałuża i in.]. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2011.
  Sygn. WypRz   238726
 50. Psychologia starzenia się / D. B. Bromley ; tl. [z ang.] Zofia Zakrzewska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
  Sygn. WypRz   110146, CzytR   110144
 51. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. [z ang.] Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk i S-ka, 2006.
  Sygn. CzytR   231173
 52. Psychologia starzenia się i starości / Maria Susułowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
  Sygn. WypRz   209360, CzytR   209359
 53. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  Sygn. WypRz   238738, CzytR   238737
 54. Psychologia zachowania się kobiet w wieku starszym / Jadwiga Różycka. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.
  Sygn. CzytR   124923
 55. Psychologiczne portrety człowieka : [praktyczna psychologia rozwojowa] / red. Anna I. Brzezińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  Sygn. CzytR   229515
 56. Psychologiczne problemy starzenia się człowieka / Józef Rembowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
  Sygn. WypRz   194198, CzytR   194197
 57. Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku / Halina Szwarc, Teresa Wolańska, Tadeusz Łobożewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
  Sygn. WypRz   208611, WypRz   240796
 58. Senior w domu : opieka długoterminowa nad niepełnosprawnym seniorem / red. nauk. Jolanta Twardowska-Rajewska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2007.
  Sygn. WypRz   232676, CzytR   232675
 59. Społeczna empatia a ludzie starsi : materiały z konferencji naukowej "Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach" / pod red. nauk. Stanisława Rogali ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Instytut Śląski, 2009.
  Sygn. WypRz   236754, CzytR   236753
 60. Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce : perspektywa socjologii starości / Piotr Czekanowski. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2012.
  Sygn. CzytR   239249
 61. Społeczne wymiary starzenia się / red. [naukowa] Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała : Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych : Wyższa Szkoła Administracji, 2011.
  Sygn. CzytR   237377
 62. Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. - Toruń : "Akapit", 2013.
  Sygn. CzytR   240945
 63. Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne : materiały z konferencji naukowej "Starość, zależność, samotność - konsekwencje społeczno-rodzinne" / pod red. nauk. Stanisława Rogali. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Instytut Śląski, 2010.
  Sygn. WypRz   236756, CzytR   236755
 64. Starość jako zadanie / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : "Pax", 1989.
  Sygn. CzytR   209294
 65. Starość non profit : wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie / Aleksandra Błachnio. - Wyd. 2. poszerz. i zm. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2012.
  Sygn. WypRz   240272
 66. Stary człowiek w rodzinie / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975.
  Sygn. WypRz   146538
 67. Starzenie się z godnością / red. Stanisława Steuden, Małgorzata Stanowska, Konrad Janowski ; Katolocki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej O/Lublin ; Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.
  Sygn. CzytR   239358
 68. Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa / pod red. Janusza Halika. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002.
  Sygn. CzytR   238139
 69. Stereotypy a starość i niepełnosprawność : perspektywa społeczno-pedagogiczna / red. nauk. Anna Leszczyńska-Rejchert, Ewa Kantowicz. - Toruń : "Akapit", 2012.
  Sygn. CzytR   240495
 70. Sytuacja ludzi starych na wsi : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Tryfan. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 1977.
  Sygn. WypRz   161749
 71. Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna / Janusz Merski, Joanna Warecka. - Warszawa : "AlmaMer", 2009.
  Sygn. CzytR   234544
 72. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska. - Katowice : "Śląsk", 2010.
  Sygn. WypRz   235620, CzytR   235770
 73. Wiek a aktywność życiowa / Irene Gore ; tł. z ang. Henryk Wasylkiewicz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980.
  Sygn. WypRz   176274
 74. Wiek a pełnienie ról społecznych / Halina Worach-Kardas ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
  Sygn. CzytR   189676
 75. Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.
  Sygn. CzytR   233701
 76. Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety Kościńskiej. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013.
  Sygn. WypRz   240710
 77. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; [aut. Jarosław Bąbka i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2006.
  Sygn. CzytR   230605
 78. Wybrane zagadnienia problematyki pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów ludzi w różnym wieku : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2012.
  Sygn. CzytR   240360
 79. Wychowanie w perspektywie starości : personalistyczne podstawy geragogiki / Katarzyna Uzar. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.
  Sygn. WypRz   239365
 80. Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska. - Warszawa : "Difin", 2012.
  Sygn.  WypRz   240098, CzytR   240097
 81. Zarys gerontologii / pod red. Katarzyny Sygit. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2008.
  Sygn. CzytR   233983
 82. Zarys teorii rekreacji ruchowej / red. nauk. Andrzej Dąbrowski. - Warszawa : "AlmaMer" : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006.
  Sygn. WypRz   231609, CzytR   231417
 83. Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości : perspektywa psychologiczna / red. nauk. Teresa Rostowska, Waldemar Budziński. - Toruń : "Adam Marszałek" ; Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2012.
  Sygn. CzytR   240298
 84. Zdolność do pracy a wiek człowieka / Stefan Klonowicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973.
  Sygn. WypRz   135019
 85. Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004.
  Sygn. CzytR   231229
 86. Znaczenie aktywności ruchowej dla osób w starszym wieku / Małgorzata Merska. - Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010.
  Sygn. CzytR   237176
 87. Życie bez starości / Irena Gumowska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962.
  Sygn. WypRz   49786
 88. Życie intymno-emocjonalne osób starszych / Agata Kowgier. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. CzytR   235799

 

Artykuły

 1. Aktywne starzenie się - dlaczego nie / Waldemar Makuła // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 4-11
 2. "Aktywne starzenie się" jako paradygmat w polityce społecznej / Łukasz Jurek. // Polityka Społeczna. - 2012, nr 3, s. 8-12, bibliogr.
 3. Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 1, s. 48-59, bibliogr.
 4. Co jest we współczesnej andragogice i gerontologii ważne, a co najważniejsze? / Olga Czerniawska. // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 15-18, bibliogr.
 5. Edukacja jako pomoc w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska. //W: Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T.] 2, Debata. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 433-443
 6. Lokata w banku czasu / Tom Kirkwood ; rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska. // Charaktery. - 2010, nr 2, s. 64-67
 7. Ludzkie życie wobec trywializacji starości / Wojciech Kułak. // Forum Oświatowe. - 2007, nr 1, 125-133
 8. Młodość a wartość starości / Jadwiga Mizińska. // Chowanna. - t. 1 (2008), s. 111-130
 9. Młodość i starość w okresie ponowoczesności / Anna Zawada. // Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 47-56
 10. Młodzież o starości : o potrzebie wychowania do starości / Grażyna Orzechowska. //W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008. - S. 185-193
  Sygn. CzytR   234078
 11. Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest – starość jako pozytywny etap życia / Monika Molicka. // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 107-117
 12. O potrzebie kształcenia gerontologicznego wśród dzieci i młodzieży / Anna Zawada. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 8-11, bibliogr.
 13. O problemie zdrowej starości / Marcin Golec. // Polityka Społeczna. - 2008, nr 1, s. 5-7, bibliogr.
 14. Obraz czytelnika seniora w literaturze gerontologicznej i badaniach czytelniczych / Renata Aleksandrowicz. // Roczniki Biblioteczne. - R. 59 (2005), s. 517-533
 15. Odwaga starości / Krzysztof Maliszewski. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 25-32, bibliogr.
 16. Organizacja czasu wolnego osób w złotej jesieni życia / Piotr Kowolik. // Nauczyciel i Szkoła. - . - 2012, nr 2, s. 143-151
 17. Percepcja starości przez dzieci w wieku przedszkolnym / Lucyna Smółka. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 61 (2008), s. 119-134
 18. Problematyka starości, śmierci i żałoby w refleksji teoretycznej / Jerzy Stochmiałek. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 54-63, bibliogr.
 19. Profilaktyka starzenia się i starości - mrzonka czy konieczność? / Zbigniew Woźniak. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2011, z. 1, s. 231-254
 20. Przemiany cywilizacyjne a pamięć o starości / Jolanta Lenart. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 3, s. 68-76
 21. Psychologia wobec starzenia się i starości : o paradoksach związanych z pojęciem adaptacji do wieku / Henryk Olszewski. //W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 277-283, bibliogr.
  Sygn. WypRz   233938, CzytR   233937
 22. Rozważania o starości osób niepełnosprawnych intelektualnie / Hanna Grzesiak. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 2, s. 82-90
 23. Specyfika procesu starzenia się, a problem adaptacji jednostki do okresu starości / Barbara Kałdon. // W: Wybrane zagadnienia problematyki pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów ludzi w różnym wieku : praca zbiorowa. / pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2012.
  Sygn. CzytR   240360
 24. Specyfika psychologii gerontologicznej / Andrzej Mielczarek. // Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 32-38
 25. Spojrzenie dwóch generacji na starość i proces starzenia się / Sabina Pawlas-Czyż, Daniela Dzienniak-Pulina. // Praca Socjalna. - 2008, nr 4, s. 93-115
 26. Społeczne aspekty starości i starzenia się człowieka / Grażyna Orzechowska. //W: Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty. Toruń : "Akapit", 2008. - S. 147-156, bibliogr.
  Sygn. CzytR   233901
 27. Społeczny wymiar kształcenia gerontologicznego - aspekt teoretyczno-praktyczny / Agata Chabior. // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 235-246, bibliogr.
 28. Starość - refleksje i oczekiwania ludzi młodych / Beata Zięba-Kołodziej. //W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. Toruń : "Akapit", 2010. - S. 65-77, bibliogr.
  Sygn. WypRz   236453, CzytR   236372
 29. Starość jako ostatni etap życia człowieka / Dorota Zawadzka, Dawid Misiak. // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 23-33
 30. Starość w pedagogice społecznej / Astrid Tokaj. // Studia Edukacyjne. - Nr 7 (2008), s. 221-232, bibliogr.
 31. Stary człowiek i morze bezradności / Mariusz Kuskowski. // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 5-8, bibliogr.
 32. Stereotypy płci i starości a zachowania seksualne osób w późnej dorosłości / Magdalena Grabowska. // Psychologia Rozwojowa. - T. 14, nr 4 (2009), s. 45-56, bibliogr.
 33. W obliczu starości : konferencja w Ustroniu / Wiesława Walkowska, Dominika Błasiak. // Polityka Społeczna. - 2006, nr 9, s. 38-40
 34. Wiek średni a postawy wobec starości / Dominika Skowrońska. // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 2, s. 109-122, bibliogr.
 35. Wybrane aspekty postrzegania starości w rodzinie / Czesław Postawa. //W: Rodzina na początku III tysiąclecia. Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 387-398, bibliogr.
  Sygn. CzytR   235313

 

Rzeszów, 27.01.2014 r.
oprac. Jolanta Nizicka
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Jolanta Nizicka