Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2017
Zestawiła: Urszula Buczkowska

Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość

bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte :

 1. Adresat w poezji Leśmiana / Eugeniusz Czaplejewicz ; [red. nauk. Andrzej Lam] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
  Przemyśl WP 91643
 2. Bolesław Leśmian : studium językowe / Stanisław K. Papierkowski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1964.
  Przeworsk WK 7647, Lubaczów WL 7726
 3. Bolesław Leśmian / Tadeusz Nyczek. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
  Przemyśl WP 27267, WP 27268, Lubaczów WL 23338, WL 23339, WL 23341, Przeworsk WK 20430, Jarosław WJ 29724, WJ 29725
 4. Bolesław Leśmian / Feliks Tomaszewski. //W: Magia lektury. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - S. 146 - 156.
  Przemyśl CzP 37.016:811.162.1+821.162.1, Lubaczów WL 37456
 5. Bolesław Leśmian / Jacek Trznadel. //W: Literatura okresu Młodej Polski. T. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 831 - 876.
  Przemyśl WP 42763 – 42765, Przemyśl WP 12445, Przemyśl WP 12451, Lubaczów WL 12079 – 12081, Jarosław WJ 17785, Przeworsk MKsK 821.162.1(091)
 6. Bolesław Leśmian, "Garbus" / Zbigniew Lisowski. //W: Poznawanie poezji. - Lublin : "Norbertinum", 2008. - S.125-142.
  Przemyśl WP 98388, Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 7. Bolesław Leśmian "Topielec" / Ireneusz Opacki. //W: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego : interpretacje. - Warszawa : "Stentor", cop.1999. - S. 163 - 172.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 8. Bolesław Leśmian - "Zmierzch majowy" / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. //W: Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996. - S. 13 - 17.
  Przemyśl CzP 82.0, Przeworsk WK 44068, Lubaczów WL 37787
 9. Cudowne, zaklęte i śpiące - o Leśmianowskich królewnach / Joanna Wawryk. //W: Fantasy w badaniach naukowych. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. - S. 85-93.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 10. Człowiek i świat w poezji Leśmiana : studium filozoficznych koncepcji poety / Cezary Rowiński ; z prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
  Przemyśl WP 90588, Przemyśl WP 61387, Lubaczów WL 28330, Przeworsk WK 25195, Jarosław WJ 38802
 11. Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana : studium o tautologii, paradoksie i lustrze / Paul Coates. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Przemyśl WP 71967, Przeworsk WK 30571
 12. Jedna przyroda czy przyrody alternatywne? : o pojmowaniu i obrazach przyrody w polskiej poezji / Justyna Tabaszewska. - Kraków : "Universitas", 2010.
  Przemyśl WP 102090
 13. Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : "Sic!", 2001.
  Przemyśl WP 99944
 14. Leśmian / Piotr Łopuszański. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000.
  Przeworsk MKsK 929, Przemyśl CzP 929-052(3/9)A/Z
 15. Leśmian: tragizm nie spełnionych marzeń / Mieczysław Orski. //W: Lektury i problemy. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 203 - 209.
  Przemyśl CzP 37.016:811.162.1+821.162.1, Jarosław WJ 28188, Lubaczów WL 21832, Przeworsk WK 20072
 16. Łowy na kryteria / Kazimierz Wyka. - Warszawa : "Czytelnik", 1965.
  Przemyśl WP 90596, Przemyśl WP 53294, Przeworsk WK 8395, Jarosław WJ 9906
 17. Łódź i pióro : wspomnienia o pisarzach pochodzących z Łodzi bądź z Łodzią związanych / Edward Kozikowski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1972.
  Przemyśl WP 23135, Przeworsk WK 16252
 18. Młoda Polska / Jan Marx. - Warszawa : "Alfa", 1997.
  Przemyśl WP 91725, Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 19. Nad Leśmianem : wiersze i analizy / Jacek Trznadel. - Kraków : "Arcana", 1999.
  Przemyśl WP 86464
 20. O tym, jak Leśmian "potworzył" potwora : "Dusiołek" B. Leśmiana / Jan Jakóbczyk. //W: Poezja polska : interpretacje. - Katowice : "Książnica", cop.2000. - S. 204 - 208.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 21. Podziemna Golgota i ja - twój brat. "Do Siostry" Bolesława Leśmiana. //W: Ciężkie norwidy czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej. - Warszawa : Świat Książki, 2009. - S. 373-392.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 22. Poezja i niepoezja : szkice / Zbigniew Bieńkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
  Przemyśl WP 50366
 23. Poezja niemożliwa : modele Leśmianowskiej wyobraźni / Tymoteusz Karpowicz. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
  Przemyśl WP 23143, Przeworsk WK 19456
 24. Poezje Bolesława Leśmiana : interpretacje / pod red. Barbary Stelmaszczyk, Tomasza Cieślaka. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2000.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)A/Z
 25. Polska literatura nowoczesna : Leśmian, Schulz, Witkacy / Michał Paweł Markowski. - Kraków : "Universitas", cop. 2007.
  Przemyśl WP 96405, Jarosław WJ 52303
 26. Poradnik dydaktyczno-wychowawczy / Nr 1/1983 / Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. - Jelenia Góra : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1983.
  Przemyśl CzP 37.01
 27. Studia o Leśmianie / pod red. Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
  Przemyśl WP 91520, WP 50056, WP 50065, WP 16287, Przeworsk WK 14816
 28. Studia o poezji / Ostap Ortwin. //W: Żywe fikcje. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. - S. 105-312.
  Przemyśl WP 15734, Jarosław WJ 20740, Jarosław WJ 20741, Lubaczów WL 19887, Przeworsk WK 14393
 29. Sztuka i egzystencja / Bogumiła Kaniewska ; Anna Legeżyńska. //W: Literatura polska XX wieku. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - S. 205-300.
  Przemyśl WP 98941, Przeworsk MKsK 821.162.1(091)
 30. Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana : z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913) / Dobrochna Ratajczak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
  Lubaczów WL 25188, Jarosław WJ 33337
 31. Twórczość Leśmiana : (próba przekroju) / Jacek Trznadel. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Przemyśl WP 9628, WP 48492, Przeworsk WK 7340, Jarosław WJ 8923
 32. W poetyckim labiryncie : "Dziewczyna" B. Leśmiana / Jan Jakóbczyk. //W: Poezja polska : interpretacje. - Katowice : "Książnica", cop.2000. - S. 198 - 203.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 33. Wiersze Bolesława Leśmiana : interpretacje / Michał Głowiński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.
  Jarosław WJ 22777/BL/L - WJ 22781/BL/L, Lubaczów WL 16669
 34. Wiersze Bolesława Leśmiana : interpretacje / Michał Głowiński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972.
  Przemyśl WP 18042, WP 48356, WP 48362, WP 48380, WP 48381, WP 48382, Przeworsk WK 16362
 35. "Wiersze" Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
  Przemyśl WP 84411, Lubaczów WL 36760, WL 34673, Jarosław WJ 43792/BL/L, WJ 43793/BL/L WJ 43793/BL/L
 36. "Wiersze" Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.
  Jarosław WJ 47925/BL/L, WJ 47708/BL/L, Przemyśl WP 90219, Lubaczów WL 37106, WL 37107, WL 48403
 37. Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie / pod red. Zdzisława Jastrzębskiego. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1966.
  Przemyśl WP 50058, WP 11337, Przeworsk WK 9876
 38. Zaświat przedstawiony : szkice o poezji Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Kraków : "Universitas", 1998
  Przemyśl WP 91426
 39. Zaświat przedstawiony : szkice o poezji Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
  Przemyśl WP 90302, WP 58567, Przeworsk WK 24219,Jarosław WJ 37509

 

Artykuły z czasopism :

 1. Analiza jungowska wiersza „Dziewczyna” B. Leśmiana / Piotr Dębek // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/97, nr 4, s. 78-83
 2. Baśń pełna „-izmów” ; proza Bolesława Leśmiana w liceum / M. Jędrychowska // Polonistyka. – 1993, nr 8, s. 459-466
 3. Bo to jest miłość : scenariusz montażu poetyckiego poświęconego Bolesławowi Leśmianowi / Beata Sobolewska. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 27-28.
 4. Bolesław Leśmian (1878-1937) / Iwona Maciejewska // Polonistyka. – 1988, nr 1, s. 30-34
 5. Bolesław Leśmian - tragiczna historia "oddaleńca" / Agnieszka Skubis-Rafalska. // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s.20-32.
 6. „Byłem przed chwilą w bezkresie” – Leśmian : poezja i myśl / A. Kowalczyk // Polonistyka. – 1983, nr 6, s. 423-428
 7. Cieśla-demiurg : (o "Chałupie" Bolesława Leśmiana) / Michał Głowiński. // Roczniki Humanistyczne. - T. 46 (1998), z. 1 - specjalny, s. 429-435.
 8. Co się śniło Bajdale? - czyli jak człowiek walczy ze złem : scenariusz lekcji dla klasy drugiej / Jolanta Niżnikowska. // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 2, s. 44-52.
 9. Dwa "Odjazdy" - wiersze Leśmiana i Przybosia w szkole podstawowej : jak przygotować uczniów do porównywania utworów literackich? / Barbara Kasprzykowa. // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1993, nr 2, s. 26-31.
 10. Dwa wiersze Bolesława Leśmiana – materiał pomocniczy dla zasadniczej szkoły zawodowej / A. Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 3, s. 48-53
 11. Funkcja neologizmów w kreowaniu poetyckiego obrazu świata Bolesława Leśmiana / Małgorzata Klimczak // Poradnik Językowy. – 2001, z. 4, s. 42-48
 12. Historia pewnego dramatu : "Zdziczenie obyczajów pośmiertnych" Bolesława Leśmiana - aspekt filologiczny / Dariusz Pachocki. // Pamiętnik Literacki. – 2013, z. 1, s. 165-188.
 13. I umrę, i zmartwychwstanę... : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Bolesławowi Leśmianowi / Barbara Wanda Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 24-26.
 14. Jak pracować z tekstem poetyckim? Cz. 5 / Stanisław Bortnowski // Polonistyka. – 1990, nr 10, s. 527-534
 15. Klechdy cmentarne Leśmiana / Małgorzata Szpakowska // Dialog. – 1984, nr 1, s. 90-97
 16. Leśmian – próba rysu biograficznego / Ryszard Matuszewski // Miesięcznik Literacki. – 1987, nr 2/3, s. 89-98
 17. Leśmianowska lekcja ekologii / Piotr Michałowski. // Polonistyka. - 2007, nr 1, s. 55-59.
 18. Malinowe kochanki / Joanna Podgórska // Polityka. – 2006, nr 51/52, s. 126-129
 19. Metaforyczna substancjalność światła w tekstach Bolesława Leśmiana / Barbara Masny. // Poradnik Językowy. - 2013, z. 5, s. 90-102.
 20. Między dosłownością a metaforą : pytania do „Odjazdu” / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 71-72
 21. Mityczne figury Ziemi w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana / Marzena Karwowska. // Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 3, s. 57-77.
 22. Niepoprawny istnieniowiec ; (Bolesław Leśmian i jego poezja) / Ryszard Matuszewski // Twórczość. – 1987, nr 5, s. 61-76
 23. O Leśmianie inaczej / Beata Węglińska-Słowik // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 2, s. 19-26
 24. O "Trenach' i ,"niebiosów pustkowiu' / Anna Maćkowska. // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 4, s. 27-32.
 25. Pochylić się nad Leśmianem…/ Henryk Morawski // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1989/1990, nr 2/3, s. 142-147
 26. Poeta i pieniądze / Piotr Łopuszański // Mówią Wieki. – 2000, nr 2, s. 33-37
 27. Poezja Leśmiana a małopolskie mity miłości / W. Gutowski // Ruch Literacki. – 1988, z. 3, s. 187-203
 28. Raj w malinowym chruśniaku / A. Kajtoch // Polonistyka. – 1993, nr 1, s. 58-59
 29. Sen teatralny pana Błyszczyńskiego / Jan Różewicz. // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 4, s. 72-78.
 30. Sytuacja odjazdu literacko kreowana / Antoni Mackiewicz // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 4, s. 14-24
 31. Treść, gdy w rytm się stacza : Leśmian i symboliczna fascynacja rytmem / Piotr Śniedziewski. // Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 3, s. 135-152.
 32. U źródeł poezji Leśmiana / Anna Biernacka. // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 3, s. 61-74.
 33. Ucieczka z Jasnej Polany w literaturze polskiej / Maciej Jaworski. // Pamiętnik Literacki. - 2014, z. 1, s. 25-44.
 34. Vicewersy udomowione (rozpoznanie) / Anita Jarzyna. // Polonistyka. - 2012, nr 11, s. 46-49, bibliogr..
 35. W Leśmianowskim teatrze wyobraźni / H. Tumolska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, nr 3/4 , s. 58-62
 36. Wchodzę w świat przez wrota smutku... - niepokoje eschatologiczne w wierszach "Do siostry" i "Goryl" Bolesława Leśmiana / Elżbieta Bazylewicz. // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 46-49.
 37. Wielka miłość i ... śmierć : o wierszu "Dwoje ludzieńków" Bolesława Leśmiana / Marian Kurzawa. // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 70-77.
 38. Wielkie improwizacje Leśmiana : scena druga "Dziadów" drezdeńskich a wizja literatury, człowieka i Boga w poezji autora "Napoju cienistego" / Piotr Szwed. // Pamiętnik Literacki. - 2013, z. 1, s. 5-44.
 39. Wielkie żarcie, mniejsze żarcie, żarcie na niby : o motywie jedzenia w prozie baśniowej Bolesława Leśmiana na przykładzie "Przygód Sindbada Żeglarza" / Bogusław Grodzki. // Pamiętnik Literacki. - 2012, z. 1, s. 47-76.
 40. Wiersz Bolesława Leśmiana „Odjazd” na lekcji w klasie VI / Izabela Matejak // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 4, s. 44-46
 41. Z pasją i wiarą. O wierszu Bolesława Leśmiana pt."Szewczyk' / Karol Maliszewski. // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 4, s. 67 - 71.
 42. Zanim rozpoczniemy rozmowę o wierszu … : scenariusz pierwszy : Odjazdy / Stanisław Bortnowski // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 4, s. 31-43
 43. Zobaczyć, poczuć i usłyszeć lirykę / Iwona Styperek. // Polonistyka. - 2012, nr 3, s. 41-43.

 

Autor: Urszula Buczkowska