Rok szkoły w ruchu

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

ROK  SZKOŁY  W  RUCHU (rok szkolny 2013/2014)

(Bibliografia w wyborze za lata 2010-2013)

 

 

Książki:

 1. Edukacja zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. -236 s.
  Sygn. CzytR 239126; WypRz 239127; WypRz 239188
 2. Koncepcja edukacji fizycznej : zdrowie, sport, rekreacja : szkoła podstawowa - klasy IV-VI : program nauczania, plany pracy, przedmiotowy system oceniania : poradnik metodyczny / Urszula Kierczak. - Kraków : "Impuls", 2012. -207 s.
  Sygn. CzytR 239343; WypRz 239402
 3. Koncepcja edukacji fizycznej : zdrowie, sport, rekreacja : szkoły ponadgimnazjalne : program nauczania, plany pracy, przedmiotowy system oceniania : poradnik metodyczny / Urszula Kierczak. - Kraków : "Impuls", 2012. – 181 s.
  Sygn. CzytR 239344; WypRz 239401
 4. Koncepcja edukacji fizycznej : zdrowie, sport, rekreacja : wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : poradnik metodyczny / Urszula Kierczak. - Kraków : "Impuls", 2010. – 196 s.
  Sygn. CzytR 235266; WypRz 235267
 5. Nowe - bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne : (poszukiwania) / red. nauk. Władysław Pańczyk, Krzysztof Warchoł. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – 222 s.
  Sygn. CzytR 240125
 6. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. – 94 s.
  Sygn. WypRz 239397
 7. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. – 96 s.
  Sygn. WypRz 239300
 8. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. – 94 s.
  Sygn. WypRz 239301
 9. Pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha A. Turskiego i Edwarda Wilczkowskiego. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2012. – 342 s.
  Sygn. CzytR 240939
 10. Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości życia uczniów / Barbara Wolny. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012. – 470 s.
  Sygn. WypRz 239359
 11. Wychowanie fizyczne dla zdrowia : aktywność fizyczna w plenerze wobec zdrowotnych potrzeb człowieka cywilizacji konsumpcyjnej / Władysław Pańczyk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. – 212 s.
  Sygn. CzytR 240661
 12. Zachowania zdrowotne młodzieży : uwarunkowania podmiotowe i rodzinne / Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : "Difin", 2011. – 198 s.
  Sygn. WypRz 238496

 

Artykuły:

 1. Aktywność fizyczna - czy może zmieniać mózg / Wiesław Osiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 4, s. 4-9
 2. Aktywność fizyczna i odżywianie się w czasie pobytu w szkole a występowanie otyłości wśród młodzieży gimnazjalnej / Małgorzata Modl // W: Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. - S. 49-59
  Sygn. CzytR 239935
 3. Aktywność fizyczna i piramida zdrowia jako elementy zachowań zdrowotnych uczennic / Jolanta E. Kowalska, Magdalena Uszałowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 2, s. 22-27
 4. Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia / Elżbieta Rutkowska // W: Promocja zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. - S. 303-312
  Sygn. CzytR 236830; WypRz 236667
 5. Aktywność na zdrowie / Magdalena Nowakowska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 71-75
 6. Aktywność ruchowa i styl życia gimnazjalistów / Iwona Otręba, Joanna Waleczek //  Lider. - 2011, nr 2, s. 24-25
 7. Aktywny i zdrowy styl życia - wiedza dziewcząt i chłopców w okresie dorastania / Krystyna Górna-Łukasik [i in.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 8, s. 11-15
 8. Analiza realizacji wakacyjnych programów sportowo-rekreacyjnych na przykładzie miasta Kalisz : komunikat z badań / Andrzej Rygas, Jacek Szczotkowski // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 9, s. 25-28
 9. Analiza związków samooceny wyglądu ciała z procesem wychowania do aktywności fizycznej w czasie wolnym uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Paweł F. Nowak // W:  Nowe - bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 213-222
  Sygn. CzytR 240125
 10. Auksologiczno-zdrowotne aspekty wychowania fizycznego i sportu dzieci i młodzieży / Marian Krawczyński //W: Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki. Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2010. - S. 17-25
  Sygn. CzytR 239760
 11. Biegać każdy może / Adam Cichosz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 9, s. 4-8
 12. Co dolega twoim uczniom : zdrowie najmłodszych: zła dieta, brak ruchu, stres, bóle psychosomatyczne / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 22, s. 6
 13. Co może dać uczniom klas I-III udział w zorganizowanych zajęciach ruchowych? / Seweryn Sulisz // Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 4-9
 14. Czy naprawdę jest tak źle? : NIK surowo oceniła szkolne wychowanie fizyczne / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 38, s. 7
 15. Czy sport to zdrowie? / Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s. 11-14
 16. Czy uczniowie polubią turystykę na lekcjach wychowania fizycznego? / Halina Guta-Kubiszewska, Piotr Oleśniewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 7/8, s. 35-39
 17. Efektywność lekcji wf - w opinii uczniów / Robert Jaszczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 8, s. 24-29
 18. Każda aktywność - na wagę złota / Paweł Woźny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 10, s. 33-35
 19. Kiedy uczeń nie chce ćwiczyć na WF - ie... / Małgorzata Łoskot // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 10, s. 51-53
 20. Krytycznie o wpływie aktywności sportowej na różne sfery zdrowia dzieci i młodzieży / Robert Jaszczuk // Meritum. - 2012, nr 3, s. 42-47
 21. Kształtowanie prozdrowotnych postaw dzieci i młodzieży w szkolnym wychowaniu fizycznym / Danuta Umiastowska // W: Paradygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. - S. 37-53
  Sygn. CzytR 238695; WypRz 238880
 22. Lekcja WF - zajęcia z pasją czy przykry obowiązek? Wybór należy do ciebie / Małgorzata Gasik // Meritum. - 2012, nr 3, s. 55-59
 23. Nie każdy jest Gortatem : stop zwolnieniom z WF! Ale jak zachęcić młodzież do ćwiczeń? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 39, s. 10
 24. Nietypowe formy ruchu na lekcjach wf / Marzena Kukla, Grażyna Kosiba // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 4, s. 14-18
 25. Obraz społeczności uczniowskiej : pozalekcyjna aktywność fizyczna, odżywianie, uzależnienia / Magdalena Krzelowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 9, s. 13-18
 26. Pedagogiczne rozważania o wychowaniu, aktywności fizycznej i zdrowiu / Jolanta Derbich // W: Paradygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. - S. 55-63
  Sygn. CzytR 238695; WypRz 238880
 27. Piłka zamiast telewizora : minister Mucha do lekarzy: nie wypisujcie uczniom zwolnień z WF / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 37, s. 4
 28. Plenerowa - to znaczy zdrowsza aktywność fizyczna uczniów / Władysław Pańczyk // /W: Nowe - bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 56-76
  Sygn. CzytR 240125
 29. Po rozum do głowy (scenka propagująca wśród dzieci zdrowy styl życia) / Grażyna Lapeusz //  Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 7/8, s. 27
 30. Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe w wybranych szkołach. Ocena trafności i rzetelności kwestionariusza na podstawie wyników badań pilotażowych / Rajmund Tomik // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2011, nr 3, s. 199-206
 31. Regularne ćwiczenia fizyczne : zdrowie, jakość i styl życia / Adam Cichosz //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 6, s. 4-7
 32. Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży / Andrzej Eberhardt // W: Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej. Warszawa : "AlmaMer", 2011. - S. 279-288
  Sygn. CzytR 236416; WypRz 236763
 33. Rola UKS w rozwijaniu aktywności ruchowej młodzieży / Jacek Zawodny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 6, s. 34-36
 34. Styl życia i zachowania zdrowotne jako ważne wyznaczniki zdrowia dzieci i młodzieży / Agnieszka Hottowy // W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011. - S. 146-156
  Sygn. CzytR 238741; WypRz 238742
 35. Szkoła jako środowisko kształtowania zdrowia małego ucznia / Bożena Zawadzka // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 2, s. 7-19
 36. Turystyka szkolna w procesie wychowania fizycznego a deklaracje aktywnych zachowań turystycznych uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych / Halina Guła-Kubiszewska, Piotr Oleśniewicz //  Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 35-41
 37. Uczeń w szkolnej edukacji fizycznej ukierunkowanej na zdrowie / Barbara Wolny // W: Nowe - bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 195-212
  Sygn. CzytR 240125
 38. Wiem, co jem. A Ty? : sklepiki szkolne : kanapki, owoce i warzywa zamiast słodyczy / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 50, s. 15
 39. Wychowanie fizyczne XXI w. szansą rozwoju kultury zdrowotnej / Paweł Kijo // W: Uczeń wobec wyzwań współczesności. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 229-240
  Sygn. CzytR 238810
 40. Wychowanie fizyczne poszukujące, czyli wychowanie do kultury fizycznej fundamentem dla zdrowego stylu życia / Grażyna Ciszkowska // Lider. - 2010, nr 7-8, s. 21-24
 41. "Wykluczeni" - z profesjonalnych zajęć aktywności ruchowej / Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 3, s. 11-16
 42. Zabawy ruchowe z motywem profilaktyki zdrowotnej / Piotr Winczewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 38-42
 43. Zdrowie i aktywność sportowa młodzieży w świetle wybranych uwarunkowań psycho-socjo-pedagogicznych / Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski // W: Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki. Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2010. - S. 41-70
  Sygn. CzytR 239760

Uwaga: Wszystkie wymienione wyżej pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 

Netografia:

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej

 1. Rok Szkoły w Ruchu
  http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/

 

Publikacje w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji:

Książki:

 1. Aktywność dla zdrowia : program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego / Małgorzata Plichcińska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. – 55 s.
  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/results?action=SearchAction&QI=9958342E97E4FC0B86F6EBD067FF92AA-9&isRemote=off&isExpandable=on&queryType=-6&roleId=subject&&query=%22w-f%22
 2. Program nauczania wychowania fizycznego : szkoła ponadgimnazjalna : trening zdrowotny – sporty całego życia – dbałość o własne ciało. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. – 90 s.
  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=528&dirids=1&ver_id=
 3. Twój wybór – aktywność fizyczna przez całe życie : program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego / Maria Skoniecka. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. – 86 s.
  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=495&dirids=1&ver_id=
 4. Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Anny Oblacińskiej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. – 62 s.
  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=551&dirids=1&ver_id=

 

Artykuły:

 1. Jakość pracy nauczyciela a atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego / Mariusz Berczyński // Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. - 2013, nr 4, s. 43-48
  http://www.ore.edu.pl/strona-ore/images/flash/trendy/Trendy_nr-4_2013.swf
 2. Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży szkolnej / Gabriela Kierzkowska, Anna Mayer // Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. - 2013, nr 4, s. 88-91
  http://www.ore.edu.pl/strona-ore/images/flash/trendy/Trendy_nr-4_2013.swf
 3. Polityka szkoły w zakresie zdrowego odżywiania / Katarzyna Stępniak // Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. - 2013, nr 1, s. 34-37
  http://www.ore.edu.pl/images/flash/trendy/Trendy_nr-1_2013.swf

 

Rzeszów, 17.01.2014 r.
oprac. Renata Kozłowska

Autor: Renata Kozłowska