Wycieczki szkolne

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2016
Zestawiła: Urszula Buczkowska

 

Wycieczki szkolne
Zestawienie bibliograficzne w wyborze 
(za lata 1974-2015)

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Warszawa : Grupa Image, 2009. Przemyśl WP 14562/b
 2. Ekologiczne wędrówki po powiecie dębickim / Starostwo Powiatowe w Dębicy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. - Dębica : Starostwo Powiatowe, 2007. Przemyśl WP 14296/b
 3. Krajoznawstwo i turystyka w szkole : poradnik / red. Andrzej Gordon, Marek Boguszewski, Elżbieta Matusiak-Gordon. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 2003. Przeworsk WK 48546
 4. Krajoznawstwo i turystyka w szkole : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Łobożewicza. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Przemyśl WP 69666 -69669
 5. Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych : poradnik dla dyrektorów i kadry pedagogicznej / Małgorzata Drogosz. - Stan prawny na 31 marca 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Przemyśl CzP 37.091.113/.2
 6. Kraków i okolice : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych / Tadeusz Gaweł, Julian Zinkow. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Przemyśl WP 72022
 7. Na turystycznych szlakach Polski / Kazimierz Denek. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 1996. Przemyśl WP 89185
 8. O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Denka, Lecha Drożdżyńskiego i Andrzeja Gordona. - Warszawa ; Poznań : PTTK "Kraj", 2009. Przeworsk WK 51766
 9. Organizacja turystyki młodzieży szkolnej / Janusz Wojtycza. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002. Przemyśl WP 92253
 10. Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych : rekreacyjne gry ruchowe / Jerzy Gołaszewski, Stanisław Paterka, Andrzej Wieczorek. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. Przemyśl WP 11987/b, WP 95179
 11. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w rezerwacie "Krępak" w Korzeńcu : przewodnik terenowy / [tekst Elżbieta Pietrasiuk, Przemysław Kunysz]. - Przemyśl : Zespół Parków Krajobrazowych ; Bircza : Nadleśnictwo Bircza, 1997. Przemyśl WP 14008/b, WP 14897/b, CzP 00/09(438-11-13)
 12. Turystyka szkolna : poradnik dla nauczycieli - kierowników wycieczek krajoznawczo-turystycznych młodzieży szkolnej / [oprac. i adaptacja Janusz Podoski] ; Instytut Turystyki. - Wyd. 2. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1974. Przemyśl WP 46436, 22928, 23950
 13. Walory geograficzne i historyczne wycieczek szkolnych : szlak Towarzystwa Jaszczurczego, Ziemia Chełmińska, Kujawy / Urszula Raths-Pietrucień ; Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii w Toruniu, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Historii w Toruniu, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2004. Przeworsk WK 3465 B
 14. Wędrówki górskie młodzieży szkolnej / Adam Czarnowski. - Warszawa : "Horyzonty", 1974. Przemyśl WP 55376, 21912
 15. Wycieczki szkolne do zabytków kultury / Stanisław Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Przemyśl WP 36898
 16. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. 1, [Szkoła podstawowa i gimnazjum] / [aut. Tomasz Ławecki i in.]. - Warszawa : "Telbit", cop. 2005. Przemyśl CzP 37.091.8
 17. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. 2, [Szkoła ponadgimnazjalna] / Tomasz Ławecki. - Warszawa : "Telbit", cop. 2006. Przemyśl CzP 37.091.8

 

Artykuły z czasopism :

 1. Autokarem z Krakowa do Przemyśla / Katarzyna Kiper-Wacek, Sławomir Piskorz // Geografia w Szkole.- 2006, nr 1, s. 33-41
 2. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych / Ewa Ściubeł // Lider. – 2007, nr 7/8, s. 28-30
 3. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych / Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 51-54
 4. Czas pracy nauczyciela w czasie wycieczki szkolnej / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 39-42
 5. Dydaktyczno-wychowawcze wartości turystyki / Roman Król // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 38-39
 6. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce - pytania i odpowiedzi / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 49-56
 7. Edukacja krajoznawcza dzieci i młodzieży na progu XXI wieku / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, s. 19-24, bibliogr.
 8. Edukacyjny i wychowawczy wymiar wycieczek szkolnych i zielonych szkół (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2012, nr 4, s. 57-62
 9. Idziemy na wycieczkę / Barbara Wieczorek // Życie Szkoły. - 2008, nr 7, s. 24-26
 10. Jak konstruować karty obserwacji na wycieczki edukacyjne? / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s. 53-65
 11. Jak organizować i prowadzić wycieczki szkolne / Dorota Lato, Marek Lato // Lider. - 2006, nr 10, s. 27-28
 12. Jak rozliczyć wycieczkę szkolną / Ewa Szczerba // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 44-46
 13. Jeszcze o organizacji wycieczek szkolnych / Anna Błaż // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 35-37
 14. Kompendium wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych formwypoczynku zorganizowanego. Część 1 / aut. Bożena Dziurla [i in.] // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 1, s. 57-61
 15. Kompendium wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego. Część 2 / aut. Bożena Dziurla [i in.] // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2/3, s. 82-86
 16. Kompendium wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego. Część 3 / aut. Bożena Dziurla [i in.] // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4/5, s. 64-68, bibliogr.
 17. Lekcja geografii w Górach Świętokrzyskich : scenariusz wycieczki szkolnej z instrukcją i kartami pracy dla uczniów / Zofia Szmidt // Geografia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 19-28
 18. Metodyka organizowania wycieczek szkolnych / Janusz Bielski // Lider. - 2007, nr 7/8, s. 24-27
 19. Na trasie kolejowej Kraków - Wrocław : obserwacje, informacje i zadania / Marcin Bacik, Sławomir Piskorz // Geografia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 27-38
 20. Odpowiedzialność prawna organizatora wycieczki / Małgorzata Drogosz // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s. 46-48
 21. Organizacja wycieczek szkolnych / Beata Korus // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 40-42
 22. Polska Północna - Polska Południowa : jak ciekawie i skutecznie zorganizować wycieczkę? / Emilia Majewska // Geografia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 39-46
 23. Poznawać inaczej. Scenariusz zajęć terenowych w formie wycieczki krajoznawczej dla uczniów gimnazjum / Maria Figa // Geografia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 36-40
 24. Przedszkolak z plecakiem / Andrzej Tarasiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 5-13
 25. Pytania do eksperta dotyczące organizacji wycieczek szkolnych / Marek P. Wędrychowski, Małgorzata Drogosz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 64-67
 26. Rola nauczyciela w kształtowaniu obrazu turystyki szkolnej / Piotr Oleśniewicz, Krzysztof Widawski // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 1, s. 13-16
 27. Rola wycieczek, zielonych szkół w nauczaniu dzieci i młodzieży niesłyszącej / Alicja Kubiak // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 364-373, bibliogr.
 28. Rola wycieczki w integracji edukacji wczesnoszkolnej / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 7-13
 29. Rola wycieczki w poznawaniu otaczającego świata / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 20-25
 30. Rola wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Janusz Bielski, Ewa Ściubeł // Lider. - 2008, nr 2, s. 10-14
 31. Turystyka szkolna / Aneta Anna Omelan, Alicja Romanowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 5, s. 30-34
 32. W Beskid Żywiecki. Opis wycieczki dydaktycznej / Joanna Kuśka // Geografia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 46 - 49
 33. Wycieczka do lasu : scenariusz imprezy integracyjnej / Halina Furtak // Życie Szkoły. - 2005, nr 7, s. 17-19
 34. Wycieczka - jedna z form integracji zespołu klasowego / Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 78 - 81
 35. Wycieczka jako forma integracji kształcenia wczesnoszkolnego / Katarzyna Kapciak // Życie Szkoły. - 2015, nr 9, s. 11-16
 36. Wycieczka podstawową formą działalności turystycznej dzieci i młodzieży / Janusz Bielski, Ewa Ściubeł // Lider. - 2007, nr 7-8, s. 17-18
 37. Wycieczka - przygoda czy wychowanie? / Sławomir Chrost // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 43-45
 38. Wycieczka szkolna - rys historyczny / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 37-42
 39. Wycieczka szkolna z pomysłem / Ewa Korulska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 36-40
 40. Wycieczka to nie zło konieczne / Jarosław Szulski // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 52-55
 41. Wycieczki i wyjazdy edukacyjne / Cecylia Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, dod. Wycieczki Szkolne, s. 10-16
 42. Wycieczki, które uczą i wychowują / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s. 4-14
 43. Wycieczki w edukacji ekologicznej uczniów klas początkowych / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 1, s. 197-209
 44. Wycieczki w procesie dydaktyczno - wychowawczym / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 7-8, s. 13-22
 45. Wykorzystanie mapy topograficznej. Jednodniowa wycieczka rowerowa: scenariusz lekcji w terenie / Jolanta Krzemińska // Geografia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 43-45

Autor: Urszula Buczkowska