Biblioteki cyfrowe cz. II

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

 

BIBLIOTEKI CYFROWE cz. II

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2011 - 2015

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. Przemyśl WP 105927
 2. Biblioteki cyfrowe jako pomoc w badaniach nad dziejami Galicji 1772-1918 i w edukacji regionalnej / Adrian Uljasz.// W: Galicja 1772-1918 : problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań : praca zbiorowa. T. 2 Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 100 -112.
  Przemyśl CzP 94(438), Lubaczów WL 48210
 3. Biblioteki cyfrowe : wprowadzenie / Sylwia Krakowiak. // W: Aspekty kultury współczesnej. Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. - S. 181-186.
  Lubaczów WL 47694
 4. Biblioteki, jakich nie znacie : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Sylwia Krakowiak. // W: Aspekty kultury współczesnej. Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. - S. 187-189.
  Lubaczów WL 47694
 5. Polskie biblioteki i repozytoria cyfrowe jako medium w edukacji i nauce / Aneta Januszko -Szakiel.// W: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - w i pomimo czasów ponowoczesnych. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 127-134, bibliogr.
  Przemyśl WP 105459

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

 1. ...a może by tak e-książkę! : pierwsze kroki w świecie wirtualnym / Katarzyna Pawluk.// Bibliotekarz. - 2014, nr 12, s. 16-19
 2. Bazy bibliograficzne artykułów z czasopism : jako specjalistyczne źródło wyszukiwawcze / Marzena Jarocka.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 17-20
 3. Biblioteka cyfrowa, czyli jaka? Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy III gimnazjum / Paulina Bartosik // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 45-46.
 4. Biblioteka w komputerze : konferencja o cyfryzacji i przemyskich dokumentach w wirtualnej przestrzeni / hl [Hubert Lewkowicz] ; fot. Hubert Lewkowicz.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 17 (23 IV), s. 6
 5. Biblioteki cyfrowe, czyli jak czytać książki bez wychodzenia do biblioteki / Paulina Bartosik // Bibliotekarz, 2013, nr 4, s. 19-21.
 6. Biblioteki cyfrowe, czyli jak czytać książki i czasopisma w Internecie / Paulina Bartosik // Bibliotekarz. - 2013, nr 6, s. 37-38
 7. Biblioteki cyfrowe dla niepełnosprawnych we Francji / Dorota Bednarczyk // Bibliotekarz. - 2012, nr 12, s. 11-15
 8. Biblioteki wirtualne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2010 / Anita Bałas.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 41-42
 9. Cyfrowe kompetencje w cyfrowej bibliotece szkolnej / Wiesława Papierska, Barbara Tomkiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 5-6
 10. Depozyty cyfrowe z prywatnych kolekcji jako sposób wzbogacania zasobów bibliotek cyfrowych i ochrony dziedzictwa kulturowego / Małgorzata Wielek - Konopka. // Przegląd Biblioteczny. - 2012, z. 3, s. 351-368
  /Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę włączania do kolekcji bibliotek cyfrowych zdigitalizowanych prywatnych zbiorów bibliofilskich oraz ocena udziału tego rodzaju materiałów w zasobach polskich bibliotek cyfrowych/.
 11. Digital Public Library of America - amerykańska odpowiedź na Europeanę / Katarzyna Seroka.// Bibliotekarz. - 2014, nr 5, s. 17-19
 12. Dlaczego digitalizujemy galicyjskie miscellanea? / Wojciech Kowalewski // Bibliotekarz. - 2013 nr 1 s. 13-16
 13. Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych - program dla polskich bibliotek / Aneta Januszko-Szakiel.// Przegląd Biblioteczny. - 2011, z. 2, s. 211-230
 14. Domena publiczna czyli jak wykorzystać uwolnioną twórczość w edukacji / Magdalena Gutowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 3, s. 6
 15. Dzieci wśród wirtualnych regałów : zasoby dziecięcych bibliotek cyfrowych dla najmłodszych / Paulina Bartosik // Bibliotekarz. - 2012, nr 12, s. 19-21
 16. Dziedzictwo kultury książki a środowisko cyfrowe World Wide Web / Sebastian D. Kotuła.// Przegląd Biblioteczny. - 2013, z. 1, s. 5-18
 17. E-book, czyli książki cyfrowe / Bogdan Klukowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7/8, s. 7-10
 18. Ewolucja warsztatu pracownika informacji / Ewa Bogusz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 9-12
 19. Federacja bibliotek cyfrowych w warsztacie pracy bibliotekarza regionalisty / Adrian Uljasz. - Bibliotekarz w sieci. // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 5, s. 38 - 40
 20. Filozofia Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej / Krystyna Sanetra // Bibliotekarz. - 2013 nr 5 s. 4-7
 21. IV konferencja "Polskie Biblioteki Cyfrowe" / Marcin Roszkowski. // Przegląd Biblioteczny. - 2011, z. 4, s. 549 – 552
  /Konferencja odbyła się w Poznaniu 11-12 października 2011 r./
 22. Inicjatywy w zakresie "Biblioteki 2.0" / Dominika Stępniewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 10 - 13
 23. Internet jako pomoc w pracy z niepełnosprawnym odbiorcą usług bibliotecznych / Adrian Uljasz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 4, s. 37-38
 24. Książki elektroniczne w bibliotekach publicznych Opolszczyzny / Agnieszka Hałubiec.// Bibliotekarz. - 2014, nr 9, s. 12-14
 25. Lektury w wersji cyfrowej - oferta dla uczniów / Iwona Włodarska.// Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 4, s. 16 - 17
 26. Międzynarodowa Biblioteka Cyfrowa dla Dzieci / Anna Gularska. // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7-8, s. 5-7
  /Jakie będzie czytelnictwo dzieci w dobie cyfrowej? Czy tradycyjna książka przegra konkurencję z najnowszymi zdobyczami techniki? Czy książka drukowana będzie upodabniać się do gier komputerowych, a może tendencja będzie inna i to publikacje cyfrowe będą naśladować utrwaloną przez wieki tradycyjną postać książki? Jaką rolę w tym procesie odgrywają biblioteki - te tradycyjne i nowe biblioteki cyfrowe - oraz tworzący je bibliotekarze?/
 27. Modele współpracy bibliotek publicznych - czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej? : X Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Automatyzacja Bibliotek Publicznych" / Paweł Rygiel.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 1, s. 24-25
 28. Niewykorzystany potencjał bibliotek cyfrowych / Barbara Kamińska-Czubała.// Meritum. - 2012, nr 4, s. 36-40
 29. Ninateka - też biblioteka czyli o kulturalnym Internecie / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole / Biblioteka - centrum informacji. - 2012, nr 11, s. 25-26, (dodatek)
 30. Nowe oblicze Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA / Katarzyna Jamrozik.// Bibliotekarz. - 2014, nr 9, s. 7-11
 31. Nowoczesna biblioteka bez półek : czy książka cyfrowa zastąpi tradycyjną ? / Danuta Sroka.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 76-82
 32. PBL w Internecie / Adrian Uljasz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 37 - 39
 33. Platforma RCIN w otwartej nauce / Marzena Przybysz.// Bibliotekarz. - 2014, nr 5, s. 38
 34. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa / Bożena Janda // Bibliotekarz. - 2012, nr 11, s. 6-8
 35. Polskie biblioteki cyfrowe : jako narzędzie wspierające edukację / Marzena Jarocka.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 13-16
 36. Polskie biblioteki cyfrowe w ocenie pracowników nauki / Jolanta Mazurek // Przegląd Biblioteczny. - 2012, z. 1, s. 58-78
 37. Popularyzowanie bibliotek cyfrowych w środowisku szkolnym / Teresa Kasza, Danuta Myl.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 17-19
 38. Prawne aspekty digitalizacji zbiorów bibliotecznych / Rafał Golat // Bibliotekarz. - 2011, nr 2, s. 33-34
 39. Prawo autorskie w kontekście bibliotek tradycyjnych i cyfrowych / Jacek Włodarski // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 5, s. 32-35
 40. Promocja zasobów polskich bibliotek cyfrowych w mediach społecznościowych / Dorota Bednarczyk, Danuta Murzynowska // Bibliotekarz. - 2011, nr 11, s. 13-16
 41. "Przyszłe biblioteki: nieograniczone możliwości" - Światowy Kongres Bibliotek i Informacji oraz 79. Konferencja Generalna IFLA : (Singapur, 17-23 sierpnia 2013 r.) / Elżbieta Barbara Zybert.// Przegląd Biblioteczny. - 2013, nr 4, s. 502-510
 42. Realizacja funkcji repozytoryjnych przez największe przedsięwzięcia zarejestrowane w Federacji Bibliotek Cyfrowych tworzone i współtworzone przez uczelnie / Remigiusz Sapa.// Przegląd Biblioteczny. - 2013, z. 2, s. 117-132
 43. Rozważania z perspektywy cyfrowego tubylca / Katarzyna Blak.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 5/6, s. 39-41, bibliogr.
 44. Społeczności wirtualne w promocji bibliotek : na przykładzie Książnicy Pomorskiej i Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania / Alicja Klich.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 11, s. 3-7
 45. Synergia w działaniu kluczem do sukcesu / Danuta Sroka.// Bibliotekarz. - 2012, nr 7-8, s. 34 - 36
 46. Sytuacja prawna bibliotek cyfrowych w Polsce / Jacek Włodarski.// Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 1, s. 32 - 34
 47. Sytuacja prawna bibliotek cyfrowych w Polsce / Jacek Włodarski // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 1, s. 32-34
 48. Tradycja w dialogu z nowymi wyzwaniami / Teresa Leśniak.// Bibliotekarz. - 2013, nr 12, s. 9-12
 49. Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe / Marcin Werla.// Biuletyn EBIB. - 2012, nr 2
 50. WolneLektury.pl - kolejna szansa na powrót uczniów do roli czytelników? / Wioletta Poturała.// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 3, s. 62-67
 51. Współdziałanie metadanych w chmurze / Marek Nahotko.// Przegląd Biblioteczny. - 2014, nr 1, s. 3-24
 52. Zawartość, dokument, obiekt, zasób - problemy nie tylko terminologiczne / Jadwiga Woźniak-Kasperek.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2011, nr 1, s. 20-32, bibliogr.

 

Autor: Agnieszka Biedroń