Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia

Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki:

 1. Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007.
  Sygn. CzytR 230428
 2. Czy telewizja wychowuje? / Jerzy Kubin i Jadwiga Komorowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1969.
  Sygn. WypRz 108120, CzytR 108118
 3. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Wyd. 2 (zm. i poszerz). - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.
  Sygn. WypRz 241057
 4. Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012.
  Sygn. CzytR 239931
 5. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
  Sygn. CzytR 233487
 6. Dziecko w mediach / red. nauk. Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński. - Warszawa : "Elipsa", 2016.
  Sygn. CzytR 245252
 7. Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna / pod red. Romualdy Ławrowskiej, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009.
  Sygn. WypRz 235664, CzytR 234993
 8. Efekt Lolity : wizerunek nastolatek we współczesnych mediach i jak sobie z nim radzić / M. Gigi Durham ; przeł. Mikołaj Gliński. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2010.
  Sygn. WypRz 235400
 9. Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektronicznych : studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski / Krzysztof Łuszczek. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2013.
  Sygn. WypRz 241060
 10. Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.
  Sygn. WypRz 234061
 11. Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2007.
  Sygn. WypRz 230702, CzytR 230701
 12. Media w wychowaniu chrześcijańskim / red. Dorota Bis, Alina Rynio ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010.
  Sygn. CzytR 235277
 13. Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły / Tomasz Huk. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Sygn. CzytR 237613
 14. Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2010. sygn. WypRz 235697,
 15. Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / pod red. Stanisława Juszczyka, Ireny Polewczyk. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006. Sygn. WypRz 229906, CzytR 229905
 16. Miejsce i funkcje wychowawcze środków masowego oddziaływania w czasie wolnym dzieci / Jadwiga Izdebska. - Białystok : Uniwersytet Warszawski. Filia, 1981.
  Sygn. CzytR 184692
 17. Pasażer z tylnego siedzenia : media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym / Małgorzata Lisowska-Magdziarz. - Warszawa : "Łośgraf", 2010.
  Sygn. WypRz 237163
 18. Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania / Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Sygn. CzytR 232003
 19. Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Sygn. CzytR 240703
 20. Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Sygn. WypRz 241757, CzytR 240492
 21. Smartfon i tablet w dziecięcych rękach / Hussein Bougsiaa [i in.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.
  Sygn. WypRz 245887
 22. Środki masowego oddziaływania : problemy społeczne, wychowawcze i propagandowe / Janina Koblewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], 1972.
  Sygn. WypRz 133257, WypRz 133258, WypRz 133259

 Artykuły:

 1. Cele i sposoby porozumiewania się młodzieży w mediach interaktywnych / Beata Wrona. // Język Polski w Gimnazjum 2009/2010, nr 2, s. 33-45.
 2. Chrześcijanin i środki masowego przekazu. cz. 1 / Piotr Pawlina. // Wychowawca 2008, nr 12, s. 15.
 3. Cyberbulling, cyberprzemoc czy cybermobbing? / Iwona Ulfik-Jaworska. //W: Media w wychowaniu chrześcijańskim Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010 S. 491-500.
  Sygn. CzytR 235277
 4. Cyberbulling : zagrożenia, prewencja, wyzwania edukacyjne / Zbigniew Formella. //W: Media w wychowaniu chrześcijańskim Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010 S. 475-489.
  Sygn. CzytR 235277
 5. Cybermedia - pozytywne implikacje dla rozwoju dziecka / Marta Komorowska. // Remedium 2009, nr 5, s. 6-7
 6. Człowiek w obliczu zagrożeń wirtualnego świata / Anna Andrzejewska, Józef Bednarek. //W: Audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność : ponowoczesne konteksty edukacji Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009 S. 37-50
  Sygn. CzytR 234915
 7. Czy - i jak media oddziałują? / Franciszek Adamski. //W: Media w wychowaniu chrześcijańskim Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010 S. 71-78
  Sygn. CzytR 235277
 8. Czy media elektroniczne tworzą sztuczny świat? Rola mediów elektronicznych w rozumieniu świata i kształtowaniu postaw / Krystyna Skarżyńska. //W: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009 S. 398-411
  Sygn. CzytR 233866
 9. Czy nowe medium wszystko zmienia? : między twardym a miękkim determinizmem medialnym / Joanna Wrycza. // Nowa Polszczyzna 2008, nr 3, s. 51-56.
 10. Długotrwały odbiór przekazu medialnego przez dzieci w wieku 10-12 lat / Tomasz Huk. // Chowanna T. 2 (2012), s. 277-288
 11. Dzieci i młodzież odbiorcami mediów / Dariusz Hryciuk. // Wychowawca 2009, nr 9, s. 13
 12. Dziecięce formy uzależnień we współczesnym świecie na przykładzie mass mediów / Agnieszka Sojka, Małgorzata Tulik-Hamelak. //W: Współczesna rodzina Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011 S. 247-258,
  Sygn. CzytR 237381
 13. Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci / Jadwiga Izdebska. // Wychowanie w Przedszkolu 2009, nr 2, s. 5-9.
 14. Dziecko i świat mediów elektronicznych / Jadwiga Izdebska. // Wychowanie w Przedszkolu 2009, nr 3, s. 5-8.
 15. Edukacja przed wielką zmianą / Jadwiga Raczkowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012, nr 3, s. 10-20
 16. Edukacja równoległa potrzebą współczesnej szkoły / Zbigniew Babicki. //W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie Warszawa : "Difin", 2011 S. 159-167.
  Sygn. WypRz 238518, CzytR 238647
 17. Funkcja postaw w wychowaniu do mass mediów / Rafał Orzech. // Wychowawca 2013, nr 7-8, s. 20-21
 18. Idol w mediach jako czynnik kształtujący młodzież / Jolanta Spychalska. //W: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - w i pomimo czasów ponowoczesnych Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012 S. 85-91
  Sygn. CzytR 239931
 19. Informacyjno-medialne aspekty nowych wyzwań edukacyjnych / Bożena Jakubczak. //W: Uczeń wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010 S. 126-137
  Sygn. CzytR 238809
 20. "Ja" w cyberprzestrzeni / Anna Wojno// Opieka, Wychowanie, Terapia 2010, nr 3-4, s. 59-64
 21. Komercjalizacja dzieciństwa. Wyzwania edukacji konsumenckiej / Iwona Samborska. // Wychowanie w Przedszkolu 2009, nr 5, s. 5-10
 22. Komputer w edukacji specjalnej / Henryk Kraszkiewicz// Wszystko dla Szkoły 2010, nr 5, s. 16-18.
 23. Konfrontacja dobra ze złem : media we współczesnej Polsce / Antoni Zięba// Wychowawca 2008, nr 12, s. 12-14
 24. Logosfera jako środek wychowania do mediów / Adam Lepa. //W: Media w wychowaniu chrześcijańskim Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010 S. 79-91.
  Sygn. CzytR 235277
 25. Mass media w świecie dorosłych i dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska. // Wszystko dla Szkoły 2010, nr 10, s. 4-6.
 26. Mass media w wychowaniu na podstawie twórczości Stefana Kunowskiego / Joanna Karczewska. //W: Media w wychowaniu chrześcijańskim Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010 S. 143-153.
 27. Media a wychowanie - blaski i cienie / Sławomir Chrost. // Nauczanie Początkowe 2011/2012, nr 1, s. 34-37
 28. Media a zagrożenia / Anna Mentlewicz. //W: Zagrożenia okresu dorastania Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008 S. 149-154.
  Sygn. WypRz 235175, CzytR 235133
 29. Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy. // Wychowanie na co Dzień 2007, nr 10-11, s. 23-27.
 30. Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 5, s. 51-55.
 31. Media i kultura popularna jako obszar studiów nad edukacją / Witold Jakubowski. // Studia Edukacyjne Nr 30 (2014), s. 91-107
 32. Media i przemoc : wybrane strategie profilaktyki edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałaniu (skutkom prezentacji) przemocy w mediach / Agnieszka Ogonowska. // Kwartalnik Pedagogiczny 2008, nr 2, s. 67-86,
 33. Media w wychowaniu : ujęcie aksjologiczne / Marek Mariusz Tytko // Wychowawca 2008, nr 12, s. 5-6.
 34. Mediaholizm - problem przyszłości czy teraźniejszości? / Rafał Olczak. // Wychowanie na co Dzień 2010, nr 10/11, s. 9-12.
 35. Medialność jako istotna cecha dziecka żyjącego w technopolu i płynnej nowoczesności / Rafał Fudala. // W: Edukacja małego dziecka. T 7, Przemiany rodziny i jej funkcji : praca zbiorowa / pod red.Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Milczanowskiej. Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015 S. 65-75.
  Sygn. CzytR 243692
 36. Miejsce szkoły w cyberprzestrzeni edukacyjnej / Grażyna Miłkowska. // Edukacja 2011, nr 1, s. 41-47.
 37. Młodzi i sztuka w rzeczywistości medialnej i globalizacji kultury / Maria Broda-Bajak. //W: Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009 S. 231-233
  Sygn. WypRz 235664, CzytR 234993
 38. Niedyskretny urok ciała i seksu w formacie medialnym / Mariola Bieńko. //W: Przemiany seksualności Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 S. 41-53.
  Sygn. CzytR 235732
 39. Nowe kierunki badań nad znaczeniem mediów w życiu dziecka / Józef Bednarek. // W: Media elektroniczne - kreujące obraz rodziny i dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej. Białystok : "Trans Humana", 2008 S. 71-83. sygn. CzytR 232588
 40. Nowe media i stare wartości / Jerzy Jastrzębski. //W: Nowe media w systemie komunikowania : edukacja, cyfryzacja Toruń : Adam Marszałek, 2011 S. 7-16
  Sygn. CzytR 239218
 41. Nowe oblicza patologii w wychowaniu. Deprecjacyjna funkcja mediów / Agnieszka Pawlak. // Wychowanie na co Dzień 2009, nr 12, s. 3-8
 42. O cywilizacji komputera i współczesnym demiurgu / Zofia Dończyk-Hnat. // Język Polski w Gimnazjum 2008/2009, nr 2, s. 70-76
 43. O istocie medialności młodego pokolenia / Janusz Morbitzer. // Neodidagmata [T.] 33/34 (2011/2012), s. 131-153
 44. O programach telewizyjnych / Ewa Pruchnik. // Wychowanie w Przedszkolu 2011, nr 10, s. 32-36.
 45. Ochrona dzieci i młodzieży w systemie mediów audiowizualnych w Polsce z perspektywy rozwiązań europejskich / Katarzyna Badźmirowska-Masłowska. // Archiwum Kryminologii T. 29/30 (2007/2008), s. 803-814
 46. Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży / Katarzyna Szorc. // Wychowanie na co Dzień 2009, nr 3, s. 12-18
 47. Osoba w świecie mediów / Marian Nowak. //W: Media w wychowaniu chrześcijańskim Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010 S. 39-69
  Sygn. CzytR 235277
 48. Oswoić media / Ewa Maksymowska. // Dyrektor Szkoły 2015, nr 5, s. 18-20.
 49. Pedagogiczne aspekty "kultury medialnej" rodziców / Doota Bis. //W: Rodzicielstwo Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007 S. 122-139.
 50. Podłe czasy dla edukacji? / Tomasz Kozłowski. // Emocje 2013, nr 1, s. 43-44.
 51. Poznawanie dziecka w aspekcie współczesnej pedagogiki kultury / Janusz Gajda. //W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa Białystok : "Trans Humana", 2009 S. 17-25.
  Sygn. CzytR 234992
 52. Pozytywne i negatywne aspekty oddziaływania mediów na funkcjonowanie młodego pokolenia / Renata Kowal. //W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011 S. 99-114
  Sygn. CzytR 239068
 53. Pozytywne i negatywne postawy wobec mediów / Teresa Janicka-Panek. // W: Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Danuta Szeligiewicz-Urban. Sosnowiec : "Humanitas", 2012 S. 45-55.
  Sygn. CzytR 241148
 54. Programy typu reality show - perspektywa edukacyjna / Tomasz Przybyła. // Neodidagmata T. 29/30 (2007/2008), s. 141-148
 55. Promocja zdrowia w mediach / Justyna Modrzejewska, Martyna Szczotka. //W: Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009 S. 225-231
  Sygn. WypRz 235664, CzytR 234993
 56. Przekaz medialny w rozwoju i edukacji dzieci / Magdalena Grochowalska. //W: Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku Opole : Uniwersytet Opolski, 2010 S. 303-312
  Sygn. WypRz 236452, CzytR 236370
 57. Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne / Marta Kondracka. // Nowa Szkoła 2008, nr 2, s. 40-46.
 58. Rodzina wśród mediów / Maria Braun-Gałkowska//W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego Warszawa : Difin, 2010 S. 22-32
  Sygn. WypRz 235110
 59. Rola mediów w wychowaniu dzieci / Aleksandra Bałdyga. // Wychowawca 2015, nr 11, s. 10-11
 60. Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska. // Wychowanie na co Dzień 2009, nr 10-11, s. 38-42.
 61. Quo vadis homo mediens? / Janusz Morbitzer. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych T. 63 (2010), s. 197-215.
 62. Słowo i cisza w wychowywaniu do mediów ikonicznych / Adam Lepa. //W: Język - komunikacja - media - edukacja Toruń : Adam Marszałek, 2010 S. 143-162
  Sygn. CzytR 235811
 63. Spór wokół kulturotwórczej i edukacyjnej misji mediów współczesnych / Zenon Ślusarczyk. // W: Media masowe w praktyce społecznej / red. nauk. Danuta Waniek, Janusz W. Adamowski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : "Aspra-Jr", 2007 S. 309-324.
  Sygn. WypRz 231493, WypRz 231494, CzytR 231312
 64. Syndrom łatwości życia / Sebastian Wasiołka. // Edukacja i Dialog 2010, nr 1-2, s. 69-71.
 65. Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 1, s. 31-38.
 66. Tożsamość w sieci - w sieci tożsamości / Anna Łuczak, Bruno A. Mańczak, Adam Surdyk. // Remedium 2011, nr 10, s. 26-27
 67. Twórcza stymulacja przez sztukę w rozwoju i edukacji dziecka w dobie bogatej oferty medialnej / Dominika Siewniak-Maciuszek//W: Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009 S. 74-87
  Sygn. WypRz 235664, CzytR 234993
 68. Wirtualna rzeczywistość / Jadwiga Radwańska. // Wychowawca 2012, nr 6, s. 10-11.
 69. Wpływ przekazów medialnych na wychowanie dzieci / Dorota Kuchta. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 8, s. 30-34
 70. Współczesne media - szansa czy zagrożenie rozwoju dzieci i młodzieży / Bogumiła Kosek-Nita. // W: Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Danuta Szeligiewicz-Urban. Sosnowiec : "Humanitas", 2012 S. 57-66.
  Sygn. CzytR 241148
 71. Współpraca szkoły z mediami w praktyce / Maria Buszman-Witańska. // Dyrektor Szkoły 2012, nr 12, s. 32-34
 72. Wychowanie a mass media : wprowadzenie / Małgorzata Gogolewska-Tośka. //W: Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne Kraków : "Impuls", 2009 S. 291-301
 73. Wychowanie do odbioru mass mediów / Marian Rusiecki. //W: Media w wychowaniu chrześcijańskim Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010 S. 107-132.
  Sygn. CzytR 235277
 74. Zapobieganie uzależnieniu od mediów / Adam Lepa. //W: Wezwani do działania Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010 S. 127-138
  Sygn. WypRz 235342, WypRz 235774, CzytR 235341
 75. Zniewoleni w kulturze wolności / Ilona Drapała. // Edukacja i Dialog 2015, nr 3-4, s.24-28.

Według typologii środowisk wychowawczych zaproponowanych przez K. Przecławskiego środki masowego przekazu stanowią instytucje wychowania pośredniego.

Zestawienia bibliograficzne na temat pozostałych instytucji/środowisk wychowania:

Grupa rówieśnicza i społeczność lokalna

wraz z rodziną tworzą instytucje wychowania naturalnego.

Zestawienia bibliograficzne na temat rodziny i rodziców w wychowaniu:


Według tej samej typologii szkoły i inne zakłady kształcenia, organizacje młodzieżowe, placówki wychowania pozaszkolnego, instytucje opieki i wychowania specjalnego tworzą kolejne środowisko wychowawcze, czyli instytucje wychowania intencjonalnego. Zestawienie na temat tego środowiska wychowawczego:


Artykuły i fragmenty/rozdziały z książek zalogowany do katalogu INTEGRO czytelnik może zamówić w postaci skanów lub kserokopii.

Rzeszów, 16.05.2019 r.

oprac. Jolanta Nizicka

na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Jolanta Nizicka