TELEWIZJA a DZIECKO

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2011
Zestawiła: Lilianna Żywutska

TELEWIZJA  a DZIECKO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  1963 - 2011

 

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. - Kraków : "Salwator", 2011.  WP 103103
 2. Czy telewizja wychowuje? / Jerzy Kubin i Jadwiga Komorowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1969.  WP 14003,   CzP 37.01
 3. Dzieci i telewizja : perspektywa globalna / Dafna Lemish ; tł. [z ang.] Agata Sadza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.  WP 96454
 4. Dziecięca koncepcja fikcji czyli Co jest "na niby" w telewizji / Anna Kołodziejczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2003.  WP 97087
 5. Dziecko i reklama telewizyjna / Paweł Kossowski. - Warszawa : "Żak", 1999.  WP 87631,  CzP 316
 6. Dziecko przed telewizorem / Janusz Gajda. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1977.  WP 691/b
 7. Dziecko przed telewizorem / Janusz Gajda. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983.   WP 63975,   WP 63974,  WP 63976,   CzP 37.018.1
 8. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006.  WP 96545
 9. Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.  WP 93457,  CzP 37.015.4
 10. Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Mariola Szczepańska. - Kraków : "Impuls", 2000.   WP 89481,  CzP 373.3.046-021.64
 11. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra ; przekł. [z ang.] Jacek Partyka. - Kraków : "eSPe", 2006.  WP 101102
 12. Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.  CzP 159.9
 13. Media - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / pod red. Wioletty Tuszyńskiej-Boguckiej. - Poznań : "eMPi2", 2006.  WP 96881
 14. Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2008.  WP 96580
 15. Oddziaływanie mediów na dziecko / pod red. Sabiny Guz // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 .  WP 98868
 16. Potencjalne zagrożenia socjalizacji dzieci i młodzieży przez telewizję / Lucyna Kirwil // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007 .  WP 95467
 17. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną) = Violence and health in television : (education by TV "Commonplace") / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2008.   WP 96614
 18. Przemoc w mediach a agresja / Barbara Krahe // W: Agresja / Barbara Krahe. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 . WP 89396, WP 92520, CzP 159.9
 19. Rodzaje szans i zagrożeń wynikające z kontaktu z mediami / Małgorzata Dankowska-Kosman // W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2009 . WP 101616
 20. Rodzina, dziecko, telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji / Jadwiga Izdebska. - Wyd. 2. - Białystok : "Trans Humana", 2001.   CzP 37.018.1
 21. Telenowela a edukacja : studium psychopedagogiczne / Jadwiga Kwiek. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005.  WP 93175
 22. Telewizja : szanse i zagrożenia wychowawcze / Małgorzata Łobacz. - Tychy : "Maternus Media", 2007.  WP 95700
 23. Telewizja : teoria, percepcja, wychowanie / Aleksander Kumor. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.  WP 18919,  WP 18920,  WP 18922
 24. Telewizja, młodzież, kultura / Janusz Gajda. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.  WP 73988, WP 73989,  WP 73990,   CzP 37.064.2
 25. Telewizja w kształceniu kultury literackiej uczniów / Janusz Gajda. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.  WP 36386,  WP 36387,  Cz1P 37.091.64
 26. Telewizja w nauczaniu i wychowaniu / E. Fleming. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1963.   WP 42069, WP 46767
 27. Telewizja w nauczaniu i wychowaniu / E. Fleming. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1965.  WP 42068

 

 

Artykuły z czasopism:

 1. „Pokemon”: film, zabawka... czy zagrożenie? / Aleksandra Skoczek // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 65-70
 2. „Telewizyjny styl życia” w opinii dzieci i rodziców / Małgorzata Sitarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 579-587
 3. ABC zachowań problemowych / Oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2010, nr 6,
  s. 16-17
 4. Czy nasze dzieci są telemaniakami? / Ewa Perzyńska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 50–54
 5. Czy telewizja zagraża rodzinie? / Jadwiga Izdebska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, wkł. s. (12)-(14)
 6. Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci / Jadwiga Izdebska // Wychowanie
  w Przedszkolu. -  2009, nr 2, s. 5-9
 7. Dziecko a przemoc w mediach / Agata Baran // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 18-19
 8. Dziecko i media : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Beata Loch // Wszystko dla Szkoły. -  2010, nr 5, s. 22-23
 9. Dziecko przed telewizorem / Ewa Olszewska // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 11
 10. Ekspresyjne sceny przemocy / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 31-34
 11. Funkcje telewizji / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 4-5, s. 21-23
 12. Funkcje wychowawcze TV / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 64-69
 13. Jak oderwać dzieci od telewizora? / Iwona Radomiak // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 424-425
 14. Jak przygotować dzieci do odbioru programów telewizyjnych? / Małgorzata Szkop // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 47-50
 15. Kino a świat dziecięcy / Bartłomiej Łukasz Pietuch // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 49-50
 16. Małe co nieco na temat telewizji / Mirosław Brzana // Życie Szkoły. - 1997, nr 8,
  s. 465-468
 17. Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  2010, nr 5, s. 51-55
 18. Media w edukacji przedszkolaków / Maria Dobosz // Wychowanie w Przedszkolu. -  2009, nr 2, s. 28-30
 19. Medioholizm - problem przyszłości czy teraźniejszości ? / Rafał Olczak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 9-12
 20. Między miłością a zagrożeniem / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 20-23
 21. Misja misia / Piotr Sarzyński // Polityka. -  2010, nr 22, s. 52-54
 22. Niebezpieczeństwa szklanego ekranu / Urszula Parnicka // Wychowawca. - 2001, nr 11, s.18-19
 23. Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży / Katarzyna Szorc // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, s. 12-14
 24. Oddziaływanie telewizji na dzieci / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 52-55
 25. Oddziaływanie telewizji na obraz siebie w badaniach dziecka wiejskiego / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 17-20
 26. Ostrożnie z telewizją / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s . 278-282
 27. Przedszkolak i bajki telewizyjne / Iwona Samborska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s. 265-268
 28. Przemoc i agresja wśród dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 12-14
 29. Rodzina przed szklanym ekranem / Renata Fert // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 38-41
 30. Rodzina wobec telewizyjnej agresji / Urszula Kusio // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 8, wkł. s. (13)-(14)
 31. Rozwijanie komunikacji językowej dzieci poprzez kontakt z telewizją / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 32-37
 32. Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 38-42
 33. Sceny przemocy na wideo / Eugenia Karcz, Jerzy Pająk // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 62-64
 34. Sześciolatek i telewizja / Alina Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s.304-305
 35. Szklana pogoda / Zdzisława, Kaczor // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 1-2
 36. Telewizja – wróg czy przyjaciel? / Anna Bajuk-Piotrowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 3, s. 33-35
 37. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 30-32
 38. Telewizja i jej znaczenie w wychowaniu dzieci / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe.  - 2011/2012, nr 1, s. 22-33
 39. Telewizja i komputer - przyjaciel i wróg / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, wkładka s. V-VII
 40. Telewizja i komputery w życiu nastolatków ze środowiska wiejskiego / Paweł Kossowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 7-12
 41. Telewizja w wychowaniu: autorytet czy zagrożenie? / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 44-46
 42. Telewizja w życiu dziecka / Jadwiga Iglińska // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 174-176
 43. Telewizja wpływa na rozwój dziecka / Dorota Kołodziejska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 47-50
 44. Telewizyjne dzieci / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 6, s. 11-17
 45. Telewizyjne sceny przemocy a zachowania agresywne młodego widza / Anna Sawicka // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 10-16
 46. Uwaga : telewizja na tropie / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 28-29
 47. W świecie obrazków / Wojciech Hausner // Wychowawca. - 2000, nr 9, s. 8-9
 48. W świecie telewizji / Małgorzata Chodorowska-Chromiec // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 50-53
 49. Włącz mi kreskówkę, mamo / Joanna Sosa // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 27-29
 50. Wpływ przekazów medialnych na wychowanie dzieci / Dorota Kuchta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  2011, nr 8, s. 30-34
 51. Wpływ telewizji i „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dziecka / Maria Sikorska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 14-15
 52. Wpływ telewizji na agresywne zachowania uczniów / Renata Geisler, Aldona Winnicka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 3, s.36
 53. Wpływ telewizji na agresywny język dzieci / Wioletta Budny // Niebieska Linia. -  2010, nr 2, s. 23-25
 54. Wpływ telewizji na młodzież / Barbara Sędzimir // Wychowawca. - 2001, nr 11, s. 14-15
 55. Wpływ telewizji na rozwój dziecka i amerykanizację grup społecznych / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 9, s. 11-13
 56. Wpływ telewizji na rozwój intelektualny ucznia / Irena Zalewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6, s. 27-29
 57. Wpływ telewizji na wzrost agresywności u dzieci / Małgorzata Szymik // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 346-350
 58. Wpływ telewizji na zachowanie dzieci / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 21-24
 59. Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 6, s. 10-16
 60. Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych - wyzwaniem dla edukacji medialnej / Jadwiga Izdebska // Edukacja. -  2009, nr 3, s. 27-34
 61. Wychowanie do odbioru telewizji dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Piotr Kowalczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 6, s. 16-24
 62. Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 40-43

Autor: Lilianna Żywutska