Zespół Aspergera

Rzeszów

Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka
Wypożyczalnia

 

Zespół Aspergera

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki

 1. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2011.
  Sygn. CzytR   237409
 2. Autyzm i zespół Aspergera / Claire Grand ; [przekł. Andrzej Bilik]. - Warszawa : "Studio Emka", 2012.
  Sygn. WypRz   240260
 3. Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera : praktyczne doświadczenia z codziennej pracy / Wanda Waclaw, Ulla Aldenrud, Stefan Ilstedt ; tł. Małgorzata Aleksandrowicz. - Katowice : "Śląsk", 2000.
  Sygn. WypRz   225615
 4. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. Liber, 2007.
  Sygn. WypRz   236271
 5. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "Liber", 2007.
  Sygn. WypRz   230745, CzytR   230744
 6. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Sygn. CzytR   239884
 7. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Kraków : "Impuls", 2000.
  Sygn. CzytR   223345
 8. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
  Sygn. WypRz   236975, CzytR   238864
 9. Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk.: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Sygn. WypRz   238518, CzytR   238647
 10. Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera : przewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej / John Harpur, Maria Lawor, Michael Fitzgerald ; [tł. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012.
  Sygn. WypRz   239893
 11. Mój uczeń pracuje inaczej : wskazówki metodyczne / Urszula Grygier, Iwona Sikorska. - Kraków : Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008.
  Sygn. WypRz   233105,  CzytR   233104
 12. Świry, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania / Luke Jackson ; przedmowa Tony Attwood ; [tł. z ang. Ewa Niezgoda]. - Dodr. do wyd. 1. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2007.
  Sygn.  CzytR   230886
 13. Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych / Albert J. Cotugno ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.
  Sygn. WypRz   238799, CzytR   238798
 14. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. WypRz   235619
 15. Zespół Aspergera : jak z nim żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię / Christine Preissmann ; przekł. Joanna Arentewicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
  Sygn. CzytR   240748
 16. Zespół Aspergera : kompletny przewodnik / Tony Attwood ; przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.
  Sygn. WypRz   240747, CzytR   240746
 17. Zespół Aspergera : księga pytań i odpowiedzi / Anna Budzińska, Marta Wójcik. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
  Sygn.  WypRz   235795
 18. Zespół Aspergera : wprowadzenie / Tony Attwood ; przekł. [z ang.] Małgorzata Łamacz. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006.
  Sygn. WypRz   231419, CzytR   230162
 19. Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia - relacje i strategie / Yvona Fast i in. ; tł. [z ang.] Marzenna Rączkowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008.
  Sygn. CzytR   232499
 20. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey ; przedm. Luke Jackson ; [tł. z ang. Marta Umińska i Krzysztof Umiński]. - Warszawa : Fundacja "Synapsis" : "Fraszka Edukacyjna", 2006.
  Sygn. WypRz   230401
 21. Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
  Sygn. WypRz   236120

 

Artykuły

 1. Analfabeci emocji / Anna Waligórska, Michał Waligórski. // Charaktery. - 2012, nr 1, s. 76-80
 2. Autyzm i zespół Aspergera : (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 55-60
 3. Całościowe zaburzenia rozwojowe / Hanna Jaklewicz. // W: Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. - S. 119-138
  Sygn. WypRz   240330, CzytR   240404
 4. Dobre praktyki - metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera / Anna Majchrzak. // Gazeta Szkolna. - 2010, nr 48, s. 8-9
 5. Dziecko autystyczne w klasie : autyzm dziecięcy i zespół Aspergera - fakty i mity / Magdalena Goetz. // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 19, s. 12
 6. Dziecko 5-letnie ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera (opis przypadku) / Beata Grzelczak. // Rewalidacja. - 2008, n 2, s. 22-32
 7. Dziecko z zespołem Aspergera / Ewa Pisula. //W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 375-387, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232530
 8. Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera : sukces czy porażka w szkole lub w pracy? / Agnieszka Rynkiewicz. // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 18-22
 9. Dziewczynka z chłopięcym umysłem / oprac. Agnieszka Czapczyńska. // Remedium. - 2009, nr 2, s. 30-31
 10. Forum internetowe - pomoc i samopomoc dla rodzin osób niepełnosprawnych / Izabela Krasiejko. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 33-48
 11. Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujacych osób z autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera / Monika Zielińska, Aneta Bagińska, Beata Kubiak. //W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 271-275, bibliogr.
  Sygn. WypRz   233938
 12. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny. - 2011, wrzeseiń, s. 41-43
 13. Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera? / Marta Korendo// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 5, s. 76-77
 14. Jak rozpoznać zespół Aspergera? / Marta Korendo. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s. 62-63
 15. Karta obserwacji według najczęściej występujących objawów w zespole Aspergera, możliwych do zaobserwowania przez pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny. - 2011, wrzesień, s. 38-39
 16. Kiedy Asperger dorasta razem z nami / Lee A. Wilkinson. // Charaktery. - 2008, nr 12, s. 72-76
 17. Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonujących autystów i dzieci z zespołem Aspergera (cz. 1) / Maria Piszczek. // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 48-63, bibliogr.
 18. Mali profesorowie czy inteligentni autyści? : wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera / Julita Urbaniuk. //W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 399-428, bibliogr.
 19. Mocne strony autyzmu : zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz. // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 54-56
 20. Na imię mam Aspie / Krystyna Milewska// Charaktery. - 2007, nr 11, s. 66-69
 21. Narracje osób z zespołem Aspergera z perspektywy terapeutycznej / Anna Waligórska, Agnieszka Siedler, Michał Waligórski. //W: Psychologia narracyjna : tożsamość, dialogowość, pogranicza. Warszawa : "Eneteia", 2011. - S. 301-326, bibliogr.
  Sygn. CzytR   237592
 22. Nieproste życie z Aspergerem (cz. 1) / Joanna Święcicka. // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 92-97
 23. Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi / Joanna Kruk-Lasocka. //W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005. - S. 275-287, bibliogr.
  Sygn. CzytR   228840
 24. Poznawanie dziecka z zespołem Aspergera podczas zabaw muzyczno-ruchowych / Robert Landowski. // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 87-91
 25. Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska. // Remedium. - 2010, nr 3, s. 6-7
 26. Standard postępowania logopedycznego w przypadku zespołu Aspergera / Marta Korendo. // Logopedia. - T. 37 (2008), s. 107-115
 27. Sytuacja dziecka z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej - szanse i utrudnienia w dobie inkluzji / Małgorzata Sekułowicz. //W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 434-447, bibliogr
  Sygn. CzytR   235290
 28. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty / Edyta Kosior. // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217, bibliogr.
 29. Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz. // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-109, bibliogr.
 30. Uczeń z zespołem Aspergera / Katarzyna Leśniewska. // Głos Pedagogiczny. - 2011, wrzesień, s. 16-21
 31. W strachu przed światem - o uczniu z zespołem Aspergera / Ewa Jonakowska. // Życie Szkoły. - 2013, nr 8, s. 36-39
 32. Wybrane problemy społeczno-emocjonalne dzieci z zespołem ADHD i Zespołem Aspergera / Bożena Stemplewska. //W: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa. Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2010. - S. 451-461
  Sygn. CzytR   236316
 33. Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : autyzm, zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-20
 34. Zachowania dzieci z zespołem Aspergera i proponowane formy pomocy / Aneta Kraszewska-Orzechowska. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 20 (2007), s. 43-55, bibliogr.
 35. Zespół Aspergera : aspekt teoretyczny / Justyna Pilecka-Zouaidia. // Katecheta. - 2009, nr 10, s. 64-68
 36. Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz. // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 20-25
 37. Życie w chaosie : uczeń dyspraktyk. Może też w twojej klasie? / Halina Drachal. // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 49, s. 11

Rzeszów, 19.09.2013 r.
oprac. Jolanta Nizicka

na podstawie zbiorów PBW

Autor: Jolanta Nizicka