Dziecko nieśmiałe

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2016
Zestawiła: Urszula Buczkowska

Dziecko nieśmiałe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
( za lata 1979-2015 )

 

Druki zwarte :

 1. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. Hanna Dankiewicz. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
  Przemyśl WP 92000
 2. Nieśmiałość dziecka / Barbara Harwas-Napierała. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1979.
  Przeworsk WK 22367
 3. Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Adam Marszałek, 2011.
  Przemyśl WP 104819
 4. Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. - Warszawa : "Scholar", 2008.
  Przemyśl WP 98149
 5. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999.
  Przemyśl CzP 376
 6. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Przemyśl WP 95252 , WP 97167, Jarosław WJ 51915, Przeworsk WK 47350
 7. Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych ipozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Przemyśl WP 103724, Lubaczów WL 47404, Przeworsk WK 50376
 8. Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego / Danuta Borecka-Biernat, Krystyna Węgłowska-Rzepa. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2000.
  Przemyśl WP 89086, Przemyśl CzP 159.9, Lubaczów WL 39821
 9. Zachowanie nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji społecznej / Danuta Borecka-Biernat. - Kraków : "Impuls", 2001.
  Przemyśl WP 87357, WP 94746
 10. Zrozumieć nieśmiałość : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / Małgorzata Zabłocka. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2012.
  Przemyśl WP 106386

 

Artykuły z czasopism :

 1. Cicha myszka w klasie : dziecko nieśmiałe - skarb czy osoba w potrzebie? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 4, s. 14
 2. Czy to wstyd się wstydzić? : problem nieśmiałości i zawstydzenia u dzieci / Małgorzata Tomera // Życie Szkoły. - 2015, nr 3 [właśc. nr 1], s. 18-21
 3. Dziecko nieśmiałe - opis i analiza przypadku / Paulina Jaworska // Remedium. - 2012, nr 10, s. 30-31
 4. Dziecko nieśmiałe / Hanna Krauze-Sikorska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 44-47
 5. Dziecko nieśmiałe w klasie / Marta Piróg // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 16-17
 6. Dziecko nieśmiałe w przedszkolu i w domu / Bożena Wilczewska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 23-25, bibliogr.
 7. Dziecko nieśmiałe w szkole / Magdalena Umecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 22-27
 8. Gdy nieśmiałość boli / Marta Melka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 132-139
 9. Jak pomóc nieśmiałemu dziecku / Elżbieta Piotrowska-Gromniak // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 82-83
 10. Jak pracować z nieśmiałym dzieckiem? / Justyna Mielnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 3, s. 5-9
 11. Jak uczyć dziecko pewności siebie? / Agnieszka Gromelska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 18-21, bibliogr.
 12. Kiedy milczenie nie jest złotem : sytuacja edukacyjna dzieci nieśmiałych / Alicja Kujawska, Beata Szczęsna, Martyna Tomczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 11, s. 16-19
 13. Konkursy dla nieśmiałych : pomysł ciekawy konkursów bibliotecznych, także dla uczniów, którzy boją się występować przed publicznością / Alicja Nowacka // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 14-15
 14. Metody na nieśmiałość / Jarosław Cieśla // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 124-125
 15. Musi się oswoić... : niezbędnik pedagoga do pracy z dzieckiem nieśmiałym / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4 [właśc. nr 2], s. 56-61
 16. Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych / Ewa Woźniczka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50, bibliogr.
 17. Nieśmiali młodzi dorośli. Cz. 1 / Marika Malak // Remedium. - 2013, nr 10, s. 20-22
 18. Nieśmiali młodzi dorośli. Cz. 2 / Marika Malak // Remedium. - 2013, nr 11, s. 18-19
 19. Nieśmiałość - jak uczyć dziecko pewności siebie? / Agnieszka Gromelska // Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 19-22
 20. Nieśmiałość dziecka a migracja zarobkowa rodziców / Krzysztof Kazimierz Przybycień // W: Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S.149-159
 21. Nieśmiałość / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 48-49
 22. Nieśmiałość : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1979-2009 / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 1, s. 46-52
 23. Pewnym siebie być... / Małgorzata Łuba // Biologia w Szkole. - 2015, nr 6, s. 31-33
 24. Pokonać nieśmiałość / Anna Głuszak // Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 25-28, bibliogr.
 25. Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka // Remedium. - 2007, nr 4, s. 30-31
 26. Wspieranie rozwoju dzieci nieśmiałych / Małgorzata Zabłocka // Remedium. - 2006, nr 6, s. 6-7
 27. Zagubione dzieci. Cz. 1 / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2013, nr 10, s. 18-19
 28. Zagubione dzieci. Cz. 2 / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2013, nr 12, s. 18-19
 29. Zwróć na mnie uwagę i zauważ, że tu jestem / Karolina Turek // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 21-23

 

Autor: Urszula Buczkowska