Mobbing

Krosno

Zestawienie bibliograficzne za lata 2000-2011

Wydawnictwa zwarte

1. Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. – Warszawa : Katedra Filozofii Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania, 2009
Cz 126460 ; LM 28479

2. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / pod red. Mieczysława Plopy. – Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni
Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009
BM 35683 ; JM 72081 ; M129717

3. Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole / Jutta Georg. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, 2008
M 123320

4. Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantego. – Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2003
M 12030
5. Mobbing : aspekty prawno-organizacyjne / Maciej Chakowski. – Wyd. 2.
– Bydgoszcz : „Branta”, 2011
JM 71956 ; UM 25764

6. Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus. – Wyd. 2. – Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2007
LM 27613 ; M 122524 ; SM51652

7. Mobbing : środki ochrony prawnej / Grzegorz Jędrejek. – 2 wyd.– Warszawa :Wolters Kluwer Polska, 2011
M 130414

8. Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej : proces stawania się ofiarą / Piotr Chomczyński. – Łódź :Uniwersytet Łódzki, 2008
M 126216

9. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2008
BM 35922 ; Cz 122798 ; LM 27961 ; SM 50366 ; UM 25207

10. Mobbing w szkole / Karl Gebauer. – Warszawa : „Pax”, 2007
BM 34384 ; M 122729

11. Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności – co psychologia może o nich powiedzieć? / pod red. Emilii Martynowicz. – Kraków : „Impuls”, 2006
M 120087 ; SM 49593

12. Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009
M 127575

13. Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak. – Warszawa : „Difin”, 2009
BM 35217 ; M 125921

14. Przeciwdziałanie lobbingowi w miejscu pracy : poradnik dla pracodawcy / Jarosław Marciniak. – Stan prawny na 1 grudnia 2007. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008
M 123248

15. Psychologia praktyczna : jak pomóc sobie w trudnych sytuacjach / Werner Stingl. – Wrocław : „Astrum”, 2000
LM 27292 ; SM 51964

16. Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : „Difin”, 2010
BM 35305 ; LM 28774 ; M 127833 ; SM 51101

17. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego
i Doroty Merecz. – Kraków : „Impuls”, 2010
M 130463

18. Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń / pod red. Lucyny Golińskiej i Bohdana Dudka. – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008
JM 70868 ; M 124173

19. Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna,
2008
LM 28399 ; M 124857 ; M 125728 ; SM 51012 ; UM 24723

20. Słowo o lobbingu czyli Jak sobie radzić z dręczycielem / Wojciech Warecki, Marek Warecki. – Warszawa : „Poltext”, 2005
JM 70581 ; Sm 50174

21. Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007
LM 29362; m 125703 ; SM 51449 ; UM 25472

22. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh. – Wyd. 1 w jęz. Pol. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
BM 35568 ; M 121666, SM 51411

23. Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki / red. nauk. Jerzy M. Brzeziński, Lidia Cierpiałkowska. – Gdańsk : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
M 124886

24. Zjawisko przemocy we współczesnym świecie : wybrane aspekty / pod red. Justyny Maciaszek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010
LM 29204 ; M 130450 ; UM 25750

Wydawnictwa ciągłe

1. "Fala" w szkole / Magda Wójcik // Remedium. - 2010, nr 12, s. 20
2. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii
komunikacyjnych / Jacek Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009,
nr 4, s. 31-51
3. Cyberbulling (mobing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Claire Monks [i in.] // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009,
nr 4, s. 167-181
4. Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski / Monika Chorab // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 40-42
5. Mobbing - cz. I / Magda Mastalerz // Remedium. - 2010, nr 3, s. 22-23
6. Mobbing - cz. II / Magda Mastalerz // Remedium. - 2010, nr 6, s. 22-23
7. Mobbing - cz. III / Magda Mastalerz // Remedium. - 2010, nr 7-8, s. 42- 43
8. Mobbing : fakty i wyobrażenia (1) / Andrzej Marek // Służba Pracownicza. - 2009, nr 7, s. 21-25
9. Mobbing elektroniczny : analiza rozwiązań profilaktycznych
i interwencyjnych / Kamila Knol, Jacek Pyżalski // Dziecko Krzywdzone.- 2011, nr 1, s. 68-82
10. Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska //
Psychologia w Szkole. - 2010. nr 2, s. 49-60
11. Mobbing w szkole / Magdalena Goetz // Emocje. - 2011, nr 6, s. 14-16
12. Mobbing w środowisku szkolnym - ofiary, sprawcy, skutki / Adam
Krasnosielski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 60-62
13. Mobbing wśród nauczycieli / Ewa Grzesiak // Życie Szkoły. - 2011, nr 4,s. 14-22
14. Mobbing wśród uczniów / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 47, s. 16
15. Na marginesie zarzadzania - pogranicza kultury osobistej i mobbingu /
Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. - 2010. nr 11, s. 11-14
16. Nie daj się mobbować! / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 50, s. 8
17. Nieporozumienia z mobbingiem / Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza. - 2009, nr 9, s. 13-16
18. Problemy psychologiczno-pedagogiczne w pracy świetlicy : III Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych / Anna Bentyn, Joanna
Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 9-11
19. Zgodnie z prawem : mobbing w szkole (cz. 1) / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 10
20. Zgodnie z prawem : mobbing w szkole (cz. 2) / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 8-9
21. Zjawisko mobbingu w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3 , s. 19-25

Autor: Małgorzata Kasza