Terroryzm

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2011

Zestawiła: Urszula Buczkowska

 

Terroryzm

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Al-Kaida : międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczość i nadciągająca apokalipsa / Paul L. Williams ; przeł. Piotr Kuś. - Poznań : Zysk i S-ka, 2007
  WP 94758
 2. Bezpieczeństwo w turystyce : wybrane zagadnienia / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009
  WP 102894
 3. Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : "Difin", 2011
  WP 103091
 4. Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009
  WP 99869
 5. Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Marka J. Malinowskiego, Rafała Ożarowskiego i Wojciecha Grabowskiego. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009
  WP 99535
 6. George W. Bush : jaki człowiek, jaki prezydent? / Longin Pastusiak. - Toruń : Adam Marszałek, 2004
  WP 98483
 7. Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Jacek Białek, Adam Oleksiuk. - Warszawa : "Difin", 2009
  WP 99905
 8. Hamas : polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu / Matthew Levitt ; przedm. Dennis Ross ; przekł. Łukasz Müller. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008
  WP 98025, 98310
 9. Historia powszechna XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003. – S. 751-754 : Wojna z terroryzmem na świecie
  WP 92082, WP 92894, CzP 94(4/9)
 10. Jak dżihad przybył do Europy : wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach / Jurgen Elsasser ; przeł. Małgorzata Bochwic-Ivanovska. - Warszawa : "Muza", 2007
  WP 95535
 11. Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych : elementy edukacji antyterrorystycznej / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa : "Trio", 2008
  WP 95989, WP 96563
 12. Konflikty współczesnego świata / aut. tekstów Adam Bartnicki [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
  WP 98080
 13. Moc, niemoc i przemoc / Krzysztof Mroziewicz. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2005
  WP 92499
 14. Oblicza terroryzmu / pod red. Tomasza Bąka. - Kraków : Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2011
  CzL 47376
 15. Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych : policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi / Kuba Jałoszyński ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009
  WP 102318
 16. Paranoja polityczna : psychopatologia nienawiści / Robert S. Robins ; Jerrold M. Post. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2007
  WP 94818
 17. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
  CzP 316
 18. Polityczne metody zwalczania terroryzmu / pod red. Krzysztofa Liedla, Joanny Marszałek-Kawy, Szymona Wudarskiego. - Toruń : "Duet", cop. 2006
  CzL 42887
 19. Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego / Wojciech Gizicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2008
  WP 100637
 20. Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Krzysztof M. Księżopolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2009
  WP 102970
 21. Przemoc w polityce / Piotr Mazurkiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2006
  WJ 51424
 22. Psychologia terroryzmu / John Horgan ; red. nauk. Adam Frączek ; tł. Aleksandra Jaworska-Surma. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
  WP 96166
 23. Sieci terroru / Marc Sageman ; przekł. Marek Król. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008
  WP 98980
 24. Służby graniczne w walce z terroryzmem : polskie warunki ustrojowo-prawne / Marek Ilnicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2011
  CzP 351/354
 25. Społeczne aspekty terroryzmu / Edyta Szyszka // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka ; Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum", 2007 . - S. 277-288
  WP 95452
 26. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego / Krzysztof Karolczak // W: Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Wojciech Jakubowski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007. - S. 415-428
  WP 97899
 27. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Społeczna Wyższa Szkoła 28.Przedsiębiorczości i Zarządzania ; [aut.: Agnieszka Bieńczyk-Missala i in.]. - Warszawa : "Scholar", 2010
  CzP 32
 28. Terror i liberalizm / Paul Berman ; przeł. [z ang.] Janusz Margański. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007 ]
  WP 94490, 94839, 95705
 29. Terroryzm // W: Konflikty współczesnego świata / aut. tekstów Adam Bartnicki [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 . - S. 48-63
  WP 98080
 30. Terroryzm : aktorzy, statyści, widownie / Bartosz Bolechów. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  WP 101583
 31. Terroryzm : globalne wyzwanie / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006
  CzP 32
 32. Terroryzm : manipulacja strachem / Tomasz Białek. - Warszawa : "Studio Emka", 2005.
  WP 94433
 33. Terroryzm : zło naszych czasów / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 2002.
  WP 92779
 34. Terroryzm / Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven ; [red. nauk. pol. wyd. Krzysztof Liedel]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  WP 100621
 35. Terroryzm europejski : geneza i współczesne zagrożenia / Stanisław Zbigniew Bukowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Akademia Pomorska, 2010.
  CzP 32
 36. Terroryzm i antyterroryzm a prawa człowieka / Bartosz Bolechów // W: Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszka Florczak ; Bartosz Bolechów. - Toruń : Adam Marszałek, 2006 . - S. 225-254
  WP 97878
 37. Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
  CzP 34
 38. Terroryzm międzynarodowy : ideologia, formy działania i metody jego zwalczania / Piotr Ostaszewski // W: Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów / Piotr Ostaszewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2008 . - S. 480-551
  WP 98946
 39. Terroryzm w Europie Zachodniej : w imię narodu i lepszej sprawy / Wiktor Grotowicz. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
  WP 87682
 40. Terroryzm. T. 1 / Brunon Hołyst. - Warszawa : "LexisNexis" 2009.
  CzP 32
 41. Terroryzm. T. 2 / Brunon Hołyst. - Warszawa : "LexisNexis" 2009.
  CzP 32
 42. Tragarze śmierci / Witold Gadowski, Przemysław Wojciechowski. - Warszawa : Prószyński Media, 2010.
  WP 102560
 43. Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel. - Warszawa : "Difin", 2011.
  WP 103710
 44. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011.
  WP 102998
 45. Wobec współczesnego terroryzmu : Studium interdyscyplinarne / Janusz Krysztofik // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka ; Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum", 2007 . - S. 263-276
  WP 95452
 46. Współczesny wymiar antyterroryzmu / Kuba Jałoszyński. - Warszawa : "Trio" : Collegium Civitas, 2008.
  WP 98242
 47. Wstęp do geopolityki / Colin Flint ; z ang. tł. Jan Halbersztat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  CzP 32
 48. Z problemów bezpieczeństwa : policja a zagrożenia globalne / red nauk. Andrzej Misiuk, Janusz Gierszewski ; Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach. - Chojnice : Przedsiębiorstwo Marketingowe "Logo", 2010.
  CzP 351/354
 49. Zło w imię dobra : zjawisko przemocy w polityce : autoportret terrorysty, stosowane strategie, uzasadnienia dla przemocy / Jarosław Tomasiewicz. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.
  WP 101470

Artykuły z czasopism:

 1. Cywilizacje i terror / Henryk Woźniakowski // Znak. - 2001, nr 11, s. 4 – 11
 2. Europa w poszukiwaniu samej siebie / Norman Davies // Znak. - 2003, nr 2, s. 10 – 37 Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r.
 3. Kto stworzył współczesnych terrorystów? / Rafał Przedmojski // Wprost. – 2009, nr 4, s. 50-56, 58 Współczesny terroryzm ( Artykuł dostępny w Internecie )
 4. Miasto w płomieniach / Magdalena Rittenhouse // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 37, s. 34-35 Nowy Jork dziewięć lat po zamachu na wieże World Trade ( Artykuł dostępny w Internecie )
 5. Niemoc Pakistanu / Beena Sarwar // Wprost. – 2009, nr 8, s. 86-87 Terroryzm w Pakistanie (Artykuł dostępny w Internecie )
 6. Seks, trawka i bomby / Bartłomiej Noszczak // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 37, s. 36 Terroryzm w Stanach Zjednoczonych przed 11 września 2001 roku. ( Artykuł dostępny w Internecie )
 7. Szkoła dżihadu / Waldemar Kedaj // Wprost. – 2010, nr 46, s. 58-59 Jemen – nowe epicentrum terroryzmu ( Artykuł dostępny w Internecie )
 8. Terrorysta po Harvardzie / Krzysztof Szymborski // Charaktery. - 2009, nr 5, s. 54 - 56
 9. Terroryzm : zestawienie bibliograficzne / Helena Ratajczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 10, s. 32 – 33
 10. Terroryzm w perspektywie historycznej / Maria Bogucka // Mówią Wieki. – 2011, nr 8, s. 12-17 Ewolucja terroryzmu na przestrzeni wieków. Charakterystyka współczesnego terroryzmu.
 11. Zabiję i pójdę do nieba / Wilhelmina Wosińska // Charaktery. - 2005, nr 5, s. 44 – 46 Obraz współczesnego terroryzmu i terrorysty

Autor: Urszula Buczkowska