Arteterapia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Anna Szewczyk

Arteterapia

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Wydawnictwa zwarte:

 1. "Czarodziejski pyłek", czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : "Impuls", 2006.
  Przeworsk WK 3604 B, WK 48275
 2. (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2007.
  Przeworsk WK 46808
 3. Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  Przeworsk WK 49808
 4. Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Przeworsk MKsK 615
 5. Arteterapia : scenariusze zajęć / Anna Pikała, Magdalena Sasin. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016.
  Przeworsk WK 52905
 6. Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Przeworsk WK 51546
 7. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014.
  Przeworsk WK 51642
 8. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Przeworsk WK 47328
 9. Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel ; przy współpr. Anny Badorrek-Hinkelmann. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015.
  Przeworsk WK 52300
 10. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.
  Przeworsk WK 46807
 11. Bajki terapeutyczne / Hanna Szaga. - Kraków : "Impuls", 2014.
  Przeworsk WK 52219
 12. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : "Media Rodzina", [2001].
  Przeworsk WK 46181, WK 46380
 13. Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2003.
  Przeworsk WK 45817, WK 46381
 14. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Wyd. 2 w jęz. polskim. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
  Przeworsk WK 50490
 15. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. [z ang.] Hanna Dankiewicz. - Wyd. 2 w jęz. polskim. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
  Przeworsk WK 50491
 16. Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / aut. bajek Artur Barciś [i in.] ; il. Marcin Piwowarski ; wstęp, komentarze Katarzyna Klimowicz. - [Wyd. 2 poszerz. i popraw.]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2016.
  Przeworsk WK 52890
 17. Biblioterapia dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2006.
  Przeworsk WK 48301
 18. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2011.
  Przeworsk WK 50856
 19. Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. - Toruń : "Akapit", 2006.
  Przeworsk WK 48155
 20. Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014.
  Przeworsk WK 52108
 21. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Wyd. 2 popr. - Kraków : "Impuls", 2006
  Przeworsk WK 47765
 22. Bici biją : etiudy sceniczne o dorastaniu. Cz. 1 / Inka Dowlasz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2011.
  Przeworsk WK 50988
 23. Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej / red. nauk. Zenon Gajdzica. - Kraków : "Impuls", 2013.
  Przeworsk WK 51448
 24. Czytelnictwo chorych / Wanda Kozakiewicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1968.
  Przeworsk WK 19844
 25. Dobre i złe sekrety / Elżbieta Zubrzycka ; il. Andrzej Fonfara. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przeworsk WK 51810
 26. Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / red. Krzysztof J. Szmidt. - Drugi rzut wyd. 1. - Kraków : "Impuls", 2005.
  Przeworsk WK 47336
 27. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014.
  Przeworsk MKsK 316
 28. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2015.
  Przeworsk WK 52068
 29. Edukacja i terapia przez sztukę : arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych / Tomasz Rudowski. - Warszawa : "Eneteia", 2013.
  Przeworsk WK 51554
 30. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : WAM, 2008.
  Przeworsk WK 48186
 31. Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
  Przeworsk WK 49085
 32. Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów / Ewa Warmuz-Warmuzińska. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Przeworsk WK 51346
 33. Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : "Difin", 2015.
  Przeworsk WK 52330
 34. Jesień liścia Jasia : opowieść o życiu dla małych i dużych / Leo Buscaglia ; przekł. Ewa Wojtych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przeworsk WK 4136 B
 35. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Przeworsk WK 50187, WK 50543
 36. Książka artystyczna w arteterapii / Wiesław Karolak. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Przeworsk WK 52738
 37. Literatura piękna a zdrowie psychiczne / Wanda Krzemińska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973.
  Przeworsk WK 17382
 38. Magia ogrodów czyli O terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Przeworsk WK 50198
 39. Mała encyklopedia domowych potworów. [1-2] / Stanislav Marijanovic ; przeł. Hanna Baltyn. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2016.
  Przeworsk WK 52580
 40. Mała Zuzia / Helena Wrona ; il. Wojciech Górski. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.
  Przeworsk WK 3544 B
 41. Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006.
  Przeworsk WK 46826
 42. Muzyczna zabawa / Mirosław Zalewski. - Rzeszów : "Fosze", 2008.
  Przeworsk WK 47485, WK 47653
 43. Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009.
  Przeworsk WK 52437
 44. Muzykoterapia dziecięca : zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii / Kinga Lewandowska. - Wyd. 3 poszerz. - Gdańsk : Kinga Lewandowska, 2007.
  Przeworsk WK 47173
 45. Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003.
  Przeworsk WK 47877
 46. Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Tadeusz Wolak. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Przeworsk WK 49449
 47. Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci / pod red. Eugenii Iwony Laski. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007.
  Przeworsk WK 47544
 48. Porcelanowa lala : etiudy sceniczne o dorastaniu. Cz. 2 / Inka Dowlasz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011.
  Przeworsk WK 50989
 49. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013.
  Przeworsk WK 51484
 50. Psychologia twórczości plastycznej / Stanisław Leon Popek. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Przeworsk WK 49849
 51. Psychopatologia ekspresji : twórczość artystyczna chorych psychicznie / Magdalena Tyszkiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
  Przeworsk WK 32903
 52. Psychoterapia sprzyjająca mózgowi / Wiesław Sikorski. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Przeworsk WK 53035
 53. Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka. [T.] 1 / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Przeworsk WK 51536
 54. Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2 / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Przeworsk WK 51535
 55. Radość i wyspa HopSiup / Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przeworsk WK 52010
 56. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Przeworsk WK 50837
 57. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna Ładecka. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Przeworsk WK 51832
 58. Smutek i zaklęte miasto / Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska. - Wyd. 3. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przeworsk WK 52012
 59. Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi / Małgorzata Kapłon. - Kraków : "Impuls", 2006.
  Przeworsk WK 47353
 60. Strach i Pogromca Potworów / Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska. - Wyd. 3. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przeworsk WK 51958
 61. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Przeworsk WK 50186
 62. Sztuka bycia sobą : o potencjale człowieka / Leo F. Buscaglia ; przekł. [z ang.] Anna Lasocka - Biczysko. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Przeworsk WK 51718
 63. Sztuka jako przestrzeń edukacyjna : teoria i praktyka / pod. red. Marii Jabłońskiej. - Wrocław : Towarzystwo Kultury Czynnej : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011.
  Przeworsk WK 50369
 64. Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. - Wyd. 1, dodr. - Łódź : "JK " : "Feeria", 2012.
  Przeworsk WK 50842
 65. Tajemnice i inne historie : scenariusze zajęć wspierające pracę nauczyciela etyki w klasach 0-IV / Jadwiga A. Hockuba. - Gdańsk : "Harmonia", 2017.
  Przeworsk WK 52998
 66. Terapia kreatywna w pracy z dzieckiem astmatycznym : poradnik metodyczny dla klas I-III / Marzena Rorat. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997.
  Przeworsk WK 46447
 67. Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka : książka z płytą DVD zawierającą 50 krótkich filmów ilustrujących różnorodność możliwości zastosowania muzykoterapii kreacyjnej w praktyce / Paul Nordoff, Clive Robbins ; przekł. z jęz. ang. Agnieszka Bryndal, Elżbieta Masiak. - Kraków : "Impuls", 2008.
  Przeworsk WK 47756
 68. Terapia sztuką : praktyczny poradnik / Susan I. Buchalter; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006.
  Przeworsk WK 47357
 69. Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", 2009.
  Przeworsk WK 48898
 70. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", 2009.
  Przeworsk WK 48954
 71. Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Przeworsk WK 49634
 72. Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
  Przeworsk MKsK 376
 73. Wprowadzenie do muzykoterapii / Ludwika Konieczna-Nowak. - Kraków : "Impuls", 2013.
  Przeworsk WK 51720
 74. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Przeworsk WK 47350
 75. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. Jacek Błeszczyński. - Kraków : "Impuls", 2004.
  Przeworsk WK 45097, WK 45098
 76. Wstęp do nauki o muzykoterapii / Tadeusz Natanson. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
  Przeworsk WK 22709
 77. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008.
  Przeworsk WK 49525
 78. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006.
  Przeworsk WK 47354
 79. Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. - Warszawa : "Żak", 2007.|
  Przeworsk WK 48244
 80. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  Przeworsk WK 50682
 81. Zazdrość i wyścigi żółwi / Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska. - Wyd. 3. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przeworsk WK 51966

 

Artykuły z czasopism:

 1. Akcje plastyczne - co to takiego? / Lucyna Stachnik.// Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s. 173-175
 2. Aktywność twórcza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Urszula Bartnikowska.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 347-353, bibliogr.
 3. Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej / Janina Florczykiewicz.// Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 5-8
 4. Arteterapia - ocal w dziecku artystę / Joanna Zużałek.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 9, s.76-77
 5. Arteterapia - pomoc w przeżywaniu i wyrażaniu emocji / Bogusława Brymora.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 9, wkł. Wkładka Metodyczna, nr 9, s. VII-VIII
 6. Arteterapia - pomoc w przeżywaniu i wyrażaniu emocji / Danuta Bula.// Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 14-15
 7. Arteterapia - problemy definicyjne / Barbara Trochimiak.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 376-379, bibliogr.
 8. Arteterapia a rozwój emocjonalny człowieka / Anita Stefańska.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, s. 16-18
 9. Arteterapia. Cz. 1, Scenariusze zajęć integracyjnych, relaksacyjnych i ruchowych (szkoła podstawowa i gimnazjum) / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 27-28
 10. Arteterapia. Cz. 2, Scenariusze zajęć integracyjnych, relaksacyjnych i ruchowych (szkoła podstawowa i gimnazjum) / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2015, nr 1, s. 30-32
 11. Arteterapia inspiracją dla pedagogiki / Anna Olas.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 298-306
 12. Arteterapia jako forma oddziaływania na dziecko / Ilona Gołębiewska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 12-15
 13. Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym / Ewa Grudziewska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200
 14. Arteterapia / Maria Szymczyk.// Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 22-23
 15. Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / Katarzyna Sadowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 4-7
 16. Arteterapia w oddziaływaniach edukacyjno-terapeutycznych / Beata Hoffmann.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 9, s. 38-43
 17. Arteterapia w pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy / Agnieszka Czapczyńska.// Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 25-27
 18. Arteterapia w przedszkolu, czyli jak poznawać dziecko za pomocą sztuki / Joanna Fronczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 10, s. 2-5
 19. Arteterapia w przedszkolu / Mariola Napiórkowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 11, s. 20-23
 20. Arteterapia w służbie inteligencji emocjonalnej / Danuta Bula.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2012/2013, nr 4, s. 22-32
 21. Balonowy pajacyk (lub klaun) / Aneta Nosal.// Świetlica w Szkole. - 2013, nr 3, s. 30
 22. Butelkowe kwiaty dla Mamy / Jadwiga Bibrzycka.// Świetlica w Szkole. - 2013, nr 6, s. 31
 23. Chcę tworzyć... ! / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska.// Remedium. - 2012, nr 3, s. 10-11
 24. Ekspresja słowna dziecka w dialogu z otoczeniem, czyli o relacji pomiędzy arteterapią dzieci a teorią Freineta / Kinga Anna Gajda.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 3, s. 9-24
 25. Fajny czy niefajny, czyli jak zostać małym krytykiem filmowym / Agnieszka Bukowińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 2, s. 21-24
 26. Historia arteterapeutyki / Wita Szulc.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 66-69
 27. Ja jestem nogi, ja jestem brzuch / Katarzyna Dańska ; rozm. przepr. Beata Szulęcka.// Charaktery. - 2015, nr 1, s. 40-43
 28. Jak sztuka znajduje malucha? / Agata Felikszewska-Igiel ; rozm. przepr. Kinga Kamińska, Marta Łyksawińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 2, s. 8-10
 29. Jak sztuka znajduje malucha? / Agata Felikszewska-Igiel, rozm. przepr. Kinga Kamińska, Marta Łyksawińska.// Życie Szkoły. - 2017, nr 3, s. 2-4
 30. Jak wprowadzać dziecko w świat teatru? / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 5-9
 31. Język rysunkowy dziecka / Małgorzata Karczmarczyk.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 50-53
 32. Książka receptą na szczęście - bajkoterapia jako warsztat pracy bibliotekarza-pedagoga / Paulina Knapik.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 3, s. 16-20
 33. Leczenie jak z nut / Maciej Kierył.// Charaktery. - 2014, nr 3, s. 46-49
 34. Mandala jako forma przezwyciężania zaburzeń emocjonalych dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Anna Stawecka.// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 62-67, bibliogr.
 35. Mandala jako sztuka i zabawa / Małgorzata Stanik.// Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 60-63
 36. Mandala w pracy z dziećmi / Anna Kluska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 40-42
 37. Miejsce i rola twórczości w terapii osób dorosłych z niepełnosprawnością na przykładzie zajęć terapeutycznych realizowanych w ośrodkach wsparcia dziennego : Środowiskowy Dom Samopomocy "Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych" oraz Świetlicy Terapeutycznej "Pracownia" w Toruniu / Monika D. Filińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 12, wkładka metodyczna, s. V-VII
 38. Możliwości zastosowania chereoterapii : teoria i praktyka / Monika Szczygieł.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 30-37
 39. Muzykoterapia / Leszek Kryniewski.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s.49
 40. Niebieska buzia i zielone włosy mamy / Aneta Łosiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 54-59
 41. Nowe lepsze od...? / Paulina Knapik, Izabela Ronkiewicz-Brągiel.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 38-39
 42. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla młodzieży / Kinga Anna Gajda.// Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 3, s. 100-106
 43. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla młodzieży / Kinga Anna Gajda.// Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 3, s. 99-106
 44. Propozycja plastycznych zajęć terapeutycznych w klasie II / Anna Stawecka.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 71-73
 45. Przykłady tworzenia mandali / Anna Stawecka.// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 93-96
 46. Przypadek "Brzydkiego kaczątka" / Kinga Anna Gajda.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 1, s. 18-27
 47. Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu / Sebastian Szczyrba.// Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 47-54
 48. Rola teatru w życiu osoby niepełnosprawnej / Urszula Malewicka.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 267-273, bibliogr.
 49. Sługa uniżony - teatr / Paulina Suberlak.// Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 8-9
 50. SPA - soma i psyche w arte-terapii uzależnień / Iwona Malorny.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, wkł. Wkładka Metodyczna, s. X-XII
 51. Spójrz w głąb siebie : warsztat 1. Ja i pusta kartka z książki zwanej moim życiem / Marta Florkiewicz-Borkowska.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 42, s. 15
 52. Sztuka a terapia : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 1-2 lutego 2002 / Lidia Kataryńczuk-Mania.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 3, s.152-154
 53. Sztuka, wychowanie, terapia / Krystyna Nowak-Wolna.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 274-285
 54. Taniec i choreoterapia we wspieraniu rozwoju dziecka / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 36-40
 55. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 17-20
 56. Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej / Irena Wasyluk.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 214-219, bibliogr.
 57. Techniki psychoterapii stosowane w szkole / Wiesław Sikorski.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9/10, s. 48-50
 58. Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego - implikacje do resocjalizacji przez sztukę / Janina Florczykiewicz.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 176-185, bibliogr.
 59. Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka / Zbigniew Baran.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1996 nr 2 s.195-198
 60. Terapeutyczne walory muzyki / Ewa Woźniczka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 10-16
 61. Terapia przez sztukę / Bożena Kuras.// Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 604-606
 62. Terapia przez sztukę / Katarzyna Włodarczyk.// Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s.357-359
 63. Terapia sztuką w edukacji artystycznej uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 2, s. 35-42
 64. Terapia zabawą / Beata Bielska.// Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 55-59
 65. To wy jesteście Alicja / Paulina Ilska.// Remedium. - 2016, nr 5, s. 22-23
 66. Twórcza terapia / Danuta Rajska.// Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 28-29
 67. Umuzykalnianie dzieci trzyletnich / Urszula Siudak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s.342-344
 68. Uzdrawiająca moc sztuki / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 15-17
 69. W drodze do siebie : arteterapia w pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy / Agnieszka Czapczyńska.// Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 25-27
 70. Warsztat twórczy jako przestrzeń twórczego konstytuowania siebie : teoretyczne podstawy zastosowania warsztatu twórczego w rehabibilitacji osób niepełnosprawnych / Eugeniusz Józefowski.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 1, s. 17-25
 71. Warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska.// Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 28-39, bibliogr.
 72. Warsztaty poezjoterapii w praktyce / Teresa Kasza.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 11, s. 14-16
 73. Warsztaty twórcze w resocjalizacji skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości / Janina Florczykiewicz.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 2, s. 121-128, bibliogr.
 74. Wczesna interwencja w kontekście kompleksowej stymulacji rozwoju dziecka / Mirosław Zalewski.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, wkladka s. I-V
 75. Wiosenne klimaty : malowanie plasteliną lub bibułą / Agnieszka Gromelska.// Świetlica w Szkole. - 2013, nr 6, s. 29
 76. Wspomaganie zdrowia w okresie późnego dzieciństwa przez ekspresję plastyczną / Anna Stawecka.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 49-58
 77. Współczesny polonista jako (nie)świadomy terapeuta / Katarzyna Nogieć.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2011/2012, nr 1, s. 7-12
 78. Wszystkie barwy czarnej farby : scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arterapii. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Polińska.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 6, s. 22-24
 79. Wychowanie przez teatr inspirowane teorią Bogdana Suchodolskiego / Kinga Anna Gajda.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 4, s. 11 - 29
 80. Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi rodziców migrujących zarobkowo / Anna Stawecka.// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 3, s. 67-73
 81. Wykorzystanie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie z zakresu biblioterapii i arteterapii do pracy z najmłodszymi czytelnikami / Anna Walska.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 21-24
 82. Zajęcia z arteterapii : scenariusz / Ilona Gołębiewska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 22-25
 83. Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej / Anna Marta Żukowska.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4-5, s. 9-12
 84. Znaczenie arteterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / Dagna Czerwonka.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 12, s. 31-35

 

Autor: Anna Szewczyk