ABC Bibliotekarza

Rzeszów

ABC bibliotekarza.

Bibliografia w wyborze.

 1. Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grażyny Walczewskiej-Klimczak ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. - Płock : Książnica Płocka, 2004.
  CzytR   229101, WypRz   229102
 2. Asertywność w bibliotece : jak odkryć siłę swojej profesji? : poradnik / Lidia Teresa Nowak. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.
  CzytR   240684, WypRz   240438
 3. Biblioblog w pigułce : poradnik dla bibliotekarzy / Barbara Maria Morawiec. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2014.
  WypRz   243522
 4. Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Grygrowskiego i Elżbiety B. Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2005.
  WypRz   229103
 5. Biblioteka i informacja w systemie edukacji : praca zbiorowa / pod red. Marcina Drzewieckiego ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1993.
  CzytR   215879
 6. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2001.
  CzytR   225805,  WypRz   225806
 7. Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012 : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego i Renaty Malesy. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
  WypRz   241080
 8. Biblioteka w komunikacji publicznej / Jacek Wojciechowski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010.
  WypRz   236627
 9. Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Małgorzata Kisilowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010.
  CzytR   236310, WypRz   235553
 10. Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / Grzegorz Gmiterek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.
  WypRz   239719
 11. Bibliotekarstwo : kontynuacje i zmiany / Jacek Wojciechowski. - Wyd. 2. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001.
  CzytR   224620, WypRz   224621
 12. Bibliotekarstwo / pod red. Anny Tokarskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013.
  CzytR   241721, WypRz   241722
 13. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki / Jadwiga Andrzejewska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1996.
  CzytR   219204, WypRz   219205, WypRz   219207, WypRz   219208, WypRz   222294
 14. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 2, Praca pedagogiczna biblioteki / Jadwiga Andrzejewska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1996.
  CzytR   219209, WypRz   219210, WypRz   219211, WypRz   219212, WypRz   222295
 15. Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek / Bolesław Howorka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010.
  CzytR   239176, WypRz   235234
 16. Bibliotekarz w świecie wartości : materiały konferencji Wrocław, 15-16 maja 2003 r / pod red. Stefana Kubowa. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003.
  WypRz   226862
 17. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013.
  WypRz   241081
 18. Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia / Barbara Mauer-Górska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2012.
  WypRz   241082
 19. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece / Paweł Pioterek. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2008.
  CzytR   233009
 20. Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej : materiały konferencji, 25-26 września 2003 r / pod red. Stefana Kubowa ; [Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach]. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003.
  CzytR   228153
 21. E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji Elbląg, 23-24 września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczka ; aut. ref. Elżbieta Gajek i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009.
  CzytR   235549
 22. Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / Ewa Jadwiga Kurkowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.
  CzytR   241422, WypRz   239720
 23. Elektroniczny wizerunek biblioteki / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Gdańsk : "Ateneum" - Szkoła Wyższa, 2008.
  CzytR   234374, WypRz   234375
 24. Hasło korporatywne w opracowaniu przedmiotowym / oprac. Wanda Klenczon, Anna Stolarczyk. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2004.
  CzytR   233661
 25. Hasło osobowe : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej / oprac. Maria Janowska ; Biblioteka Narodowa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998.
  CzytR   34832 B, WypRz   34835 B
 26. Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009.
  CzytR   234489, WypRz   234490
 27. Jak komputeryzować bibliotekę : poradnik / Aleksander Radwański. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2000.
  CzytR   223908, WypRz   223909
 28. Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009.
  WypRz   234998
 29. Jakość w działalności bibliotek : oceny, pomiary, narzędzia / Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007.
  CzytR   230656, WypRz   230657
 30. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki / Marek Nahotko. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010.
  WypRz   235418
 31. Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2008.
  CzytR   233521
 32. Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2004.
  CzytR   227851
 33. Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych : teoria i praktyka / pod red. Anity Has-Tokarz i Renaty Malesy. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  WypRz   239057
 34. Marketing wewnętrzny w bibliotece / Joanna Kamińska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2006.
  WypRz   230456
 35. Między tekstem a czytelnikiem : żywe słowo w bibliotece : tradycja i współczesność / Małgorzata Pietrzak. - Toruń : "Akapit", 2012.
  CzytR   239519, WypRz   239347
 36. Nowoczesna biblioteka : materiały z ogólnopolskiej, przedzjazdowej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Konstancin-Jeziorna, 29-30 maja 2009 r. / [red. tomu Marcin Drzewiecki]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009.
  WypRz   235550
 37. Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka przy współpracy Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011.
  CzytR   239227, WypRz   238953
 38. Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy / Bożena Boryczka. - Bydgoszcz : "Branta", 2004.
  WypRz   227116
 39. Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.
  CzytR   239107,  WypRz   239108
 40. Prawo biblioteczne na co dzień / Lucjan Biliński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006.
  CzytR   230654, WypRz   230655
 41. Prawo biblioteczne na co dzień : poprawki i uzupełnienia / Lucjan Biliński. - [Warszawa] : [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich], [2008].
  CzytR   233157
 42. Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela / Małgorzata Pietrzak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007.
  CzytR   232399, WypRz   232668
 43. Scenariusze wystaw / Celina Markowiak-Luty. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002.
  CzytR   227230, WypRz   227231
 44. Selekcja materiałów bibliotecznych / Lucjan Biliński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2004.
  WypRz   37997 B
 45. Selekcja materiałów bibliotecznych : przekazywanie druków zbędnych / Lucjan Biliński. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007.
  WypRz   38265 B
 46. Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu = Statistics in library and its environment / Jerzy Maj. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007.
  CzytR   230644, WypRz   230645
 47. Ściąga dla bibliotekarzy : strony www bibliotek, instytucji kultury, fundacji, serwisów informacyjnych, blogów i inne adresy przydatne w codziennej pracy bibliotekarza / oprac. Grażyna Bilska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011.
  CzytR   236632, WypRz   236633
 48. UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2004.
  CzytR   229124, WypRz   229125
 49. Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza / Mirosława Bogacz. Systemy dla bibliotek szkolnych i kryteria ich oceny / Władysław Marek Kolasa. - Warszawa : "Sukurs", 2005.
  CzytR   229278, WypRz   229279
 50. Zarządzanie marketingowe biblioteką / [red. Marlena Pigla ; aut. Wiesław Babik i in.]. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2008.
  WypRz   237042
 51. Zarządzanie zmianami w bibliotece / Maja Wojciechowska ; Ateneum - Szkoła Wyższa. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006.
  CzytR   230283, WypRz   230284
 52. Zbiory specjalne - nieksiążkowe w bibliotekach : poradnik metodyczny / Lucyna Gołębiewska ; [red. Jadwiga Chruścińska]. - Warszawa : "Sukurs", 2008.
  CzytR   232252, WypRz   232271, WypRz   232272, WypRz   232273

 

 

 

 

na podstawie zbiorów PBW Rzeszów
oprac. Beata Bałchan
Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Autor: Beata Bałchan