Metody aktywizujące 2015-2017

Krosno

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Aktywacja sensoryczna : holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję / Lore Wehner, Ylva Schwinghammer ; przekł. Mateusz Jaśkowiak. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017
PBW M 138403

2. Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Franciszek Bereźnicki. - Kraków : "Impuls", 2015
PBW JM 73708, M 137403, SK 5363, LK 30583

3. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów.Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : "Difin", 2016
PBW JM 73801, LM 30608, M 137652, SK 53954

4. Metoda projektu w edukacji polonistycznej / Ewelina Strawa-Kęsek. - Kraków : "Universitas", cop. 2015
PBW Cz 137405

5. Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli / Danuta Dobrowolska. - Kraków : "Impuls", 2015
PBW LM 30706, SM 53939

6. Poznajmy świat : publikacja upowszechniająca rezultaty projektu "Poznajmy świat" / [aut. Anna Białkowska i in.]. - Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2015
PBW M 138081, Cz 138080

7. Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : "Difin", 2017
PBW BM 38084, JM 74066 LM 30764, M 138750, SM 54203, UM 27412

8. Wspomaganie umiejętności społecznych / Daria Sędłak ; [il. Julia BurkackaMielcarz]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017
PBW M 138794

WYDAWNICTWA CIĄGŁE
1. Aksjologiczne "pułapki" współczesnej edukacji / Janusz Mastalski // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 4, s. 3-8
2. Aktywizacja uczniów poprzez metodę storyline / Aleksandra Kubala-Kulpińska //
Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 5, s. 57-59
3. Aktywne uczenie z wykorzystaniem metody WebQuest / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 1, s. 21-34
4. Angielskie bajanie : scenariusz lekcji bibliotecznej / Joanna Kurczewska, Agnieszka Wiśniowska // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 12, s. 24
5. Bajki i baśnie uczą wartości i dają wszystkim dużo radości : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci
młodszych na kwiecień opracowane metodą storyline // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 3, s. 37-43
6. Cyfrowe formy prezentacji inspiracją do uczenia się / Elżbieta Pryłowska-Nowak, Izabela Rudnicka // Geografia w Szkole. - 2016, nr 5, s. 23-25
7. Czasami wystarczy przykucnąć / Urszula Sochacka // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 62-71
8. Demonstracje na lekcjach fizyki w szkole - moje propozycje / Edward Krupa // Fizyka
w Szkole. - 2015, nr 6, s. 8-12
9. Duch książki na fotografii : o projekcie czytelniczym / Urszula Stępniewska, Karolina Szostak-Lubomska // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 24-26
10. Dzieci tworzą bajki i opowiadania : kreatywna działalność przedszkolaków / Maria Molicka // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3/4, s.72-76
11. Dzień Czekolady metodą projektu w przedszkolu / Anna Kordzińska-Grabowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 3, s. 17-19
3
12. Dzień Dzikiej Przyrody świętuje się w lesie - taką wiadomość wokół echo niesie! : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczodydaktycznej
dla dzieci starszych na marzec // Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 50-57
13. Dzień Teatru ogłaszamy i na scenę zapraszamy! : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci starszych
na marzec // Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 66-73
14. Dziś Poezji Święto mamy, więć wiersze czytamy! : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci młodszych
na marzec // Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 33-41
15. eTwinning narzędziem motywowania nauczycieli / Aneta Szadziewska // Meritum. - 2015, nr 3, s. 110-114
16. Filmowanie inspiruje i aktywizuje / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. - 2015,
nr 5, s. 32-37
17. Głowa pełna pomysłów - pobudzanie kreatywności ucznia w różnym wieku / Anna Kałuba-Korczak // Biologia w Szkole. - 2016, nr 3, s. 38-40
18. Głowa pełna pomysłów / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 2, s. 58-61
19. Gra karciana na lekcjach polskiego : scenariusz lekcji / Tomasz Fijałkowski //
Polonistyka. - 2016, nr 6, s. 38-41
20. Gra terenowa - nauka przez zabawę / Dobrosława Egner, Iwona Muller // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 60-62
21. Gry terenowe : nowa jakość w życiu szkoły i biblioteki / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 6-8
22. Idealne na wrzesień : jak urozmaicić lekcję: peer learning / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 31-32, s. 13
23. Idzie do nas Pani Wiosna - kolorowa i radosna! : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci młodszych na marzec // Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 42-48
24. Jak działa telefon ? / Jan Amos Jelinek // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 5, s. 70-71
25. Jak lepiej aktywizować do uczenia się o przyrodzie? / Julian Piotr Sawiński // Fizyka
w Szkole. - 2015, nr 3, s. 41-44
26. Kiedy uczeń milczy, budzą się demony... / Agnieszka Tomasik // Polonistyka. - 2017,
nr 4, s. 26-28
4
27. Lekcja kreatywności - trening dla ucznia / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. -
2017, nr 4, s. 5-7
28. Literatura w sześciu smakach! / Agata Zakrzewska-Okrojek // Polonistyka. - 2017,
nr 5, s. 54-56
29. Mapa myśli jako przykład mnemotechniki w nauczaniu dzieci młodszych / Ewa
Ostarek // Życie Szkoły. - 2017, nr 6, s. 12-16
30. Mapa naszych wad : scenariusz zajęć świetlicowych / Paulina Cysak // Świetlica
w Szkole. - 2017, nr 4, s. 20-21
31. Metoda odwróconej lekcji Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. - 2015,
nr 1, s. 42-45
32. Metoda projektów jako metoda aktywizująca dzieci i... nauczyciela / Barbara Rokicka
// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 11, s. 14-17
33. Metoda tekstu przewodniego / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. -
2017, nr 9, s. 50-52
34. Metody aktywizujące : szkolna dydaktyka i praca z grupą / Mariola Łaguna //
Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 5-8
35. Metody, które wspomagają naukę / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. - 2015,
nr 1, s. 46-50
36. Metody prowadzące do sukcesu pedagogicznego we wczesnej edukacji muzycznej /
Urszula Słyk // Wychowanie Muzyczne. - 2015, nr 5, s. 37-40
37. Nauka przez zabawę : miary kątów / Agnieszka Zielińska // Matematyka. - 2017,
nr 5, s. 16-17
38. Nie tylko kreda i tablica : metody aktywizujące w pracy nauczyciela / Małgorzata
Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 12, s. 6-9
39. Nietypowa lekcja historii / Grażyna Okroj // Biblioteka w Szkole. - 2016,
nr 1, s. 10-13
40. Od A do Z, czyli "koszyk" sposobów pracy z uczniem / Agata Baj // Język Polski
w Szkole IV-VI. - 2015/2016, nr 2, s. 55-75
41. Peer learning, czyli nauka przez wymianę wiedzy / Aleksandra Kubala-Kulpińska //
Polonistyka. - 2017, nr 5, s. 34-37
42. Poezja i metody aktywizujące : scenariusze lekcji (cz. 2) / Edyta Wójcicka // Język
Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 2, s. 87-107
43. Powtórzenie wiadomości z zakresu literatury - sąd literacki / Agnieszka Kopacz //
Język Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 3, s. 46-52
5
44. Pracuj z dziećmi metodą storyline / Joanna Skoczylas // Wychowanie w Przedszkolu. -
2017, nr 8, s. 37-40
45. Przyrodnicze zabawy u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Alina Jakubowska //
Życie Szkoły. - 2016, nr 3, s. 40-43
46. Pusta klasa sobie hasa / Celina Zielińska // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 25, s. 11
47. Rok czytelnika : projekt metodą webquest / Jolanta Wawoczny // Biblioteka w Szkole.
- 2015, nr 1, s. 24-25
48. Stosowanie metod aktywizujących przejawem profesjonalizmu nauczyciela
akademickiego / Beata Gola, Dorota Pauluk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -
2015, nr 2, s. 26-38
49. Szkolne zajęcia z żonglerki / Grzegorz Więcław // Dyrektor Szkoły. - 2015,
nr 2, s. 57-59
50. Ten niezwykły zajączek ma pilnować pisanek, wszak dzisiaj w przedszkolu wiele
niespodzianek : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy
wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci młodszych na kwiecień // Bliżej Przedszkola. -
2017, nr 3, s. 31-39
51. Twórcze prace ręczne w przedszkolu : według koncepcji Fredricha Froebla / Dorota
Putowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 45
52. Viva la musica - projekt edukacyjny / Danuta Dębska // Wychowanie Muzyczne.
- 2015, nr 4, s. 30-37
53. W co się bawić? : wczesna edukacja matematyczna kluczem do sukcesu edukacyjnego
dziecka / Lucyna Pacan // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 9-10, s. 57-59
54. Wieczór gier : nie tylko planszowych - w świetlicy / Natalia Krasucka-Dadun, Urszula
Kukuć // Świetlica w Szkole. - 2017, nr 3, s. 13
55. Zegar i jego zastosowanie w edukacji matematycznej na pierwszym szczeblu
kształcenia / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak.\// Życie Szkoły. - 2017,
nr 4, s. 33-35
56. Zespołowe uczenie się / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 24-26
57. Zielona Ojcowizna i jej muzyka - monodram / Krystyna Merska // Wychowanie
Muzyczne. - 2015, nr 4, s. 47-50
Op

Autor: Beata Szczepanik