Rodzina niepełna

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 

 

Rodzina niepełna

KSIĄŻKI:

 1. Doświadczenia małoletnich rodziców : aspekty socjopedagogiczne / Alicja Skowrońska-Zbierzchowska. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2010
  Sygn. WypRz  236318
 2. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004.
  Sygn. CzytR 228895
 3. Małżeństwo, rodzina, rozwód / red. Barbara M. Kaja. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013
  Sygn. CzytR 240650
 4. Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym : gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji / Hanna Przybyła-Basista. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2006
  Sygn. CzytR 230703
 5. Nowe korzenie dla małych ludzi : o rozstaniach i nowych początkach / Linde von Keyserlingk ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2000
  Sygn. CzytR 236261; WypRz  236262
 6. Ojciec : niezgoda na nieobecność / Claudio Rise ; [tł. Dariusz Chodyniecki]. - Kielce : "Jedność", 2005
  Sygn. WypRz  229560
 7. Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną / Ewa Marynowicz-Hetka. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985
  Sygn. CzytR 197422; WypRz 197423 – 197425
 8. Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz. - Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej, 2006
  Sygn. CzytR 229665
 9. Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000
  Sygn. CzytR 226138; WypRz 227753
 10. Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : "Impuls", 2010
  Sygn. CzytR 240242
 11. Rodzina a zdrowie psychiczne : z zagadnień rozbitej rodziny : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Gamologii i Psychohigieny Rodziny, Poznań , 23 maj 1964 : praca zbiorowa / [red. nauk. Maria Ziemska]; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. Sekcja Gamologii i Psychohigieny Rodziny. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1968
  Sygn. CzytR  99364; WypRz 99365, WypRz 99366, WypRz 99368
 12. Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze / Józefa Pielkowa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1983
  Sygn. WypRz 191347
 13. Rodziny problemowe : problemy resocjalizacji / kom. red. Maria Ziemska, Jolanta Rogala ; red. tomu Honorata Dziewanowska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1988
  Sygn. CzytR 206880; WypRz  208737
 14. "Rozwód... i co dalej" / Lechosław Gapik ; Towarzystwo Rozwoju Rodziny. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989
  Sygn. WypRz 210052
 15. Rozwód - przyczyny i skutki / Marian Kalinowski, Mirosław Nastarewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985
  Sygn. CzytR 197706
 16. Rozwód a dobro dziecka / Wanda Stojanowska ; Instytut Badania Prawa Sądowego. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1979
  Sygn. WypRz  174453
 17. Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi / Alicja Czerederecka. - Warszawa : "LexisNexis", 2010
  Sygn.  WypRz 238760
 18. Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami : aspekty prawne i majątkowe / Joanna Grzelińska. - Warszawa : "Difin", 2010
  Sygn. WypRz 238298Rozwód w rodzinie a osobowość dziecka / Barabara Kaja. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1992
  Sygn. 214256
 19. Samotne ojcostwo / Anna Dudak. - Kraków : "Impuls", 2006
  Sygn. CzytR  233185
 20. Samotne ojcostwo / Anna Dudak. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2011
  Sygn. WypRz 237506
 21. Solo, ale w ostrogach : poradnik dla samotnych rodziców / Joanna Urszula Lis. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012
  Sygn. WypRz  241295
 22. Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej : skrypt dla studentów pedagogiki (pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńcza) / Ewa Kozdrowicz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1989
  Sygn. CzytR 212084
 23. Wychowanie w rodzinie niepełnej / Józefa Brągiel. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1990
  Sygn. CzytR 213941
 24. Zranione ojcostwo : na podstawie badań Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca / Jan Śledzianowski. - Kielce : Kuria Diecezjalna ; Wrocław : "Rubikon", 1999
  Sygn. CzytR  229393; WypRz 229394
 25. Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Wyd. 2 popr. - Toruń : Adam Marszałek, 2010
  Sygn. WypRz 235939

 

ARTYKUŁY:

 1. Babcia w roli rodzicielskiej / Aneta Jarzębińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 37-39
 2. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Od bezradności do zaradności rodziny / Izabela Krasiejko.//W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych : z teorii i praktyki pracy socjalnej. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011. - S. 179-201
  Sygn. CzytR 239866
 3. Blaski i cienie samotnego ojcostwa : (komunikat z badań) / Teresa Sołtysiak.//W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - S. 141-153
  Sygn. CzytR 232213
 4. Bliskie związki emocjonalne dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców : przemijający syndrom rozwodowy / Barbara M. Kaja.// W: Małżeństwo, rodzina, rozwód. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013. - S. 127-146.
  Sygn. CzytR 240650
 5. Blizna po rozwodzie / Kuba Jabłoński ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka.// Charaktery. - 2009, nr 6, s. 23-25
 6. Być rodzicem po rozwodzie / Kuba Jabłoński.// Charaktery. - 2008, nr 2, s. 32-34
 7. Cechy stabilności małżeństwa. Statystyka rozwodów w Polsce na tle badań zagranicznych / Aneta Ostaszewska, Artur J. Nagórka.// W: Oblicza małżeństwa. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2012. - S. 35-58.
  Sygn.  CzytR 240702
 8. Cele i metody pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin rozbitych / Julia Amarowicz-Pietrasiewicz, Kamila Becker.// Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 98-111
 9. Cena dobrobytu / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 7
 10. Czas wolny dzieci z rodzin czasowo niepełnych w wyniku emigracji zarobkowej rodziców / Krzysztof K. Przybycień.// W: Czas wolny : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość. Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2009. - S. 183-191.
  Sygn. CzytR 240971
 11. Czy dzieci potrzebują rodziców? / Michał Czernuszczyk.// Charaktery. - 2012, nr 5, s. 86-87
 12. Dom dla matki i dziecka / Ewa Bogdańska.//W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 190-202
  Sygn. CzytR 229465; WypRz 229466, WypRz 229605, WypRz 229606, WypRz 238191, WypRz 238199
 13. Doświadczanie sytuacji rozwodu rodziców w perspektywie temporalnej / Anna Opryszczko.//W: Przywiązanie i przekraczanie. Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2006. - S. 53-72
  Sygn. CzytR 231365
 14. Doświadczanie utraty więzi w sytuacji rozwodu / Marian Ledwoch.//W: Psychospołeczne konteksty doświadczania straty. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 143-149
  Sygn. CzytR 235742
 15. Dzieci a rozwody rodziców / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2004 , nr 3 , s. 57-58
 16. Dzieci po rozwodzie rodziców w Polsce w latach 1980-2007 / Piotr Szukalski.// Polityka Społeczna. - 2010, nr 4, s. 7-11
 17. Dzieci rozwodu w perspektywie ich małżeństw / Kazimierz Franczak.//W: Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : podejście interdyscyplinarne. Warszawa ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011. - S. 51-74
  Sygn. CzytR 239101
 18. Dzieci z rodzin rozwiedzionych / Aneta Baranowska.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 16-19
 19. Dziecko a rozwód / Monika Urbańska-Bulas.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 36-39
 20. Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małogorzata Fojcik.// Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15
 21. Dziecko w konflikcie rodziców : perspektywa teorii koluzji Jurga Willego / Agnieszka Izdebska.// Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 65-81
 22. Dziecko w matni rozwodu rodziców / Marzena Kowaluk-Romanek, Renata Bednarz-Grzybek.// Roczniki Pedagogiczne. - T. 4, nr 3 (2012), s. 73-92
 23. Dziecko w rodzinie rozłączonej / Wioletta Teresa Danilewicz.//W: Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków : "Impuls", 2005. - S. 135-144
  Sygn. CzytR 229191
 24. Dziecko w rozstaniu / Michał Czernuszczyk.// Charaktery. - 2010, nr 12, s. 92-95
 25. Dziecko w sytuacji rozwodu / Karolina Gerhard.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 30-31
 26. Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami / Maria Kolankiewicz.// Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 81-86
 27. Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci / Sylwia Piekut-Burzyńska.//W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. Kraków : Impuls, 2010. - S. 49-56.
  Sygn. CzytR 240242
 28. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Wydawnictwo "Adam Marszałek", 2003
 29. Funkcjonowanie dziecka w rodzinie niepełnej / Agata Pindera.// Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 131-135
 30. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w sytuacji emigracji zarobkowej rodzin do krajów Unii Europejskiej - teoria i badania / Barbara Sordyl-Lipnicka.//W: Wychowanie, profilaktyka, terapia. Kraków : "Impuls", 2012. - S. 103-113
  Sygn. CzytR 239795
 31. Funkcjonowanie rodziny a czasowa emigracja zarobkowa rodziców / Anna Błasiak.// W: Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Anna Błasiak, Ewa Dybowska, Norbert Pikuła. Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. - S. 236-246
  Sygn. CzytR 240280
 32. Gdy Jaś ma tylko tatę / Julita Wojciechowska.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 89-94
 33. Gdy matka jest wszystkim / Dorota Szlama.// Charaktery. - 2011, nr 3, s. 88-90
 34. I na zawsze razem... nawet gdy osobno / Zofia Milska-Wrzosińska.// Charaktery. - 2006, nr 5, s. 20-23
 35. Jakość życia małżeńskiego a rozwój dzieci / Marta Komorowska.// Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 8-9
 36. Jakość życia rodzin niepełnych w Polsce / Małgorzata Szyszka.// W: Problemy współczesnej rodziny polskiej. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012. - S. 157-173
  Sygn. CzytR 240280
 37. Jakość życia samotnych matek a ich stosunek do zagrażających wydarzeń życiowych / Alicja Senejko.// Psychologia Rozwojowa. - T. 11, nr 3 (2006), s. 153-162
 38. Jesteś tylko częścią wszechświata / Kuba Jabłoński.// Charaktery. - 2005, nr 6, s. 26
 39. "Kiedy miłość się kończy..." - wpływ rozwodu na funkcjonowanie rodziny i jego konsekwencje dla dzieci / Kamila Olga Stępień.//W: Rodzina w świecie współczesnym. Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2011. - S. 273-280
  Sygn. CzytR 238758
 40. Kompetencje rodzicielskie rozwiedzionych rodziców / Anna Dudak.// Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2-4, s. 67-72
 41. Komunikowanie się matek z dorastającymi dziećmi w rodzinach o różnej strukturze : perspektywa dorastającego / Elżbieta Napora.// Psychologia Rozwojowa. - T. 18, nr 1 (2013), s. 45-56
 42. Konsekwencje rozwodu "po polsku" / Joanna Drożdż.// Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 7-9
 43. Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka / Elżbieta Napora.// Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 39-42
 44. Kontrowersje wokół wizerunku rodziny migranckiej / Wioletta Danilewicz.// Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 1, s. 33-50
 45. Małżeństwo i rozwód w opinii młodzieży / Zofia Gawlina.//W: Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 83-99
  Sygn. CzytR  230278
 46. Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział w opiece / Alicja Czerederecka.// Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 15-34
 47. Materiał szkoleniowy dla rodziców i specjalistów w sytuacji rozwoju rodziców / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, kwiecień, s. 30-31
 48. Mediacja w sprawach o rozwód i separację / Agnieszka Środek.//W: Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - S. 207-211
  Sygn. CzytR 234536
 49. Mediacja w systemie pomocy rodzinie w kryzysie : co można zrobić, by chronić dziecko w rozwodzie? / Robert Boch, Anna Dzierżawska-Popiołek.// Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 129-143
 50. Mediacje rodzinne jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w rodzinie / Katarzyna Wojtanowicz.//W: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny. Kraków : "Ignatianum" ; "WAM", 2010. - S. 275-289
  Sygn. CzytR 236421; WypRz 236422
 51. Medialna wojna rodziców, którą przegrało dziecko / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 9, s. 21-25
 52. Między ojcem a synem / Michael Smith.// Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 16-18
 53. Modele oddziaływania wychowawczego prezentowane w rodzinach niepełnych / Magdalena Remisz-Skrojna.//W: Rodzina na początku III tysiąclecia. Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 309-318
 54. Moi rodzice sie rozwodzą, moja babcia umarła... / Karolina Ważny, rozm. przepr. Tomasz Wosk.// Życie Szkoły. - 2013, nr 10, s. 30-33
 55. Na rozstajach rozstania / Wanda Sztander.// Charaktery. - 2006, nr 9, s. 10-15
 56. Nauczyciel klas początkowych wobec potrzeb dzieci z rodzin czasowo niepełnych / Małgorzata Fojcik.//W: Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2009. - S. 300-310
  Sygn. CzytR 235709
 57. Niedojrzali do obrączki / Dariusz Ryń.// Charaktery. - 2010, nr 3, s. 30-35
 58. Niezgoda rujnuje, czyli "wojujący" rodzice / Maciej Osuch.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 34-38
 59. Obowiązek kontaktów z dzieckiem / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2012, nr 3, wkładka, s. 18-19
 60. Obraz społeczno-demograficznych cech środowiska wychowawczego rodziny niepełnej czasowo / Ewa Sierankiewicz-Miernik.//W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Toruń : "Akapit", 2010. - S. 87-99
  Sygn. CzytR 236373; WypRz  235817
 61. Ocena własnych kompetencji wychowawczych przez matki samotne / Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka.// Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 43-44
 62. Od konfliktu do współpracy : budowanie porozumienia pomiędzy rozwodzącymi się rodzicami - z doświadczeń Komitetu Ochrony Praw Dziecka / Agata Jarzyna, Karolina Budzik.// Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 112-119
 63. Ojciec winny za mamuśkę? / Magda Brzezińska.// Charaktery. - 2012, nr 11, s. 72-75
 64. Opieka matek samotnie wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym / Ilona Kożuch.//W: Głodne dzieci w Polsce. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. - S. 103-113
  Sygn. CzytR 239342
 65. Opieka nad rodziną i dzieckiem w kontekście prawa do świadczeń z pomocy społecznej / Mirosław Karpiuk.// W: Problemy współczesnej rodziny polskiej. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012. - S. 157-173
  Sygn. CzytR 240695
 66. Poczucie alienacji u młodzieży z rodzin niepełnych / Katarzyna Tomaszek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 40-45
 67. Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci / Anna Więcławska.// Paedagogia Christiana. - 2007, nr 1, s. 191-203
 68. Pomoc społeczna udzielana rodzinie niepełnej / Magdalena Remisz-Skrojna.//W: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka : praca zbiorowa. Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. - S. 297-305
  Sygn. CzytR 235439; WypRz 233777
 69. Portrety psychologiczne samotnych matek / Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka.// Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 4—44
 70. Postawy rodzicielskie bezdomnych matek samotnie wychowujących dzieci - komunikat z badań / Magdalena Barabas.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, s. 26-30
 71. Powrót taty / Martyna Bunda.// Polityka. - 2009, nr 28, s. 32-36
 72. Poziom samoakceptacji ojców i matek w pelnieniu przez nich ról rodzicielskich po rozwodzie / Anna Dudak.// Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 73-76
 73. Prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem / Krzysztof Lisowski.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 46
 74. Pręga po PASie / Agnieszka Kawula.// Charaktery. - 2007, nr 4, s. 24-28
 75. Problem eurosieroctwa jako konsekwencja migracji rodziców / Maria Łukawska.//W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. Kraków : "Impuls", 2012. - S. 91-101
 76. 102. Przezwyciężyć zły los / Anna Borucka, Krzysztof Ostaszewski.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 13-21
 77. Przygotowywanie do samodzielności dzieci wychowywanych przez samotnych ojców / Teresa Sołtysiak.//W: Kultura, media, społeczeństwo. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 577-590.
  Sygn. CzytR 231484
 78. Przyszłość młodych samotnych matek / Daria Becker-Pestka.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 62-64
 79. Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa / Sylwia Rydz.// W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. Kraków : "Impuls", 2010. - S. 153-161
  Sygn. CzytR 240242
 80. Psychospołeczne funkcjonowanie dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców / Barbara M. Kaja, Ann W. Wróblewska.// W: Małżeństwo, rodzina, rozwód. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013. - S. 147-186
  Sygn. CzytR 240650
 81. Razem i osobno - jak pomóc nastolatkowi przeżyć rozwód rodziców / Justyna Zaremba.// Emocje. - 2013, nr 1, s. 36-38
 82. Rodzice się rozwodzą / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 31, s. 16
 83. Rodzina / Ewelina Wildner, Marcin Wojtasik.// Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 3, s. 76-95
 84. Rodzina po śmierci rodzeństwa / Anna Lipa.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 68-72
 85. [Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej - recenzja] / Andrzej Greś.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 58-60
 86. Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej / Wioleta Danilewicz. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2010
 87. Rodzina rozbita a rozwój emocjonalny i społeczny dziecka / Lidia Pawelec.// W: Problemy dzieci i młodzieży w wybranych krajach Europy. Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie : Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. - S. 39-55
  Sygn. CzytR 240358
 88. Rodzina rozbita i zrekonstruowana - źródłem sytuacji trudnych dla kobiety i dziecka / Irena Kurlak.//W: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka : praca zbiorowa. Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. - S. 35-49
  Sygn. CzytR 235439; WypRz 233777
 89. Rodzina rozbita w percepcji gimnazjalistów / Renata Ilnicka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 49-50
 90. Rola rodziny w procesie wychowania dziecka przez samotne matki / Adam Adamski.//W: Rodzina - historia i współczesność. Kraków : "Impuls", 2005. - S. 281-290
  Sygn. CzytR 229166; WypRz 229167
 91. Rozdarte dzieci rozwodników / Joanna Cieśla.// Polityka. - 2012, nr 16, s. 32-34
 92. Rozwiedzione dzieci / Urszula Ratajczak.// Charaktery. - 2012, nr 10, s. 86-89
 93. Rozwodowe monologi i dialogi / Małgorzata Łuba.// Głos Pedagogiczny. - 2011, wrzesień, s. 54-56
 94. Rozwodowe trzęsienie ziemi : jak zadbać o dziecko? / Agnieszka Olszewska, Agnieszka Zawadzka.// Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 120-128
 95. Rozwody małżeństw młodocianych / Urszula Kempińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 23-28
 96. Rozwód - jak pomóc? / Kinga Kuszak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s. 38-42
 97. Rozwód a separacja w opinii kobiet i mężczyzn / Anna Kwak.//W: Rodzina współczesna. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005. - S. 177-192
  Sygn. CzytR  229951
 98. Rozwód i co dalej ? : problemy rodzin zrekonstruowanych / Ewa Marat.// W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. Kraków : "Impuls", 2010. - S. 141-151
  Sygn. CzytR  240242
 99. Rozwód rodziców - pomoc dziecku w trudnej sytuacji rodzinnej / Ewa Drozd.//W: Moje dziecko w przedszkolu. Gdańsk : "Harmonia", 2009. - S. 180-195
  Sygn. CzytR  233437; WypRz 233455
 100. Rozwód rodziców / Jarosław Jagieła.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 149-152
 101. Rozwód w opinii społecznej : kierunki zmian / Piotr Kryczka.//W: Rodzina współczesna. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005. - S. 149-175
  Sygn. CzytR 229951
 102. Rozwód w polskim prawie / Emilia Naumann.// Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 6-14
 103. Rozwód w rodzinie : sytuacja emocjonalna w życiu małego dziecka / Anna Więcław.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 38-39
 104. Rozwód z molestowaniem w tle / Piotr Żak, Piotr Brysacz.// Charaktery. - 2011, nr 7, s. 32-37
 105. Rozwój dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców / Marta Komorowska.// Remedium. - 2011, nr 12, s. 8-9
 106. Sam się sobą zajmę / Kuba Jabłoński.// Charaktery. - 2005, nr 4, s. 24-25
 107. Samotne bezdomne matki - specyfika sytuacji i pomocy / Danuta M. Piekut-Brodzka.//W: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka : praca zbiorowa. Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. - S. 51-58
  Sygn. CzytR 235439; WypRz 233777
 108. Samotne rodzicielstwo i jego konsekwencje dla rozwoju płciowości dziecka : zagrożenie czy nadzieja / Elżbieta Napora.//W: Czego obawiają się ludzie?. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007. - S. 253-262
  Sygn. CzytR 230428
 109. Sojusznicy, powiernicy, sędziowie / Kuba Jabłoński.// Charaktery. - 2005, nr 3, s. 19-21
 110. Spostrzeżenia adolescentów na temat własnej rodziny rozbitej : komunikat z badań / Renata M. Ilnicka.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 26-31
 111. Spotkanie z rozstaniem / Wanda Sztander-Trabert.// Charaktery. - 2009, nr 6, s. 16-22
 112. Strategie radzenia sobie z rozwodem rodziców podejmowane przez dzieci w wieku dorastania / Maria Beisert.// Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 82-97
 113. Synowie nieobecnych ojców / Luis Alarcon Arias.// Charaktery. - 2009, nr 5, s. 90-92
 114. Sytuacja ekonomiczna i społeczna rodziny dotkniętej rozwodem / Andrzej Mielczarek.//W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - S. 119-130
  Sygn. CzytR 232213
 115. Sytuacja społeczna dzieci z rodzin rozbitych : ankieta dla rodziców / Bogna Stępień.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 9, s. 34-38
 116. Sytuacja społeczna dzieci z rodzin rozbitych. Ankieta dla rodziców / oprac. Bogna Stępień.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 10, s. 38-40
 117. Sytuacje wychowawcze w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz.// Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 45-47
 118. Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa : ( na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim ) / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 3-8
 119. Ślub, rozwód, kohabitacja - w opinii Polek i Brytyjek / Dagmara Dobosz.// Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 4, s. 83-96
 120. Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Edyta Szot-Odrobina.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 12-13
 121. Tata sam w domu / Julita Wojciechowska.// Charaktery. - 2006, nr 3, s. 34-36
 122. Teoretyczne przesłanki społecznego wsparcia rodziny niepełnej / Waldemar Hetmanek, Wojciech Bielecki.// Praca Socjalna. - 2008, nr 5, s. 68-87
 123. Transnarodowe rodzicielstwo jako alternatywna forma "organizacji" rodziny / Wioletta Danilewicz.//W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Toruń : Wydaw. Edukacyjne Akapit, 2010. - S. 75-86
  Sygn. CzytR  236373; WypRz 235817
 124. Trauma dzieciństwa w rodzinie rozbitej : diagnoza i strategie pomocy / Bożena Matyjas.// Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 1, s. 35-52
 125. Tworzenie "spirali życzliwości" wobec rodzin w sytuacji rozwodu (doświadczenia polskie i zagraniczne) / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun.//W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Toruń : "Akapit", 2010. - S. 122-133
  Sygn. CzytR 236372; WypRz 236453
 126. Tylko mama i ja / Alina Czapiga.// Charaktery. - 2005 nr 2 s.30-31
 127. Układanka bez ojca / Dorota Szlama.// Charaktery. - 2012, nr 9, s. 76-78
 128. Uratować dziecko : wywiad / rozm. przepr. Sylwia Palka.// Wychowawca. - 2008, nr 3, s.19
 129. Ustawa o świadczeniach rodzinnych : skutki społeczno-ekonomiczne dla samotnych rodziców / Mateusz Kocur.// Polityka Społeczna. - 2008, nr 10, s. 6-10
 130. W kryzysie / Katarzyna Makaruk.// Dziecko Krzywdzone. - 2012, nr 1, s. 130-134
 131. Z dzieckiem nie można się rozwieść / Dorota Ziółkowska-Maciaszek.// Świat Problemów. - 2010, nr 9, s. 21-25
 132. Z kompasem czy bez ? / Elżbieta Napora.// Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 9-12
 133. Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-33
 134. Zanim dojdzie do rozwodu / Dorota Ziółkowska-Maciaszek.// Świat Problemów. - 2010, nr 6, s. 27-30
 135. Zanim odejdziesz... / Beata Mazurek.// Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 14
 136. "Zarówno tu, jak i tam"? : ku problemowi współczesnego macierzyństwa transnarodowego : studium przypadku / Iryna Durkalevych.//W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. Kraków : "Impuls", 2012. - S. 115-129
  Sygn. CzytR  239795
 137. Zaspokajanie potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz.// Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 23-25
 138. Zdradzona przez ojca / Grażyna Płachcińska.// Charaktery. - 2006, nr 9, s. 19-21
 139. Zespół Gardnera sposobem radzenia sobie z konfliktem rodziców / Izabela Owczaruk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 12-17
 140. Zespół PAS - prawda czy mit? / oprac. Magda Wójcik.// Remedium. - 2011, nr 3, wkładka, s. 20
 141. Zjawisko separacji i rozwodów w Polsce w latach 2000-2009 z uwzględnieniem województw / Małgorzata Kołecka.//W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 347-360
 142. Zmiany funkcjonowania współczesnej rodziny jako determinanty demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich / Agnieszka Latoś.//W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Kraków : "Impuls", 2009. - S. 309-318
  Sygn. CzytR 239244; WypRz  239245
 143. Zwróćcie na mnie uwagę! : perspektywa psychologiczna dziecka w sytuacji okołorozwodowej / Ewa Kiliszek.// Niebieska Linia. - 2009, nr 4, s. 18-21
 144. Życie codzienne porzuconych kobiet i mężczyzn a doświadczanie sytuacji rozwodu / Magdalena Karolewicz.//W: Przywiązanie i przekraczanie. Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2006. - S. 73-88
  Sygn. CzytR 231365

 

 Rzeszów, 24.01.2014 r.
Opracowała Jolanta Krzosa

Autor: Jolanta Krzosa