Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
oprac. Elżbieta Krupa


RODZICE W SZKOLE
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002 - 2006DRUKI ZWARTE

1. Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów? / Małgorzata Babiuch.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002
WJ 50494; WK 44345; WK 44346; WL 40835; WL 40973

2. Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych? / Bożena Pawlak.- Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2003
WJ 50086

3. Nauczyciel – rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
WP 92280; WL 41587; WK 46017

4. Nauczyciele-rodzicom.[Cz.1], Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej / Iwona Fechner – Sędzicka, Ewa Lachowska – Żarska.- Toruń : „Bea-Bleja”, 2002
WL 41796

5. Nauczyciele – rodzicom. Cz. 2, Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Iwona Fechner – Sędzicka, Ewa Lachowska – Żarska.- Toruń : „Bea-Blaja”, 2003
WL 41797

6. Współprzestrzenie edukacji : szkoła, rodzina, społeczeństwo, kultura / pod red. nauk. Mirosławy Nyczaj – Drąg i Michała Głazewskiego; Uniwersytet Zielonogórski.- Kraków : „Impuls”, 2005
WJ 50919; WL 4228; CzP 37.018.2


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


1. Akredytacja szkół? / Stefan Wlazło // DYREKTOR SZKOŁY .- 2006, nr 1, s. 25 – 29

2. Aktywizowanie współpracy z rodzicami : opis i analiza przypadku / Małgorzata Mroczkowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE .- 2002, nr 5, s. 14 – 15

3. Ankieta dla uczniów i ich rodziców w gimnazjum / Małgorzata Majak // BIBLIOTEKA W SZKOLE .- 2002, nr 3, s. 6 – 9

4. Autorski program: Rodzice w szkole - czyli o skutecznym porozumiewaniu się / Grażyna Kamionka // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM .- 2005/2006, nr 2, s. 69-80

5. Być czy mieć...czyli młodzież w świecie pieniądza : referat na spotkanie z rodzicami / Beata Kubiec // WSZYSTKO DLA SZKOŁY .- 2002, nr 5, s. 16 – 17

6. Czy w Polsce istnieje ruch rodziców? / Wojciech Starzyński [ prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego] // EDUKACJA I DIALOG .– 2005, nr 5, s. 2

7. Dialog i współpraca nauczycieli i rodziców / Mikołaj Winiarski // NOWA SZKOŁA .- 2002, nr 10, s. 4 - 8

8. Dialog z rodzicami / Jolanta Andrzejewska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU .- 2005, nr 2, s. 51-55

9. Dobra współpraca z rodzicami uskrzydla / Ewa Bochno, Bożena Lewandowska // EDUKACJA I DIALOG .- 2002, nr 8, s. 46 – 49

10. Dyskretnie, z szacunkiem i dla dobra dziecka / Jolanta Białogórzec // PSYCHOLOGIA W SZKOLE .- 2005, nr 4, s. 11-19

11. Dzienniczek ucznia – środek komunikacji nauczycieli z rodzicami / Małgorzata Sikorska, Katarzyna Wronka // EDUKACJA MEDIALNA .- 2003, nr 4, s. 12 – 14

12. Edukacja na miarę rodziców / Ewa Sobór // EDUKACJA I DIALOG .- 2002, nr 5, s. 8 – 12

13. Jak nauczyciel powinien rozmawiać z rodzicami, żeby rodzice chcieli z nim rozmawiać / Ewa Bober // NOWA SZKOŁA .- 2002, nr 10, s. 20 - 23

14. Jak organizować spotkania z rodzicami ? / Paulina Szachniak – Albowicz // DYREKTOR SZKOŁY .- 2006, nr 9, s. 16 - 17

15. Kształtowanie świadomości rodziców / Urszula Kraśkiewicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY .- 2005, nr 10, s. 13-14

16. Lęki nauczyciela / Dorota Bieława, Mariola Madejska // ŻYCIE SZKOŁY .- 2005, nr 10, s. 45-47

17. Metody aktywizujące na zebraniach z rodzicami / Teresa Drwalewska -Biesiada // WYCHOWAWCA .- 2005, nr 9, s. 18-19

18. Między partycypacją a akomodacją. Rodzice kreatorami funkcji i zadań szkoły / Klaudia Błaszczyk // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ .- 2002, nr 4 – 5, s. 24 - 26

19. Na co komu rodzice w szkole / Anna Radziwiłł, Anna Manturzewska – Grzegorczyk, Kamila Sachanowska; rozm. przepr. Jolanta Białek, Piotr Żak //PSYCHOLOGIA W SZKOLE .- 2006, nr 3, s. 29 – 39

20. Nauczyciel – rodzic : trudny dialog / oprac. Magda Wójcik // REMEDIUM .- 2005, nr 9, s. VIII

21. Nauczyciele i rodzice / Grażyna Kowalska // ŻYCIE SZKOŁY .- 2006, nr 1, s. 47 - 49

22. Nauczyciele i rodzice, czyli gracze i przegrani / Jarosław Jagieła //PSYCHOLOGIA W SZKOLE . - 2005, nr 4, s. 29-38

23. Nie tacy rodzice straszni... / Jolanta Białek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE .- 2005, nr 4, s. 21-27

24. Nie wywiadówki, a spotkania / Urszula Gawron // NOWA SZKOŁA .- 2003, nr 10, s. 18 – 21

25. O współpracy rodziców i nauczycieli / Jolanta Podolak – Zając // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE .- 2005, nr 8, s. 46 - 49

26. O współpracy z rodzicami / Anna Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY .- 2005, nr 9, s. 6

27. Partnerstwo wychowawcy z rodzicami / Katarzyna Kuczera – Wita // EDUKACJA I DIALOG .- 2003, nr 10, s. 35 – 37

28. Partnerstwo z rodzicami / Jadwiga Lewczuk // DYREKTOR SZKOŁY .- 2002, nr 11, s. 9 – 10

29. Partycypacja nauczycieli i rodziców we współczesnej szkole / Klaudia Błaszczyk // NOWA SZKOŁA .- 2003, nr 8, s. 37 – 40

30. Pedagogika : Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną : zalety i ograniczenia / Janusz Kur // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE .- 2005, nr 2, s. 14 -16

31. Pedagogizacja rodziców: potrzeba czy konieczność? / Lidia Szewczyk // WYCHOWAWCA .- 2003, nr 11, s. 7

32. Po co komu rada rodziców? / Antoni Jeżowski // DYREKTOR SZKOŁY .- 2002, nr 1, s. 24 – 25

33. Podmiotowość rodzica i ucznia w szkole – prawda czy fikcja? / Ilona Podleśna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ .- 2003, nr 12, s. 22 – 24

34. Porozmawiajmy z rodzicami / Stanisław Lis // ŻYCIE SZKOŁY .- 2003, nr 9, s. 554 - 555

35. Praca z rodzicami: dziecko w przedszkolu / Joanna Socha, Aneta Lodzik // WYCHOWAWCA .- 2003, nr 11, s. 12 – 13

36. Rada Szkoły, czyli demokracja jak drzewo (?) / Marek Mencel // DYREKTOR SZKOŁY .- 2004, nr 7/8, s. 84 – 86

37. Rady Rodziców w polskiej szkole / Wojciech Starzyński // EDUKACJA I DIALOG.- 2002, nr 5, s. 20 – 24

38. Referendum a dialog : szkoła – rodzice / Maria Mendel // WSZYSTKO DLA SZKOŁY .- 2003, nr 4, s. 23 – 24

39. Rodzice a nauczyciel – budowanie właściwych relacji / Magdalena Krawczonek // DYREKTOR SZKOŁY .- 2006, nr 7, s. 20 - 22

40. Rodzice bliscy szkole / Renata Górna, Jadwiga Wasiukiewicz // EDUKACJA I DIALOG .- 2002, nr 10, s. 51 – 58

41. Rodzice i nauczyciele razem wobec wyzwań XXI wieku / Anna Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY .- 2006, nr 5, s. 11 – 13

42. Rodzice, nauczyciele, uczniowie - partnerzy w tworzeniu bezpiecznej szkoły - II Ogólnopolska Konferencja MEiN i CMPPP / Anna Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY .- 2006, nr 1, s. 9-10

43. Rodzice – sojusznicy szkoły / Edyta Wróblewska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ.- 2004, nr 6, dodatek s. V - VI

44. Rodzice ważnymi partnerami szkoły / Grażyna Skoczek // EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE .- 2002, nr 1, s. 53.-

45. Rodzice w edukacji zdrowotnej / Krystyna Żelich // EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE .- 2003, nr 6, s. 41 - 43

46. Rodzice w pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły / Anna Gorczowska // WYCHOWAWCA .- 2003, nr 11, s. 9 – 11

47. Rodzice w szkole : sprzymierzeńcy czy intruzi? / Urszula Grygier // NOWA SZKOŁA.- 2002, nr 2, s. 32 - 37

48. Rodzice w życiu szkoły / Grażyna Przygodzka – Musiał // EDUKACJA I DIALOG.- 2002, nr 5, s. 5 – 7

49. Rodzice w życiu szkoły / Maciej Osuch // DYREKTOR SZKOŁY .- 2005, nr 4, s. 39-42

50. Rodzice z krajów Europy Środkowo – Wschodniej wobec nowych wyzwań / Michał Józef Kawecki // DYREKTOR SZKOŁY .- 2002, nr 10, s. 26 - 27

51. Rola nauczyciela w pedagogizacji rodziców / Danuta Bierkowska // ŻYCIE SZKOŁY .- 2002, nr 3, s. 143 – 149

52. Skuteczniej razem / Anna Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY .- 2005, nr 12, s.13-15

53. Szkoła dla rodziców – czyli wspomaganie wychowania w rodzinie / Tamara Minda, Lidia Niziurska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE .- 2004/2005, nr 2, s. 55 - 64

54. Szkoła i rodzice – nam się udało / Danuta Truszkowska // EDUKACJA I DIALOG.- 2003, nr 4, s. 59 – 61

55. Szkoła i rodzice : zestawienie bibliograficzne / Marzenna Rusnak // WYCHOWAWCA .- 2003, nr 11, s. 30 – 31

56. Tematy do rozmów z rodzicami / Krystyna Budzianowska // EDUKACJA I DIALOG .- 2005,nr 5, s. 42-50

57. Własny punkt widzenia / Krzysztof Śnioszek // DYREKTOR SZKOŁY .- 2002, nr 4, s. 27

58. Wspólna odpowiedzialność / Wojciech Książek // WYCHOWAWCA .- 2003, nr 11, s. 18

59. Wspólnie rozwiązujemy problemy uczniów / Ewa Stojak – Ślęczek // NOWA SZKOŁA .- 2003, nr 10, s. 22 – 23

60. Współpraca w zmieniającej się organizacji / Hanna Rylke // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE .- 2003, nr 4, s. 17 – 21

61. Współpraca z rodzicami jako ważny element pracy nad kształtowaniem umiejętności życiowych przez uczniów / Barbara Cyrańska, Danuta Kossak // EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE .- 2002, nr 5, s. 42 – 44

62. W szkole spotykają się trzy stany / Hanna Rylke // PSYCHOLOGIA W SZKOLE.- 2005, nr 4, s. 3-9

63. Zaczął się rok rodziców / Wojciech Stażyński ; rozm. przepr. Joanna Grącka // GAZETA SZKOLNA .- 2002, nr 41, s. 6 - 7

64. Zajęcia otwarte dla rodziców / Dorota Bujanowska // WYCHOWAWCA .- 2003, nr 11, s. 21

65. Zasady współpracy z rodzicami / Maria Talik // DYREKTOR SZKOŁY .- 2005, nr 1, s. 15-17

66. Zebranie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej / Anna Gorczowska // WYCHOWAWCA .- 2005, nr 9, s. 20-21

67. Zyskać zaufanie / Edyta Płatek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU .- 2005, nr 6, s. 47

Autor: Elżbieta Krupa