Bezpieczeństwo, Higiena Pracy BHP

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno - Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Marta GłogowskaBezpieczeństwo, Higiena Pracy BHP

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2021

/na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/Druki zwarte:

1. AIDS: jak zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV w praktyce pielęgniarskiej / pod red. Anny Grajcarek. Kraków : "Ad Vocem" 1999. - ISBN 83-87130-05-2.
Przemyśl WP 105469

2. Analiza biomechaniczna powtarzalnej pracy / Danuta Roman-Liu. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy 2003. - ISBN 83-7373-001-X.
Przemyśl WP 13945/b

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy / [aut. Ryszard Celeda i in. ; red. prowadzący i oprac. red. Beata Wawrzyńczak-Jędryka]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2010. - ISBN 978-83-264-0323-1.
Przemyśl CzP 34

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy dla szkół zasadniczych / Stanisław Mac, Jerzy Leowski. – Warszawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1996.- ISBN 83-02-06069-0.
Przemyśl WP 14086/b
Przeworsk WK 39557

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników szkół i innych placówek oświatowych / oprac. Aniela Michalec, Zbigniew Sypniewski. - Warszawa ; Poznań : "Ławica" 1993. - ISBN 83-85626-76-X.
Przemyśl WP 96874

6. Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego : niech ktoś nas wysłucha / Anna Dunajska [i w.]. - Warszawa : "Difin" 2016. – ISBN 978-83-8085-266-2.
Przemyśl WP 111158

7. Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym / Dariusz Stępniewski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 2010. - ISBN 978-83-206-1752-8.
Przeworsk WK 49416

8. Bezpieczna i przyjazna szkoła / Małgorzata Taraszkiewicz, Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2009. – ISBN 978-83-02-10652-1.
Przemyśl WP 100794
Przemyśl WP 100793
Jarosław WJ 54360
Lubaczów WL 45888

9. BHP : materiały do ​​samokształcenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki : poradnik dla dyrektorów szkół i szkół / Tadeusz Siuda, Henryk Śnieżek. - Warszawa : "Adam" 2008. – ISBN 978-83-7232-822-9.
Lubaczów WL 45464
Lubaczów WL 45465
Jarosław WJ 52676
Przemyśl WP 100614
Przemyśl CzP 331

10. BHP 2011 : podręcznych materiałów materiałów / pod red. Michała Abramowskiego. - Warszawa : CH Beck 2011. – ISBN 978-83-255-2279-7.
Jarosław WJ 53974
Przeworsk MKsK 34

11. BHP w placówkach oświatowych : warunki bezpieczeństwa dla klas I-III : wpływ reformy na oddziały przedszkolne w szkołach : BHP włączanie lub ustawianie gimnazjów / Bożena Winczewska, Małgorzata Celuch, Leszek Zaleśny. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka" 2017. - ISBN 978-83-269-6369-8.
Lubaczów WL 50833

12. BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2014. – ISBN 978-83-7804-181-8.
Przemyśl CzP 331
Przeworsk MKsK 331

13. BHP w praktyce : [poradnik dla pracowników służby BHP, pracodawcy, inspektorów pracy, inspektorów pracy, inspektorów pracy, projektantów, wykładowców, rzeczoznawców] / Bogdan Rączkowski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2010. - ISBN 978-83-7426-661-1.
Jarosław CzJ 331/R
Jarosław WJ 54517

14. BHP w szkole : BIS i momentu , jak na teren szkoły / [aut. Małgorzata Celuch, Małgorzata Mądra-Janeda, Waldemar Krupa ; pod red. Małgorzaty Celuch]. - Warszawa : „Wiedza i Praktyka” 2011. – ISBN 978-83-269-1068-5.
Przeworsk WP 105006
Jarosław WJ 55236

15. BHP w szkole : poradnik z dokumentacją / Wanda Bukała. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2008.- ISBN 978-83-7426-468-6.
Przeworsk MKsK 33

16. BHP w zakładach pracy: zagadnienia prawne i praktyczne / Ewa Tomaszewska. - Warszawa : "Difin" 2014. – ISBN 978-83-7930-492-9.
Przemyśl WP 107975

17. Co pracownik powinien wiedzieć o BHP : podstawowe wiadomości o ochronie pracy, zagrożeniach zawodowych, pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej / Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2010. – ISBN 978-83-7426-665-9.
Lubaczów WL 46487

18. Człowiek w Wielkiej Światgo / Anna Marszałek, Krzysztof Sołtyński. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy 2001. – ISBN 83-88703-32-3.
Przemyśl WP 13948/b

19. Człowiek wobec zagrożenia: uwarunkowania oceny i akceptacji / Maryla Goszczyńska. -Warszawa : "Żak" 1997. – ISBN 83-86770-48-1.
Przeworsk WK 40812
Lubaczów WL 38196

20. Czyn wartościniki środowiska w środowisku pracy : 2005 / pod czerw. Danuty Augustyńskiej i Małgorzaty Pośniak ; Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy 2005. – ISBN 83-7373-130-X.
Przemyśl WP 13939/b

21. Czynniki na światłach biologicznych w środowisku pracy / Jacek Dutkiewicz. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy 1999. - ISBN 83-87354-18-X.
Przemyśl CzP 331 BHP

22. Higiena: podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik usług zawodowych w technikum i szkole policyjnej / Dominika Gortatewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2011. – ISBN 978-83-7544-363-9.
Jarosław WJ 55510

23. Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych / pod czerwony. Jerzego T. Marcinkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003. – ISBN 83-200-2759-4.
Jarosław WJ 54396

24. Higiena zawodowa dla szkół gastronomicznych / Wojciech Żabicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne [2007]. – ISBN 978-83-02-03124-3.
Przeworsk WK 47851

25. Kompendium BHP. T. 2 / [aut. Józef M. Boguszewski, Tomasz W. Grausz, Marek Kalman, Waldemar Klucha, Natalia Korzeniecka, Waldemar Klucha, Natalia Korzeniecka, Waldemar Krupa, Anna Kucharska, Jan M. Pióro, Iwona Romanowska-Słomka, Agnieszka Świeboda, Robert Widzisz, Zygmunt Wieczorek, Karolina Główczyńska-Woelke, Lesław Zieliński]. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka" 2018. - ISBN 978-83-269-7112-9.
Lubaczów CzL 50841

26. Kompendium BHP. T.1 / [aut. Józef M. Boguszewski, Mariusz Foremniak, Aneta Mościcka, Jan M. Pióro, Przemysław M. Siemiątkowski, Piotr Skóra, Robert Widzisz, Jerzy Wroński, Lesław Zieliński, Tomasz Zwolak]. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka" 2018. - ISBN 978-83-269-7073-3.
Lubaczów CzL 50840

27. Komputer a zapobiegać bólom bólu: ćwiczyć jak ćwiczyć wzrok / Leo Angart ; z niem. przeł. Anny Marcinkowskiej. - Warszawa : Bauer-Weltbild Media 2008. – ISBN 978-83-7404-823-1.
Przemyśl WP 100647

28. Komputer dla osób a zdrowie komputer / red. Christa Lippmann ; tłum z niem. Bogusława Najnigiera. - Warszawa : Wydawnictwo Cedrus [1993]. – ISBN 83-900476-0-8.
Lubaczów WL 40656

29. Kontrola BHP : jak kontrolowałem kontrolę przez kontrolę pracy BHP? / Kazimierz Żurawski. - Warszawa : Zacharek - Psychologia Biznesu policjant. 2009. – ISBN 978-83-62167-00-5.
Jarosław WJ 1398/b

30. Kwestionariusz wspólnoty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / Zofia Pawłowska, Małgorzata Pęciłło. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2003. – ISBN 83-89218-95-X.
Lubaczów WL 41278
Jarosław WJ 652/b
Przemyśl CzP 061.1(4-67)
Przemyśl WP 13683/b

31. Kształtowanie zachowań pracowników na poddaszu i higieny pracy / Andrzej Gniazdowski, Jacek Sibiński. - Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Policjant Jerzego Nofera. 1999. – ISBN 83-86052-44-9.
Lubaczów WL 1595 B

32. Kultura bezpieczeństwa pracy : rozwój w warunkach cywilizacyjnych przesilenia / Joanna Sadłowskiej-Wrzesińskiej. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2019. - ISBN 978-83-7545-870-1.
Przemyśl WP 114332

33. Mikroklimat środowiska pracy / Krzysztof Sołtyński, Joanna Bugajska, Maria Konarska. – Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy 2002. – ISBN 83-88703-78-1.
Przemyśl WP 13940/b

34. Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - wyzwanie dla edukacji / red. Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski. - Ryga :  Stradins Uniwersity, cop. 2010. – ISBN 978-9984-788-81-4.
Przemyśl WP 14845/b

35. Obciążenie fizyczne - różne metody oceny / Teresa Makowiec-Dąbrowska [i in.]. - Łódź : Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofery, cop. 2000. – ISBN 83-88261-02-9.
Lubaczów WL 1606 B

36. Obciążenie fizycznem / Maria Konska , Danuta Liu, Bożena Kurkus-Rozowska. -Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy 2002. – ISBN 83-88703-68-4.
Przemyśl WP 13941/b

37. Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny i badań szkodliwych czynników w środowisku pracy, nakładają instalację z dodatkowymi dodatkowymi częściami / Kazimierzem Żurawskim. - Warszawa : Zacharek - Psychologia Biznesu, Zacharek - Dom Wydawniczy policjant. 2009. – ISBN 978-83-62167-02-9.
Jarosław WJ 53969

38. Ocena ryzyka. 1, Podstawy metodyczne / pod czerwone. Wiktora M. Zawieski. - Warszawa :Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy 2004. – ISBN 83-7373-136-9 (t. 1).
Przemyśl CzP 331 BHP

39. Ocena reprezentacji pracowników placówek oświatowych / Franciszek Kabat. - Poznań : "eMPi2" 2008. – ISBN 978-83-61249-01-6.
Jarosław WJ 52240
Przemyśl CzP 331

40. Ochrona oczu przedm laserowym : poradnik / Grzegorz Owczarek. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy 2002. – ISBN 978-83-61249-01-6.
Przemyśl WP 13947/b

41. Ochrona kobiet - konieczne zabezpieczenie zdrowia kobiet: medyczne uzasadnienie przepisów wzbronionych kobietom / Teresa Makowiec-Dąbrowska. - Łódź : Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Policjant J. Nofery. 2000. – ISBN 83-7373-030-3.
Lubaczów WL 1601 B

42. Ochrona pracy młodych ludzi; Organizacja przygotowania / Janina Madeyska. - Bydgoszcz : Ośrodek Postępu Organizacyjnego 1993. - ISBN 83-85731-24-5.
Przeworsk WK 37831

43. Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie : poradnik / Janina Madeyska. – Bydgoszcz : Ośrodek Postępu Organizacyjnego 1994. - ISBN 83-85731-59-8.
Przemyśl WP 86784

44. Poradnik dyrektora szkoły w zakresie organizowania dla różnych form szkolenia bhp / [aut. Ferdynand Jucha i in.] ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej 1999. – ISBN 83-88035-21-5.
Jarosław WJ 316/b
Jarosław WJ 317/b
Przeworsk WK 2521 B
Przeworsk WK 2520 B

45. Poradnik elektroenergetyka przemysłowego / Jerzy Laskowski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich 2005. - ISBN 83-89008-00-9.
Lubaczów WL 45578

46. Prawna ochrona pracy / Wiktor Leszczyński, Krystyna Zakrzewska-Szczepańska. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy 2005. – ISBN 83-87354-00-7.
Przemyśl CzP 331 BHP

47. Profilaktyka techniczna i organizacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w galwanizerniach : Zalecenia / Wojciech Domański, Jolanta Surgiewicz. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 2005. – ISBN 83-7373-067-2.
Przemyśl WP 111812

48. Program radzenia sobie ze stresem / Agnieszka Marczyńska. - Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera, cop. 1998. – ISBN 83-86-052-48-1.
Lubaczów WL 1602 B

49. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska : poradnik i materiały dla ucznia / Antonina Roj-Chodacka. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2002. – ISBN 83-88780-04-02.
Przeworsk WK 3408 B

50. Psychospołeczne warunki pracy : podręcznik do strony / Roman Cieślak, Maria Widerszal-Bazyl. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy 2000. – ISBN 83-88703-41-02.
Przemyśl WP 13944/b

51. Ręczne dźwiganie ciężarów : materiały dydaktyczne z zakresu biomechaniki i techniki transportu / Zbigniew Jóźwiak. - Łódź : Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Policjant J. Nofery. 1998. – ISBN 83-86052-93-7.
Lubaczów WL 1597 B

52. Rola w kształtowaniu bezpieczeństwa w warunkach pracy w warunkach społeczeństwa / Agnieszka Młodzka-Stybel. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy policjant. 2005. – ISB 83-7373-141-5.
Przemyśl WP 13943/b

53. Środki ochrony indywidualnej / Grażyna Bartkowiak i in. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy 2005. -. ISBN 83-87354-65-1.
Przemyśl CzP 331 BHP

54. Stosowanie przepisów BHP przy wykonywaniu robót murarskich : poradnik i materiały dla ucznia / Krzysztof Wojewoda. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2002. -. ISBN 83-88780-12-3.
Przeworsk WK 3416 B

55. Stosowanie przepisów BHP przy wykonywaniu robót murarskich : poradnik dla nauczyciela / Krzysztof Wojewoda. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2002. - ISBN 83-88780-12-3.
Przeworsk WK 3417 B

56. Światowa strategia zdrowie dla wszystkich osób: przywracanie zdrowia w pracy: naprawy środowiska Drugiego Spotkania Współpracy z ŚOZ O Zdrowie Pracujących 11-14 1994 r.Pekin, Chiny / tł. Ryszarda Roleckiego ; WHO [Światowa Organizacja Zdrowia] Centrum Współpracy w Higienie Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera. - Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera 1995. – ISBN 83-86052-51-1.
Lubaczów WL 42201

57. Przeglądy Ciągnione / Tadeusz Szymański, Wiktor Wasiluk. - Gdańsk : Politechnika Gdańska 2000. – ISBN 83-88007-48-3.
Lubaczów WL 40571

58. Szkolenie wstępne BHP : instruktaż ogólny / Bogdan Rączkowski. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2012. – ISBN 978-83-7804-024-8.
Jarosław WJ 54485

59. Szkolne problemy BHP : vademecum społeczne inspektora pracy, szkolnej służby bhp, dyrektora szkoły - nadzór inspekcji pracy / Jadwiga Błoch, Józef Źrałko. - Zielona Góra : Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP 1996. – ISBN 83-905608-0-1.
Przemyśl WP 14370/b

60. Wszystko o prawie pracy i BHP w 2005 roku / oprac. Ewy Madejek. - Gorzów Wielkopolski : "Gofin" 2005. – ISBN 83-89056-46-1.
Przemyśl WP 93123

61. Wszystko o prawie pracy i BHP w 2006 roku / oprac. Ewy Madejek. - Gorzów Wielkopolski : "Gofin" 2006. - ISBN 83-89056-02-X.
Przemyśl WP 93130

62. Wszystko o prawie pracy i BHP w 2008 roku / oprac. Ewy Madejek. - Gorzów Wielkopolski : "Gofin" 2008. – ISBN 978-83-89056-34-4.
Przemyśl CzP 34

63. Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wzór obsługiwany przez usługi pożarowe dla obiektów / Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : Waldemar Baranowicz 1997.
Lubaczów WL 1124 B

64. Zarządzanie praktyką, środowiskiem oraz księgą w gospodarce / Maciej Urbaniak. - Warszawa : "Difin" 2007. – ISBN 83-7251-785-2.
Lubaczów CzL 43929

65. Zasady BHP i PPOŻ w praktyce / Dorota Stec. - Kraków : Forum Doradców Podatkowych 2013.-ISBN 978-83-63913-01-4.
Przeworsk WK 51178

66. Zasady BHP w praktyce : jak stanowisko pracy? Szkolenia bhp - kiedy i dla kogo? Procedura postępowania w razie wypadku przy pracy. Jak ocena ryzyka? / Dorota Stec. - Kraków : "Wszechnica Podatkowa" 2011. – ISBN 978-83-61807-50-6.
Jarosława WJ 5400067.

67. Zasady BHP w praktyce / Dorota Stec. - Kraków : "Wszechnica Podatkowa" 2008. –ISBN 978-83-60-756-42-3.
Przeworsk MKsK 33

68. Zasady doboru i użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego : poradnik / Krzysztof Makowski, Katarzyna Bociek ; strąk czerwony. merytor. Katarzyny Majchrzyckiej. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy 2003. – ISBN 83-7373-016-8.
Przemyśl WP 13949/b

69. Zasady higienicznej oceny nielaserowej oceny optycznej / Agnieszka Wolska, Stanisław Marzec, Grzegorz Owczarek. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy 2001. – ISBN 83-88703-47-1.
Przemyśl WP 13946/b

70. Zasady regulacji kosztów naprawy sprzętu budowlanego ręcznymi narzędziami zmechanizowanymi / Krzysztof M. Benczek [i in.]. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 2005. – ISBN 83-7373-062-1.
Przemyśl WP 111813


Artykuły z czasopism:

1. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny uczniów na zajęciach praktycznych nauki zawodu (3) / Katarzyna Dulińska dla Marcin Krause // Edukacja Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 8 – 12.

2. Aspekty prawne sytuacji kryzysowych w szkole / Iwona Kobus // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 72-76.

3. Badania lekarskie i szkolenie BHP - sprawdź, czy są aktualne / Wojciech Oleszak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 4-5, bibliogr.

4. Bezpieczeństwo pod Kontrolą / Elżbieta Bąkowska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 78-82.

5. Bezpieczeństwo prawne w szkole. Problemy podstawowe / Marek Grzegorz Nowak // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 38 – 43.

6. Bezpieczeństwo w przedszkolu / Emilia Cybulska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 5-9.

7. Bezpieczeństwo w szkołach - prawnych / Krzysztof Lisowski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 56-60.

8. Bezpieczna dzielnica : projekt edukacyjny / Ewa Żontow // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 16-17.

9. BHP edukacji zdalnej / Karolina Cieślik // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 44-46.

10. BHP i aktualności prawne / Dariusz Skrzyński // Meritum. - 2007, nr 4, s. 125-130.

11. BHP w sferze kultury / Rafał Golat // Służba Pracownicza. - 2012, nr 10, s. 27 – 28.

12. Biblioteki wobec pandemii na warszawskim Mokotowie / Marcin Blicharski // Poradnik Bibliotekarza. - 2020, nr 7-8, s. 29-31.

13. Biurko, mebel / Maria Halińska // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 104-107.

14. Domowe biura nauczyciela / Magdalena Nowakowska // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 55-59.

15. Edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w edukacji / Renata Czarniecka // Meritum. - 2010, nr 4, s. 55-58.

16. Formalne warunki sterowania / Marianna Gralewicz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 70-72.

17. Głos do skarba / Ewa Ostarek // Polonistyka. - 2020, nr 5, s. 10-12.

18. Informacja o wypadkach dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2001-2002 / Jolanta Olejko // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 50-52.

19. Jak można optymalnie zrobić przerwę / Małgorzata Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 2, s. 26-29.

20. Jak odzyskać z hałasem / Ferdynand Mielczarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 40-42.

21. Kontrola przepisów i zasad BHP / Iwona Kobus // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 82-85.

22. Kontrola zatrudnienia / Marianna Grelewicz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 74-78.

23. (Nie)bezpieczna szkoła / Łukasz Krysiński // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 22-24.

24. Noc w przedszkolu : co na to przepisać? /Dariusz Skrzyński //Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 5, s. 6-8.

25. Obowiązki dyrektora przedszkola zapewnia zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny podczas zimy / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, dod. Poradnik Dyrektora, s. 9-10.

26. Obowiązki dyrektora w zakresie bezpieczeństwa i higieny / Artur Tomasz Olszewski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 44-48.

27. Obowiązkowe kontrolowanie pracodawców w sprawach BHP / Sebastian Kowalski // Służba Pracownicza. - 2012, nr 5, s. 27 – 30.

28. Opinie uczniów szkół podwarszawskich, dot. bezpieczeństwa dzieci w szkole / Katarzyna Pankowska-Koc // Meritum. - 2010, nr 4, s. 28-30.

29. Ryzyko zdrowotne związane z usuwaniem azbestu / Ilona Hajok // Aura. - 2011, nr 5, s. 21-22, bibliogr.

30. Serce na start / Jerzy Niedenthal // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 18 – 21.

31. Społeczne konsekwencje przy rekonwalescencji pracowników górnictwa węgla kamiennego / Sylwia Jarosław Sobór // Polityka Społeczna. - 2017, nr 1, s. 33-39.

32. Szkolenie dyrektorów szkół i placówek oświatowych w ramach obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego / Wiktor K. Zmysłowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 31 – 34.

33. Szkoły zaśmiecone hałasem / Katarzyna Moskal // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 106-109.

34. Tworzenie usług BHP oraz jej zadania / Wiktor Leszczyński // Służba Pracownicza. - 2013, nr 5, s.17-21.

35. W świetle prawa. Ty pytasz za odpowiadamy / Dariusz Skrzyński // Bliżej Przedszkola. - 2021, nr 2, s. 4-6.

36. Wypadek dziecka w przedszkolu : procedury, działania, dokumenty / Dariusz Skrzyński // Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 11, s. 2-6.
37. Zabójcze krzesła / James Levine // Świat Nauki. - 2014, nr 12, s. 22-23.

38. Zarządzanie nieruchomością : lekcja 3 / rok szkolny 2015/2016 / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 37-42.

39. Zerwanie związku z pracą powołania Służby z Słowackiej / Ryszard Sadlik // Służba Pracownicza. - 2013, nr 8, s. 29-32.

40. Związki zawodowe a kształtowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy : ramy prawne / Barbara Krzyśków // Polityka Społeczna. - 2012, nr 2, s. 15-19, bibliogr.

Autor: Marta Głogowska