Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w  Rzeszowie
Wypożyczalnia

Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza
( zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Bibliografia podmiotowa

Książki:

 1. Bartek Zwycięzca / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 19. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1946.
  sygn. WypRz   113821
 2. Baśnie i legendy / Henryk Sienkiewicz ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki ; il. Józef Wilkoń. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970.
  sygn. WypRz   118702
 3. Bez dogmatu / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  sygn. WypRz   59099
 4. Dramaty / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951.
  sygn. WypRz   7601 M
 5. Humoreski z teki Worszyłły / Henryk Sienkiewicz ; oprac. i wstępem opatrzyła Władysława Wasilewska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951.
  sygn. CzytR   8538
 6. Humoreski z teki Worszyłły / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i komentarz Bogdan Mazan. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
  sygn. WypRz   218022, WypRz   205958
 7. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : "Greg", [2002].
  sygn. WypRz   226299
 8. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : "Zielona Sowa", [1997].
  sygn. WypRz   230312
 9. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. - Wyd. 26. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  sygn. WypRz   100221
 10. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. - Wyd. 26. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  sygn. WypRz   100222
 11. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989.
  sygn. WypRz   232890
 12. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989.
  sygn. WypRz   232891
 13. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  sygn. WypRz   166765
 14. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  sygn. WypRz   166766
 15. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Rzeszów : "Resovia", 1995.
  sygn. WypRz   219713
 16. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
  sygn. CzytR   211925
 17. Krzyżacy. T. 3-4 / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
  sygn. CzytR   211926
 18. Latarnik / Henryk Sienkiewicz ; [posł. napisała Janina Kulczycka-Saloni]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962.
  sygn. WypRz   5996 B
 19. Latarnik / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i komentarz Krystyna Poklewska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
  sygn. WypRz   30506 B, WypRz   30507 B, WypRz   30508 B
 20. Listy do Mścisława Godlewskiego : (1878-1904) / Henryk Sienkiewicz ; oprac., wstępem i komentarzem opatrzył Edward Kiernicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956.
  sygn. WypRz   15890, WypRz   52646
 21. Listy z podróży do Ameryki / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  sygn. WypRz   200520, WypRz   200521
 22. Listy. T. 1. Cz. 1, (Marian Albiński-Cyprian Godebski) / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i biogramy adresatów napisał Julian Krzyżanowski ; listy oprac. i opatrzyła przyp. Maria Bokszczanin. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  sygn. WypRz   163715, WypRz   163716
 23. Na polu chwały / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  sygn. WypRz   165928
 24. Nowele i opowiadania / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2004.
  sygn. WypRz   228746
 25. Nowele wybrane / Henryk Sienkiewicz ; posł. Jan Kott. - Wyd. 15. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  sygn. WypRz   106537
 26. Nowele wybrane / Henryk Sienkiewicz ; [wybór Ewa Ciesielska]. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991.
  sygn. WypRz   214382
 27. Nowele. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; ze wstępem Leona Kruczkowskiego. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  sygn. WypRz   14801 M
 28. Nowele. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  sygn. WypRz   14802 M
 29. O literaturze / Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus ; [wyboru dokonał, posł. i przypisami opatrzył Zdzisław Najder]. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
  sygn. WypRz   117685, WypRz   15684
 30. Ogniem i mieczem : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  sygn. WypRz   115927
 31. Ogniem i mieczem : powieść. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  sygn. WypRz   115928
 32. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; wstęp Bogdan Mazan ; koment. Danuta Mazanowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
  sygn. WypRz   212659
 33. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; wstęp Bogdan Mazan ; koment. Danuta Mazanowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
  sygn. WypRz   212660
 34. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", [2003].
  sygn. WypRz   226366
 35. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; [przygot. do dr. na podst. rpsu, pierwodr. i wyd. 1 Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  sygn. WypRz   164596
 36. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - Bielsko-Biała Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 2000.
  sygn. WypRz   232910
 37. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 36, Na jedna kartę. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1901.
  sygn. WypRz   98591
 38. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przyg. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
  sygn. WypRz   111434
 39. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; red. Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  sygn. WypRz   111435
 40. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do dr. Luna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  sygn. WypRz   111436
 41. Przez stepy ; W krainie złota / Henryk Sienkiewicz ; il. Maciej Buszewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
  sygn. WypRz   176672
 42. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; oprac. graf. Andrzej Heidrich. - Wyd. 16. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  sygn. WypRz   89193
 43. Quo vadis : powieść z czasów Nerona / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Żabski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002.
  sygn. WypRz   226495
 44. Quo vadis : powieść z czasów Nerona. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 12. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1946.
  sygn. WypRz   85831
 45. Quo vadis : powieść z czasów Nerona. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 12. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1946.
  sygn. WypRz   31797
 46. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2003.
  sygn. WypRz   227010
 47. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 4 powojenne. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  sygn. WypRz   60194
 48. Stary sługa ; Hania ; Selim Mirza / Henryk Sienkiewicz ; [posł. opatrzył Tomasz Jodełka]. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957.
  sygn. WypRz   26612
 49. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i przypisy Bogdan Mazan. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
  sygn. WypRz   218023
 50. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : "Zielona Sowa", [1997].
  sygn. WypRz   36877 B
 51. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 15. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  sygn. WypRz   178144
 52. Ta trzecia / Henryk Sienkiewicz ; il. Elżbieta Zawadzka-Rejment. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
  sygn. WypRz   108472
 53. Ta trzecia / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1969.
  sygn. WypRz   108377, WypRz   108378
 54. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; il. Jerzy Srokowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
  sygn. WypRz   97493
 55. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : "Greg", [2003?].
  sygn. WypRz   226960, WypRz   226775
 56. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Mea, [1999].
  sygn. WypRz   234197
 57. W pustyni i w puszczy : lektura z opracowaniem / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Jadwiga Rolińska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2002.
  sygn. WypRz   226382
 58. W pustyni i w puszczy : lektura z opracowaniem / Henryk Sienkiewicz. - Poznań : "Ibis", 2013.
  sygn. WypRz   242358
 59. Wybór nowel / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
  sygn. WypRz   145838
 60. Wybór nowel i opowiadań / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
  sygn. WypRz   170716
 61. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : "Greg", [2000?].
  sygn. WypRz   234354
 62. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 14. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1946.
  sygn. WypRz   1368 M
 63. Za chlebem / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1952.
  sygn. WypRz   1369

 

 Bibliografia przedmiotowa

 1. 535 dni Potopu : powieść i film / Maria Oleksiewicz ; [oprac. graf. Anna Tworkowska-Barankiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975.
  sygn. CzytR 149409
 2. Adaptacje filmowe "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza / Janina Koblewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974.
  sygn. WypRz 144071, WypRz 144070, CzytR 143240
 3. Album jubileuszowe Henryka Sienkiewicza : główniejsze sceny i postacie z powieści i nowel Sienkiewicza w dwudziestu ilustracjach / wstęp Stanisław Tarnowski. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1897.
  sygn. CzytR 51113
 4. Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
  sygn. WypRz 207482, WypRz 207483, WypRz 207484, CzytR 207480
 5. Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
  sygn. WypRz 219683, WypRz 212626, WypRz 212627
 6. Dom Sienkiewicza / Barbara Wachowicz. - Warszawa : "Rytm", 2000.
  sygn. WypRz 223461
 7. Filmowe przygody małego rycerza / Barbara Wachowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1971.
  sygn. WypRz 123593
 8. Glosa do Trylogii / Władysław Czapliński. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.
  sygn. WypRz 142312, WypRz 142313
 9. Henryk Sienkiewicz / Alina Ładyka. - Wyd. 4 rozsz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1965.
  sygn. WypRz 78511, WypRz 78510, WypRz 78509
 10. Henryk Sienkiewicz / Alina Nofer. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1959.
  sygn. WypRz 29963, CzytR 29960
 11. Henryk Sienkiewicz : cechy i elementy twórczości / Stanisław Lam. - Poznań [i in.] : Księgarnia Św. Wojciecha, [1924].
  sygn. WypRz 162332
 12. Henryk Sienkiewicz : (Henryk Sienkiewicz, Protoplasta Zagłoby, Żywioł subiektywny w Trylogii Sienkiewicza, Wojsko polskie u Sienkiewicza) / Konstanty Wojciechowski ; ze słowem wstępnem Stanisława Sobińskiego. - Wyd. 3. - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1925.
  sygn. WypRz 54889, WypRz 52272
 13. Henryk Sienkiewicz / Jan Baculewski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1958.
  sygn. WypRz 137182, WypRz 2274 B
 14. Henryk Sienkiewicz / Jan Zygmunt Jakubowski. - [Warszawa] : "Czytelnik", 1946.
  sygn. WypRz 1177 B
 15. Henryk Sienkiewicz / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
  sygn. WypRz 130492, WypRz 130493, WypRz 130494
 16. Henryk Sienkiewicz : kalendarz życia i twórczości / Julian Krzyżanowski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  sygn. WypRz 16173, WypRz 30274, WypRz 55593, CzytR 30273
 17. Henryk Sienkiewicz : materiały rocznicowe / red. Monika Michalska. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1966.
  sygn. WypRz 86493
 18. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.
  sygn. WypRz 31472, WypRz 49623
 19. Henryk Sienkiewicz : obraz twórczości / Kazimierz Czachowski. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1931.
  sygn. WypRz 114787, WypRz 72332, WypRz 43988 M
 20. Henryk Sienkiewicz : twórczość i recepcja / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1991.
  sygn. WypRz 214779
 21. Henryk Sienkiewicz : twórczość i recepcja światowa : materiały konferencji naukowej, listopad 1966 / pod red. Anieli Piorunowej i Kazimierza Wyki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968
  sygn. WypRz 106694, WypRz 106693, WypRz 106571
 22. Henryk Sienkiewicz 1846-1916 : poradnik bibliograficzny / Alina Ładyka. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1967.
  sygn. WypRz 12929 B, CzytR 12928 B
 23. Henryk Sienkiewicz : duchowy wódz narodu : jego żywot i czyny / oprac. i wyd. w roku złożenia zwłok w krypcie podziemi Archikatedry św. Jana Jan Czempiński ; Towarzystwo Oświaty Narodowej. - Warszawa : Towarzystwo Oświaty Narodowej, 1924.
  sygn. WypRz 131602 M
 24. Henryk Sienkiewicz "Pan Wołodyjowski" / oprac. Stanisław Tomala. - Warszawa : "Jota", 1990.
  sygn. WypRz 31473 B, WypRz 31472 B, WypRz 31470 B
 25. Henryk Sienkiewicz "Quo vadis" / oprac. Maciej Wojan. - [Poznań] : Poznańska Spółdzielnia Wydawnicza, [1947].
  sygn. CzytR 3259 B
 26. Henryk Sienkiewicz "Quo vadis" / oprac. Marek Pieczara. - Warszawa : "Jota", 1990.
  sygn. WypRz 31483 B, WypRz 31481 B, CzytR 31479 B
 27. Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego / Halina Bursztyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977.
  sygn. WypRz 165054, WypRz 165055
 28. Henryk Sienkiewicz wobec tradycji romantycznej / Sławomir Meresiński. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1992.
  sygn. CzytR 214677
 29. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  sygn. WypRz 86070
 30. Idea Polski w dziełach Sienkiewicza / Tadeusz Zieliński. - Zamość : Zygmunt Pomarański i Spółka, 1920.
  sygn. CzytR 19291 B
 31. Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza / Samuel Sandler. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
  sygn. WypRz 98849, WypRz 98848
 32. Kaczkowski jako współzawodnik Sienkiewicza / napisał Juljusz Kijas. - Kraków : Kasa im. Mianowskiego, 1926.
  sygn. WypRz 70163 M, WypRz 100032
 33. "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza : adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią / Anna Habryn. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972.
  sygn. WypRz 133080, WypRz 132836, WypRz 132839
 34. "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004.
  sygn. WypRz 38122 B, WypRz 38124 B
 35. "Latarnik" Henryka Sienkiewicza - interpretacje / pod red. Tadeusza Bujnickiego i Haliny Bursztyńskiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984.
  sygn. CzytR 195826
 36. Legenda warmątowicka : rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza / Zygmunt Antkowiak. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
  sygn. WypRz 170674
 37. Listy do nie kochanych : Henryk Sienkiewicz-Maria Radziejewska, Maria Konopnicka-Maksymilian Gumplowicz, Tadeusz Nalepiński-Maria Janowska. - Katowice : "Śląsk", 1983.
  sygn. WypRz 191124, WypRz 191125
 38. Literatura i język / red. i wstęp Mirosław Skarżyński. - Kielce : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980.
  sygn. WypRz 181120
 39. Marie jego życia / Barbara Wachowicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972.
  sygn. WypRz 129971
 40. Na tropach bohaterów Quo vadis / Marceli Kosman. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1998.
  sygn. WypRz 221531, CzytR 221530
 41. Niektóre źródła popularności "Trylogii" Sienkiewicza / Stanisław Zabierowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
  sygn. WypRz 16758 B, WypRz 16757 B, CzytR 16756 B
 42. O języku i stylu "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza : studia nad tekstem / Aleksander Wilkoń. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
  sygn. WypRz 154410, CzytR 153981
 43. O "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / wybór Tomasz Jodełka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  sygn. CzytR 20973
 44. O postawie epickiej w Trylogii Sienkiewicza / Lech Ludorowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
  sygn. WypRz 114449, WypRz 114450, WypRz 114451
 45. O Sienkiewiczu i Wiesiełowskim / Iwan Gorski ; [wybór i red. Janina Kulczycka-Saloni ; przekł. z ros. Mirosław Czertowicz]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
  sygn. WypRz 199958
 46. Ogniem i mieczem : prawda i legenda / Marceli Kosman. - Poznań : "G&P", 1999.
  sygn. CzytR 221811
 47. "Ogniem i mieczem" a rzeczywistość historyczna / Olgierd Górka ; oprac., poslowiem i przypisami opatrzył Wiesław Majewski ; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1986.
  sygn. WypRz 200777
 48. "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004.
  sygn. WypRz 239022
 49. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
  sygn. WypRz 132845, WypRz 132846
 50. Pan Sienkiewicz / Stefan Majchrowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961.
  sygn. WypRz 114643, WypRz 36799
 51. Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968.
  sygn. WypRz 104119, WypRz 103883, WypRz 103882, CzytR 103881
 52. Pisarstwo Henryka Sienkiewicza / Andrzej Stawar. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
  sygn. WypRz 117603, WypRz 31571, WypRz 31572
 53. Pisma krytycznoliterackie. T. 1 / Piotr Chmielowski ; oprac. i wstęp Henryk Markiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
  sygn. WypRz 36865, CzytR 36863
 54. Piśmiennictwo o Henryku Sienkiewiczu : materiały bibliograficzne / oprac. Julian Krzyżanowski przy współudz. Zbigniewa Daszkowskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  sygn. CzytR 148673
 55. Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Żabski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
  sygn. WypRz 170995, WypRz 170996
 56. Pokłosie Sienkiewiczowskie : szkice literackie / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  sygn. WypRz 139136, WypRz 139137
 57. Portret Henryka Sienkiewicza w medalierstwie, rzeźbie, numizmatyce i filatelistyce / Marian Kowalski. - Międzyrzec Podlaski : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1989.
  sygn. WypRz 211527
 58. "Potop" Henryka Sienkiewicza / Józef Osmoła. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1995.
  sygn. WypRz 33065 B, CzytR 33064 B
 59. "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
  sygn. WypRz 206892, WypRz 206893
 60. "Potop" Henryka Sienkiewicza : (z mapką) / Juliusz Kijas. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965.
  sygn. WypRz 9606 B
 61. "Potop" w szkole : odbiór powieści Henryka Sienkiewicza : wnioski dydaktyczne / Stanisław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
  sygn. WypRz 208352, WypRz 208353, WypRz 208354
 62. Prace Historycznoliterackie. [T.] 18, Henryk Sienkiewicz. Tradycja - Kreacja - Styl / pod red. Haliny Bursztyńskiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
  sygn. WypRz 185455
 63. Przede wszystkim Sienkiewicz / Zygmunt Falkowski. - Warszawa : "Pax", 1959.
  sygn. WypRz 26701, WypRz 26858
 64. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
  sygn. WypRz 191485, WypRz 190663, CzytR 190662
 65. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007.
  sygn. WypRz 232144, WypRz 235884
 66. Rzeczywistość historyczna w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / Stefan M. Kuczyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  sygn. WypRz 118033, WypRz 63957, WypRz 63956
 67. Sesja naukowo-literacka na temat: "Patriotyczne i obywatelskie funkcje lektur młodego czytelnika". Z. 1, Etos patriotyczny i obywatelski w Trylogii H. Sienkiewicza / Lech Ludorowski ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu. - Zamość : Zamojskie Towarzystwo Miłośników Książki, 1981.
  sygn. CzytR 26390 B
 68. Sesja naukowo-literacka na temat: "Patriotyczne i obywatelskie funkcje lektur młodego czytelnika". Z. 2, Postawa pisarska Sienkiewicza i wzory postaw przezeń proponowane / Maria Korniłowiczówna ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu. - Zamość : Zamojskie Towarzystwo Miłośników Książki, 1981.
  sygn. CzytR 26392 B
 69. Sienkiewicz - "Potop" - historia / Adam Kersten. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  sygn. WypRz 114609, WypRz 85033, CzytR 85258
 70. Sienkiewicz / Józefat Nowiński. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : Gebethner i Spółka, 1901.
  sygn. WypRz 135701, WypRz 130916 M
 71. Sienkiewicz : odczyty / Julian Krzyżanowski [i in.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
  sygn. WypRz 33878, WypRz 33879
 72. Sienkiewicz : opowieść biograficzna / Stefan Majchrowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975.
  sygn. WypRz 149788, WypRz 149789
 73. Sienkiewicz a Warszawa / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
  sygn. WypRz 152415, WypRz 152414
 74. Sienkiewicz i historia : studia / Tadeusz Bujnicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
  sygn. WypRz 182008, WypRz 182009, WypRz 182010, CzytR 182007
 75. Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka / wstęp, wybór i oprac. Krystyna Kolińska-Sochaczewska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973.
  sygn. WypRz 138808, WypRz 138809
 76. Sienkiewicz i Wyspiański : przyczynki i szkice / Ferdynand Hoesick. - Warszawa [i in.] : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1918.
  sygn. WypRz 135672, WypRz 117632 M
 77. Sienkiewicz w Szwajcarii : z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej / Danuta Płygawko. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1986.
  sygn. WypRz 200632
 78. Sienkiewicz wielki czy mały? / Stefan Papée. - Kraków : M. Kot, 1948.
  sygn. WypRz 2791
 79. Sienkiewicziana : szkice do obrazu / Wacław Nałkowski. - Kraków : nakł. autora, 1904.
  sygn. WypRz 163012, WypRz 145841 M
 80. Skrzetuski w historii i legendzie / Marceli Kosman. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
  sygn. WypRz 209319
 81. Słownik do Trylogji / Ignacy Strycharski. - Lwów ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1925.
  sygn. WypRz 149090, WypRz 156544, CzytR 116809
 82. Spotkania z Sienkiewiczem : studia, szkice, sylwetki / Ewa Szonert. - Warszawa : "Pax", 1987.
  sygn. WypRz 205358
 83. Stefan Żeromski ; Henryk Sienkiewicz : materiały z sesji naukowych zorganizowanych w Kielcach w 110 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego i 60 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza / pod red. Zdzisława Ratajka ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Kielcach. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1978.
  sygn. WypRz 169444
 84. Studjum o powieści rzymskiej Sienkiewicza Quo Vadis / Henryk Życzyński. - Przemyśl [i in.] : Książnica Naukowa, [19-?].
  sygn. CzytR 70351
 85. Studya do historyi literatury polskiej : wiek XIX. T.5, Henryk Sienkiewicz / Stanisław Tarnowski. - Kraków : Komis Spółki Wydawniczej Polskiej, 1897.
  sygn. WypRz 163016
 86. Stulecie trójcy powieściopisarzy : studia nad społecznem i artystycznem znaczeniem dzieła Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza / K. W. Zawodziński. - Łódź ; Wrocław : Władysław Bąk, [1947].
  sygn. WypRz 117273
 87. Sylwetki literackie : oświecenie - romantyzm - pozytywizm - Młoda Polska : odczyty radiowe z cyklu : Mówiona historia literatury / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Księgarnia Ziem Zachodnich, 1948.
  sygn. WypRz 2895, WypRz 53985
 88. Syzyfowe prace, Quo vadis i inne lektury w klasie ósmej / Janina Pelczar. - Wyd. 2 rozsz. - Poznań : "Mixt", 1995.
  sygn. WypRz 218484, CzytR 218483
 89. Szkice : Bohdan Zaleski, Adam Asnyk, Henryk Sienkiewicz / Maria Konopnicka. - Lwów : Polskie Towarzystwo Nakładowe, 1905.
  sygn. WypRz 31263 M
 90. Szkice literackie i artystyczne. T. 1 / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956.
  sygn. WypRz 138947, WypRz 118027, WypRz 117683, CzytR 71692
 91. Szkice literackie. Seria 1 / Józef Tretiak. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1896.
  sygn. WypRz 74617, WypRz 70622, WypRz 54879 M
 92. Szlakiem bohaterów "Trylogii" : przewodnik turystyczno-historyczny / Jerzy Sydor, Leszek Wierzejski. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
  sygn. WypRz 206297
 93. Szlakiem Henryka Sienkiewicza / Maria Korniłowiczówna. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Kraj", 1984.
  sygn. WypRz 195082
 94. Sztuka opowiadania w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / Lech Ludorowski. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
  sygn. WypRz 160247, WypRz 160248, WypRz 159227
 95. Sztychy / Juljusz Kleiner. - Lwów ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1925.
  sygn. WypRz 148101, WypRz 83692, WypRz 71628 M
 96. Śladami Sienkiewicza / Monika Warneńska. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1967.
  sygn. WypRz 96332
 97. Światopogląd i poetyka : szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999.
  sygn. WypRz 223070, CzytR 223069
 98. Trylogia - Sobieski - Victoria wiedeńska. Cz. 1, Trylogia - w stulecie dzieła / pod red. Lecha Ludorowskiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1985.
  sygn. WypRz 199239, WypRz 199261
 99. Trylogia - Sobieski - Victoria wiedeńska. Cz. 2, Sobieski i victoria wiedeńska / pod red. Lecha Ludorowskiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1985.
  sygn. WypRz 199240, WypRz 199262
 100. Trylogia Henryka Sienkiewicza : historia, dzieło, recepcja : materiały z sesji naukowej "W dziewięćdziesiątą rocznicę Trylogii Henryka Sienkiewicza" / Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; [red. nauk. Lech Ludorowski ; aut. referatów Tadeusz Bujnicki i in.]. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
  sygn. WypRz 164935, WypRz 164936, CzytR 164934
 101. Trylogia Henryka Sienkiewicza : studia, szkice, polemiki / wyboru dokonał i oprac. Tomasz Jodełka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962.
  sygn. WypRz 118055, WypRz 55655
 102. Trylogia Sienkiewicza : szkice / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1961.
  sygn. WypRz 117614, WypRz 39254, WypRz 39255
 103. Trylogia Sienkiewicza i inne szkice o twórczości pisarza / Zygmunt Szweykowski. - Wyd. 2 posz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1973.
  sygn. WypRz 134677, CzytR 134676, CzytR 137773
 104. Twórczość Henryka Sienkiewicza / Julian Krzyżanowski ; [Indeks zestawił Andrzej Zdzisław Makowiecki]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
  sygn. WypRz 113491, WypRz 113493, WypRz 113489
 105. W pustyni i w puszczy : prawda i legenda / Wiesław Kot. - Poznań : "G&P", 2001.
  sygn. CzytR 224491
 106. "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza : analiza wartości literackich, poznawczych i wychowawczych powieści w konfrontacji z "Listami z Afryki" Henryka Sienkiewicza i reportażem Mariana Brandysa "Śladami Stasia i Nel" / Wojciech Piotrowski. - Koszalin : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1984.
  sygn. WypRz 31999 B, CzytR 27257 B
 107. Walka Sienkiewicza o Ziemie Zachodnie / Stefan Papée. - Poznań : Instytut Zachodni, 1947.
  sygn. WypRz 2022, WypRz 1626 M
 108. Wielcy pisarze dzieciom : (Sienkiewicz i Konopnicka) / Krystyna Kuliczkowska ; il. M. Bukowska i in. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1964.
  sygn. WypRz 72973, WypRz 71458, WypRz 71457
 109. "Wielkopolskie" opowiadania Henryka Sienkiewicza : Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela : Za chlebem : Bartek Zwycięzca / Jarosław Maciejewski. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1957.
  sygn. WypRz 16854, WypRz 52482, WypRz 37938
 110. Wokół "Trylogii" / Samuel Sandler. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952.
  sygn. WypRz 117463, WypRz 10968
 111. Z dziejów recepcji "Trylogii" Henryka Sienkiewicza w dwudziestoleciu międzywojennym : wokół polemik z Olgierdem Górką / Halina Kosętka. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1985.
  sygn. WypRz 200339
 112. Zachować piękno : kreacja przestrzeni dekadenta w powieściach Henryka Sienkiewicza / Ewa Górecka. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2008.
  sygn. WypRz 233703
 113. Zamek siedmiu wysp / Monika Warneńska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967.
  sygn. WypRz 95534
 114. Żywot Sienkiewicza / Józef Szczublewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
  sygn. WypRz 210015, WypRz 210014

Artykuły

 1. Afryka na wpół dzika : wokół powieści "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza / Anna Kołodziej. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 4, s. 76-83
 2. Archaizmy jako wykładniki stylizacji w Potopie Henryka Sienkiewicza / Halina Karaś. // Poradnik Językowy. - 2004, nr 9, s.20-37
 3. Benefis Litwosa : scenariusz poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza / Lucyna Bialic, Ewa Rozlach. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 23-26
 4. Benefis Litwosa : scenariusze scenek / Lucyna Bialic, Ewa Rozlach. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 26-28
 5. Czy Kali może być "Inny", czyli "W pustyni i w puszczy" w szkole / Krzysztof Koc. // Polonistyka. - 2007, nr 8, s. 45-52
 6. Czy Sienkiewicz zachwyca, skoro nie zachwyca? / Dawid Maria Osiński.       // Polski w Praktyce : czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. - 2011, nr 1, s. 43-48
 7. Ironia, humor i dowcip listów pozytywistycznych / Maria Cyran. // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 2, s. 20-33
 8. Jak i po co czytać z dziećmi "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza? / Małgorzata Ibek-Mocniak.    // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 2, s. 15-25
 9. Jak znasz "Potop" Henryka Sienkiewicza : (konkurs czytelniczo-literacki) / Jolanta Zielonka. // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 9, s. 9-10
 10. Konteksty "Wirów" Henryka Sienkiewicza / Zofia Wójcicka. // Ruch Literacki. - 2007, nr 2, s. 175-194
 11. Kot powinien być łowny, a chłop mowny : o cechach języka Zagłoby na podstawie fragmentu utworu / Beata Udzik.  // Polonistyka. - 2006, nr 10, s. 46-51
 12. "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza mogą być lekturą interesującą / Maria Gudro. // Polski w Praktyce : czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. - 2010, nr 1, s. 29-33
 13. Litwos jako baśniopisarz : (kilka uwag na temat wybranych baśni Henryka Sienkiewicza) / Dominika Dworakowska-Marinow.       // Guliwer. - 2007, nr 2, s. 73-76, bibliogr.
 14. Nagonki na Sienkiewicza : od Brzozowskiego i Nałkowskiego do Gombrowicza i Miłosza / Joanna Rusin. // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 2, s. 39-43
 15. Nasz stosunek do ludzi z krajów globalnego Południa / Joanna Góral-Wojtalik. // Polski w Praktyce : czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. - 2010, nr 5, s. 40-43
 16. Niebezpieczne przygody w Afryce : konkurs ze znajomości "W pustyni i w puszczy" dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Janina Witek. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 16-17
 17. Nieznane rękopisy Józefa Weyssenhoffa związane z powieścią Henryka Sienkiewicza "Na polu chwały" / Kazimiera Zdzisława Szymańska. // Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 1, s. 217-234
 18. Nowele Henryka Sienkiewicza w adaptacjach teatralnych / Halina Kosętka. //W: W trosce o dobrą edukację. Kraków : "Universitas", 2009. - S. 423-435
  sygn. CzytR   236044
 19. Podróżny, romantyczny i rozważny : O "Listach z pozdróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza / Karzyna Szewczyk-Haake. // Polonistyka. - 2012, nr 2, s. 10-17
 20. Potop Henryka Sienkiewicza - stany zapalne / Stanisław Bortnowski. // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 22-31
 21. Potop Henryka Sienkiewicza na scenach i ekranach : próba spojrzenia z perspektywy bibliologicznej / Monika Bargiel. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo. - T. 26 (2006), s. 85-94
 22. Prawda historyczna i fikcja literacka (powieści "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza) / Krzysztof Nurkowski.  // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 4, s. 84-88
 23. Quo vadis człowieku XXI wieku? : scenariusz spektaklu / Alicja Lasoń-Tumialis. //W: Wszystko gra. Warszawa : "Sukurs", 2007. - S. 284-287
  sygn. WypRz   232274, CzytR   232253
 24. Sienkiewicz, ale który? / Tadeusz Bujnicki. // Polityka. - 2006, nr 45, s. 72-74
 25. Sienkiewicz i muzyka / Tomasz Sobieraj. / Ruch Literacki. - 2004, nr 6, s. 591-608
 26. Sienkiewicz i Tocqueville : studium ewolucji poglądów społeczno-politycznych Henryka Sienkiewicza / Maciej Gloger. // Ruch Literacki. - 2007, nr 1, s. 13-29
 27. Sienkiewicz w polskiej świadomości historycznej i potocznej / Tadeusz Bujnicki. // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2003, nr 14/15
 28. Sienkiewicza trzeba uwolnić od konstelacji / Tadeusz Bujnicki ; rozm. przepr. Stanisław Włostowski. // Polski w Praktyce : czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. - 2010, nr 5, s. 24-26
 29. Sport w "Trylogii" : o Sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej / Maciej Wróblewski. // Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 31-35
 30. Sztuka podróżowania - obraz Afryki w relacjach Sienkiewicza i Kapuścińskiego : (propozycja dydaktyczna) / Krzysztof Koc. //W: Teksty kultury w szkole. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 195-216
  sygn. WypRz   232694, CzytR   232693
 31. Śladami wędrówki Stasia i Nel : projekt edukacyjny dla klasy V szkoły podstawowej / Alicja Maciejek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 13-14
 32. Tradycje i współczesność : Zbaraż jako miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza / Aleksander Smoliński. // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s. 55-64
 33. Trylogia po amerykańsku / Jan Rybicki. // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2003, nr 14/15
 34. Ukryty urok prozy / Jerzy Kaniewski. // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 4, s. 63-70
 35. W pustyni i w puszczy : 100 lat od wydania książki Henryka Sienkiewicza : lekcja biblioteczna / Anna Kontkiewicz.             // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 3, s. 12-14
 36. W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza - najbardziej znana na świecie polska książka dla dzieci / Bogumiła Staniów. // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 12, dodatek, s. 1-4
 37. Zbyszko - Rotgier - relacja z rycerskiego pojedynku / Beata Surdej. // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 2, s. 95-99
 38. Zupełnie nowe dzieło czy tylko kopia książki? : o adaptacji filmowej lektury / Arkadiusz Kut. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 3, s. 66-75
 39. Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza : w setną rocznicę otrzymania literackiej Nagrody Nobla / Bożena Galiniak, Beata Grzywacz, Izabela Pędziwiatr. // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 10-11

Dokumenty audiowizualne

 1. Krzyżacy [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Częstochowa : Promatek, 2006.
  sygn. AudRz   208
 2. Krzyżacy [Film] / reż. Aleksander Ford ; scen. Jerzy Stefan Stawiński, Aleksander Ford. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010.
  sygn. AudRz   559
 3. Latarnik [Film] / reż. Zygmunt Skonieczny ; scen. Konrad Frejdlich, Zygmunt Skonieczny. - Warszawa : Telewizja Polska, [2008].
  sygn. AudRz   306
 4. Ogniem i mieczem [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz ; czyta Krzysztof Globisz. - Warszawa : Wydawnictwo Aleksandria, 2008.
  sygn. AudRz   425
 5. Ogniem i mieczem. Cz. 1-2 [Film] / scen. i reż. Jerzy Hoffman. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000.
  sygn. AudRz   735
 6. Ogniem i mieczem. Cz. 1 [Film] / scen. i reż. Jerzy Hoffman. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000.
  sygn. AudRz   161
 7. Ogniem i mieczem. Cz. 2 [Film] / scen. i reż. Jerzy Hoffman. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000.
  sygn. AudRz   162
 8. Pan Wołodyjowski [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Agora", cop. 2007.
  sygn. AudRz   56
 9. Pan Wołodyjowski [Film]. Cz. 1 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000.
  sygn. AudRz   165
 10. Pan Wołodyjowski [Film]. Cz. 2 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000.
  sygn. AudRz   166
 11. Potop [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Agora", 2007.
  sygn. AudRz   91
 12. Potop. Cz. 1-2 [Film] / scen. i reż. Jerzy Hoffman. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000.
  sygn. AudRz   736
 13. Potop. Cz. 1 [Film] / scen. i reż. Jerzy Hoffman. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000.
  sygn. AudRz   163
 14. Potop. Cz. 2 [Film] / scen. i reż. Jerzy Hoffman. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000.
  sygn. AudRz   164
 15. Quo vadis [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz ; czyta Henryk Drygalski. - Pełna wersja. - Piaseczno : Heraclon International, [2010].
  sygn. AudRz   568
 16. Quo Vadis [Film] / scen. i reż. Jerzy Kawalerowicz. - Warszawa : "TiM Film Studio" [2001?].
  sygn. AudRz   346
 17. W pustyni i w puszczy [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Częstochowa : Promatek, 2011.
  sygn. AudRz   387
 18. W pustyni i w puszczy [Film] / reż. i scen. Władysław Ślesicki. - Warszawa : "Best Film", 2011.
  sygn. AudRz   986
 19. W pustyni i w puszczy odc. 1-4 [Film] / reż. i scen. Władysław Ślesicki. - Warszawa : Galapagos, [2010].
  sygn. AudRz   1848
 20. W pustyni i w puszczy [Film] / scen. i reż. Gavin Hood. - Warszawa : Vision Film, 2001.
  sygn.

 

 

 

Rzeszów, 04.04.2016

oprac . Jolanta Nizicka
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

 

Autor: Jolanta Nizicka