Jasło i okolice

Krosno

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

1. 125 lat Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle : 1868–1993/
przew. zesp. red. Jerzy Błażej. – Jasło: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława
Leszczyńskiego, 1992
PBW JK 53233

2. 125 lat Szkoły Podstawowej Nr 10 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle/
Leszek Znamierowski. – Jasło: Leszek Znamierowski, 2003
PBW JK 69269

3. Akowcy na Podkarpaciu / Józef Modrzejewski. – Wyd. 1 krajowe, popr. i uzup. –
Brzozów: Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta, 1990
PBW JK 69525

4. Bączal Górny : (zarys historyczny) / Stanisław Syzdek. – Skołyszyn : Stowarzyszenie
Miłośników Skołyszyna i Okolicy, 1998
PBW JK 56777

5. Dyrektorzy, profesorowie i wychowankowie Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława
Leszczyńskiego w Jaśle / oprac. Zdzisław Świstak. – Jasło : Zdzisław Świstak, 2001
PBW JK 68711

6. Edukacja regionalna : dla szkół podstawowych i gimnazjów / [aut. Maria Gabańska i in.
; red. Prowadzący Henryk Zych]. – Jasło Jasielska Federacja Regionalnych Towarzystw
Kultury ; Stowarzyszenie Jasła i Regionu Jasielskiego, 2001
PBW JK 68790

7. Gądki / Zdzisław Świstak. – Jasło : Jasielski Dom Kultury, 2007
PBW JK 70399

8. Gmina Jasło / Józef Liniewski, Stanisław Mendelowski. – Krosno : „Roksana”, 2002
PBW JK 69190

9. Informator o miejscach walk i męczeństwa w powiecie jasielskim w okresie II wojny
światowej / Mieczysław Jerzy Wieliczko. – Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1975
PBW JK 31562

10. Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego / Stanisław Tomkiewicz ; z rękopisów autora
wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie. –
Kraków : Muzeum Narodowe, 2001
PBW JK 69171

11. Jadwiga Brożynowa (1917-1986) : nauczycielka, działaczka oświatowa i społeczna:
praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Żmudy. – Marki-Struga: „Michalineum”, 1992
PBW JK 52880

12. Jasielska Fara / Zdzisław Świstak. – Jasło: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Rzeszowskiej Koło Parafialne w Jaśle, 2001
PBW JK 69170

13. Jasielskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne / zespół red. Felicja Jarosińska; przew.
WiesławHap, Helena Pejko. – Jasło : Stowarzysze

14. Jasielskie reminiscencje minionego czasu / Henryk Zych. – Jasło : Stowarzyszenie
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2005
PBW JK 69828

15. Jasielskie szkoły podstawowe / zespół. Red. Felicja Jarosińska, Wiesław Hap. – Jasło:
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i regionu Jasielskiego, 2002
PBW JK 69180

16. Jasielskie tablice, pomniki i obeliski / red. Zbigniew Budziak, Wiesław Hap. – Jasło:
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 1999
PBW JK 69181

17. Jasielskie w latach drugiej wojny światowej / Mieczysław Jerzy Wieliczko. – Warszawa:
Ministerstwo Obrony Narodowej, 1974
PBW JK 53603

18. Jasło : kalendarium : 1990 do 2000 roku / oprac. Felicja Jarosińska. – Jasło:
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2007
PBW JK 70465

19. Jasło 2001 / [tekst Wiesław Hap i in.]. – Bydgoszcz: „Unitex”, 2001
PBW JK 68793

20. Jasło i okolice / Artur Bata. – Krosno : „Roksana”, 1996
PBW JK 53783, PBW JK 68946

21. Jasło i okolice / Mieczysław Jerzy Wieliczko. – Warszawa: „Sport i Turystyka”, 1966
PBW JK 60262

22. Jasło na przełomie II i III tysiąclecia / pod red. Wiesława Hapa i Zdzisława Świstaka. –
Jasło: Zdzisław Świstak, 2006
PBW JK 70734

23. Jasło na starych pocztówkach i dokumentach / [teksty Aleksander Borkowski, Jerzy
Ruciński]. – Krosno: „Alpa”, 2006
PBW JK 70019

24. Jasło oskarża: zbrodnie hitlerowskie w regionie jasielskim 1939-1945 / pod red.
Stanisława Cynarskiego i Józefa Garbacika. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1973
PBW JK 53599

25. Jubileusz 600-lecia Kątów / red. Feliks Źrebiec, Jan Cebulak. – Kąty : [b. w.], 1999
PBW JK 68640

26. Kalendarium dziejów Jasła od 1701 do 1900 roku / wybrała i oprac. Felicja Jarosińska. –
Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła I Regionu Jasielskiego, 2005
PBW JK 69855

27. Kalendarium dziejów Jasła od 1901 – 1938 roku / wybrała i oprac. Felicja Jarosińska. –
Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2006
PBW JK 70233

28. Kalendarium dziejów Jasła od zarania do 1700 roku / wybrała i oprac. Felicja
Jarosińska. –Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2004
PBW JK 69853

29. Kapitan Holik mówi: relacja oficera broni pancernej i szefa dywersji inspektoratu AK
Podkarpacie oraz notatki 1939-1945 por. Antoniego Zawadzkiego szefa dywersji
obwodu AK Jasło / Lech Dzikiewicz. – Jasło: Lech Dzikiewicz, 2002
PBW JK 69165

30. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne gminy Tarnowiec : (powiat jasielski) / Żaneta
Groborz-Mazanek. – Kraków; Krosno: „Alpa”, 2002
PBW JK 69175

31. Kapliczki i krzyże w folklorystycznej scenerii. Cz. 1 / Emilia Polak. – Wyd. wznowione
nakł. aut. – Jasło; Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów, 2005
PBW JK 70371

32. Kapliczki i krzyże w folklorystycznej scenerii. Cz. 2 / Emilia Polak. – Wyd. wznowione
nakł. aut. – Jasło; Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów, 2005
PBW JK 70372

33. Kapliczki i krzyże w folklorystycznej scenerii. Cz. 3 / Emilia Polak. – Wyd. wznowione
nakł. aut. – Jasło; Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów, 2008
PBW JK 70677

34. Kiedy akrobaci z Jasła byli najlepsi na świecie / Stanisław Fryc. – Jasło: Stanisław Fryc,
2007
PBW JK 70730

35. Kościół i parafia sobniowska / Zdzisław Świstak. – Rzeszów: Poligrafia Wyższego
Seminarium Duchownego, 1996
PBW JK 53828

36. Księga pamiątkowa: stulecie Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
w Jaśle: 1868-1968 / red. Kazimierz Zieliński [i in.]. – Kraków: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1968
PBW JK 20790

37. Księga pamiątkowa 40-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle: 1962-2002 / zespół
red. Leszek Goleń [i in.]. – Jasło: „Nonparel”, 2002
PBW JK 69198

38. Legendy Jasielskie / red. Wiesław Hap, Bogusław Mastej, Felicja Jarosińska. – Jasło:
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2002
PBW JK 69018

39. Łężyny: zarys historyczny / Emilia Polak. –
48. Poczet wybitnych Jaślan i ludzi związanych z regionem / Wiesław Hap. – Jasło:
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2005
PBW JK 69823

49. Powiat Jasielski / Jacek Guzik, Mieczysław Proska. – Krosno: „Alpa”, 2000.
PBW JK 68638

50. Przewodnik po Jaśle i Jasielszczyźnie / Wiesław Hap. – Jasło: Stowarzyszenie
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2007
PBW JK 70464

51. Rozkaz: zdobyć więzienie / Stanisław Dąbrowa-Kostka, Stanisław Maria Jankowski; il.
Wit Siemankiewicz. – Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988
PBW JK 50469

52. Słownik biograficzny znanych postaci Jasła i regionu / oprac. Zdzisław Świstak. –
Tuchów: Zdzisław Świstak, 1998
PBW JK 60665

53. Słownik biograficzny znanych postaci Jasła i regionu: suplement / oprac. Zdzisław
Świstak. – Jasło: Zdzisław Świstak, 2000
PBW JK 68652

54. Społeczność żydowska w dawnym Jaśle / Władysław Mendys. – Warszawa:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, 1992
PBW JK 52978

55. Stary cmentarz w Jaśle / Grzegorz Chomicki, Barbara Cynarska; pod red. Stanisława
Cynarskiego. – Jasło: wydano z funduszy UW Wydział K i Sz w Krośnie i UM w Jaśle,
1987
PBW JK 53230

56. Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego / red. Józef Garbacik. – Kraków:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964
PBW JK 53602

57. Szebnie: dzieje obozów hitlerowskich / Stanisław Zabierowski. – Rzeszów: Krajowa
Agencja Wydawnicza, 1985
PBW JK 46434

58. Tajna oświata w Jasielskiem w latach 1939-1945 / Mieczysław Wieliczko. – Jasło:
Jasielski Dom Kultury, 2005
Sygn. JM 70203

59. Tamto Jasło / Emilia Polak. – Jasło: nakł. aut.; Krosno: Krośnieńska Oficyna
Wydawnicza, 2005
PBW JK 70373

60. Tarnowiec: gmina zbiorowa powiatu jasielskiego: szkic historyczny / Józef Garbacik. –
Krosno: „Apla”, 2002
PBW JK 69177

61. W gminie Brzyska / Grzegorz Mikoś, Renata Matejek. – Krosno: „Roksana”, 2003
PBW JK 69859

62. W gminie Dębowiec / [red. Stanisław Mendelowski]. – Krosno: „Roksana”, 2001
PBW JK 70410

63. W gminie Jasło i okolicy: nie tylko przewodnik / Janusz Michalak. – Krosno:
„Roksana”, 1996
PBW JK 53784

64. W gminie Osiek Jasielski / Agnieszka Bogaczyk. – Krosno: „Roksana”, 2002
PBW JK 70311

65. W gminie Tarnowiec / red. Stanisław Mendelowski. – Wyd. 2. – Krosno: „Roksana”,
2002
PBW JK 69173

66. W kręgu zabytków Jasła / Zdzisław Świstak. – Jasło: nakł. aut., 2003
PBW JK 69486

67. Wieś Szebnie / Zofia Macek. – Szebnie: Mała Poligrafia Redemptorystów, 1993
PBW JK 53481

68. Wizytki jasielskie / Zdzisław Świstak. – Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła
i Regionu Jasielskiego, 1997
PBW JK 69188

69. Wspomnienia o Jaśle 1939-1960 oraz Jasło – wykaz ulic, domów i ich właścicieli wg
stanu na 31.09.1939 roku / zespół red. Felicja Jarosińska, Wiesław Hap, Andrzej
Laskowski. – Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2000
PBW JK 68765

70. Z dziejów szkolnictwa w Warzycach 1513-2000 / Stanisław Urban. – Warzyce:
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi, 2000
PBW JK 68933

71. Zagłada Jasła / Czesław Leon. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu
Jasielskiego, 1985
PBW JK 53600

72. Ziemia Jasielska: skarby przyrody i kultury / red. Waldemar Żelazny. – Jasło: Starostwo
Powiatowe w Jaśle, 2002
PBW JK 69164

73. Ziemia jasielska naszą małą ojczyzną / Wiesław Hap. – Jasło: Stowarzyszenie
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego; Jasielska Federacja Regionalnych Towarzystw
Kultury, 1998
PBW JK 69179

Autor: Małgorzata Kasza