Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ

 

 

 

STEREOTYP BIBLIOTEKARZA W SPOŁECZEŃSTWIE

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze

 

 

 

Wydawnictwa zwarte:

 

 1. Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Grygrowskiego i Elżbiety B. Zybert; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2005
  Przemyśl CzP 02
 2. Bibliotekarki / Teresa Monika Rudzka. - Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2010
  Rzeszów WypRz 238427
 3. Bibliotekarstwo : kontynuacje i zmiany / Jacek Wojciechowski. - Kraków : Wydaw. UJ, 2001. - S. 21-30 : Bibliotekarz w bibliotece
  Rzeszów WypRz 224621
 4. Bibliotekarz: zawód czy powołanie / pod red. Marcina Geryka. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2010
  Tarnobrzeg TG 99223
 5. Kształtowanie wizerunku biblioteki : praca zbiorowa / pod red. Marii Czyżewskiej. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007
  Przemyśl WP 94889
 6. Kultura organizacyjna w bibliotekach / Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2004. - S. 183-210 : Wpływ kultury organizacyjnej na tożsamość i wizerunek biblioteki
  Rzeszów CzytR 227851
 7. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach / Jacek Wojciechowski. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 1998. - S. 187-205 : Bibliotekarz w organizacji
  Przeworsk WK 40995
 8. Poloniści i inni : absolwenci szkół wyższych niebibliotekoznawcy o pracy w bibliotece i zawodzie bibliotekarza / Adam Rusek. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1994
  Krosno M 105302
 9. Praca z użytkownikiem w bibliotece / Jacek Wojciechowski. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. - S. 69-90 : Bibliotekarz : organizator i realizator
  Jarosław WJ 52023
 10. Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z konferencji, Łódź 15-16.10.1996 r / [red.tomu] Ewa Stachowska-Musiał. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1997
  Krosno M 110090
 11. Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-10 września 2003 / [red. Janusz Nowicki]; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003
  Przemyśl Inf.-Bibl.

 

Artykuły z czasopism:

 1. Azyl w bibliotece / Maria Rekowska. // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 11, s. 7-10 /Pracownicy bibliotek uczelnianych/
 2. Bibliotekarz dziś i jutro - jaki powinien być? / Bożena Bednarek-Michalska // Bibliotekarz. - 1998, [nr] 12, s. 3-7
 3. Bibliotekarz nieoczytany / Bogumiła Staniów. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 3-4
 4. Bibliotekarz - psychologiem? /Leszek Szydlik. // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 12, s. 18-22
 5. Bibliotekarz w bibliotece / Jacek Wojciechowski. // Roczniki Biblioteczne. - 1997, z. 1/2, s. 3-11
 6. Bibliotekarze w opinii czytelników / Jolanta Przybylska // Bibliotekarz. - 1995, [nr] 11, s. 18-22 /Charakterystyka badań/
 7. Bibliotekarz - zawód o wielu obliczach : refleksje z okazji Dnia Bibliotekarza / Jolanta Przybylska, Ewa Stachowska-Musiał // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, [nr] 5, s. 7-9
 8. Bibliotekarz - zawód z jaką przyszłością? : skrót ref. / Jan Wołosz. // Bibliotekarz. - 1997, nr 1, s. 2-7
 9. Dlaczego bibliotekarz nie śpiewa (ze szczęścia) / Janusz Dunin. // Nowe Książki. - 1997, nr 10, s. 77
 10. Dziś i jutro zawodu bibliotekarza - ogólnopolska konferencja SBP / Andrzej Jopkiewicz. // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 12, s. 24-25
 11. Jak czytelnicy postrzegają zawód bibliotekarza / Jolanta Przybylska. // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, [nr] 3, s. 12-14
 12. Jak wygląda bibliotekarka? / Aneta Firlej-Buzon // Poradnik Bibliotekarza. - 2003 nr 9 s. 3-6
 13. Jak wygląda bibliotekarka? Część druga / Aneta Firlej-Buzon // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 1, s. 8-11
 14. Konferencja "Bibliotekarz - zawód czy powołanie?" kilka uwag o wizerunku, tworzeniu i kształtowaniu kadr w bibliotekach / Anna Wałek. // Bibliotekarz. – 2010, nr 2, s.15-17
 15. Kto jest kreatorem karier bibliotekarskich? / Jan Wołosz. // Bibliotekarz. - 1997, [nr] 9, s. 10-14
 16. "Library anxiety" , czyli lęk przed biblioteką / Magdalena Świgoń // Bibliotekarz. -  2002, nr 4, s. 11-14.
 17. Nauczyciel bibliotekarz tylko wypożycza książki? : omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w bibliotekach szkolnych w Krakowie i Małopolsce / Marta Gdańska, Ewa Pałucka, Anna Śmietana. // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 7-10
 18. O pozycję biblioteki / Stanisław Turowski. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 8
 19. Polubić bibliotekarzy / Jadwiga Kołodziejska. // Notes Wydawniczy. - 1996, nr 6, s. 36-37
 20. Pożądany model bibliotekarza w oczach uczniów gimnazjum / Marzena Śmigielska. // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 16
 21. Przepisy kulinarne i maskarada : ref. / Chris Albertson. // Guliwer. - 1998, nr 6, s.51-54 O zawodzie bibliotekarza.
 22. Przychodzi klient do biblioteki... - o czym należy pamiętać przy obsłudze interpersonalnej / Ewa Anna Cywińska. // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 10, s.36-39
 23. Przyszłość zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej w Polsce i na świecie / Urszula Klin. // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 14-17
 24. Pulowerek.pl - bibliotekarski portal "prawie" społecznościowy / Maciej Rynarzewski. // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 7-8, s.45-48
 25. Rozsypanka / Jacek Wojciechowski. // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 10, s. 2-5
 26. Standardy jakości... wygląd i charakter bibliotekarza / Alicja Maciejewska. // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 27
 27. W imadle stereotypów / Jacek// Bibliotekarz 2004, nr 2, s. 3-6.
 28. Wizerunek bibliotekarzy w opiniach ich następców / Tomasz Kruszewski. // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 10, s. 8-12
 29. Wygrać ze stereotypami / Anna Kleiber.// Bibliotekarz. - 2010, nr 1. s. 12 – 16
 30. Zaśniedziałym gburem jestem, czyli jak widzą się bibliotekarze / Justyna Jasiewicz-Hall. // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 2, s.12-14
 31. Zawód bibliotekarz : świadomość i tożsamość / Magdalena Karciarz. // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 10, s. 11-14
 32. Zawód bibliotekarza dziś i jutro / Ewa Stachowska-Musiał. // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 12, s.3-9
 33. Zawód bibliotekarza dziś i jutro: wizerunek i etyka. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2007 / Jadwiga Matuszczak. // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 2, s.29-30
 34. Zburzyć mury komunikacyjne. Stereotypy a rozwój zawodowy młodych bibliotekarzy / Monika Simonjetz, Maja Kimnes. // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 2, s.9-10

Dokumenty elektroniczne:

 1. AUGUSTYN Renata, FIJAŁ Michał : Między wizerunkiem a stereotypem // W: Biuletyn EBIB. - 2006, nr 10 (80) http://www.ebib.info/2006/80/augustyn_fijal.php
 2. BEDNAREK-MICHALSKA Bożena, KALETA Łukasz : Bibliotekarze inaczej // W: Biuletyn EBIB. - 2004, nr 4 (55) http://ebib.oss.wroc.pl/2004/55/michalska.php
 3. CUPA Marzena , BERDUSZEK Marcin : Bibliotekarz na miarę czasów // W: E-LIS. - 2006 http://eprints.rclis.org/archive/00009114/01/cupa.pdf
 4. DONNERSBERG Anna , SZCZYGIEŁ Maria : Personal Management w bibliotece? // W: E-LIS. – 2006 http://eprints.rclis.org/archive/00008889/01/donnersberg.pdf
 5. GILL-TARNOWSKA Dorota : Status edukacyjny bibliotekarza wczoraj i dziś // W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność, Poznań, 15-17 czerwca 2005 http://www.ml.put.poznan.pl/2005/pdf/5_1.pdf
 6. HOWORKA Bolesław : Status bibliotekarza w bibliotece naukowej // W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność, Poznań, 15-17 czerwca 2005 http://www.ml.put.poznan.pl/2005/pdf/5_2.pdf
 7. KONIECZKO Anna : Bibliotekarz gwarantem sukcesu biblioteki // W: Biuletyn EBIB. - 2006, nr 10 (80) http://www.ebib.info/2006/80/konieczko.php
 8. KOWALSKA Beata, KOTLAREK Dawid : Bibliotekarz a stereotypy // W: Biuletyn EBIB. - 2006, nr 10 (80) http://www.ebib.info/2006/80/kowalska_kotlarek.php
 9. KUREK Beata : Bibliotekarz idealny // W: Biuletyn EBIB. - 2006, nr 10 (80) http://www.ebib.info/2006/80/kurek.php
 10. LEPKOWSKA Emilia, KOSTECKI Grzegorz : Komunikacja interpersonalna a wizerunek bibliotekarza w nowoczesnej bibliotece // W: Biuletyn EBIB. - 2006, nr 10 (80) http://www.ebib.info/2006/80/lepkowska_kostecki.php
 11. MARCINKOWSKI Piotr : Bibliotekarz : stereotyp czy wizerunek? // W: E-LIS. – 2005 http://bur.univ.rzeszow.pl/relacja/ref/marcinkowski.pdf
 12. MARCINKOWSKI Piotr : Jak zmienić wizerunek bibliotekarza? // W: Biuletyn EBIB. - 2006, nr 2 (72) http://www.ebib.info/2006/72/marcinkowski.php
 13. MARCINKOWSKI Piotr : Medialny wizerunek bibliotekarza // W: E-LIS. – 2005 http://eprints.rclis.org/archive/00005214/01/wizerunek.pdf
 14. ŚMIECHOWSKA-KARPIŃSKA Anastazja : Zgryźliwa, podobna do sępa, czyli kto rządzi w bibliotece w Hogwarcie // W: Biuletyn EBIB. - 2004, nr 4 (55) http://ebib.oss.wroc.pl/2004/55/sniechowska.php
 15. WAŁEK Anna, ZAJĄCZKOWSKA Marta, KOSTECKI Grzegorz : Wizja a rzeczywistość - biblioteki i bibliotekarze w oczach studentów // W: Biuletyn EBIB. - 2006, nr 10 (80) http://www.ebib.info/2006/80/walek_zajaczkowska_bednarczuk.php
 16. WOJSZNIS Grażyna : Transformacja zawodu bibliotekarza na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci (na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej) i jego perspektywy // W: E-LIS. – 2006 http://eprints.rclis.org/archive/00008685/01/wojsznis.pdf

Autor: Agnieszka Biedroń