Pedagog szkolny

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Kordybacha


PEDAGOG SZKOLNY

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 2000 - 2007Pedagog to nie rzemieślnik
Pedagog to twórca
Pedagog to nie kuglarz
Pedagog to artysta
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości
Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem
Twórca stara się odejść od utartych schematów.

[M. Śnieżyński, Barwy życia, Kraków 1981]


WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w polskim systemie edukacyjnym / Anna Dzikomska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006
Przemyśl WP 93785

2. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004
Przemyśl CzP 37.01

3. Pedagog szkolny wobec problemu wykorzystywania seksualnego dzieci / Lidia Hendler // W: Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - S. 226-234
Przemyśl CzP 37.01

4. Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Wyd. 3. - - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003] (Szkoła Dziś i Jutro)
Przemyśl WP 93101
Przemyśl CzP 371.1


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

5. Czy doradca zawodowy wyręczy pedagoga szkolnego? / Dorota Rózga // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 18-19

6. Czy ktoś mi pomoże? / Irena Bekier. - Bibliogr. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 101-111
(Praca pedagoga szkolnego. Ofiary agresji rówieśniczej. Co to jest wsparcie? Przykłady wypowiedzi uczniów świadczące o cierpieniu i bezradności oraz braku wiary w pomoc)

7. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej dla dzieci szkół specjalnych /Celestyna Grzywniak// Szkoła Specjalna.- 2001 nr 3 s.158-164

8. Dbam o zaspokojenie potrzeb ucznia / Edyta Wulczyńska / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 40-42
(Przedstawienie pracy pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie. Zadania, funkcje, dokumenty pracy)

9. Doskonalenie procesów wychowawczych w gimnazjum zadaniem pedagoga szkolnego / Ilona Ratajczak // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 8-9

10. Funkcja opiekuńczo-wychowawcza w gimnazjum / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 46-48

11. Gdzie pedagog nie poradzi / Damian Szymczak // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 1, s. 8-9

12. Gimnastyka mózgu / Justyna Bartska // Edukacja i Dialog.- 2004 nr 4 s.21-26

13. Gimnastyka mózgu i doskonalenie umysłu / Krystyna Kuryła // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 39-42
(Kinezjologia Edukacyjna - metoda skuteczna w pokonywaniu trudności szkolnych i poprawianie wyników w nauce. Praca pedagoga szkolnego)

14. Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy. Cz. 1 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys. - Bibliogr. // Remedium. - 2003, nr 5, s. 6-7

15. Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy. Cz. 2 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys. - Bibliogr. // Remedium. - 2003, nr 6, s. 10-11

16. Jak być pedagogiem szkolnym? / Krystyna Żłobicka, Wiktor Żłobicki // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 9 s.62-63

17. Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia / Anna Manturzewska - Grzegorczyk, Kamila Sachanowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 101 - 103
(Współpraca wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego z rodzicami agresywnego ucznia)

18. Jak rozmawiam z rodzicami / Irena Sobiecka-Wójtowicz // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 51-53
(Współpraca szkoły -pedagoga szkolnego z rodzicami)

19. Miejsce pedagoga w świetlicy / Agnieszka Anielska, Violetta Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 67-68
(Zakres kompetencji pedagoga szkolnego)

20. Mój warsztat pracy pedagoga - terapeuty / Elżbieta Bednarska // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 38-42

21. Nauczmy się rozwiązywania konfliktów / Iwona Kijowska // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 7/8, s. 39, 40
(Praca z psychoterapeutami celem podniesienia praktycznych umiejętności pedagogów szkolnych)

22. Nauczyciel - pedagog / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 10-11
(Dobór i ocena przyszłych nauczycieli i pedagogów)

23. Nowa rola pedagoga szkolnego / Małgorzata Słoma // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 44-47

24. Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie : komunikat z badań / Jolanta Maćkowicz. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 10-13
(Pedagog szkolny)

25. O pedagogu "wielu dróg". Kilka refleksji / Hanna Sabała // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 3/4, s. [47] - 48

26. Pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzta Luty, Maria Głomska, Elżbieta Chlebowska, Iwona Rogaczewska, Małgorzata Supińska, Renata Ilnicka / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 39-45

27. Pedagog szkolny: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2000 / Aniela Maciejczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 25

28. Pedagog szkolny dziś / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 39-40

29. Pedagog szkolny w opiniach studiującej młodzieży / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 41-46

30. Pedagog szkolny w szkole zawodowej / Anatol Bodanko // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 20-22

31. Pedagog w szkole / Anna Dzikomska-Kucharz // Eduakcja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 24-31

32. Po co w szkole potrzebny jest pedagog? : scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 4

33. Postawy profesjonalistów wobec problemu krzywdzenia dzieci / Andrzej Bałandynowicz // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, s. 3-10
(Badania statystyczne dotyczące przemocy stosowanej wobec dzieci. Profesjonaliści, którzy niosą pomoc dzieciom to: policjanci, służba zdrowia, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni)

34. Poważne rozmyślanie o funkcji i roli pedagoga / Julian Radziewicz // Nowa Szkoła. - 2002, nr 3, s. 18-19

35. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 16-19

36. Profilaktyka w szkole: rola i zadania pedagoga szkolnego // Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2004, nr 1, s. 8-9

37. Profilaktyka w szkole - z perspektywy pracy pedagoga / Iwona Łagodzińska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s. 7-11

38. Program wspierania dziecka i rodziny / Iwona Rogaczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. s. 40-42

39. Program wspierania zaniedbanych uczniów / Anetta Borkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 24-29

40. Przepisy prawne regulujące pracę pedagoga szkolnego / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 25-30

41. Przygotowanie pedagogów do profilaktyki uzależnień / Maria Deptuła. - Bibliogr. // Remedium. - 2002, nr 12, s. 32-34

42. Refleksje pedagoga szkolnego / Małgorzata Janota-Palusińska // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 14-15

43. Rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. 1 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2003, nr 9 s. 8-9

44. Rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. 2 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2003, nr 10 s. 10-11

45. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 11, poz. 114

46. Rozpoznawanie i rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów / Barbara Szaniecka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 36-42

47. Ryzyko kariery zawodowej pedagoga: organizacja afektywna osobistych znaczeń / Piotr Próchniak. - Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 39-47

48. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody P. Dennisona (grupa zerowa) / Izabela Płaczkiewicz // Nauczanie Początkowe.- 2003/2004 nr 2 s. 95-97

49. Spojrzenie na szkołę z pozycji pedagoga szkolnego - refleksja / Lidia Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 26, 29
(Różne formy pomocy pedagogicznej dla uczniów i ich rodziców oraz dla nauczycieli - szkoła podstawowa)

50. Szczególna rola pedagoga szkolnego / Beata Szczygieł // Nowe w Szkole. - 1999/2000 nr 10, wkł. Kierowanie Szkołą s.3

51. Szkolne programy profilaktyczne / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 13-17

52. Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły / Bożena Matyjas // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 45-48

53. Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Polsce / Jan Czesław Czabała [et al.] // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 14-19

54. Wsparcie społeczne w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Kantowicz // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 1-2, s. 7-10

55. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Barbara Chmielewska // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2-3, s. 115-116

56. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Sławomira Głasek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 34-38

57. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Renata Ilnicka / Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7-8, s. 30-31

58. Zadania pedagoga w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Ewa Olejnik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 31-34

59. Zerwane więzi / Elżbieta Politułło ; rozm. przepr. Iza Kujawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 36-38
(Przeciwdziałanie patologii w szkołach. Rola pedagoga szkolnego)

Autor: Agnieszka Kordybacha