Dziecko trudne 2008 -2017

Krosno

Wydawnictwa zwarte

1.       Agresja - nowe tabu? : dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? / Jesper Juul ; [przekł. Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : "MiND", 2013.
Sygn. Brzozów BM 37321,  Krosno M 135835, Sanok SM 53340, Lesko LM 30251
2.       Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej / Joanna Kruk-Lasocka. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa, cop. 2012.
Sygn. Brzozów BM 38164, Jasło JM 72835
3.       Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016.
Sygn. Brzozów BM 37904, Jasło JM 73916, Krosno M 138006, Ustrzyki UM 27382
4.       Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. - Warszawa : "Żak", 2008.
Sygn.: Brzozów BM 34733, Jasło JM 70776, Krosno M 123635, Sanok SM 51706
5.       Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze -
i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [przeł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.
Sygn. Brzozów BM 36703, Krosno M 128964, Sanok SM 52174, Ustrzyki UM 25485
6.       Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
Sygn. Brzozów BM 35886, Jasło JM 71100, Krosno M 125889, Ustrzyki UM 25102
7.       Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Dodr. - Kraków : "WAM" : "Ignatianum", 2011.
Sygn. Brzozów BM 36221, Krosno M 131162, Sanok SM 52162, Ustrzyki UM 26320
8.       Dziecko zbuntowane : między miłością a wolnością / Joanna Lessing-Pernak. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2012.
Sygn. Brzozów BM 37043, Jasło JM 73100, Krosno M 133939
9.       Gniewne dziecko / Tim Murphy, Loriann Hoff Oberlin ; przeł. Joanna Majdecka. - Poznań : "Rebis", 2011.
Sygn. Brzozów BM 36222, Lesko LM 29625, Krosno M 131848
10.   Jak być dobrym rodzicem "trudnego" ucznia / Egide Royer ; [tł. Wiga Bednarkowa i in. ; il. Helena Bednarkówna]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009.
Sygn. Brzozów BM 35411, Krosno M 127723, Lesko LM 29231, Sanok SM 51114
11.   Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis" 2012.
Sygn. Brzozów BM 36843, Brzozów BM 37444, Krosno M 133446, Sanok SM 53384
12.   Niegrzeczne dzieci : 9 kroków do posłuszeństwa / George M. Kapalka ; przekł. Justyna Trojnar. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
Sygn. Brzozów BM 37419
13.   Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. - Warszawa : "CeDeWu", 2017.
Sygn. Brzozów BM 37997, Jasło JM 74024, Lesko LM 30722, Krosno M 138460
14.   Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2010].
Sygn. Brzozów BM 36969, Jasło JM 72701, Krosno M 131364, Sanok SM 51880
15.   Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.
Sygn. Brzozów BM 36967, Krosno M  130850, Krosno  M 131365, Sanok  SM 52724
16.   Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : "Difin", 2014.
Sygn. Brzozów BM 37331, Sanok  SM 53388, Krosno  Cz 135896, Ustrzyki  UM 26917
17.   Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2, Działania / red. nauk. Maria Deptuła. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010.
Sygn. Brzozów  BM 35864, Krosno  M 131632
18.   Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania : praca zbiorowa / pod red. Kingi Kalety i Justyny Mróz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010.
Sygn. Brzozów  BM 35905, Krosno  M 129072, Ustrzyki  UM 26150
19.   Skuteczność edukacyjnych programów profilaktycznych realizowanych w klasach I-III / Maria Łukawska. - Wyd. 2. - Krasnystaw : Maria Łukawska, 2013.
Sygn. Brzozów  BM 38199, Jasło  JM 73112
20.   Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Sygn. Brzozów  BM 37129, Sanok  SM 53612, Krosno  Cz 134430,
21.   Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
Sygn. Brzozów  BM 35744, Jasło  JM 72219, Krosno  M 131692, Lesko  LM 29282
22.    Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : matematyka / Teresa Danielewicz [ i in.]. - Kielce : "Jedność", 2010.
Sygn. Brzozów  BM 35869, Krosno  M 132588
23.   Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : pomoce dydaktyczne do nauki czytania i pisania / Teresa Danielewicz [ i in.]. - Kielce : "Jedność", [2010].
Sygn. Brzozów  BM 35868, Krosno  M 130355
24.   Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci. Cz. 1, Wprowadzenie do metody / Teresa Danielewicz, Anna Koźmińska, Janina Magnuska. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008.
Sygn. Brzozów  BM 35510, Jasło  JM 71527, Krosno  M 129148, Sanok  SM 51202
25.   Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci. Cz. 2, Zajęcia z figurami geometrycznymi / Teresa Danielewicz, Anna Koźmińska, Janina Magnuska. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008.
Sygn. Brzozów  BM 35511, Krosno  M 129150, Krosno  Cz 129149, Sanok  SM 51203
26.   Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : "Żak", 2009.
Sygn. Brzozów  BM 35155, Jasło  JM 71373, Krosno  M 127113, Sanok  SM 51725,
27.   Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
Sygn. Brzozów  BM 35908, Krosno  Cz 129572,
28.   Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2015.
Sygn. Brzozów  BM 37477, Jasło  JM 73548, Krosno  Cz 136412
29.   Ważne sprawy naszych uczniów / pod red. nauk. Doroty Kowalskiej, Urszuli Strzelczyk-Raduli ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji : Instytut Śląski, 2014.
Sygn. Brzozów  BM 37318, Jasło  JM 73353, Krosno  M 135704
30.   Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych
i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. - Kraków : "Impuls", 2011.
Sygn. Brzozów  BM 35995, Jasło  JM 72490, Krosno  M 131201, Ustrzyki  UM 25993
31.   Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi
i behawioralnymi : oblicza problemów dziecka i rodziców / Monika I. Dąbkowska. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2013.
Sygn. Brzozów  BM 37248, Jasło  JM 73167, Krosno  M 134452, Krosno  M 134476
 
Artykuły z czasopism i prac zbiorowych
1.       Agresja wśród dzieci i młodzieży / Tomasz Nesterak.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 5-7
2.       Czas na pomoc / Ewa Kosińska.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 14-15
3.       Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkole / Elżbieta Potempska.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 53-63
4.       Dziecko trudne / Piotr Kowolik.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 93-99
5.       Edukacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako podstawa procesu resocjalizacji / Justyna Siemionow.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 3, s. 20-27
6.       Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Monika Jurewicz.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 40-45
7.       Jak nauczyciele radzą sobie z problemami wychowawczymi? (z badań) / Monika Niżnik.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 2, s. 33-40
8.       Jak temu zaradzić? : zaburzenie więzi a niepożądane zachowania dzieci i młodzieży / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 4, s. 12
9.       Jak wspólnie pokonać trudne zachowania uczniów / Karolina Oleksa.// Życie Szkoły. - 2016,
nr 4, s. 23-27
10.   Kiedy nic nie działa - co robić? Cz. 1 / Norbert Karaszewski.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 7-9
11.   Kiedy nic nie działa - co zrobić? Cz. 2 / Norbert Karaszewski.// Remedium. - 2016, nr 3, s. 5-7
12.   Kłopotliwy uczeń - jak pogodzić interesy różnych dzieci / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2012, nr 9, s. 18-19
13.   Kłopoty nietypowych i z nietypowymi / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 10-21
14.   Moc i niemoc pedagoga szkolnego w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 9, s. 42-48
15.   Nie ma uczniów trudnych / Mateusz Mazurek.// Wychowawca. - 2017, nr 10, s. 18-20
16.   Niedostosowanie społeczne w środowisku szkolnym : przyczyny, skutki, profilaktyka / Anna Korbut.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 7, s. 34-42
17.   Pomagamy słabym uczniom / Bolesław Niemierko.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 10, s. 21-22
18.   Pomoc dziecku i jego rodzinie / Patrycja Kozera-Mikuła.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 8-13
19.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów szkoły podstawowej / Justyna Bujak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 20-28
20.   Praca z trudnym uczniem / Agnieszka Nadolska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 32-35
21.   Problem niepowodzeń szkolnych / Agnieszka Cecerko.// Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 26-29
22.   Przezwyciężanie trudności wychowawczych / Marek Dziewiecki.// Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 16-17
23.   Rodzinne uwarunkowania nieprzystosowania społecznego dzieci / Joanna Szkatuła.//
W: Pedagogika rodziny : wybrane problemy. - Warszawa ; Rzeszów : Bonus Liber - Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2010. - S. 145-161
24.   Rola szkoły w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży / Sylwia Polcyn-Matuszewska.// Remedium. - 2016, nr 10, s. 5-7
25.   Role rodzicielskie a zachowania ryzykowne dziecka / Karolina Van Laere, Kinga Sochocka.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 21-23
26.   Specyfika pracy terapeutycznej z dzieckiem / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere.// Remedium. - 2015, nr 10, s. 20-21
27.   Sposoby pomocy w szkole dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka / Anna Borucka, Agnieszka Pisarska.// Świat Problemów. - 2015, nr 1, s. 17-21
28.   Terapeutyczne wychowanie. Cz. 3 / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2017, nr 11, s. 28-29
29.   Trudne dzieci nie istnieją / Marta Makowiecka.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11/12, s. 24-27
30.   Trudne zachowania uczniów : dokuczanie i szykanowanie rówieśników / Karolina Oleksa.// Życie Szkoły. - 2016, nr 5, s. 18-22
31.   Trudne zachowania uczniów : jak radzić sobie z klasowymi łobuzami / Karolina Oleksa.// Życie Szkoły. - 2016, nr 4, s. 18-22
32.   Trudne zachowania uczniów : jak radzić sobie z manipulacjami / Karolina Oleksa.// Życie Szkoły. - 2016, nr 10, s. 17-22
33.   Trudności w wychowaniu dzieci i młodzieży / Sławomir Bednarski.// Wychowawca. - 2014,
nr 3, s. 12-14
34.   Trudności wychowawcze : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Wychowawca. - 2017, nr 9, s. 17
35.   Trudności wychowawcze i ich rozwiązywanie w szkole / Dariusz Rosiński.//W: Psychologia ucznia i nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. - S. 102-133
36.   Trudności wychowawcze uczniów gimnazjum w fazie adaptacji szkolnej / Kazimierz Ostrowski.// Nauczyciel i Szkoła. - 2016, nr 1, s. 135-151
37.   Uczeń sprawiający trudności wychowawcze / Zofia Ulińska.// Wychowawca. - 2012, nr 2,
s. 22-23
38.   Uczeń trudny - jak skłonić go do nauki? / Ewa Gałązka.// Wychowawca. - 2017, nr 9, s. 21
39.   Uczeń trudny - skuteczne metody interwencji / Hanna Warecka.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10-11, s. I-IV
40.   Uczeń z trudnościami wychowawczymi w przestrzeni klasy i szkoły / Marzenna Szymańska-Kudelska.// Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 2, wkł,, s. I-VI
41.   Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Karolina Appelt.// Remedium. - 2017, nr 1, s. 1-5
42.   Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami mowy i języka - wykorzystanie w pracy terapeutycznej technik behawioralnych / Izabela Antos.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 57-64
43.   Zagrożenie niedostosowaniem społecznym - od diagnozy do zaleceń / Alicja Lenarczyk, Ranata Straub-Pieczykolan.// Remedium. - 2014, nr 6, s. 26-27
44.   Założenia terapii dydaktycznej a podejście do problemów wychowawczych z dziećmi
i młodzieżą / Barbara Trochmiak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 8,
s. 44-50
45.   Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2016 na temat : trudny uczeń, trudna klasa / Agnieszka Kołodziejska.// Meritum. - 2017, nr 2, s. 65-66
46.   Zrozumieć trudnego ucznia : studium przypadku / Aleksandra Jędryszek-Geisler.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 49-51.
 

Autor: Elżbieta Szul