Zespół Aspergera

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Elżbieta Krupa

ZESPÓŁ ASPERGERA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Druki zwarte:

 1. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2011
  WL 47475
 2. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009
  WP 99863
 3. Autyzm i zespół Aspergera / pod. red. Uty Frith ; z. jęz. ang. tł. Beata Godlewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
  WP 93624
 4. Czy kochasz Małego Misia? : o wychowaniu dziecka z zespołem Aspergera / Barbara Pióro. - Kraków : "Impuls", 2012
  WL 48138
 5. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. Liber, 2007
  WP 94770, WP 94960, WK 47246
 6. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "Liber", 2007
  WL 44125, WL 44126, WL 44127, WK 47247, WK 47392, CzP 616
 7. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Dorota Drała. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007
  WJ 51153, WP 97088, WK 48161, WL 43686
 8. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Kraków : "Impuls", 2000
  WL 39770,  WP 87548
 9. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
  WP 14698/b, WP 14699/b, WK 3837 B, WL 1902, WL 1903, WL 1904
 10. Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk.: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. - Warszawa : "Difin", 2011
  WK 50434
 11. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
  WP 93925.
 12. Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : "Humanitas", 2009                                                                                 
  WJ 53216, WL 46087
 13. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków : "Impuls", 2010
  WJ 53697, WJ 54266, WP 102237, WK 3817 B
 14. Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien / Matt Winter ; tł. Ewa Niezgoda. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006
  WP 97183
 15. Zespół Aspergera : księga pytań i odpowiedzi / Anna Budzińska, Marta Wójcik. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  WP 102261
 16. Zespół Aspergera : wprowadzenie / Tony Attwood ; przekł. z ang. Małgorzata Łamacz. - Poznań : Zysk i S-ka, 2006
  WK 46562
 17. Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia - relacje i strategie / Yvona Fast i in. ; tł. z ang. Marzenna Rączkowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008
  WP 96344
 18. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey ; przedm. Luke Jackson ; tł. z ang. Marta Umińska i Krzysztof Umiński. - Warszawa : Fundacja "Synapsis" : "Fraszka Edukacyjna", 2006
  WP 94239
 19. Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  WL 46977, WK 49709

 

Artykuły z czasopism:

 1. Analfabeci emocji / Anna Waligórska, Michał Waligórski //  CHARAKTERY. - 2012, nr 1, s. 76 - 80
 2. Autyzm i zespół Aspergera : ( zestawienie bibliograficzne ) / Bożena Zwierzyńska //  NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 2, s. 55-60
 3. Dziecko autustyczne z zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz//  SZKOŁA SPECJALNA . - 2001, nr 2, s. 91-95
 4. Dziecko z Zespołem Aspergera / Magda Wójcik //  REMEDIUM. - 2005, nr 3, wkładka Pomarańczowe Forum s. VIII
 5. Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera - sukces czy porażka w szkole lub w pracy? / Agnieszka Rynkiewicz //  EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 5, s. 18 – 22
 6. Dziewczynka z chłopięcym umysłem / oprac. Agnieszka Czapczyńska// REMEDIUM . - 2009, nr 2, s. 30-31
 7. Geniusz w opałach : Zespół Aspergera : czy tylko inna struktura mózgu / Magdalena Szwarc// POLITYKA . - 2008, nr 50
 8. Jak rozpoznać zespół Aspergera? / Marta Korendo// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA . - 2010, nr 4, s. 62-63
 9. Kiedy Asperger dorasta razem z nami / Lee A. Wilkinson //  CHARAKTERY. - 2008, nr 12, s. 72 – 76
 10. Mocne strony autyzmu. Zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz //  EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 2, s. 52 – 56
 11. Na imię ma ASPIE / Krystyna Milewska //  CHARAKTERY. - 2007, nr 11, s. 66 – 69
 12. Nieproste życie z Aspergerem / Joanna Święcicka //  PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 92 – 97
 13. Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska //  REMEDIUM. - 2010, nr 3, s. 6-7
 14. Szkoła wobec potrzeb dziecka  z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela - terapeuty / Edyta Kosior //  SZKOŁA SPECJALNA. - 2009, nr 3, s. 204-217
 15. Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz //  EDUKACJA. - 2009, nr 3, s. 104 – 109
 16. Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autyzm. Zespół Aspergera / Izabela Gelleta - Mac //  WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2009, nr 5, s. 16 –20
 17. Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm / Agnieszka Rynkiewicz //  EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 6, s. 20 – 25

 

Autor: Elżbieta Krupa