Wychowanie do wartości

Tarnobrzeg

„Wychowanie dzieci to w rzeczywistości twórcza praca kształtująca naszych następców”. /P. Callaway/

Wychowanie do wartości - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

 1. Człowiek w świecie wartości i zagrożeń : wybrane zagadnienia XX i XXI wieku / red. nauk. Renata Matusiak, Karolina Sigda, Konrad Kozioł. - Lublin : [b. w.] ; Łapczyca : Regis, 2016,
  sygn. TG 109615-16
 2. Dziecko w świecie wartości. Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata / Kazimierz Denek, [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2010, sygn. SG 53973
 3. Edukacja małego dziecka. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2010, sygn. TG 99588
 4. Edukacja małego dziecka. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2012, sygn. SG 59132
 5. Edukacja małego dziecka. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015, sygn. TG 107256, SG 59578
 6. Etos życia : wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju / Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014, sygn. TG 107701
 7. Etyka rozwoju a wychowanie / Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010, sygn. SG 55532
 8. Meandry miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : "Fosze", 2011, sygn. SG 56245
 9. Między miłosierdziem a globalizacją : aksjologiczne przestrzenie edukacji polonistycznej / Ryszard Jedliński. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010, sygn. TG 98126
 10. Miłość - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : "Fosze", 2011, sygn. TG 100519, SG 55821
 11. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. T. 2, Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej / red. nauk. Zofia Frączek [i in.]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012, sygn. TG 102814
 12. Nauczyciel, wartości, świat = The teacher, values, the world / editorial team Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukášova-Kantorková. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. TG 104190, SG 55730
 13. Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Aleksandry Feliniak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016, sygn. TG 109525
 14. Pedagogika kultury - wychowanie do wyboru wartości / pod red. Bogusława Żurakowskiego. - Kraków : "Impuls", 2003, sygn. TG 85262
 15. Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : "Difin", 2013, sygn. TG 103324, NG 55913, SG 57508
 16. Rodzina : zadania, wyzwania / red. Magdalena Ewa Ruszel. - Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011, sygn. TG 103459, NG 56055, SG 57703
 17. Rodzina w świecie wartości : religia, praca i czas wolny / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2010, sygn. TG 101951, SG 56613
 18. Rozwój rozumienia miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : "Fosze", 2011, sygn. TG 100531
 19. Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków / Anna Przygoda. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015, sygn. TG 108403, SG 60337
 20. Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. SG 55760
 21. Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2012, sygn. TG 103948
 22. Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, sygn. TG 97952, NG 53747, SG 54179
 23. Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2012, sygn. TG 102448
 24. Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej : red. nauk. Irena Adamek, Zofia Szarota, Ewa Żmijewska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013, sygn. TG 104456, SG 58449
 25. Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej / red. nauk. Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Warszawa : "Difin", 2016, sygn. TG 109067, NG 56681, SG 60625
 26. Wychowanie w szkole : wskazówki dla nauczycieli / Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik-Kawala. - Nowe wyd. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, sygn. TG 102056, NG 56186, SG 57114
 27. Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2011, sygn. SG 55492

Artykuły z czasopism

 1. Alternatywa dla konsumpcjonizmu / Barbara Maciejewska.// Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 24-25
 2. Co jest dobre, a co złe?: o rozwoju dziecięcej moralności / Karolina Morawska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 4, s. 22-25
 3. Dlaczego wartości? / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 1-2, s. 20
 4. Ile warte są wartości? / Dominika Stadnicka-Strzembosz.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 5-7
 5. Do czego wychowujemy dzieci i młodzież? / Małgorzata Łoskot.// Polonistyka. - 2016, nr 6, s. 35-37
 6. Dobro czyń cały rok! / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 10, s. 3-7
 7. Dydaktyka wartości / Patrycja Woźniak.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 11-12, s. 46-51
 8. Konflikty wartości w zarządzaniu szkołą / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 32-35
 9. Kryzys wartości w okresie adolescencji / Patrycja Kozera-Mikuła.// Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 20-22
 10. Mając w myślach świat / Dominika Stadnicka-Strzembosz.// Wychowawca. - 2016, nr 7-8, s. 8-9
 11. Mapa etyczna szkoły / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s. 68
 12. Między wartościami : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9, s. 59-61
 13. Misja wychowawcy w procesie samowychowania / Grażyna Stanek-Czerny.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 25-26
 14. Moim zdaniem / Marek Jakubowski.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 1-2, s. 26-28
 15. Normy i zasady społeczne w grupie przedszkolnej / Małgorzata Warzkiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 2-6
 16. O potrzebie wychowania do wartości / Martyna Strembska-Kozieł.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 8-10
 17. O wartościach / Danuta Bula.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 27-29
 18. O zagrożeniach świata zamkniętego w jednoznacznych opozycjach na podstawie gimnazjalnych wypowiedzi interpretacyjnych / Grażyna B. Tomaszewska.// Edukacja. - 2015, nr 2, s. 58-67
 19. Podaruj dziecku "BYĆ" / Anna Maria Zawadzka.// Charaktery. - 2015, nr 8, s. 72-75
 20. Podróż do Krainy Dobra i Krainy Zła / Agnieszka Opara-Gałgan.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 7, s. 54-55
 21. Przewartościowanie - polska edukacja po 1989 r. / Mirosław Sielatycki.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 21-23
 22. Przyjaźń jako wartość w ocenie dzieci / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Cedro.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 36-49
 23. Radykalizm w wychowaniu / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 1, s. 31-42
 24. Szacunek dla drugiego człowieka / Dominika Wojtek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 5, s. 44-45
 25. Szanse wyboru dróg życiowych / Katarzyna Dobrochowska-Łopuch.// Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 5-7
 26. Świat w środku / Ewa Wielgosz.// Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 20-21
 27. Tożsamość, wartości i emocje... / Danuta Sroka.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 7-8, s. 58-61
 28. Uczciwość jak woda / Zbigniew Krajewski.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 16-17
 29. Uczeń jako osoba : personalizm, czyli antropologiczno-filozoficzna koncepcja człowieka / Patrycja Maria Woźniak.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5-6, s. 77-80
 30. Uczniowska moralność / Natalia Skipietrow.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 7, s. 77-79
 31. W stronę wartości w wychowaniu / Justyna Mielnik.// Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 23-25
 32. Wartości preferowane przez młodzież / Katarzyna Sygulska.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 22-24
 33. Wartości w pracy wychowawczej / Anna Walska.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 14-15
 34. Wolność w pedagogice. Wychowanie do wolności (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 7, s. 54-59
 35. Wychowanie do odpowiedzialności / Miłosz Studziński.// Wychowawca. - 2016, nr 7-8, s. 5-7
 36. Wychowanie jako poszukiwanie wartości / Urszula Solińska.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 18-21
 37. Wychowanie patriotyczne w rodzinie / Urszula Tokarska.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 18-20

Multimedia

 1. Ciekawy świat [Film] : filmy edukacyjne do szkoły podstawowej / scen. i reż. Tomasz Mucha i Dariusz Fedorowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2014, sygn. TDVD 1321

Autor: PBW Tarnobrzeg