Szkoła promująca zdrowie

Tarnobrzeg

Publikacje książkowe

 1. Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny. 2 / pod red. Krystyny Homendy ; Akademia Pomorska w Słupsku. Katedra Pielęgniarstwa. - Słupsk : Akademia Pomorska, 2009.
 2. Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6-11-letnich w rodzinie / Czesław Lewicki. - Wyd. 2. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005.
 3. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej / Pelagia Szybka. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009.
 4. Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 5. Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Wyd. 1, dodr 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 6. Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006.
 7. Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.
 8. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych / Elżbieta Kościńska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
 9. Edukacja zdrowotna w szkole : poradnik dla nauczycieli realizujących edukację prozdrowotną / Barbara Wolny. - Stalowa Wola : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008.
 10. Edukacja zdrowotna, turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży - w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego / Bogusława Graczykowska [i in.]. - Opole : Politechnika Opolska, 2010.
 11. Edukacyjne przestrzenie zdrowia : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka, Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum":"WAM", 2009.
 12. Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej / pod red. Marii Kuchcińskiej i Elżbiety Kościńskiej. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
 13. Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / pod red. Anny Niteckiej-Walerych. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2007.
 14. Noe : program profilaktyczny dla młodzieży. Cz. 1 i 2 / Krzysztof Wojcieszek. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.
 15. Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
 16. Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej i Janusza Mastalskiego. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009.
 17. Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu / Grażyna Gunia. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010.
 18. Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce : raport z badań / pod red. Barbary Woynarowskiej ; aut. Joanna Mazur [ i in.] ; Warszawa : Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny, 2003.
 19. Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej i środowiskowej / pod red. Katarzyny Potyrały. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011.
 20. Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia / red. nauk. Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010.
 21. Zachowania zdrowotne młodzieży : uwarunkowania podmiotowe i rodzinne / Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : "Difin", 2011.
 22. Zdrowie, wartość, edukacja / Mirosław Kowalski, Anna Gaweł. - Kraków : "Impuls", 2006.
 23. Zdrowo żyć = pięknie żyć : scenariusze profilaktyczne : szkoła podstawowa (kl. IV-VI i gimnazjum) / [red. Anna Grochowska-Piróg]. - Kraków : "Rubikon", [2010].
 24. Zintegrowane (holistyczne) podejście do człowieka i zdrowia : program autorski : wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie / Ewa Danuta Białek. - Wyd. 1 (uzup.). - Warszawa : Instytut Psychosyntezy,2012.

 

Artykuły z czasopism

 1. 12 lat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu / Jan Gawęcki // Aura. - 2008, nr 4, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 164, s.3-5
 2. 15 lat Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich / Wioleta Prylewska // Lider. - 2009, nr 5, s. 30
 3. A może szkoła promująca zdrowie? / Selwana Szołek // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s.16-18
 4. Aktywność ruchowa : atrybutem kultury zdrowotnej człowieka / Zdzisław Czaplicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 4, s.25-31
 5. Aktywny i zdrowy styl życia - wiedza dziewcząt i chłopców w okresie dorastania / Krystyna Górna-Łukasik, Danuta Groffik, Karel Fromel, Krzysztof Skalik, Wojciech Wąsowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 8, s.11-15
 6. Antybiotyk starożytnych / Krystyna Bonenberg // Aura. - 2011, nr 1, s.34-35
 7. Bliżej pedagogiki zdrowia : część pierwsza / Andrzej Pawłucki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 2, s.4-12
 8. Cele i modele szkoły promującej zdrowie w różnych krajach Europy / Barbara Woynarowska, Katarzyna Stępniak // Edukacja. - 2002, nr 4,s.76-90
 9. Co będzie z edukacja zdrowotną? / Maria Sokołowska // Remedium. - 2006, nr 4, s.6-9
 10. Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym? / Marianna Barlak // Lider. - 2009, nr 12, s.24-25
 11. Dla zdrowia i sprawności : styl życia oraz programy treningu / Jan Harasymowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s.4-9
 12. Drugie śniadanie w szkole / Agnieszka Leszcz-Krysiak // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s.61-64
 13. Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym / Edyta Obodyńska // Lider. - 2005, nr 9, s.10-12
 14. Edukacja dla zdrowia / Barbara Woynarowska // Lider. - 2000, nr 3, s.10-12
 15. Edukacja ekologiczno-zdrowotna w klasach 1-3 - zajęcia dodatkowe / Magdalena Mielech, Małgorzata Zawilejska // Aura. - 2001, nr 2, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 77, s.1-2
 16. Edukacja i wychowanie zdrowotne : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2008, nr 9, s.29
 17. Edukacja prozdrowotna - program autorski do realizacji w gimnazjum / Agnieszka Barańska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s.36-39
 18. Edukacja prozdrowotna : konspekt zajęć / Anna Jankowska // Chemia w Szkole. - 2003, nr 3, s.166-168
 19. Edukacja prozdrowotna : realizacja treści programowych ścieżki edukacyjnej na zajęciach wychowania fizycznego / Małgorzata Borek-Aleksandrowicz // Lider. - 2008, nr 2, s.21-23
 20. Edukacja prozdrowotna w młodszym wieku szkolnym / Joanna Lewandowska-Magiera // Wychowawca. - 2008, nr 9, s.14
 21. Edukacja zdrowotna - w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / Justyna Adamiak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 3, s.12-18
 22. Edukacja zdrowotna w szkole - jak to zrobić? / Dominik Olejniczak // Lider. - 2007, nr 9, s.28
 23. Edukacja zdrowotna w szkole / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 3, s.3
 24. Edukacja żywieniowa - na lekcji wychowania fizycznego / Ida Laudańska-Krzemińska, Monika Ciekot, Michał Bronikowski // WychowanieFizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 3, s.23-30
 25. Ekologiczne konteksty edukacji zdrowotnej w szkole / Anna Gaweł // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 2, s.22-26
 26. Europejska strategia dla zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży / Barbara Woynarowska // Lider. - 2007, nr 4, s.4-5
 27. Ewolucja koncepcji i modelu szkoły promującej zdrowie w Europie / Barbara Woynarowska, Katarzyna Stępniak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 12, s.3-7
 28. Higiena : scenariusz zajęć / Ewelina Gutowska-Wyrzykowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 3, s.29-32
 29. Higiena osobista elementem zdrowego stylu życia : scenariusz zajęć dla klasy I / Ewelina Gutowska-Wyrzykowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 21
 30. Jak tworzę środowisko sprzyjające zdrowiu / Urszula Pilśnik // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s.566-567
 31. Jestem zdrowy : scenariusz zajęć / Damian Oterman // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s.28-33
 32. Kategorie codzienności w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler // Edukacja. - 2006, nr 4, s.66-71
 33. Nadwaga i otyłość - zrób coś z tym! / Zbigniew Cendrowsski // Lider. - 2007, nr 11, s.4-7
 34. Młodzi w edukacji zdrowotnej / Maria Sokołowska // Remedium. - 2003, nr 5, s.8-9
 35. Najważniejsze to dbać o zdrowie : scenariusz inscenizacji wystawianej w Szkole Podstawowej w Czuryłach / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s.54-56
 36. Nic nad zdrowie... / Grażyna Rura // Życie Szkoły. - 2009, nr 4, s.10-13
 37. Nie wypalaj traw! : scenariusz zajęć w klasie I / Beata Brzóska, Małgorzata Chudy // Życie Szkoły. - 2009, nr 4, s.16-23
 38. Nie wystarczy jeść, trzeba racjonalnie się odżywiać : konspekt lekcji chemii realizowanej w ramach ścieżki prozdrowotnej / Jadwiga Włodarczyk // Chemia w Szkole. - 2005, nr 3, s.38-40
 39. Ogólnopolska akcja "Servier dla Serca" / Dawid Basak, Marlena Zielińska, Marek Szablewski // Biologia w Szkole. - 2011, nr 1,s.44-47
 40. Paradygmat promocji zdrowia / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2008, nr 1, s.32
 41. Podstawy teoretyczne projektu "trzymaj formę" - poradnik dla nauczycieli // Lider. - 2007, nr 2, s.4-17
 42. Program ścieżki prozdrowotnej w publicznym gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym / Teresa ZygmunPromuj zdrowie! : (scenariusz zajęć do wykorzystania na 2 godzinach wychowawczych) / Agnieszka Fijałkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s.15t // Lider. - 2006, nr 2, s.18
 43. Sieć szkoły dla zdrowia w Europie / Barbara Wojnarowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 4, s.47-49
 44. Szkolna edukacja zdrowotna / Bożena Kuras // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s.2-5
 45. Standardy programów promocji zdrowia i profilaktyki / oprac. JAC // Remedium. - 2008, nr 6, s.26-28
 46. Turniej wiedzy o zdrowiu : scenariusz zajęć / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 10, s.32-34
 47. W zdrowym ciele, zdrowy duch! - promocja zdrowia w mojej grupie / Beata Jakubiak // Lider. - 2006, nr 1, s.29
 48. Wiedza zdrowotna i świadomość potrzeby ruchu u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu - analiza porównawcza / Paweł Gąsior, Roman Giełczyński // Lider. - 2008, nr 1, s.26-29
 49. Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej - w polskich szkołach / Agnieszka Bogacz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s.17-20
 50. Wychowanie dla zdrowia / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s.7-13
 51. Wychowanie fizyczne poszukujące czyli wychowanie do kultury fizycznej fundamentem dla zdrowego stylu życia / Grażyna Ciszkowska // Lider. - 2010, nr 7-8, s.21-24
 52. Wydolność fizyczna świdoma wartość zdrowia : (z badań w Zespole Szkół im Konstytucji 3-Maja w Iławie) / Feliks Rochowicz // Lider. - 2008, nr 9, s.25-27
 53. Wydolność fizyczna świdoma wartość zdrowia : (z badań w Zespole Szkół im Konstytucji 3-Maja w Iławie) / Feliks Rochowicz // Lider. - 2008, nr 9, s.25-27
 54. Zdrowie jako wartość / Tadeusz Maszczak // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 9-12, s.23-27
 55. Zdrowiej i świadomiej żyć, czyli coś dla ciała, coś dla ducha : warsztaty "Zdrowiej i świadomiej żyć" są adresowane do bibliotekarzy z Lublina i okolic. Od 2006 r. odbyły się juz trzy edycje tych spotykań / Katarzyna Horbowska-Zaranek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s.5-7
 56. Żyj zdrowo i bezpiecznie / Waldemar Westerlich // Lider. - 2007, nr 10, s. 28-29

Autor: PBW Tarnobrzeg