Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Książki

 1. Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel ; przy współpr. Anny Badorrek-Hinkelmann. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015.
  Sygn. WypRz 244038, Sygn. CzytR 244653
 2. Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych / red. nauk. Anna Glińska-Lachowicz. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Sygn. WypRz 245248, Sygn. CzytR 245297
 3. Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej / Bolesław Hornowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.
  Sygn. WypRz 185594-185597, Sygn. CzytR 185829
 4. Barwy i psychika : percepcja, ekspresja, projekcja / Stanisław Popek. - Wyd. 4. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
  Sygn. WypRz 239339
 5. Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej / red. nauk. Wojciech Bobrowicz, Anna Marta Żukowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2017.
  Sygn. CzytR 246949
 6. Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2005.
  Sygn. CzytR 229331
 7. Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
  Sygn. CzytR 234827
 8. Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki / pod red, Anny Marty Żukowskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
  Sygn. CzytR 240719
 9. Malarstwo i rysunek chorych psychicznie : analiza psychiatryczno-malarska / Magdalena Tyszkiewicz ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział II Nauk Medycznych i Biologicznych. - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
  Sygn. CzytR 147982
 10. Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
  Sygn. CzytR 230827
 11. Psychologia twórczości plastycznej / Stanisław Leon Popek. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. WypRz 235739, Sygn. CzytR 235429
 12. Rozwojowa kreska : ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii / Ewa Baranowska-Jojko. - Gdańsk : "Harmonia", 2013.
  Sygn. CzytR 241289
 13. Rozwój daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / pod red. Jacka Kielina. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999.
  Sygn. CzytR 221892
 14. Rysunek w arteterapii / Wiesław Karolak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005.
  Sygn. CzytR 233183
 15. Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould ; przekł. Anna i Magdalena Kacmajor. - Wyd. 2 w jęz. polskim. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
  Sygn. CzytR 239910
 16. Sztuka jako wsparcie rozwoju / red. Wiesława A. Sacher, Mirosława Knapik. - Bielsko-Biala : Wyższa Szkoła Administracji, 2007.
  Sygn. CzytR 233698
 17. Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce / red. nauk. Antoni Balejko, Monika Zińczuk. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2006.
  Sygn. CzytR 232699
 18. Współtworzenie : zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo / Jadwiga Garda-Łukaszewska, Tomasz Szperkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
  Sygn. CzytR 221363
 19. Wyobraźnia w psychoterapii / Arnold Lazarus ; przekł. [z ang.] Mirosław Przylipiak. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
  Sygn. CzytR 239916

 

Artykuły 

 1. Akcje plastyczne - co to takiego? / Lucyna Stachnik.// Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s. 173-175
 2. Aktywność plastyczna jako metoda remediacji poznawczej / Maja Stańko.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 18-22, bibliogr.
 3. Aktywność twórcza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Urszula Bartnikowska.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 347-353, bibliogr.
 4. Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej / Janina Florczykiewicz.// Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 5-8
 5. Arteterapia - ocal w dziecku artystę / Joanna Zużałek.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 9, s.76-77
 6. Arteterapia - praktyka oddziaływań terapeutycznych przy pomocy kreacji plastycznej - pytania i próby odpowiedzi / Eugeniusz Józefowski.// Arteterapia. - 2010, nr 2, s. 2-8
 7. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : Impuls, 2011.
 8. Arteterapia : wykorzystanie technik plastycznych w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania / Anna Kordzińska-Grabowska. - Warszawa : Verlag Dashofer, 2012.
 9. Arteterapia za pomocą sztuk plastycznych - badanie skuteczności / Julia Anastazja Wilowska.// Arteterapia. - 2009, nr 2, s. 33-37
 10. Artystyczne i terapeutyczne zalety wikliny papierowej / Katarzyna Lubańska.// Arteterapia. - 2013, nr 4, s. 39-44
 11. Chcę tworzyć... ! / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska.// Remedium. - 2012, nr 3, s. 10-11
 12. Diagnozowanie i interpretacja "dzieł sztuki" powstałych w procesie warsztatów arteterapeutycznych / Grażyna Jezierska.// Arteterapia. - 2008, nr 1, s. 8-9
 13. Dobroć i twórczość jako podstawa rozwoju człowieka / Katarzyna Strojna.// Arteterapia. - 2008, nr 3, s. 2-5, bibliogr.
 14. Dzieło sztuki? Produkt uboczny? Wytwór? Coś? w procesie warsztatów arteterapeutycznych przez sztuki plastyczne / Grażyna Jezierska.// Arteterapia. - 2008, nr 3, s. 32-37
 15. Edukacja terapeutyczna z wykorzystaniem sztuk plastycznych dzieci odrzuconych rówieśniczo / Anna Gaweł.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 3, s. 70-79
 16. Funkcje zajęć plastycznych w terapii przedszkolnego dziecka niepełnosprawnego psychoruchowo / Anna Steliga.//W: Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - S. 112-121
  Sygn. CzytR 232494
 17. Język rysunkowy dziecka / Małgorzata Karczmarzyk.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 50-53
 18. Malowanie rękami : naturalna i twórcza wypowiedź dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Beata Bielska.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, wkładka, s. I-II
 19. Mandala jako sztuka i zabawa / Małgorzata Stanik.// Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 60-63
 20. Mandala w pracy z dziećmi / Anna Kluska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 40-42
 21. Metoda malowania dziesięcioma palcami (finger-painting) / Kamila Jakubczyk.// Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 2, s. 193-202
 22. Metody i formy terapii sztuką / red. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra, 2005.
 23. Możliwości wykorzystania plastykoterapii w zajęciach biblioterapeutycznych / Maria Widerowska.// Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 4-6
 24. Obrazy wieloznaczne w arteterapii i twórczym rozwoju / Robert Bartel.// Arteterapia. - 2013, nr 2, s. 10-16
 25. Odkrywczy i kreacyjny charakter odtwórczego działania plastycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Kinga Krawiecka.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 130-135, bibliogr.
 26. Przykłady tworzenia mandali / Anna Stawecka.// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 93-96
 27. Ruch i litera, czyli terapeutyczne właściwości kaligrafii / Agnieszka Marek, Monika Marek-Łucka.// Arteterapia. - 2013, nr 4, s. 8-9
 28. Rysunek jako technika diagnostyczno-terapeutyczna / Anna Słysz.//W: Od systemu terapeutycznego do interwencji. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 91-104, bibliogr.
  CzytR 229401
 29. Spotkanie ze sztuką szansą na lepsze życie / Aleksandra Banach-Kaźmierczak.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 64-67, bibliogr.
 30. Sztuka w resocjalizacji - terapeutyczne aspekty twórczości plastycznej / Janina Florczykiewicz.//W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 271-285, bibliogr.
  WypRz 239245, CzytR 239244
 31. Techniki plastyczne / Edyta Łapińska.//W: Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym : z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie : przykładowe scenariusze zajęć. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011. - S. 125-130
  WypRz 238752, CzytR 238751
 32. Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-109, bibliogr.
 33. W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości / pod red. Aleksandry Tokarz. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
 34. Wspomaganie zdrowia w okresie późnego dzieciństwa przez ekspresję plastyczną / Anna Stawecka.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 49-58

 

Rzeszów, 27.12.2018 r.

oprac. Małgorzata Smulska

na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska