Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2013
Zestawiła: Urszula Buczkowska

 

Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1

(Dzień Edukacji Narodowej; 11 listopada – Święto Niepodległości; Konstytucja 3 Maja)

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2012

 

Dzień Edukacji Narodowej

Wydawnictwa zwarte:

 1. Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych / Hanna Szeląg. - Kraków : "Impuls", 2005.
  CzP 371.8
 2. Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum / Małgorzata Wieczorek, Dorota Wieczorek. - Gdańsk : "Harmonia", 2003. - S. 13-35 : Święto Edukacji Narodowej
  CzP 371.8
 3. Moja rodzina, szkoła, Ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1998.
  CzP 371.8
 4. Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J[adwigi] Adamczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996.
  CzP 37.091.8
 5. Scenariusze przedstawień szkolnych / Ewa Bajon. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - S. 18-22 : Dzień Nauczyciela
  CzP 371.8
 6. Spotkanie przy malowanej ścianie : inscenizacje na różne okazje / Tadeusz Ruciński. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.- S. 67-70 : Być aniołem w szkole
  CzP 371.8
 7. Teatrałki czyli Teatralne kawałki na różne szkolne okazje / Kalina Jerzykowska ; [muzyka Jacek Delong]. - Wyd. 3. - Łódź : "Literatura", 2008.
  CzP 37.091.8
 8. Twierdza : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Edukacji / Józef Trytek // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.- S. 9-14
  CzP 37.091.8
 9. Uroczystości pełne radości : (dla klas 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus ; il. Marek Zadworny. - Łódź : "Juka", 1994.
  CzP 37.091.8
 10. Uroczystości szkolne (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum/liceum : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.
  CzP 371.8
 11. Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) w szkole podstawowej I-VI : praca zbiorowa. T. 2 / pod. red. Barbary Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.
  CzP 37.091.8
 12. Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej / Krystyna Barańska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002.
  CzP 371.8

Artykuły z czasopism:

 1. Czasem zachodzi potrzeba zaostrzenia dyscypliny : scenariusz na Dzień Nauczyciela (na podstawie kreskówki Waltera Disney'a) / Beata Stankowska-Pyrda // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s.8
 2. Dziady anno domini... - czyli koszmarny sen znękanego nauczyciela : inscenizacja z okazji Dnia Nauczyciela / Arletta Mientkowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 28-30
 3. Dzieciaki górą! : scenariusz imprezy z okazji Dnia Nauczyciela / Aneta Orlicka // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 1, s. 17-18
 4. Dziennik telewizyjny : scenariusz imprezy szkolnej z okazji Dnia Nauczyciela / Edyta Kowalska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 9, s. 25-26
 5. Dzień Edukacji Narodowej : scenariusz akademii w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Paprocka, Liliana Wiśniewska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 9, s. 16-17
 6. Dzień Edukacji Narodowej : scenariusze // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 9, s.26
 7. Dzień Nauczyciela / Anita Bałas // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 40-41
 8. Festiwal piosenki Szkolnej, czyli scenariusz z okazji Święta Edukacji Narodowej / Cecylia Zębalska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 24-25
 9. Jak obchodzić Dzień Nauczyciela? / Arleta Mientkowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 9-10
 10. Jesienny bukiet dla pani / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2008, nr 8, s.51-54
 11. Klasa z klasą : scenariusz imprezy z okazji Dnia Nauczyciela lub Święta Szkoły / Mariola Linkiewicz, Dorota Pucińska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 17
 12. Koncert jesienny : montaż poetycko - muzyczny / Małgorzata Ohirko // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 11, s. 42
 13. Krótkie scenki z życia pewnej klasy : scenariusz z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Jolanta Zaparta // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s.12
 14. Kwiaty dla nauczycieli / Anna Ganiek // Wychowawca. - 2003, nr 7/8, s. 14-15
 15. Mądry uczeń... po szkole : scenariusz przedstawienia kabaretowego z okazji jubileuszu szkoły lub Dnia Nauczyciela / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s.16-18
 16. My - cudowne dzieci : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Nauczyciela / Anna Kocowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 25-27
 17. Naszym nauczycielom (scenariusz) / Lucyna Jaśkowska // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 24-25
 18. „Naszym nauczycielom" : montaż słowno-muzyczny dla szkoły podstawowej / Elżbieta Drzas // Wychowawca. - 2004, nr 9, s. 26-27
 19. Nauczycielskie Oskary : scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Dorota Czechowska // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 22
 20. Pokaz mody : scenariusz imprezy na Dzień Nauczyciela 14 października / Agata Żołneczko // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 2, s. 29-30
 21. Pokaz pomocy szkolnych : propozycja spotkania kabaretowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Aleksandra Piasecka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s.32-33
 22. Program kabaretowy na Święto Edukacji Narodowej / Jadwiga Białynicka-Kusaj // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s. 14-15
 23. Rozmowy podczas przerwy : scenariusz akademii : zabawne rymowane przedstawienie z okazji Dnia Nauczyciela, występ urozmaicony szkolnymi przeróbkami popularnych piosenek / Agata Rusak // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 22-26
 24. Szkolny GIM...PRES : program artystyczny na zakończenie roku szkolnego lub Dzień Nauczyciela / Wioletta Rafałowicz // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 7/8, s. 9-11
 25. Szopka. Coś o zwierzętach, czyli coś o ludziach : scenariusz noworoczny. Można go też wykorzystać z okazji Dnia Nauczyciela lub święta szkoły / Witold Pełka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, s. 20-22
 26. Warsztaty szkolne dla nauczycieli : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Edukacji Narodowej / Dorota Pięta // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s. 13
 27. Wdzięczni uczniowie - pracownikom szkoły : scenariusz apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Anna Janiszewska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7-8, s. 26 - 28
 28. Wszystko dla nauczyciela – pokaz mody nauczycielskiej : scenariusz inscenizacji / Marzena Radtke // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s. 9-10
 29. Zawołaj znów mnie! : (scenariusz programu z okazji Dnia Edukacji Narodowej) / Maria Duczmal // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s.24-25

11 listopada – Święto Niepodległości

Wydawnictwa zwarte:

 1. 11 listopada – Święto Niepodległości / Maria Szpunar-Jura // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.- S. 16-26
  CzP 371.8
 2. Bóg, honor, ojczyzna ; scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Barbara Mazur // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.- S. 29-33
  CzP 371.8
 3. Chleb polski : scenariusz przedstawienia poświęconego rocznicy odzyskania niepodległości / Andrzej Zwoliński // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.- S. 34-47
  CzP 371.8
 4. Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych / Hanna Szeląg. - Kraków : "Impuls", 2005.
  CzP 371.8
 5. Groby : scenariusz przedstawienia poświęconego Świętu Niepodległości / Józef Trytek // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.- S. 55-61
  CzP 371.8
 6. Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum / Małgorzata Wieczorek, Dorota Wieczorek. - Gdańsk : "Harmonia", 2003. - S. 36-46 : Narodowe Święto Niepodległości
  CzP 371.8
 7. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla zintegrowanych klas nauczania początkowego / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1999.
  CzP 37.091.8
 8. Moja rodzina, szkoła, Ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1998.
  CzP 371.8
 9. Nasze drogi ku wolności...: scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Dorota Fryc-Piętak // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.- S. 19-28
  CzP 371.8
 10. O ziemi rodzinnej treści : scenariusze uroczystości dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z czynnym udziałem rodziców / Regina Dąbrowska. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2008.
  CzP 37.091.8
 11. Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J[adwigi] Adamczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996.
  CzP 37.091.8
 12. Polska Niepodległa / Krystyna Skawińska // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.- S. 5-11
  CzP 371.8
 13. Polska to wielka rzecz : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Wiesława Ciecierska // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.- S. 27-35
  CzP 371.8
 14. Praojcom na chwałę, braciom na otuchę : scenariusz przedstawienia poświęconego Świętu Niepodległości / Katarzyna Chabior, Mariola Konieczna // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.- S. 34-40
  CzP 371.8
 15. Scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Elżbieta Minksztyn, Lech Lachowicz // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.- S. 41-54
  CzP 371.8
 16. Scenariusze imprez szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Blei. - Toruń : "Bea-Bleja", cop. 1998.
  CzP 37.091.8
 17. Spotkanie przy malowanej ścianie : inscenizacje na różne okazje / Tadeusz Ruciński. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.- S. 71-78 : Gdzie wy macie Polskę
  CzP 371.8
 18. Ta, co nie zginęła : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Ewa Pękala-Zięba // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.- S. 12-18
  CzP 371.8
 19. Uroczystości pełne radości : (dla klas 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus ; il. Marek Zadworny. - Łódź : "Juka", 1994.
  CzP 37.091.8
 20. Uroczystości szkolne (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum/liceum : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.
  CzP 371.8
 21. Uroczystości szkolne : (apele, konkursy, pantomima, teatr) w szkole podstawowej I-VI : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000.
  CzP 37.091.8
 22. Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum 1-3 : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000.
  CzP 37.091.8
 23. Spotkania : scenariusze uroczystości religijnych, patriotycznych i szkolnych / [Danuta Baran i in. ; red. Barbara Rabajczyk]. - Kielce : "Jedność", 2003.
  CzP 371.8
 24. 65.Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej / Krystyna Barańska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002.
  CzP 371.8
 25. 66.Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej / Krystyna Barańska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002.
  CzP 371.8
 26. 67.Wolności pragnę ponad wszystko! : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Danuta Dąbrowska // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.- S. 35-41
  CzP 371.8
 27. 68.„ Zobaczysz krwistej łuny źdźbło..." : scenariusz przedstawienia poświęconego Świętu Niepodległości / Józef Trytek // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.- S. 62-67
  CzP 371.8

Artykuły z czasopism

 1. 11 listopada - Święto Niepodległości : (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 21-23
 2. 11 listopada : scenariusz uroczystości szkolnej / Anna Maj // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 28
 3. Aby Polska była Polską ; scenariusz słowno-muzyczny w rocznicę odzyskania niepodległości / Beata Kubiec, Monika Olejarska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 17-19
 4. Bóg - Honor - Ojczyzna : scenariusz uroczystości z okazji odzyskania niepodległości / Renata Ciesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 16-19
 5. Dobro Ojczyzny : scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości / Anna Pasiowiec // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 20-21
 6. Droga do wolności : (scenariusz widowiska) / Bożena Stróżyńska, Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8. s. 6-13 Scenariusz poświęcony listopadowemu Świętu Niepodległości z udziałem uczniów klas szóstych
 7. Kamienie historii. Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Agnieszka Sołtysik, Małgorzata Zagórska.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 4, s. 36-46
 8. Modlitwa polskiego żołnierza : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 24-26 Scenariusz poświęcony żołnierzom walczącym o wolność. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum
 9. Moja Ojczyzna / Grażyna Woźniak.// Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 10, s. 84-85
 10. Naród jest, aby był : scenariusz na rocznicę odzyskania niepodległości Polski / Anna Chojnacka // Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 26-28
 11. Opowiedz mi, dziadku : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Marzanna Makaryk, Ewa Rozmysłowska-Rypuła // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 28-31
 12. Polacy mają w sobie instynkt wolności... : scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 26-28
 13. Polska droga do wolności : scenariusz z okazji Święta Niepodległości / Ewa Rzepska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s. 17-20
 14. Póki my żyjemy : / Agnieszka Olczak // Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 26-28 (apel np. z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada dla szkół podstawowych)
 15. Rok 1918 : scenariusz uroczystości szkolnej z okazji 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości. Przeznaczony dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej lub młodszych klas gimnazjum / Lesława Szczerkowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 25-27
 16. Scenariusz sesji naukowej przygotowanej na 11. XI - Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę / Anna Chochowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 16-18
 17. Scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości / Maria Szpunar-Jura // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 29-31
 18. Śpiewamy pieśni patriotyczne : z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Zdzisława Samul // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 19
 19. Święto Niepodległości / Bogumiła Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 12-13 Scenariusz inscenizacji dla uczniów gimnazjum
 20. Święto Niepodległości : program dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Katarzyna Nowak – Kwiatkowska // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 24-25
 21. Tęsknota niejedno ma imię... 94. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę : Scenariusz teatralny dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Maria Mojzesowicz // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 28-31
 22. Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 20-21
 23. Wolność kocham i rozumiem... : scenariusz uroczystości z okazji święta niepodległości / Aldona Kopinke, Tomasz Szymkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 13-14

Konstytucja 3 Maja

Wydawnictwa zwarte:

 1. Gdy zabiły wszystkie dzwony... : scenariusz przedstawienia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Bożena Szurlej-Duda, Bożena Wiśniewska // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.- S. 102-110
  CzP 371.8
 2. Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej / Agnieszka Maj. - Gdańsk : "Harmonia", 2004. - S. 159-166 : Majowa jutrzenka
  CzP 371.8
 3. Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum / Małgorzata Wieczorek, Dorota Wieczorek. - Gdańsk : "Harmonia", 2003. - S. 105-111 : Święto Konstytucji 3 Maja
  CzP 371.8
 4. Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus ; il. Romuald Klaybor. - Warszawa : "Juka", 1995.
  CzP 37.091.8
 5. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla zintegrowanych klas nauczania początkowego / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1999.
  CzP 37.091.8
 6. Moja rodzina, szkoła, Ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1998.
  CzP 371.8
 7. Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J[adwigi] Adamczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996.
  CzP 37.091.8
 8. Scenariusze imprez szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Blei. - Toruń : "Bea-Bleja", cop. 1998.
  CzP 37.091.8
 9. Spotkania : scenariusze uroczystości religijnych, patriotycznych i szkolnych / [Danuta Baran i in. ; red. Barbara Rabajczyk]. - Kielce : "Jedność", 2003.
  CzP 371.8
 10. Uroczystości pełne radości : (dla klas 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus ; il. Marek Zadworny. - Łódź : "Juka", 1994.
  CzP 37.091.8
 11. Uroczystości szkolne : (apele, konkursy, pantomima, teatr) w szkole podstawowej I-VI : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000.
  CzP 37.091.8
 12. Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum 1-3 : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000.
  CzP 37.091.8
 13. Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) w szkole podstawowej I-VI : praca zbiorowa. T. 2 / pod. red. Barbary Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.
  CzP 37.091.8
 14. Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej / Krystyna Barańska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002.
  CzP 371.8
 15. Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej / Krystyna Barańska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002.
  CzP 371.8
 16. „W waśni zgoda, siła w zgodzie" : scenariusz przedstawienia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja / Teresa Wolska // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.- S. 105-107 
  CzP 371.8
 17. „ Witaj, Majowa Jutrzenko" : w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Maria Paula Nikiel // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.- S. 91-101
  CzP 371.8
 18. Wolność, równość niech żyje, niechaj żyje maj trzeci : scenariusz przedstawienia poświęconego obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja / Jadwiga Nartonowicz // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.- S. 48-51
  CzP 371.8

Artykuły z czasopism:

 1. „Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili..." : scenariusz imprezy poświęconej 200 rocznicy powstania Konstytucji 3 Maja / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 1991, nr 2, s. 4-7
 2. Inscenizacja szkolna z okazji święta Konstytucji 3 Maja / Jarosław Durka // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 37 – 43
 3. Konstytucja 3 Maja inaczej - poranek historyczny / Anna Zientalska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 18 – 20
 4. Konstytucja 3 Maja. Scenariusz apelu / M. Witczak // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 3, s. 26-28
 5. Konstytucja 3 Maja : scenariusz imprezy rocznicowej / Wanda Borowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 3, s. 15-17
 6. Konstytucja 3 maja : scenariusz zajęć / Jolanta Tadra // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s.275-281
 7. Konstytucja 3 Maja (scenariusz dla klas gimnazjalnych) / Irena Wojtowicz-Dzień // Wychowawca. - 2001, nr 5, s. 26-27
 8. Majowe Święto : (scenariusz apelu dla uczniów szkoły podstawowej) / Agnieszka Lechocka // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 20-21
 9. Na rocznicę Konstytucji 3 Maja / Anna Gorlewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 17-20
 10. Przedstawienie majowe : scenariusz akademii dla klas I-III z okazji majowych świąt / Joanna Dołęgowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 4, s. 28-29
 11. Rocznica Konstytucji 3 Maja : scenariusz akademii / Beata Gądek, Ewa Michoń. WSPÓŁTW.: Michoń, Ewa // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 5-6
 12. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 11-12
 13. Uroczysta rocznica Konstytucji 3 Maja : scenariusz dla gimnazjalistów / Bogumiła Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 15-16
 14. W rocznicę Konstytucji 3 Maja / R. Rudziński, J. Damazyniak // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 2, s.15-22
 15. W rocznicę Konstytucji 3 Maja : montaż słowno-muzyczny / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 7-8, s. 33-34
 16. „Wiwat król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie stany. Scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Krystyna Barańska // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 4, s. 28-31
 17. „...Wtedy grały wszystkie dzwony..." / Barbara Wanda Jachimczak .// Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 2, s. 1-3
 18. Wydarzenia majowe : scenariusz apelu szkolnego dla klasy VI szkoły podstawowej / Halina Chorążewicz, Aleksander Staniek // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 16-17

Autor: Urszula Buczkowska