Oligofrenopedagogika ( 2014-2017)

Krosno


Wydawnictwa zwarte

1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska. - Wyd.3 zm. - Kraków : "Impuls", 2016
BM 37962
2. Co dzień naprzód! Oto My : karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak ; [oprac. graficz. il. i projekt teczki Dawid Żabiński]. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
BM 37867
3. Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
BM 37351; Cz 135850; SM 53381; UM 26877
4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap edukacyjny / Renata Naprawa [i in.]. - Gdańsk : "Harmonia", 2017
Cz 138411
5. Funkcjonowanie osobiste i społeczne : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka] 1, Jesień / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska ; [il. Sandra Dudek, Joanna Masłowska]. - Wyd. 5. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
BM 37949
6. Funkcjonowanie osobiste i społeczne : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka] 2, Zima / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska ; [il. Sandra Dudek, Joanna Masłowska]. - Wyd. 5. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
BM 37948
7. Funkcjonowanie osobiste i społeczne : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka] 3, Wiosna / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska ; [il. Sandra Dudek, Joanna Masłowska]. - Wyd. 2. - Gdańsk : "Harmonia", 2015
BM 37967
8. Funkcjonowanie osobiste i społeczne : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka] 4, Lato / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska ; [il. Krzysztof Spychał, Joanna Masłowska]. - Wyd. 2. - Gdańsk : "Harmonia", 2015
BM 37947
9. Funkcjonowanie osobiste i społeczne : podręcznik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
BM 37968; Cz 138227
10. Funkcjonowanie osobiste i społeczne : przewodnik dla nauczyciela / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2017
Cz 138816
11. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (gimnazjum) / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Wyd. 5. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
SM 54024
12. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla IV etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : szkoła przysposabiająca do pracy / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
Cz 137415; SM 53897; UM 27127
13. Ja i moje potrzeby : program kinestetyczno-komunikacyjny dla dzieci ze znaczną lub głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś. - Gdańsk : "Harmonia", 2017
Cz 138680
14. Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : karty pracy / [red. Ewa Staszkiewicz, Renata Malek ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Angelika Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Olga Sniezhko, Magdalena Sowińska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
Cz 136235
15. Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : zadania domowe / [red. Ewa Staszkiewicz, Renata Malek ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Angelika Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Olga Sniezhko, Magdalena Sowińska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
Cz 136238
16. Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : program edukacyjny / [oprac. Marzena Bednarz i in. ]. - Gdańsk : "Harmonia", 2015
SM 53605
17. Ja i mój świat : podręcznik. Cz. 1, Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka / [red. Renata Malek ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Agnieszka Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Olga Sniezhko, Magdalena Sowińska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
BM 37404; Cz 136236; SM 53382
18. Ja i mój świat : podręcznik. Cz. 2, Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka / [red. Ewa Staszkiewicz ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Karolina Kluczkowska, Weronika Lubocka, Eliza Ludkiewicz, Agnieszka Maślaczyk-Trzasko, Agnieszka Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Olga Sniezhko, Magdalena Sowińska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2014
BM 37405; Cz 136237; SM 53383
19. Ja i mój świat 2 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap wyrazu : podręcznik : część 1 / [red. Magdalena Hinz ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Anna Krefft, Eliza Ludkiewicz, Angelika Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Magdalena Piotrowska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska] - Gdańsk : "Harmonia", 2015
SM 54028
20. Ja i mój świat 3 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap zdania : karty pracy / [red. Magdalena Hinz ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Anna Krefft, Eliza Ludkiewicz, Angelika Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Magdalena Piotrowska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska] - Gdańsk : "Harmonia", 2016
BM 37870; SCz 54026
21. Ja i mój świat 3 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap zdania : piosenki i zabawy / [red. Małgorzata Hinz]. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
BM 37924
22. Ja i mój świat 3 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap zdania : podręcznik : część 1 / [red. Magdalena Hinz ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Anna Krefft, Eliza Ludkiewicz, Angelika Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Magdalena Piotrowska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska] - Gdańsk : "Harmonia", 2016
BM 37872; SM 54027
23. Ja i mój świat 3 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap zdania : podręcznik : część 2 / [red. Magdalena Hinz ; oprac. Marzena Bednarz, Joanna Bladowska, Anna Krefft, Eliza Ludkiewicz, Angelika Miłosz, Małgorzata Okoniewska, Magdalena Piotrowska, Lidia Szczepańska, Marzena Żmuda-Trzebiatowska] - Gdańsk : "Harmonia", 2016
BM 37871; SM 54025
24. Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016
JM 73772; SM 53900
25. Nadeszła zima : karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
Cz 137933
26. Nareszcie lato : karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
Cz 137934
27. Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : "Harmonia", 2017
Cz 138788
28. Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : "Harmonia", 2017
Cz 138683
29. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych / Otto Speck ; przekład Grażyna Grzywna-Tunk. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015
M 137354
30. Poznajemy zawody i miejsca pracy : materiały edukacyjne rozwijające i kształtujące procesy poznawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2015
BM 37542; JM 73516; M 136549
31. Poznaję i rozumiem świat : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. [Teczka] 1 / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
Cz 137942
32. Poznaję i rozumiem świat : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. [Teczka] 2 / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
Cz 137943
33. Poznaję i rozumiem świat : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. [Teczka] 3 / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
Cz 138010
34. Poznaję i rozumiem świat : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. [Teczka] 4 / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016
Cz 138011
35. Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych / Jacek Kielin. - Wyd. 3. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016
UM 27133
36. Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Harmonia, 2017
BM 38112
37. Rozwój daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / red. Jacek Kielin. - Wyd. 3. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014
M 134567; SM 54067; UM 26731

Wydawnictwa ciągłe

1. Dogoterapia jako metoda wspierająca terapię dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Cypress // Szkoła Specjalna. – 2015, nr 3, s. 219-222
2. Dogoterapia wobec przedszkolnych dzieci z niepełnosprawnością - czy to ma sens? / Patrycja Gołąbek-Jonak // Szkoła Specjalna. - 2017, nr 3, s. 187-198
3. Dzieci cienia / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 6, s. 21-23
4. Edukacja zdrowotna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w nowej podstawie programowej / Aleksandra Mach // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 5-18
5. Kompetencje komunikacyjne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Patrycja Lisiecka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 3, s. 37-43
6. Komunikacja językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Natalia Nowaczyk // Remedium. - 2015, nr 2, s. 24-25
7. Możliwości wykorzystania metody Kinesio Taping w zwiększeniu poziomu równowagi i poprawy wysklepienia stóp u dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną - opis przypadku / Edyta Mikołajczyk, Agnieszka Jankowicz-Szymańska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 242-249
8. Muzykoterapia : zajęcia muzyczne dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim / Adriana Zycha-Gurdek // Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 20-21
9. Nie bójmy się niepełnosprawności / Małgorzata Konewska ; rozm. przepr. Daria Poniedziałek, Klaudia Elert // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 5, s. 10-13
10. Niepełnosprawność intelektualna i agresja / Zofia Olender // Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 20
11. Opinie nauczycieli na temat seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak // Praca Socjalna. - 2016, nr 1, s. 113-148
12. Organizacja pracy edukacyjnej z uczniem ze sprzężoną niepełnosprawnością / Bogumiła Bobik, Krystyna Moczia // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 1, s. 134-149
13. Pedagogizacja rodziców uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Urszula Tokarska // Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 26-28
14. Poczucie wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Karolina Idkowiak // Remedium. - 2017, nr 7-8, s. 20-22
15. Praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku domu pomocy społecznej : trajektoria losów sierot społecznych / Joanna Borowik, Katarzyna Winiecka // Praca Socjalna. - 2017, nr 2, s. 85-103
16. Preferencje muzyczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. - 2017, nr 3, s. 165-174
17. Przyjacielskie relacje : uczeń - niepełnosprawny kolega / Iwona Witulska // Nowa Szkoła. - 2015, nr 3, s. 39-45
18. Realizacja treści przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na III etapie edukacyjnym / Marzena Buchnat, Katarzyna Waszyńska // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 3, s. 207-218
19. Ryzyko w kontekście wychowania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 20-36
20. Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 5, s. 37-39
21. Słowa zamknięte w kroplach atramentu : o tworzeniu i recepcji twórczości przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 5, s. 369-378
22. Sylwetka pedagoga pracującego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście oddziaływań antropotechnicznych / Agnieszka Lewko // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 5, s. 338-349
23. Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Małgorzata Mróz // Wychowawca. - 2016, nr 12, s. 14-15
24. Terapia sztuką w edukacji artystycznej uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 2, s. 35-42
25. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną : jak osiągnąć sukces edukacyjny? / Barbara Marcinkowska // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 5, s. 6-9
26. Zachowania społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (z badań nad zastosowaniem Story Sacks jako narzędzia wspomagającego pracę z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną) / Agnieszka Łaba-Hornecka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 3, s. 20-33
27. Zagrasz ze mną? : gry planszowe jako narzędzie terapii w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Marcin Kowalczyk, Agata Hejmowska // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 3, s. 20-24
28. Zasady i sposoby rozwijania kompetencji kluczowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Tadeusz Wolan // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 1, s. 41-51
29. Zasady postępowania w przypadku agresji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 4, s. 43-44

Autor: Małgorzata Kasza