Dojrzałość szkolna

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2009Dojrzałość szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009


WYDAWNICTWA ZWARTE:

 

 1. Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006.
  WP 97079
 2. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2006
  CzP  37.012
 3. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka – Okoń. – Warszawa : Żak, 2003
  WP 92492, WP 97098
 4. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008
  WP 96402
 5. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,  2003.
  WP 98741, WP 98742
 6. Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich /  Anna Watoła. – Toruń : Adam Marszałek, 2006   
  WP 94021
 7. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości : metody badań dojrzałości : pomoce do badań / Bożena Janiszewska. - Warszawa : "Seventh Sea", cop. 2006.
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.
  WP 92376 – WP 92380

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Badanie gotowości szkolnej / Beata Marzęda-Przybysz // Życie Szkoły. – 2001, nr 6, s. 362-365
 2. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 3, s. 11-15
 3. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 4/5, s. 19-24
 4. Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 12-15
 5. Dialog wewnętrzny albo silne i słabe strony reformy / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 6, dodatek Niezbędnik Dyrektora s. 10-11
 6. Dojrzałość potrzebna od dziecka / Ewa Filipiak // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 3-10
 7. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 5-11
 8. Dojrzałość szkolna / Anna Kozak // Wychowawca 2008, nr 7/8, s. 14-15
 9. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożenna Przybylak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 2-5
 10. Dziecko a dojrzałość szkolna / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 1, s. 50-51
 11. Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 9, s. 5-12
 12. Dziecko w sytuacji startu szkolnego / Aleksandra Skoczek // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s. 14-22
 13. Fajni sześcioletni : sześciolatki mają iść do szkoły : jak są do tego przygotowane? : jakiej przyszłości chcieliby dla nich rodzice? / Barbara Pietkiewicz // Polityka. – 2008, nr 16, s. 94-95
 14. Gotowi do szkoły / Martyna Sierka // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 11-15
 15. Gotowość szkoły czy gotowość dziecka? / Barbara Wilgocka-Okoń // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 1, s. 4-8
 16. Jak oceniać rozwój psychomotoryczny ucznia klasy pierwszej / Ewa Nowicka // Życie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 32-35
 17. Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? / Agnieszka Sieradzka-Słyk // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 18-19
 18. Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole? / Michał Ziarko, Bernardeta Bogdanowska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 7, s. 26-28
 19. Kształtowanie typów i cech osobowości dzieci w wieku przedszkolnym / Iwona Paruszewska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 1, s. 48-55
 20. Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salomon // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 5, s. 2—22
 21. Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 8, s. 3-8
 22. O pomyślny start ucznia w szkole / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 56-62
 23. Obniżanie wieku szkolnego uczniów / Marian Lelonek // Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 4-9
 24. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej / Elżbieta Wojda // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 148-153
 25. Skuteczna reforma? / Leokadia Wojciechowska // Wychowawca. – 2009, nr 2, s. 16-17
 26. Sześciolatek -  do szkoły! / Weronika Moczulska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 8-11
 27. Sześciolatek w szkole: przygotujemy mu pewny start / Anetta Soroka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 7, s. 428-432
 28. Sześciolatek w szkole- szanse i zagrożenia / Emilia Janiszak, Regina Grzywacz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 9, s. 527-532
 29. Sześciolatki… na potem / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. – 2009, nr 2, s. 4-10
 30. Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 1, s. 44-48
 31. W szaleńczym tempie : gotowość szkolna już nie w poradni / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 1, s. 9 
 32. Ważny punkt startu / Agnieszka Krzywicka // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 30-33
 33. Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Jolanta Flanz // Wychowanie na Co Dzień. – 2007, nr 3, s. 8-10
 34. Wsparcie dziecka w procesie adaptacji rozwojowej / Renata Michalak // Życie Szkoły. – 2009, nr 3, s. 10-15
 35. Wstępna diagnoza rozwoju ucznia / Alicja Nowogrodzka, Ewa Pieniężna // Wychowawca. – 2005, nr 9, s. 22-23
 36. Wybrane problemy dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 5, s. 46-51
 37. Zanim dziecko pójdzie do szkoły / Irena Frączak // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 7, s. 23-25

Autor: Urszula Buczkowska