Anoreksja i bulimia (2013 - 2017)

Krosno

Wydawnictwa zwarte


1. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014
BM 37213, JM 73206, LM 30255, M 136063, Cz 135254

2. Ja cielesne : od normy do zaburzeń / Beata Mirucka, Olga Sakson-Obada. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013
M 133785

3. Jedzenie pod wpływem emocji / Kamila Czepczor, Anna Brytek-Matera. - Warszawa : "Difin", 2017
M 138451

4. Kultura, ciało, (nie)jedzenie, terapia : perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania / Barbara Józefik. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2014
BM 37407, LM 30264, M 135265

5. Psychopatologia człowieka dorosłego / Andrzej Augustynek. - Warszawa : "Difin" , 2015
M 136349, Cz 136410, LM 30478

6. Psychospołeczne aspekty nienormatywnej masy ciała / Beata Ziółkowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2014
BM 37475, M 136304

7. Terapia poznawczo-behawioralna i zaburzenia odżywiania / Christopher G. Fairburn ; tł. Magdalena Stec. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2013
M 133918

8. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców / Philip C. Kendall ; przekł. [z ang.] Joanna Kowalczewska. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015
M 137601

Wydawnictwa ciągłe

1. ABC zaburzeń odżywiania / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny 2015, nr 9, s. 20-24
2. Anoreksja - przyczyny, skutki, leczenie / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 2, s. 29-37
3. Bulimia - uzależnienie o charakterze czynnościowym / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014, nr 4, s. 25-30
4. Fenomen ruchu Pro ana : styl życia czy choroba? / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016, nr 2, s. 28-32
5. Gdy jedzenie to wyzwanie / Kirsten Weir // Charaktery 2016, nr 10, s. 72-75
6. Motylki, czyli Anorexia nervosa / Katarzyna Wasilewska-Ostrowska // Wychowawca 2013, nr 9, s. 24-26
7. Najgorsza dieta na świecie / Mariusz Jaworski // Charaktery 2015, nr 8, s. 42-45
8. Nie tylko anoreksja / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2013, nr 16, s. 8
9. Percepcja wsparcia społecznego pacjentów z zaburzeniami odżywiania w perspektywie pacjentów, ich rodziców i przyjaciół / Krystyna Buszman, Hanna Przybyła-Basista // Chowanna 2016, t. 1, s. 227-249
10. Postrzeganie własnego ciała przez dziewczęta w wieku dorastania / Natalia Kroker // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 3, s. 34-43
11. Praca z oporem i brakiem motywacji u anorektyczek / Barbara Zych // Świat Problemów 2016, nr 6, s. 37-40
12. Problematyka zaburzeń odżywiania w ocenie adolescentów / Mateusz Grajek [i in.] // Nauczyciel i Szkoła 2013, nr 2, s. 187-198
13. Problem jedzenia kompulsywnego / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 6, s. 35-42
14. Przedszkolak z zaburzeniami odżywiania / Joanna Czapla // Wychowanie w Przedszkolu 2015, nr 9, s. 42-45
15. Przegląd współczesnych zaburzeń odżywiania / Justyna Mielnik // Remedium 2014, nr 10, s. 22-23
16. Trać wagę, ale z głową / Anna Miller ; tł. Paulina Chołda // Charaktery 2015, nr 10, s. 46-49
17. Zaburzenia odżywiania - współczesna perspektywa / Justyna Mielnik // Remedium 2014, nr 9, s. 28-29

Autor: Małgorzata Penar