Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy

Rzeszów

WYDAWNICTWA ZWARTE :

 1. Całożyciowe poradnictwo zawodowe dla nauczycieli / Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009.
  Sędziszów BSdzW  39008
 2. Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa Sarzyńska-Mazurek . - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
  Sędziszów BSdzW  37375
 3. Doradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Sędziszów BSdzCz  43344
 4. Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. - Warszawa : "Scholar", 2011.
  Sędziszów BSdzW  44299
 5. Edukacja a rynek pracy : od procesów do efektów kształcenia : praca zbiorowa /  red Ewa Wiśniewska, Małgorzata Jagodzińska, Kinga Przybyszewska. - Płock : Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa, 2012.
  Sędziszów BSdzW  44454
 6. Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / red. Agnieszka Stopińska-Pająk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2006.
  Sędziszów BSdzW  37799
 7. Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy / Jadwiga Serkowska-Mąka. - Toruń : Adam Marszałek, 2002.
  Sędziszów BSdzCz  42599
 8. Edukacyjno - zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  Sędziszów BSdzW  39316
 9. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013.
  Sędziszów BSdzCz  43229
 10. Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sędziszów BSdzW  39106
 11. Jakiego koloru jest twój spadochron? : praktyczny podręcznik dla poszukujących pracy i zmieniających zawód / Richard Nelson Bolles. - Warszawa : "Studio Emka", 2011.
  Sędziszów BSdzW  40294
 12. Kształcenie zawodowe : wyzwania - priorytety – standardy / Stefan,  Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych. 2008.
  Sędziszów BSdzW  43064
 13. Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ : podręcznik / Anna Paszkowska-Rogacz, Krystyna Lelińska. - Warszawa : Fundacja Realizacji Programów Społecznych, 2011.
  Sędziszów BSdzW  41469
 14. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z Podkarpacia)/ Małgorzata Dubis. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Sędziszów BSdzW 41495
 15. Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum : innowacyjne metody działań / Urszula Małgorzata Fiała. - Poznań : "eMPi2", 2009.
  Sędziszów BSdzW 39476
 16. O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki / Alicja Kargulowa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  Sędziszów BSdzW 39485
 17. Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / red. Henryk Bednarczyk, Janusz Figurski, Mirosław Żurek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2005.
  Sędziszów BSdzW 36657
 18. Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Sędziszów BSdzW 46412
 19. Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. -  Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011.
  Sędziszów BSdzW 42259
 20. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka. -  Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015.
  Sędziszów BSdzW  46020
 21. Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : "Łośgraf", 2011.
  Sędziszów BSdzW  40993
 22. Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. -  Warszawa : "Łośgraf", 2011.
  Sędziszów BSdzW 40993
 23. Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / red. Daniel Kukla, Wioleta Duda. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Sędziszów BSdzW  46368
 24. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. -  Warszawa : "Difin", 2010.
  Sędziszów BSdzW 39881
 25. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym / Agnieszka Mikina. -  Warszawa : Ecorys Polska, 2013.
  Sędziszów BSdzCz 43484
 26. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008.
  Sędziszów BSdzW 38137
 27. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym : zarys wykładu / Grażyna Magnuszewska-Otulak. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2009.
  Sędziszów BSdzW  39906
 28. Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.
  Sędziszów BSdzW 43259 

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

 1. Aspiracje zawodowe rodziców wobec synów i córek / Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak // Edukacja. - 2016, nr 3, s. 98-108.
 2. Bezrobocie barierą samodzielności / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 3-14.
 3. Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, s. 5-6.
 4. Co cię czeka, gimnazjalisto? / Magdalena Matuszczak // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 2, s. 32-35.
 5. Czas na świadomą edukację/ Piotr Bińczak// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 7/8, s. 74 -77.
 6. Czytam wędrując ku dorosłości : scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. - 2018, nr 2, s. 34-38.
 7. Dojrzewanie do zawodu / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2016, nr 6, s. 22-24.
 8. Doradca zawodu / Wojciech Ryszard Obraniak // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 18-19.
 9. Doradztwo zawodowe – koniecznie  obecne  we  współczesnej szkole / Maria Baczyńska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 27 –28.
 10. Doradztwo zawodowe w bibliotece / Łukasz Ślusarczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 35-37.
 11. Edukacja zawodowa wobec zmiany cywilizacyjnej / Ryszard Gerlach // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 5-14.
 12. Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu? / Lucyna Słodowa // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 11-13.
 13. Jak stworzyć szkolny system  informacji  edukacyjnej  (cz.1)  /  Julian  Piotr  Sawiński  // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 37-40.
 14. Jak wspierać młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych / Joanna Pawlak // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 5-7.
 15. Jaki zawód wybierają gimnazjaliści - wychowankowie domu dziecka / Katarzyna Ramierez // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 43-49.
 16. Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole 2017, nr 1, s. 16 -17.
 17. O orientacji  i  poradnictwie  zawodowym  /  Dorota  Rózga  // Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 36 –37.
 18. Opieka rodziny nad dzieckiem w procesie orientacji zawodowej / Dorota Wioletta Kujawa // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 16-17.
 19. Planowanie życia / Ludmiła Krawczyk // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 12-13.
 20. Poczucie pracowitości  jako  etap  rozwoju  zawodowego  /  Helena  Smirnowa  // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 14-17.
 21. Pomoc w wyborze zawodu / Katarzyna Chrąściel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 42-45.
 22. Poradnictwo w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych / Anna Śmielecka // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 23-28.
 23. Pozyskiwanie pracy przez Internet / Melania Kozłowska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 2, s. 36-41.
 24. Praca i  edukacja  a  wyzwania  ponowoczesności  /  Marcin  Grodek  //  Edukacja  i  - 2005, nr 8, s. 3-8.
 25. Praca ukazana jako radość życia / Joanna Skura // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 55-58.
 26. Przed trudnym wyborem : zajęcia z orientacji zawodowej / Krystyna Kucharska // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 5, s. 13-15.
 27. Przed wyborem zawodu / Lidia Golba // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 74-79.
 28. Przygotowania ucznia do zawodu / Elżbieta Zarzycka // Edukacja i Dialog . -2007, nr 3, s. 43-46.
 29. Refleksje z pracy doradczej w gimnazjum / Lucyna Ptak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s. 45-46.
 30. Rola doradców  zawodowych  w  reformowanym  systemie  edukacji  /  Danuta  Michalska  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 46-48.
 31. Specyfika pracy doradców zawodowych/ Witold Pietruk // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 31-36.
 32. Szkolne ośrodki doradztwa zawodowego / Ryszard Mysior // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 46-50.
 33. Szkolny ośrodek kariery / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 20 –21.
 34. Szkoła wobec zmian na rynku pracy / Marek Szymczak // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 3-6.
 35. Wybory zawodowe uczniów / Daniel Kukla // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 54-59.
 36. Wybór zawodu / Jolanta Lenart // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 10-11.
 37. Wykorzystanie teorii w przygotowaniu do wyboru zawodu / Marta Nowak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 30-33.
 38. Zarządzanie karierą: wyznaczanie celów życiowych : scenariusz zajęć bibliotecznych z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Solecka - Koplin // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 12, s. 10 -11.
 39. Żeby zawód nie zawiódł / Ela Binswanger // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 56-59.


ZASOBY ONLINE:

 1. Abc poradnictwa zawodowe w szkole / [Marta Łuczak, Alicja Łukaszewicz, Małgorzata Pater, Marlena Woźniak, Tomasz Magnowski] // [dostęp: 21.12.2018].
  Dostępny w Internecie: http://www.euroguidance.pl/publikacje/ABC_Poradnictwa.pdf
 2. Bednarczyk Łukasz, ROGALA Malwina : Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością // Pedagogika Pracy. – T. 55 (2010). [dostęp 21.12.2018].
  Dostępny w: http://pedagogikapracy.16mb.com/uncategorized/poradnictwo-zawodowe-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/
 3. Ertelt Ernd-Joachim : Kształcenie i doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych w Niemczech. [dostęp 21.12.2018].
  Dostępny w Internecie : http://sdsiz.com.pl/downloads/pdf/prof_ertelt.pdf
 4. Giermanowska Ewa, Racław Mariola : Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Piękna i wspierająca idea a zaniedbana inwestycja w polityce społecznej // W: Polscy niepełnosprawni : pomiędzy deklaracjami a realiami / pod redakcją Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego i Doroty Żuchowskiej-Skiby. – Kraków ; wydawnictwa AGH, 2015. – S. 15-42.[dostęp 21.12.2018].
  Dostępny w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11188/Polscy_nie_pelnosprawni._Pomiedzy_deklaracjami%20a%20realiami.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. Ignatowicz Zdzisława, Gwis Grzegorz : Metodyka doradztwa zawodowego : edukacja zawodowa w szkole : materiały dla nauczycieli / Ignatowicz, // [dostęp: 21.12.2018].
  Dostępny w Internecie: http://www.gimlutomiersk.szkoly.lodz.pl/pedagog/Metodyka_doradztwa_zawodowego.pdf
 6. Lech Krzysztof : Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością. [dostęp 21.12.2018].
  Dostępny w Internecie: http://www.ocwip.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Poradnictwo-zawodowe-dla-osob-z-Niepelnosprawnoscia
 7. Podwójcic Krzysztof : Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo // [dostęp: 21.12.2018].
  Dostępny w Internecie: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSqvKb2PLNAhWG2ywKHZM2Dw4ChAWCEcwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.zs5rybnik.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D84%3Aplan-realizacji-doradztwa-zawodowego%26catid%3D27%3Adokumenty%26Itemid%3D63&usg=AFQjCNGETLtJpyurj-tQCDl8Gh5sgEFklA
 8. Skura Joanna : Orientacja i poradnictwo zawodowe w szkole specjalnej. [dostęp 29.05.2017].
  Dostępny w Internecie: http://www.edukacja.edux.pl/p-62-orientacja-i-poradnictwo-zawodowe-w-szkole.php

Autor: Anna Kucharska