Wolontariat cz. II

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. mgr Elżbieta Krupa

 

Wolontariat cz. II
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006 - 2015

 

Druki zwarte:

 1. (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / red. Zbigniew Marek, Magdalena Madej-Babula. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2007
 2. Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej / zebrał i oprac. Arthur G. Miller ; przekł. [z ang.] Violetta Reder ; [współaut. Nadia Ahmad i in.]. - Kraków : "WAM", 2008
 3. Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne / red. nauk. Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski ; [aut. Tomasz Biernat i in.]. - Toruń : "Akapit", 2013
 4. Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych / red. nauk. Anna Klinik. - Kraków : "Impuls", 2009
 5. Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu / Mirosław Górecki. - Warszawa : "Żak", 2013
 6. Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak. - Gdańsk : "Via Medica", 2009
 7. Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności / red. nauk. Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015
 8. Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka ; współpr. Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005
 9. Opieka i pomoc społeczna : wobec wyzwań współczesności / red. Wiesława Walc, Beata Szluz, Izabela Marczykowska. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008
 10. Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / red. nauk. Danuta Apanel. - Kraków : "Impuls", 2009
 11. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. - Toruń : "Akapit", 2010
 12. Praca socjalna w służbie ludziom / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : "Akapit", 2012
 13. Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego / red. Piotr Krakowiak, Aleksandra Modlińska, Józef Binnebesel. - Wyd. 3. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2009
 14. Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński, Agnieszka Lewicka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
 15. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym : stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych / red. nauk. Czeslaw Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk. - Toruń : "Akapit", 2013
 16. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
 17. Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007
 18. Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie / Anna Kanios. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
 19. Szkice do teorii wychowania kreatywnego / Andrzej J. Sowiński. - Kraków : "Impuls", 2013
 20. Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia / red. nauk. Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. - Kraków : "Impuls", 2014
 21. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. T. 2, Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości / red. Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012
 22. Wolontariat hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna / Patrycja Stawiarska. - Warszawa : "Difin", 2011
 23. Wolontariat w hospicjum impulsem do zmiany w człowieku? / Małgorzata Kostek. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010
 24. Wolontariat w Polsce : raport z badań w latach 2000-2003 / Zbigniew Tokarski. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008
 25. Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej : prawo i praktyka / Agnieszka Bejma ; Instytut Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2012
 26. Wybrane obszary badawcze andragogiki / red. Barbara Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007
 27. Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / red. nauk. Magdalena Boczkowska, Ewelina Tymoszuk, Patrycja Zielińska. - Kraków : "Impuls", 2012
 28. Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : "Akapit", 2012
 29. Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski ; Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : "Żak", 2013
 30. Zdążyć z prawdą : o sztuce komunikacji w hospicjum / Piotr Krakowiak. - Wyd. 2. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2009

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywność społeczna Polaków / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 40
 2. City Angels - przykład służby drugiemu człowiekowi / Anna Agnieszka Carleo // Praca Socjalna. - 2013, nr 6, s. 129-137
 3. Co moja rodzina może dać innym? : czy wolontariat może być zabawą? / Anna Żukowska// Praca Socjalna. - 2015, nr 2, s. 99-108
 4. Co wynika z pomagania / Małgorzata Szcześniak, Gloria Rondón// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 85-90
 5. Czerwony Kapturek w Szpitalu na Monte Cassino / Bogusława Pieczyńska// Nasz Przemyśl. - 2012, nr 7 (94) lipiec-sierpień, s. 17
 6. Dzielmy się miłością / Jan Chrapek// Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 5-9
 7. Edukacja obywatelska po godzinach / Danuta Rodziewicz ; rozm. przepr. Małgorzata Machałek// Wiadomości Historyczne. - 2012, nr 4, s. 30-32
 8. Europejski Rok Wolontariatu - realizacja projektu "Dreams and Teams" / Michał Bronikowski [i in.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 9, s. 36-42
 9. Ilościowa ewaluacja programu "Młody wolontariusz" / JAC.// Remedium. - 2012, nr 3, s. 24-25
 10. Integracyjne warsztaty plastyczne : o przeworskich wolontariuszach / Włodzimierz Gązwa // Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 2009, nr 5, s. 28-29
 11. Krakowski Saltrom / Małgorzata Kacała // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 12-13
 12. Kwestie organizacyjne / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s. 78-82
 13. List Prezydenta Miasta Przemyśla z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 / Robert Choma // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 3 (78) marzec, s. 3
 14. Małe gesty - wielkie dobro : III edycja Małopolskiego Projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" / Urszula Wiewióra, Zofia Pastuszak, Renata Długosz, Władysław Michura // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 16-21
 15. Miejmy otwarte serca : otwarcie bazy Szlachetnej Paczki / SJ [Sebastian Jasiński] ; fot. Sebastian Jasiński // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 47 (19 XI), s. 2
 16. Młody Nobel : piknik edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 11 w Przemyślu / (red.) // Gazeta Przemyska. - 2012, nr 23(23) 4 grudzień, s. 11
 17. Młody Nobel : ponad 220 uczniów wzięło udział w niesamowitych zajęciach / J.S. [Jacek Szwic] ; fot. Jacek Szwic // Życie Podkarpackie. - 2013, nr 50 (11 XII), s. 10
 18. Młodzież w działaniu, Wolontariat Europejski / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 1, s. 53-56
 19. Młodzieżowy wolontariat w służbie niepełnosprawnym/ Grzegorz Pal // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 18-19
 20. Moda na wolontariat w Wielkiej Brytanii / Małgorzata Nutt // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10 (220/221), s. 52-55
 21. Mosty zamiast murów / Ilona Chodorowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 53, 64
 22. Nadzieja w rodzicach / Anna Kontkiewicz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 4, s. 30 - 31
 23. Nobel w SP 11 / Joanna Belińska ; fot. Joanna Belińska // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 1, s. 31
 24. Nowe formy pracy wolontariackiej / Mirosław Górecki // Praca Socjalna. - 2013, nr 1, s. 3-40
 25. Obdarowali samotnych dziecięcą radością : uczniowie SP 5 ze świąteczną wizytą w Domu Pomocy Społecznej / mars ; fot. Mariusz Godos ; fot. Mariusz Godos.// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 1(2330) 2 styczeń, s. 12
 26. Od pomysłu do realizacji - klasa wolontariacka : lekcja 6 / rok szkolny 2011 / 2012 / Danuta Rodziewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 23-30
 27. Oni pragną wiedzy : Młody Nobel w Szkole Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu / BS. ; fot. Sebastian Jasiński // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 48 (26 XI), s. 16
 28. "Poczytajmi, przyjacielu" formą aktywności wolontariackiej i propagowania czytelnictwa / Aneta Szadziewska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 12 - 16
 29. Pomagają, bo chcą : dać odrobinę szczęścia drugiemu człowiekowi / Anna Cichy // Gazeta Przemyska. - 2012, nr 24(24) 11 grudzień, s. 15
 30. Pomagając innym, pomagasz również sobie : scenariusz apelu / Piotr Piotrowski, Barbara Mizerska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 20-22
 31. Pomagając innym, pomagasz sobie / s. M. Urszula Kłusek // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 11
 32. Pomagamy! / Grażyna Okroj // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 12, s. 23
 33. Pomóż innym / Kazimiera Lisowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 9, s. 45 - 46
 34. Ponad 700 zniczy na grobach : pamiętali o poległych za Ojczyznę / mars.// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 45 (5 XI), s. 26
 35. Praca w hospicjum w doświadczeniach wolontariuszy / Natalia Sas // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 23-26
 36. Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu Wolontariat Europejski / Daniel Eichner, Anna Młynarczuk-Sokołowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 25-30
 37. Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu Wolontariat Europejski / Daniel Eichner, Anna Młynarczuk-Sokołowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 25-30
 38. Program "Młody wolontariusz" / M. J. Sochocki // Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 38-39
 39. Reminiscencje z obozu językowego EuroWeek - Szkoła Liderów / Agnieszka Musz // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 3, s. 36
 40. Społeczeństwo obywatelskie - NGO - wolontariat : bibliografia (wybór) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 46-51
 41. SuperW walczą z biedą : otwarto bazę potrzebujących rodzin / San [Aleksandra Nowotyńska] ; fot. Aleksandra Nowotyńska // Życie Podkarpackie. - 2013, nr 47 (20 XI), s. 7
 42. Szkolne koła Caritas / Piotr Mazur // Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 14
 43. Szkoła życia i człowieczeństwa / Karolina Kramkowska Jaszkowska // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 14-15
 44. Szlachetna idea wolontariatu / Aldona Rumińska // Wychowawca. - 2013, nr 11, s. 20
 45. Trzy kroki lidera / Magdalena Sofulak-Skibińska // Remedium. - 2011, nr 2, s. 24-25
 46. Uczniowie kształtują kompetencje społeczne jako Latarnicy Polski Cyfrowej / Marcin Zaród // Meritum. - 2014, nr 2, s. 101-103
 47. Uczniowska pomoc / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s. 82-84
 48. W stronę kultury dawania : scenariusz zajęć warsztatowych dla młodzieży / Kazimiera Podgórska, Małgorzata Uzarska // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 22-23
 49. W stronę rozwoju i aktywizacji sił ludzkich / Arkadiusz Żukiewicz // Praca Socjalna. - 2010, nr 3, s. 13 - 24
 50. WIOSNA, czyli każde dziecko odnosi sukces / Joanna Wójtowicz // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 57 - 66
 51. Wolontariat - jako przestrzeń edukacyjna i inkluzyjna / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 11, s. 12-15
 52. Wolontariat - nieoceniona pomoc przy organizowaniu festynów / Michał Bronikowski i in.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 16-22
 53. Wolontariat - służba na rzecz innych (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 31
 54. Wolontariat - szkoła życia i człowieczeństwa : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / oprac. Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2011, nr 3, s. 53-60
 55. Wolontariat - w edukacji, sporcie, w ruchu olimpijskim i paraolimpijskim / Paulina Wysocka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 2, s. 29-32
 56. Wolontariat dla... siebie / Beata Kołakowska // Charaktery. - 2013, nr 12, s. 40-43
 57. Wolontariat długoterminowy / Magdalena Arczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 3-8
 58. Wolontariat formą zdobywania doświadczeń zawodowych / Arleta Radomska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 31-34
 59. Wolontariat i działalność dobroczynna studentów pedagogiki - wybrane aspekty / Anna Zawada // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 9, s. 18-24
 60. Wolontariat jako forma aktywności młodzieży / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 30-34
 61. Wolontariat jako forma działania profilaktycznego / Grzegorz Kata // Remedium. - 2010, nr 6, s. 30-31
 62. Wolontariat jako nowe zjawisko w Polsce / Anna Karasińska // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 122 - 129
 63. Wolontariat jako przestrzeń edukacyjna i inkluzyjna / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 11, s. 12-15
 64. Wolontariat studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem / Ewa Bielska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 19-20
 65. Wolontariat szkolny - krok po kroku / Irena Marczyk // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 10-11
 66. Wolontariat w bibliotece - prawne uregulowania / Katarzyna Ostrowska – Pałyga // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 16 - 18
 67. Wolontariat w edukacji, sporcie, w ruchu olimpijskim i paraolimpijskim / Paulina Wysocka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 2, s. 29-32
 68. Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej / Magdalena Arczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7, s. 10-14
 69. Wolontariat w mojej szkole / Ilona Dranka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 38
 70. Wolontariat w przedszkolu ekologiczno-artystycznym / Jadwiga Gołda // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 38-40, bibliogr.
 71. Wolontariat w USA - idea pragmatyczna (i) czy polityczna? / Ewa Pająk-Ważna // Edukacja. - 2011, nr 4, s. 87-94
 72. Wolontariat we Włoszech / Tadeusz Mierzwa // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 94 - 111
 73. Wolontariat więźniów jako dobra praktyka włączania do życia w społeczności / Agnieszka Paczkowska, Piotr Krakowiak, Robert Witkowski // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 6, s. 20-23, bibliogr.
 74. Wolontariat zagraniczny - szansa dla młodych / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 8, s. 50-53
 75. Wolontariusze w placówce wychowawczej / Bożena Gwizdek // Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 59 - 64
 76. Współczesny patriotyzm : kocham Polskę nowocześnie / Zdzisław Hofman // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 12-13
 77. Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 23-27
 78. Wybrane artykuły z "Problemów..." na temat wolontariatu i aktywności społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 63-64
 79. Wychowanie ku zaangażowaniu społecznemu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży / Ewa Tłuczek-Tadla // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 17-21
 80. Z Iskry rozgorzał płomień / Danuta Elsner, Izabela Kałuża // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 20-24

 

Autor: Elżbieta Krupa