Chorzy w rodzinie

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

Chorzy w rodzinie

 

Książki

 1. Anoreksja w rodzinie / Beata Szurowska. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Sygn. WypRz   236728
 2. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przekł. [z ang.] Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.
  Sygn. WypRz   225073
 3. Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2003.
  Sygn. CzytR   229185
 4. Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.
  Sygn. WypRz   218078, CzytR   217999
 5. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / Jacek Nawrot. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990.
  Sygn. WypRz   211252, WypRz   211251, CzytR   211250
 6. Dziecko przewlekle chore : opieka i wsparcie / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : "Żak", 2006.
  Sygn. WypRz   229999, CzytR   229998
 7. Dziecko przewlekle chore w rodzinie / Ewa Janion. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007.
  Sygn. CzytR   233249
 8. Jakość życia dziecka z alergią : uwarunkowania środowiska rodzinnego / Alina Dworak. - Toruń : "Akapit", 2010.
  Sygn. WypRz   236338
 9. Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością / red. Bożena Sidor-Piekarska ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej]. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2013.
  Sygn. CzytR   240473
 10. Padaczka i inne zaburzenia napadowe u dzieci / pod red. Doroty Dunin-Wąsowicz. - Warszawa : Medical Tribune Polska, 2013.
  Sygn. CzytR   241465
 11. Pokochaj mnie mamo! czyli dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka / Grażyna Dryżałowska. - Warszawa : "Żak", 2008.
  Sygn. CzytR   233690
 12. Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red. Władysławy Pileckiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011.
  Sygn. WypRz   238742, CzytR   238741
 13. Psychoonkologia w praktyce klinicznej / Krystyna de Walden-Gałuszko. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011.
  Sygn. WypRz   237302
 14. Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sygn. CzytR   235025
 15. Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Pisula. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007.
  Sygn. WypRz   232007, WypRz   232667, CzytR   232006
 16. Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Agnieszka Żyta. - Toruń : "Akapit", 2010.
  Sygn. CzytR   235160
 17. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2007.
  Sygn. CzytR   230875
 18. System rodzinny wobec przewlekłej choroby somatycznej : gdy rodzina ma korzyść z choroby / Waldemar Świętochowski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010.
  Sygn. CzytR   235761
 19. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
  Sygn. WypRz   229026, WypRz   229025, CzytR   229024
 20. W krzywym zwierciadle bulimii : zaburzenia odżywiania oczami matki i córki / Lorri Antosz Benson, Taryn Leigh Benson ; tł. Zuzanna Bosacka. - Poznań : "Media Rodzina", 2010.
  Sygn. WypRz   236116
 21. Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym / Sławomir Cudak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.
  Sygn. WypRz   236296
 22. Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. T. 2 / red. nauk. Mariola Seń, Grażyna Dębska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011.
  Sygn. CzytR   239934
 23. Życie z zespołem Downa : narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa / Agnieszka Żyta. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Sygn. WypRz   236434

 

Artykuły

 1. Badania nad rodzeństwem osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie zmian - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Agnieszka Żyta. //W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 372-382, bibliogr.
  Sygn. CzytR   235290
 2. Choroba i niepełnosprawność jako sytuacja kryzysowa w rodzinie i przyczyna wykluczenia społecznego : sytuacja psychospołeczna zdrowego rodzeństwa dzieci dysfunkcjonalnych / Justyna Korzeniewska. //W: Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : podejście interdyscyplinarne. Warszawa ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011. - S. 75-82, bibliogr
  Sygn. CzytR   239101
 3. Co robić, aby nasze dzieci były szczęśliwe i abyśmy my byli szczęśliwi z naszymi dziećmi? Na co zwracać uwagę w relacjach rodzicielskich z rodzeństwem dziecka niepełnosprawnego / Magdalena Giżyńska. //W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 369-377, bibliogr.
  Sygn. CzytR   233609
 4. Czas wolny rodziców wychowujących osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębszym / Dorota W. Chrzan. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 22-24
 5. Człowiek niepełnosprawny w rodzinie - dylematy rozwoju i wsparcia / Roman Ossowski. //W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 25-37, bibliogr.
 6. Czynniki rodzinne warunkujące osiągnięcia szkolne dzieci niedosłyszących / Beata Boksa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 52-55, bibliogr.
 7. Dorosłość osób z zespołem Downa oznaką dojrzałości i niezależności osobistej czy zniewolenia człowieka? / Elżbieta Maria Minczakiewicz. // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 3-14, bibliogr.
 8. Dorosłość z zespołem Downa z perspektywy rodziców i preferowanych przez nich postaw i wzorów społeczno-kulturowych / Elżbieta M. Minczakiewicz. //W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 113-124, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232027
 9. Doświadczenie przez rodziców straty w sytuacji choroby psychicznej ich dziecka / Monika Sadowska. //W: Psychospołeczne konteksty doświadczania straty. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 59-69, bibliogr.
  Sygn. CzytR   235742
 10. Działalność służb społecznych a pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi / Joanna Szymanowska. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 2, s. 22-36
 11. Dziecko niepełnosprawne - łamanie stereotypów nieszczęśliwego dzieciństwa i macierzyństwa / Elżbieta Zakrzewska-Manterys. //W: Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków : "Impuls", 2005. - S. 61-72, bibliogr.
  Sygn. CzytR   229191
 12. Dziecko niepełnosprawne i rodzina - modele rodzin w ujęciu socjoekonomicznym / Paweł Firago. // Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 123-126, bibliogr.
 13. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - sukcesy i porażki / Joanna Szymanowska. //W: Dziecko : sukcesy i porażki. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 365-374, bibliogr.
  Sygn. CzytR   230691
 14. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / Agata Czopik, Monika Kokor. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7-8, s. 84-85
 15. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / Barbara Adamczyk. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 2, s. 55-67
 16. Dziecko niepełnosprawne w środowisku rodzinnym / Dorota Kohut. //W: Rodzina - historia i współczesność. Kraków : "Impuls", 2005. - S. 341-348
  Sygn. WypRz   229167, CzytR   229166
 17. Dziecko niesłyszące i jego rodzina / Marzanna Farnicka. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 2, s. 31-39
 18. Dziecko z wrodzonym ubytkiem skóry (ACC) oraz jego rodzina - problemy psychopedagogiczne / Marzenna Zaorska, Jan Otremba. // W: Nieznane? Poznane : zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi. / pod red. Marzeny Buchnat i Katarzyny Pawelczak. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 263-271
  Sygn. CzytR   240651
 19. Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Alina Dworak. // Chowanna. - T. 2 (2008), s. 169-179, bibliogr.
 20. Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszczyk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 40-44, bibliogr
 21. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym w środowisku lokalnym : potrzeby i możliwości / Joanna Szymanowska. // W: Rodzina w środowisku lokalnym : pomoc - wsparcie - opieka. / red. Andrzej Garbarz [i in.]. Rzeszów : Koraw Dorota Kocząb, 2011. - S. 57-73
  Sygn. WypRz   239459, CzytR   239458
 22. Integracja wewnętrzna oraz stosunki miedzyosobowe w rodzinach wychowawujących dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Żyta. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, s. 13-16,17
 23. Jakość życia osób dorosłych z mózgowym porażniem dziecięcym a funkcjonowanie systemu rodzinnego / Dominika Kurpiel. // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. Kraków : "Impuls", 2010. - S. 167-179
  Sygn. CzytR   240242
 24. Kilka obrazków z drogi życia - od piętna do akceptacji społecznej, czyli sytuacja matek dzieci niepełnosprawnych / Anna Gajdzica. //W: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Kraków : "Impuls", 2009. - S. 41-52, bibliogr.
  Sygn. CzytR   234885
 25. Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem / Dorota Danielewicz, Jarosław Rola. // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 32-41, bibliogr.
 26. Lęki i nadzieje dotyczące przyszłości dziecka w wypowiedziach rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie / Anna Szczepaniak. // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 102-108, bibliogr.
 27. Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych / Teresa Zbyrad. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 28-34
 28. Mama, tata, córka... rak / Beata Kołakowska. // Charaktery. - 2012, nr 3, s. 76-80
 29. Matka jako animator w życiu dziecka niepełnosprawnego / Beata Antoszewska. //W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - S. 186-191, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232719
 30. Między bezradnością a zaradnością - inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Sidor-Rządkowska. //W: Wokół teorii polityki społecznej : szkice i studia dedykowane profesorowi Janowi Daneckiemu na jubileusz siedemdziesiątych piątych urodzin. Warszawa : "Aspra-Jr", 2003. - S. 203-216
  Sygn. CzytR   238140
 31. Między schizofrenią a przemocą / Robert Gorczyca. // Niebieska Linia. - 2008, nr 3, s. 15-17
 32. Model wsparcia rodziny wychowującej dziecko z zespołem Downa realizowany w Fundacji "Daj Szansę" w Toruniu / Krzysztof Liszcz. //W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 379-382
  Sygn. CzytR   233609
 33. Nastawienia empatyczne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich / Renata Biernat. // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 109-124, bibliogr.
 34. Niepełnosprawność dziecka a funkcjonowanie rodziny / Beata Głowacka. // W: Pedagogika rodziny : wybrane problemy. / red. Agnieszka Regulska. Warszawa ; Rzeszów : Bonus Liber - Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2010. - S. 163-174
  Sygn. CzytR   241266
 35. Niepełnosprawność dziecka a praca zawodowa matki / Monika Parchomiuk. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 1, s. 3-17
 36. Nierozstrzygnięte dylematy starzejących się rodziców dorosłego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / Katarzyna Pawelczak. //W: Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 261-266, bibliogr.
  Sygn. CzytR   233842
 37. Nieuleczalna choroba w rodzinie - wyzwania dla pracy socjalnej / Sabina Pawlas-Czyż. // Praca Socjalna. - 2009, nr 4, s. 43-55
 38. Obraz brzemienia rodziny z osobą chorą na schizofrenię / Maria Chuchra. // Roczniki Psychologiczne. - T. 12, nr 2 (2009), s. 103-128, bibliogr.
 39. Oczekiwania rodziców związane z edukacją i terapią ich dzieci z autyzmem / Olga Graf-Wiśnicka. //W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009. - S. 143-161, bibliogr.
  Sygn. CzytR   234658
 40. Osoba niepełnosprawna chora psychicznie w rodzinie / Agnieszka Regulska. // W: Pedagogika rodziny : wybrane problemy. / red. Agnieszka Regulska. Warszawa ; Rzeszów : Bonus Liber - Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2010. - S. 175-184
  Sygn. CzytR   241266
 41. Partnerstwo, małżeństwo i rodzicielstwo w doświadczeniach własnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz relacjach otoczenia społecznego - zarys projektu badawczego / Magdalena Grutz. //W: Poznańska pedagogika specjalna : tradycje - osiągnięcia - perspektywy rozwoju. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 219-230, bibliogr.
  Sygn. CzytR   230270
 42. Pedagogizacja rodziny dziecka niepełnosprawnego - tradycyjne i nowatorskie ujęcie problemu / Urszula Klajmon-Lech. // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 165-172, bibliogr.
 43. Pełnosprawne rodzeństwo wobec niepełnosprawności brata czy siostry / Anna Jankowska, Marta Wójcik. //W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - S. 207-211, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232719
 44. Poczucie koherencji i wsparcie społeczne w wychowaniu dziecka z upośledzeniem umysłowym / Monika Parchomiuk. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 2, s. 3-23
 45. Poczucie wyobcowania u rodziców osób chorych na schizofrenię paranoidalną / Anna Hunca-Bednarska. // Roczniki Psychologiczne. - T. 11, nr 1 (2008), s. 77-94, bibliogr.
 46. Podmiotowa rola rodziców w rehabilitacji dziecka z zaburzeniami rozwoju / Anna Jakoniuk-Diallo. //W: Poznańska pedagogika specjalna : tradycje - osiągnięcia - perspektywy rozwoju. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 241-250, bibliogr.
  Sygn. CzytR   230270
 47. Pomoc i poradnictwo rodzinie dziecka z wadą słuchu / Grażyna Gunia. //W: Dziecko z trudnościami w rozwoju. Kraków : "Impuls", 2005. - S. 103-119, bibliogr.
  Sygn. WypRz   229174, CzytR   229173
 48. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinie i dziecku przewlekle choremu / Andrzej Gretkowski. //W: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka : praca zbiorowa. Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. - S. 211-231, bibliogr.
  Sygn. WypRz   233777, CzytR   235439
 49. Pomoc rodziny w rehabilitacji psychofizycznej osoby niepełnosprawnej ruchowo / Magdalena Szymańska. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 4, s. 80-88
 50. Postawy rodzicielskie matek dzieci niepełnosprawnych / Beata Szabała. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 2, s. 66-76
 51. Postawy rodzicielskie wobec dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Grzegorz Borkowski. // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 62-65
 52. Postawy rodzicielskie wobec dziecka niepełnosprawnego w rodzinie / Sławomir Cudak. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 229-237
 53. Postawy rodziców dziecka autystycznego / Bożena Petrykowska, Monika Zielińska. //W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 129-133, bibliogr.
  Sygn. WypRz   233938, CzytR   233937
 54. Postrzeganie systemu rodzinnego przez rodzeństwo osób niepełnosprawnych / Barbara Olszewska. //W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - S. 219-223, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232719
 55. Przeżycia i doświadczenia matki dziecka z autyzmem / Magdalena Wodzik. //W: Poznańska pedagogika specjalna : tradycje - osiągnięcia - perspektywy rozwoju. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 353-356
  Sygn.   CzytR   230270
 56. Psychologiczno-społeczne funkcjonowanie młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową / Bożena Sidor. // Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika. - T. 33 (2005), s. 69-84, bibliogr.
 57. Psychopedagogiczne problemy dziecka z zespołem Stargardta oraz jego rodziny / Marzenna Zaorska. W: Nieznane? Poznane : zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi. / pod red. Marzeny Buchnat i Katarzyny Pawelczak. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 239-247
  Sygn. CzytR   240651
 58. Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży posiadającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową / Bożena Sidor. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 3-18, bibliogr.
 59. Psychospołeczne ujęcie sytuacji człowieka chorego na hemofilię i jego rodziny / Katarzyna Walęcka-Matyja. // Psychologia Rozwojowa. - T. 9, nr 4 (2004), s. 155-165, bibliogr.
 60. Psychospołeczny udział rodziny w przebiegu i leczeniu choroby nowotworowej - konsekwencje emocjonalne / Jacek Łukasiewicz, Anna Englert-Bator, Ewa Dziurzyńska. // W: Specyfika wychowania w systemie rodzinnym : wybrane zagadnienia z psychologii rodziny. / red. nauk. Stepulak, Marian Zdzisław. Lublin : Innovatio Press, 2013. - S. 84-111
  Sygn. CzytR   241538
 61. Radzenie sobie ze stresem przez matki dzieci z upośledzeniem umysłowym / Agnieszka Masłowiecka. // Psychologia Rozwojowa. - T. 11, nr 1 (2006), s. 119-130, bibliogr.
 62. Realizacja programu wczesnej wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie (studium przypadku) / Agata Potapska-Skwara. // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 74-80
 63. Rodzeństwo osób niepełnosprawnych / Aniela Korzon. //W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - S. 49-54, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232719
 64. Rodzeństwo pełnosprawne osób niepełnosprawnych intelektualnie / Joanna Sebastianka. //W: Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych : charisteria dla profesora Janusza Homplewicza. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - S. 221-237, bibliogr.
  Sygn. CzytR   231905
 65. Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych / Katarzyna Patyk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 34-42
 66. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością - od biernej izolacji do czynnej subkultury / Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska. // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, s. 15-18
 67. Rodzice dzieci z zespołem Downa / Ewa Pisula. //W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 341-357, bibliogr.
  Sygn. CzytR   233609
 68. Rodzice w oczach rodziców - grupa rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju jako grupa odniesienia / Agnieszka Masłowiecka. // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 115-119, bibliogr.
 69. Rodzice w procesie rewalidacji dziecka niepełnosprawnego / Ewa Kucyper, Krzysztof Kucyper. //W: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 2008. - S. 203-207, bibliogr.
  Sygn. CzytR   233273
 70. Rodzice wobec dorastania i dorosłości swoich dzieci z zespołem Downa / Ewa Pisula. //W: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc?. Kraków : "Impuls", 2010. - S. 121-133, bibliogr.
  Sygn. CzytR   235336
 71. Rodzina dziecka upośledzonego umysłowo / Agnieszka Łaba. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 2, s. 3-21
 72. Rodzina w sytuacji choroby psychicznej / Irena Przywarka. //W: Czego obawiają się ludzie?. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007. - S. 207, 218, bibliogr.
  Sygn. CzytR   230428
 73. Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka - problemy adaptacji i funkcjonowania / Małgorzata Sekułowicz. //W: Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 44-59, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232557
 74. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - w poszukiwaniu teorii / Marta Wiatr. // Auxilium Sociale. - 2004, nr 3/4, s. 54-67, bibliogr.
 75. Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo a możliwość rozwoju indywidualnego rodziców / Żaneta Stelter. //W: Rodzina a rozwój człowieka dorosłego. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2003. - S. 123-150
  Sygn.  CzytR   228923
 76. Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo / Żaneta Stelter. //W: Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 255-275, bibliogr.
  Sygn. CzytR   230278
 77. Rola rodziny w kształtowaniu dobrostanu emocjonalnego w sytuacji choroby / Justyna Mróz. // W: Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości : perspektywa psychologiczna. / red. nauk. Teresa Rostowska, Waldemar Budziński. Toruń : "Adam Marszałek" ; Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2012. - S. 141-160
  Sygn.  CzytR   240298
 78. Rola wsparcia rodzinnego w zmaganiu się z chorobą nowotworową / Izabella Michałowska- Wieczorek. // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. Kraków : "Impuls", 2010. - S. 197-204
  Sygn. CzytR   240242
 79. Samotność dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny / Grażyna Dryżałowska. //W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - S. 26-32, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232719
 80. Sieć wsparcia społecznego rodziców dzieci z porażeniem mózgowym / Monika Parchomiuk. // Auxilium Sociale. - 2004, nr 1, s. 102-110, bibliogr.
 81. Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem chorym na jadłowstręt psychiczny / Anna Brytek, Bernadetta Izydorczyk. // Chowanna. - T.2 (2008), s. 157-168, bibliogr.
 82. Społeczna kondycja polskiej rodziny zmagającej się z niepełnosprawnością / Mirona Ogryzko-Wiewiórowska. //W: Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 101-118, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232628
 83. Społeczna sieć wsparcia rodzin z dziećmi z wadą słuchu / Agnieszka Sakowicz-Boboryko. //W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa. Białystok : "Trans Humana", 2009. - S. 401-412
  Sygn. CzytR   234992
 84. Sprawowanie funkcji rodzicielskiej wobec dziecka niepełnosprawnego / Iwona Grzegorzewska. //W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 349-356, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232027
 85. Sprawowanie opieki nad dorastającym dzieckiem z zespołem Downa a stres i poczucie koherencji u rodziców / Anna Dąbrowska. //W: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc?. Kraków : "Impuls", 2010. - S. 135-151, bibliogr.
  Sygn. CzytR   235336
 86. Strategie radzenia sobie rodziców chorych dzieci z ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych / Agnieszka Pasztak. //W: Psychologia zdrowia : konteksty i pogranicza. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011. - S. 275-304, bibliogr.
  Sygn. WypRz   238744, CzytR   238743
 87. Stres i depresja u matek a zachowanie dzieci z autyzmem w zmodyfikowanej obcej sytuacji / Ewa Pisula. // Przegląd Psychologiczny. - 2004, nr 3, s.291-304, bibliogr.
 88. Style radzenia sobie ze stresem a ocena własnej sytuacji życiowej przez matki dzieci z niedorozwojem umysłowym / Żaneta Stelter. // Studia Edukacyjne. - Nr 6 (2004), s. 229-242, bibliogr.
 89. Syndrom nieopuszczonego gniazda - problem rodziców osób dorosłych z niepełnosprawnością / Katarzyna Pawelczak. //W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - S. 224-231, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232719
 90. Sytuacja materialna rodzin wychowujących dziecko z chorobą rzadką / Anna Tylki-Szymańska, Wioletta Żuraw. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 1, s. 5-19
 91. Sytuacja osób z autyzmem i ich rodzin w Polsce / Helena Dorociak [i in.]. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 4, s. 124-143, bibliogr.
 92. Sytuacja psychologiczna dzieci chronicznie chorych / Beata Ziółkowska. // Remedium. - 2006, nr 4, s. 8-9, bibliogr. // Remedium. - 2006, nr 4, s. 8-9, bibliogr.
 93. Sytuacja rodziny z dzieckiem autystycznym / Joanna Buława-Halasz. //W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. Warszawa : "Difin", 2011. - S. 149-155, bibliogr.
  Sygn. CzytR   240096
 94. Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) / Bogumiła Bobik. // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 373-380, bibliogr.
 95. Tożsamość macierzyńska matki a głuchota dziecka - studia nad matkami słyszącymi młodzieży głuchej / Joanna Kobosko. // Studia Psychologiczne. - T. 46, z. 4 (2008), s. 35-49, bibliogr.
 96. Uczenie się trudnej miłości / Izabela Zyska. // Auxilium Sociale. - 2004, nr 3/4, s. 229-237, bibliogr.
 97. Udział rodziców w stymulowaniu rozwoju umiejętności komunikacyjnych małego dziecka z wadą słuchu / Tamara Cierpiałowska. //W: Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością : teoria, diagnoza, wspomaganie. Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2007. - S. 48-60, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232029
 98. Utrzymać równowagę - skuteczne strategie postępowania dla rodziców / Magdalena Starościak. // Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. 44-50
 99. Wczesna interwencja jako przestrzeń działań w systemie wspomagania rodziny dziecka niepełnosprawnego / Grażyna Kwaśniewska. // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 2, s. 193-197
 100. Wieloaspektowość i kompleksowość wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko autystyczne / Justyna Bereś. //W: Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych : charisteria dla profesora Janusza Homplewicza. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - S. 238-254, bibliogr.
  Sygn. CzytR   231905
 101. Wieloaspektowość wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim / Magdalena Gołaszewska. //W: Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych : charisteria dla profesora Janusza Homplewicza. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - S. 255-267, bibliogr.
  Sygn. CzytR   231905
 102. Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny / Sonia Kędziora. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 57-66, bibliogr.
 103. Wsparcie rodziców małego dziecka z rzadkim zespołem genetycznym / Katarzyna Pawelczak, Marzena Buchnat. // W: Nieznane? Poznane : zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi. / pod red. Marzeny Buchnat i Katarzyny Pawelczak. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 307-325
  Sygn. CzytR   240651
 104. Wsparcie społeczne matek dzieci niepełnosprawnych a ich postawy rodzicielskie / Monika Parchomiuk, Beata Szabała. // W: Rodzina w środowisku lokalnym : pomoc - wsparcie - opieka. / red. Andrzej Garbarz [i in.]. Rzeszów : Koraw Dorota Kocząb, 2011. - S. 73-90
  Sygn. WypRz   239459, CzytR   239458
 105. Wsparcie społeczne rodziców dzieci z chorobą nowotworową / Beata Szabała. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 2, s. 68-86
 106. Wsparcie społeczne rodzin postawionych wobec dylematu narodzin dziecka z zespołem Downa i wyzwań związanych z jego wychowaniem / Elżbieta Maria Minczakiewicz. //W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki. Toruń : Adam Marszałek, 2010. - S. 453-480, bibliogr.
  Sygn. CzytR   236502
 107. Wspierać i być wspieranym : projekt współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Maria Rafalska [i.in]. // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, nr 9, s. 57-66
 108. Wspierająca rola rodziny w przebiegu choroby nowotworowej piersi u kobiet / Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz. //W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - S. 245-254, bibliogr.
  Sygn. CzytR   232213
 109. Wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego poprzez aktywizację jego rodziny / Beata Szabała. //W: Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 80-87, bibliogr.
  Sygn. WypRz   238828, WypRz   238829, CzytR   236534
 110. Współczesne ideologie a zadania rodziny w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym - etyka i ekonomia / Hanna Żuraw. //W: Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : podejście interdyscyplinarne. Warszawa ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011. - S. 83-91
  Sygn.   CzytR   239101
 111. Wybrane metody pedagogizacji rodzin osób niepełnosprawnych / Kazimierz Ostrowski. // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 1, s. 141-154, bibliogr.
 112. Wybrane wątki teoretycznej i empirycznej wiedzy w zakresie specyfiki funkcjonowania rodzin z nastolatkami chorującymi na zaburzenia odżywiania / Bernadetta Izydorczyk. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s. 103-123, bibliogr.
 113. Wybrane zagadnienia opieki rodzinnej wobec osób cierpiących na chorobę Alzheimera / Barbara Kałdon. //W: Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa. Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2010. - S. 65-70, bibliogr.
  Sygn. CzytR   239102
 114. Wymiary komunikacji w rodzinie w aspekcie choroby nowotworowej dziecka / Monika Piotrowska-Matyszczak. //W: Komunikacja społeczna w świecie realnym. Toruń : Adam Marszałek, 2008. - S. 256-267, bibliogr.
  Sygn. CzytR   234431
 115. Wzmocnienie rodziny w chorobie nowotworowej - zadanie dla pracy socjalnej? / Sabina Pawlas-Czyż. // Praca Socjalna. - 2013, nr 5, s. 29-54
 116. Zasoby rodzicielskie w sytuacji stresu związanego z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego / Magdalena Zając. // W: Małżeństwo, rodzina, rozwód. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013.
  Sygn. CzytR   240650
 117. Życie w innej przestrzeni... o psychospołecznej sytuacji rodzin dotkniętych autyzmem / Iwona Wendreńska. //W: Współczesna rodzina. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011. - S. 211-229, bibliogr.
  Sygn. CzytR   237381

 

Rzeszów, 24.02.2014 r.
oprac. Jolanta Nizicka
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Jolanta Nizicka