Jąkanie

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2018 r.
Oprac. Marta Głogowska

JĄKANIE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992 do 2017

Zebrane materiały dostępne w PBW w Przemyślu i/lub filiach:
Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku.

 

Druki zwarte:

 1. Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko / Monika Lubina. - Kraków : "Impuls", 2016
  Przeworsk WK 52829, Przemyśl WP 111129
 2. Diagnoza i terapia osób jąkających się : Warsztaty Logopedyczne, Augustów - czerwiec 1997 / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Koło Terenowe w Białymstoku ; [red. Antoni Balejko]. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne Antoni Balejko, 1997
  Lubaczów WL 38813, Przeworsk WK 40331
 3. Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016
  Przeworsk WK 52909, Przemyśl WP 111163, Jarosław WJ 56577
 4. Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : "Żak", 1999
  Przeworsk WK 43813, Jarosław WJ 49131, Lubaczów WL 39744
 5. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005
  Przeworsk WK 45779, Lubaczów WL 42617, Jarosław WJ 51991
 6. Jąkanie : analiza procesu komunikacji słownej / Jolanta Góral-Półrola. - Kraków : "Impuls", 2016
  Jarosław WJ 56624, Przemyśl WP 111394
 7. Jąkanie : diagnoza, terapia, program / Mieczysław Chęciek. - Kraków : "Impuls", 2007
  Lubaczów WL 43984, Przemyśl WP 101307
 8. Jąkanie : diagnoza, terapia, program / Mieczysław Chęciek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010
  Przemyśl WP 102089, Przeworsk WK 49618
 9. Jąkanie : diagnoza, terapia, program / Mieczysław Chęciek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2012
  Lubaczów WL 48190
 10. Jąkanie / Zbigniew Tarkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
  Jarosław WJ 51120
 11. Jąkanie to nie wyrok! : poradnik dla rodziców dzieci jąkających się / Anna Szerszeńska. - Kraków : "Impuls", 2013
  Przemyśl WP 107262
 12. Jąkanie w wieku przedszkolnym / Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk, Jolanta Dunaj. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2011
  Przemyśl WP 104804
 13. Jąkanie wczesnodziecięce / Zbigniew Tarkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
  Przemyśl WP 79965, Lubaczów WL 37067, Przeworsk WK 37367
 14. Jąkanie wczesnodziecięce / Zbigniew Tarkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
  Lubaczów WL 38850
 15. Kkkora : zaburzenia mowy / Joanna M. Chmielewska. - Wyd. 3. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017
  Przemyśl WP 111794
 16. Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2012
  Jarosław WJ 55597, Lubaczów CzL 48649, Przeworsk MKsK 376
 17. Niepłynność mowy w jąkaniu / Mariola Sidor. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011
  Lubaczów WL 47374, Przemyśl WP 103622, Przeworsk WK 50570
 18. Patologia mowy / red. nauk. Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : "Harmonia", 2017
  Przemyśl WP 112092, Przeworsk WK 53258
 19. Porozmawiajmy o jąkaniu się : odpowiedzi na listy / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne Antoni Balejko, 1997
  Lubaczów WL 38327
 20. Porozmawiajmy o jąkaniu się : odpowiedzi na listy / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne Antoni Balejko, 1999
  Jarosław WJ 49431
 21. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym : podejście interakcyjne rodzic - dziecko - Palin PCI / Elaine Kelman, Alison Nicholas ; przekł. Małgorzata Kądzioła. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013
  Przemyśl WP 106117, Lubaczów WL 48954
 22. Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia / Edyta Joanna Lichota. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
  Lubaczów WL 44464
 23. Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów / Carl W. Dell ; przekł. z jęz. ang. Lucyna Jankowska-Szafarska. - Kraków : "Impuls", 2008
  Lubaczów WL 44713, Przeworsk WK 49006, Przemyśl WP 98200
 24. Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego / Dorota Kamińska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007
  Jarosław WJ 51914, Przemyśl WP 97166, Przeworsk WK 48286
 25. Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego / Dorota Kamińska. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2010
  Lubaczów WL 46778, Jarosław WJ 53703
 26. Zaburzenia tempa i płynności mowy / red. nauk. Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010
  Przemyśl WP 102014
 27. Życie z zacięciem : integralny przewodnik po jąkaniu / red. Lucyna Jankowska-Szafarska [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017
  Przemyśl WP 112286

Artykuły z czasopism:

 1. Cała prawda o jąkaniu / Mieczysław Chęciek.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 127-140, bibliogr.
 2. Czy jąkanie to choroba? / Anna Kulczycka-Wiśniewska.// Remedium. - 2014, nr 9, s. 10-11
 3. Diagnoza niepłynności mówienia / Krzysztof Szamburski.//W: Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - S. 367-414, bibliogr.
 4. Dziecko jąkające się w klasie / Agata Błachnio.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 136-141
 5. Dziecko jąkające się w szkole / Justyna Solecka-Głodek.// Remedium. - 2004, nr 10, s.10-11
 6. Dziecko z ryzykiem jąkania / Beata Suligowska.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 9, s. 22-23
 7. Emocje, które przeszkadzają mówić - cele i strategie pracy w terapii jąkania / Ewa Morawiecka.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 21-28
 8. Gdy dziecko się jąka... / Wanda Kostecka.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 104-108
 9. Jak się jak się jąka mózg / Szczepan Grzybowski.// Charaktery. - 2011, nr 2, s. 62-64
 10. Jąkanie / Urszula Oszwa.// Remedium. - 2003, nr 5, s.10-11
 11. Męka mówienia / Agnieszka Okrasińska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 90-94
 12. Nieszczęsny los jąkały / Wiktoria Najdenowa.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 59-63
 13. Nowe techniki płynnego mówienia / Julie Cohen.// Charaktery. - 2014, nr 12, s. 48-51
 14. O zaletach grupowej terapii osób jąkających się na turnusach rehabilitacyjnych / Róża Sobocińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 15-18
 15. Poczucie zdrowienia jako jeden z elementów kompleksowej diagnozy i terapii osób jąkających się / Katarzyna Urbaniak-Głąb, Joanna Rodzeń-Krawiec.// W: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - S. 387-394
 16. Profilaktyka jąkania i wczesna pomoc dziecku z jąkaniem / Róża Sobocińska.// W: Wczesna interwencja w logopedii. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - S. 145-157
 17. Rozwojowa niepłynność czy jąkanie - jak rozpoznać zaburzenie i jak postępować? / Kinga Kuszak.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 6-9, bibliogr.
 18. Sytuacja dziecka jąkającego się w przedszkolu i w szkole / Natalia Moćko.// W: Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 79-97
 19. Wpływ środowiska rodzinnego na społeczne funkcjonowanie osób jąkających się / Ewa Repelewicz.//W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. - Toruń : Adam Marszałek, 2004. - S. 145-155
 20. Wsparcie osób jąkających się w przestrzeni akademickiej : propozycje rozwiązań / Katarzyna Herda-Płonka.// W: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - S. 327-338
 21. Wybrane cechy osobowości dzieci i młodzieży jąkających się w świetle badań psychologicznych / Jan Bielecki.//W: Osoba, edukacja, dialog. T. 2. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002. - S.133 – 143
 22. Wyuczona bezradność uczniów jąkających się / Ida Szwed, Anna Pawełczyk.//W: Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2006. - S. 169-182, bibliogr.
 23. Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym / Lidia Popek.//W: Psychiatria dzieci i młodzieży. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - S. 142-170

 

Autor: Marta Głogowska