Dziecko w wieku przedszkolnym

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2014

Zestawiła: Izabela Pelc

DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
( rozwój psychiczny, rozwój fizyczny, wychowanie)

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze
za lata 2000 – 2014

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży / pod red. Tadeusza Koszczyca [i in.]. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007.
  WP 99140
 2. Dziecko i konteksty jego rozwoju / Małgorzata Karwowska-Struczyk. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.
  WP 94860
 3. Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011.
  WP 103749
 4. Edukacja dziecka : mity i fakty / pod red. Elżbiety Jaszczyszyn, Jolanty Szada-Borzyszkowskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2010.
  WP 102928
 5. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : "Żak", 2006.
  WP 106713, CzP 373.2
 6. Funkcjonowanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym w relacjach z innymi ludźmi / Anetta Soroka-Fedorczuk. //W : Edukacja małego dziecka : refleksje, problemy, doświadczenia / red. Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009.
  CzP 373.2
 7. Gestykulacja i mowa : o niewerbalnym komunikowaniu się dzieci w wieku przedszkolnym / Magdalena Grochowalska. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002.
  WP 88591
 8. Gra edukacyjna oknem do poznawania dziecięcego świata / Mária Podhájecká, Vladimír Gerka ; [tł. Agata Mickiewicz-Janiszewska]. - Warszawa : "Erica", 2013.
  WP 106728
 9. Jak wychowywać przedszkolaka ? : poradnik dla rodziców / Anna Jankowska. - Bielsko-Biała : "Dragon", 2009.
  WP 101020
 10. Jąkanie w wieku przedszkolnym / Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk, Jolanta Dunaj. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2011.
  WP 104804
 11. Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu / Małgorzata Sławińska. - Kraków : "Impuls", 2010.
  WP 106753
 12. Nawyki żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym / Grażyna Hejda, Ewa Małecka-Tendera.://W: Żywienie w zdrowiu publicznym / pod red. Pawła Januszewicza, Piotra Sochy, Artura Mazura. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009 - S. 120-126.
  WP 100783, CzP 613/614
 13. Negocjowanie znaczenia kategorii płci : pomiędzy różnicowaniem płciowym a przekraczaniem granic / Katarzyna Gawlicz // W: Koniec mitu niewinności? : płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji / red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz. - Warszawa : "Eneteia", 2009. - S. 89-118.
  WP 99934
 14. Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym / Joanna Gruba. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2012.
  WP 105774
 15. Poziom rozwoju sprawności motorycznych dzieci pięcioletnich / Ewa Lewandowska. // W : Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. - Wyd. 2. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 305-319.
  CzP 373.046-021.64
 16. Prawidłowości rozwoju w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Katarzyna Wiejak. // W: Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / pod red. Teresy Parczewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 11-25.
  WP 103214
 17. Przedszkole - przestrzeń rozwoju dziecka / Anna Watoła ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2009.
  WP 102888, CzP 373.2
 18. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / pod red. Teresy Parczewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  WP 103214
 19. Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Litwińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
  CzP 316
 20. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym : wybrane konteksty / Magdalena Grochowalska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009.
  WP 101260
 21. Rozwój dziecka w przedszkolu : stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych / Iwona Sikorska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2010.
  CzP 373.2
 22. Rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym / Bożena Grzeszkiewicz. // W: Edukacja małego dziecka. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Sonii Czudek-Ślęczki, Arkadiusza Wąsińskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała ; Kraków : "Impuls", 2010. - S. 209-221.
  WP 103554
 23. Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu / Bożena Muchacka. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2000.
  WP 87917
 24. Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata / Danuta Waloszek. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009.
  WP 102990
 25. Twoje dziecko szczęśliwe w przedszkolu / Jovanka Jovicić ; tł. Dusan-Vladislav Pazdjerski i Ewelina Chacia. - Łódź : "Beauty In", 2012.
  WP 105283
 26. Umiejętności manualne dzieci w wieku 5-7 lat / Beata Grabowska. - Kraków : "Petrus", cop. 2009.
  WP 99815
 27. Więzi emocjonalno-społeczne dziecka z przedszkolem / Jadwiga Lubowiecka. // W: Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 139-151.
  WP 97091
 28. Wspomaganie rozwoju mowy i przygotowanie do nauki czytania i pisania / [zespół aut. Alicja Gołoś i in. ; red. Krystyna Zielińska, Beata Krysiak]. - Warszawa : "Raabe", 2014.
  WP 15076/b
 29. Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego / [zespół aut. Beata Krysiak i in. ; red. Krystyna Zielińska, Beata Krysiak]. - Warszawa : "Raabe", 2014.
  WP 15078/b
 30. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.
  WP 91984
 31. Wulgaryzacja języka dzieci w wieku przedszkolnym : uwarunkowania rodzinne problemu / Katarzyna Janke-Mania. // W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke - Toruń: "Akapit", 2008. - S. 203-214.
  WP 100710, CzP 37.018.1.
 32. Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie / red. nauk. Danuta Waloszek. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2009.
  WP 101589
 33. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2009.
  WP 100061
 34. Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci / Jolanta Andrzejewska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
  WP 106912

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Aktywność poznawcza dziecka / Jolanta Andrzejewska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 7, s. 5-9
 2. Aktywność zabawowa w wieku przedszkolnym / Natalia Ożadowicz, Małgorzata Rękosiewicz. // Remedium. - 2011, nr 6, s. 4-5
 3. Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk / Jadwiga Lubowiecka. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 12-17
 4. Bezstresowe wychowanie a funkcjonowanie dziecka w przedszkolu / Alicja Dorozińska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 5, s. 42-43
 5. Błędy i wady postawy / Marek Ziółkowski. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 16-22
 6. Budowanie relacji sześciolatka z dorosłym / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska. // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 52-55
 7. Budowniczowie charakteru : o roli rodziców w kształtowaniu poczucia własnej wartości u dzieci / Marta Drozd. // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 5, s. 22-24
 8. Co zagraża najmłodszym? / Karolina Kossakowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 6, s. 42-45
 9. Czego możemy spodziewać się po czterolatku? / Katarzyna Lotkowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 68
 10. Czy dzieci potrzebują rad i gotowych rozwiązań? / Violetta Kruczkowska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 42-43
 11. Diagnoza rozwoju funkcji poznawczych : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 98-101
 12. Dlaczego kłamiesz? / Agnieszka Pasternak. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 40-42
 13. Do czego dzieciom potrzebna jest złość? / Małgorzata Stańczyk. // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 5, s. 20-21
 14. Dominacja lewego ucha i jej skutki w procesie uczenia się / Dominika Kamińska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 42-44.
 15. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 9, s. 6-9
 16. Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy - o trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak. // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 206-213
 17. Dzieci, szkoła i społeczeństwo / Marcel Grahay. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 5-12
 18. Dziecięce emocje / Rafał Daniszewski. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 7, s. 49-51
 19. Dziecko idzie do przedszkola / Maria Post. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 44-46
 20. Dziecko myśli inaczej : rozwój myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Urbańska-Bulas, Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 31-33
 21. Dziecko nieśmiałe w przedszkolu i w domu / Bożena Wilczewska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 23-25
 22. Dziecko z ryzykiem jąkania / Beata Suligowska. // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 9, s. 22-23
 23. Emocje sześciolatka / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 50-53
 24. Emocjonalny bystrzak : rozwój empatii u dziecka przedszkolnego / Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 32-34
 25. Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym / Anna I. Brzezińska, Anna Nowotnik // Edukacja. - 2012, nr 1, s. 61-74
 26. Gdy nadejdzie czas - czyli o samodzielności / Agata Wawer. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 34-35
 27. Gdy przedszkolak sprawnie pisze... / Agata Wawer. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 26-27
 28. Głos psychologa dziecięcego w sprawie edukacji szkolnej 6-latka / Ewa Czownicka. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 44-46
 29. Ja i inni : trud uspołecznienia dziecka / Bronisława Dymara. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 31-33
 30. Ja tu rządzę! Rozwój intelektualny dziecka na progu przedszkola / Natalia Petrynka – Szymańska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 104-106
 31. Jak dzieci dowiadują się, co można, a czego nie można? : o wychowaniu zamierzonym i niezamierzonym / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 10-14
 32. Jak pomóc przedszkolakom w łagodnym przejściu do szkoły? / Agnieszka Boszko-Szczęśniak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 51-52
 33. Jak pracować z nieśmiałym dzieckiem? / Justyna Mielnik. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 3, s. 5-9
 34. Jak przygotować dziecko na przyjście rodzeństwa? / Agnieszka Pasternak. // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 18-20
 35. Jak uczyć dziecko samodzielności w rozwiązywaniu problemów / Iwona Lipowska. // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 1, s. 16-17
 36. Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego / Katarzyna Nadrowska. // Życie Szkoły. - 2011, nr 8, s. 48-56
 37. Jak zmienia się dziecko w wieku przedszkolnym? / Anna I. Brzezińska, Małgorzata Rękosiewicz. // Remedium. - 2011, nr 5, s. 4-5
 38. Językowy obraz rodziny w związkach frazeologicznych i interpretacjach dziecięcych / Kinga Kuszak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 6, s. 5-11
 39. Każde dziecko jest inne / Małgorzta Piotrowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 96-97
 40. Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna Izabela Brzezińska, Dominika Szymańska. // Remedium. - 2012, nr 10, s. 4-5
 41. Komputer - przyjaciel czy wróg przedszkolaka? / Dorota Zając. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 2, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 6-8
 42. Konflikty wśród dzieci - jak pomóc w ich rozwiązywaniu / Violetta Kruczkowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 38-39
 43. Kreatywność - najważniejszy talent dziecka / Katarzyna Lotkowska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 18-19
 44. Książka dla dzieci w centrum zainteresowania / Joanna Smogorzewska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s.14-16
 45. Kształcenie czynności samoobsługowych / Ewa Zielińska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 5-9
 46. Kształtowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym / Agata Arkabus, Anna Plusa. // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 10, dodatek Przedszkolak w Bibliotece, s. 2-6
 47. Kto ty jesteś ? Polak mały / Michalina Ziątek, Joanna Adamska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 55-56
 48. Małe dziecko w systemie opieki i edukacji / Michał Klichowski. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 4, s.54-55
 49. Mamo, tato, nie chcę być sam / Anna Więcław. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 32
 50. Modne niekoniecznie znaczy dobre / Przemysław Bąbel. // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 83-87
 51. Myślenie to droga do skutecznego działania / Dorota Kamińska. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s. 52-57
 52. Naturalne prawa wewnętrzne rozwoju dziecka / Joanna Maghen. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 54-58
 53. Nauka pokonywania trudności w grach i zabawach ruchowych : doskonalenie rozwoju ruchowego / Beata Bielska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 12, s. 24-29
 54. O dzieciach siejących bałagan : jakie są tego przyczyny i w jaki sposób można zmienić na lepsze ich funkcjonowanie / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 12-16.
 55. O mądrym wychowaniu dzieci / Ewa Zielińska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 10-12.
 56. O seksualności przedszkolaka / Karolina Kossakowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 54-59.
 57. O sztuce towarzyszenia dziecku / Marcin Jaroszewski. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 50-52.
 58. O śmierci... trudne rozmowy / Diana Paszel. // Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 22-23.
 59. O zgubnych skutkach zezwalania dzieciom na oglądanie telewizji ponad miarę i korzystanie z komputerów oraz tabletów. Cz. 1 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 5, s.16-20.
 60. O zgubnych skutkach zezwalania dzieciom na oglądanie telewizji ponad miarę i korzystanie z komputerów oraz tabletów. Cz. 2 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 6, s.14-21.
 61. Od aktywności motorycznej do formowania charakteru / Alicja Jordan. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 20-24
 62. Parasol emocjonalny przedszkolaka / Katarzyna Rojkowska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 18-19
 63. Po co dzieciom własne zdanie? / Małgorzata Stańczyk. // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 14-15
 64. Portret psychologiczny dzieci w wieku przedszkolnym. / Irena Obuchowska. // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 4-5
 65. Próchnica zębów u dzieci - jak jej zapobiegać? / Barbara Woynarowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s.5-8
 66. Rola literatury w rozwoju dziecka / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 18-23
 67. Rozwijamy zainteresowania techniczne / Katarzyna Połog. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 101-102
 68. Rozwijanie sprawności ruchowej / Ewa Zielińska. // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 5, s. 26-27
 69. Rozwój dzieci sześcioletnich / Beata Teresa Sabat. // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 8-9
 70. Rozwój emocjonalny w wieku przedszkolnym / Agata Szczepaniak, Anna Wasik. // Remedium. - 2011, nr 12, s.6-7
 71. Rozwój fizyczny w wieku przedszkolnym / Daria Lorenz, Martyna Wieszczeczyńska. // Remedium. - 2011, nr 9, s. 4-5
 72. Rozwój poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym / Justyna Kolasińska, Julia Kurkowska. // Remedium. - 2012, nr 1, s. 4-5
 73. Rozwój seksualny w wieku przedszkolnym / Katarzyna Lewandowska, Agata Szczepaniak. // Remedium. - 2011, nr 10, s. 4-5
 74. Rozwój społeczny w wieku przedszkolnym / Katarzyna Lewandowska, Dorota Miejnek, Małgorzata Rękosiewicz. // Remedium. - 2012, nr 4, s. 4-5
 75. Rozwój sprawności motorycznych dzieci pięcioletnich / Ewa Lewndowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 5, s. 10-16
 76. Seksualność przedszkolaka - rozwój i ekspresja seksualna / Joanna Szawionek. // Remedium. - 2009, nr 12, s. 6-7
 77. Sprawność fizyczna i postawa ciała sześcioletnich dzieci warszawskich na tle wybranych grup referencyjnych / Dorota Trzcińska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska. // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2012, nr 3, s. 169-175.
 78. Sprawność manualna / Ewa Brzozowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 11, s. 16-18.
 79. Stereotypy płci. Domowa strefa kibica / Danuta Elsner. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 11, s. 26-28.
 80. Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska, Dominika Szymańska. // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 48-52.
 81. Sztuka i twórczość dziecka w edukacji międzykulturowej / Dorota Pakuła-Tamou. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 38-39.
 82. Tato, boję się... : lęki u dziecka przedszkolnego / Agnieszka Pasternak, Monika Urbańska-Bulas. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 40-42
 83. Trudna sztuka przegrywania / Alicja Dorozińska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 4, s. 62-64.
 84. Trudności w rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym / Daniela Becelewska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 46-51.
 85. Umiejętności społeczne : wspomaganie rozwoju, wychowania i kształcenia pięciolatków / Ewa Zielińska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 23-27.
 86. Wahania poziomu elementarnej umiejętności czytania dzieci u progu szkoły pod wpływem przerwy wakacyjnej / Gabriela Kapica. // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 50-64.
 87. Wiek zabawy / Anna Mikler-Chwastek. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 51-53.
 88. Wielorakie inteligencje - wielorakie możliwości / Sylwia Kustosz. // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 16-19.
 89. Wpływ filmu na rozwój dziecka / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 11, s. 5-8.
 90. Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka / Andrzej Twardowski. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 4-12.
 91. Wychować geniusza?! / Aleksandra Jodko, Alekszndra Salwa. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 54-57.
 92. Zaburzenia interakcji sensorycznej u przedszkolaków / Małgorzata Stańczyk. // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 2, s. 26-27.
 93. Zachowania prospołeczne dzieci / Danuta Al-Khamisy. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 4-8.
 94. Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Ewa Małgorzata Szumilas. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 5-13.
 95. Znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci w świetle badań / Małgorzata Żytko. // Meritum. - 2009, nr 1, s. 15-19.
 96. Znaczenie wieku przedszkolnego dla rozwoju dziecka / Zofia Zawadzka. // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2002, nr 6, s. 63-64.

 

Autor: Izabela Pelc