Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

 

NAUCZYCIEL TWÓRCZY KREATOREM WIZERUNKU SZKOŁY

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000 - 2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki. - Poznań : "eMPi2", 2003. – s. 185-202 : Public relations, czyli jak promować placówkę.
  Przemyśl   CzP   371.1
 1. Promocja placówki edukacyjnej : konteksty ekonomiczne i pedagogiczne / Lechosław Gawrecki. - Poznań : "eMPi2", 2008
  Przemyśl   CzP   37.07
 1. Marketing szkoły / Jan Fazlagić. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011
  Przemyśl   WP   103158
 1. Nauczyciel, twórczość, promocja : wybrane uwarunkowania modernizacji oświaty / Krzysztof Polak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1997.
  Filia Przeworsk   WK   43861
  Filia Lubaczów   WL   41766
 1. Promocja placówki edukacyjnej : konteksty ekonomiczne i pedagogiczne / Lechosław Gawrecki. - Poznań : "eMPi2", 2008
  Przemyśl   CzP   37.07

 1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym / Paweł Zeller ; [aut. podrozdz. "Kształtowanie wizerunku szkoły" Marcin Chłodnicki]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2006.
  Filia Przeworsk   WK   46840
 1. Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem / Krystyna Wojcik. - Wyd. 4 zm. i rozszerz. - Warszawa : "Placet", 2009
  Przemyśl   CzP   654/659
 1. Rozwijanie kompetencji twórczych / Agnieszka Wojtczuk - Turek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2008
  Przemyśl   WP   95877
 1. Vademecum menedżera oświaty / praca zbiorowa pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000
  Przemyśl   WP   87670

 

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE:


 1. Czy gazetka uczniowska może pełnić w szkole funkcję wewnętrznego public relations? : opis a analiza przypadku rozpoznawania problemu organizacyjnego. - Bibliogr. / Elżbieta Nowak // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 9, s. 2-3 
 1. Czy warto być kreatywnym? / Anna Ostrowska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 21-25

 1. Jak budować opinię szkoły? / Anita Talik-Orłowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 19-21

 1. Jak budować wizerunek szkoły XXI wieku? / Beata Bryś //  Dyrektor Szkoły . - 2009, nr 3, s. 16-19

 1. Jakość środowiska pracy w polskiej oświacie / Jan Fazlagić -- (Zarządzanie talentami ) // Dyrektor Szkoły . - 2011, nr 2
  Wpływ animacji wnętrz na zachowania ludzi w miejscu pracy. Wpływ otoczenia na komunikację i kreatywność pracowników - wyniki badań. Dotyczy także polskich szkół.
 1. Kreatywność / Aleksandra Szlendak // Bliżej Przedszkola . - 2010, nr 2, s. 76-77
  Zdefiniowanie pojęcia kreatywności. Cechy nauczyciela kreatywnego (zwłaszcza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej)

 1. Kreatywny nauczyciel - pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo! / Monika Just // Życie Szkoły . - 2010, nr 8, s. 43-48
  Omówienie terminu klasa kreatywna. Rozważania na temat kreatywności w sposobie myślenia i pracy nauczyciela. Zadania dla nauczycieli rozwijające kreatywność.

 1. Kreować wizerunek szkoły / Barbara Rozwadowska // Głos Nauczycielski . - 2000, nr 6, dod. Głos Dyrektora Menedżera, s. 1, 4-5

 1. Kreowanie wizerunku szkoły / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 25-28

 1. Kształtowanie postawy twórczej / Danuta Czelakowska // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 402-406

 1. Marketing imprez rekreacyjnych jako promocja szkoły / Ewa Fronczek // Lider. - 2006, nr 12, s. 20-21

 1. Marketing - nowe spojrzenie na oświatę : teoria i praktyczne rozwiązania / Iwona Tyrna - Łoj // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 9, s. 19-23

 1. Marketing placówki oświatowej – teoria i praktyka / Barbara Antczak // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2002, nr 1, s. 13-14

 1. Marketingowa koncepcja szkoły / Jolanta Ratyńska // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 3, dod. Kierowanie Szkołą, s. 4-6
 1. Nowoczesne zarządzanie oświatą : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2000 / Ewa Nowik // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 11, s. [25]

 1. O młodości w szkole / Dorota Osięgłowska //  Polonistyka . - 2006, nr 9, s. 36-40
  Wizerunek szkoły w literaturze dla młodzieży.

 1. O promocji szkoły w środowisku / Jadwiga Włodarczyk // Nowa Edukacja Zawodowa. –2002, nr 1, s. 15-17
 1. Odwaga bycia kreatywnym / Lucyna Korecka // Życie Szkoły. - 2002, nr 2, s. 12-14 

 1. Osobliwości twórczego myślenia / Bogusława Bogucka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 24-29 

 1. Owocowa ballada : czyli twórczy nauczyciel - twórczy uczeń / Wiesława Tomczyk-Mroczek //  Wszystko dla Szkoły . - 2009, nr 5, s. 11-13

 1. Promocja reputacji w szkołach. Lekcja 8 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 4, dod. Akademia „Dyrektora Szkoły”, s. I-VIII 

 1. Promowanie dorobku twórczego nauczycieli / Janina Parysz // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 14-16
 1. Promowanie szkoły jako instytucji świadczącej usługi edukacyjne / Lechosław Gwarecki // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 6, s. 9-[11]
  Cele i adresaci promocji. Promocja wewnętrzna i zewnętrzna. Promocja szkoły a promocja usług edukacyjnych. Zasady promocji szkoły.
 1. Promowanie wizerunku szkoły. Cz. 1 / Mariusz Kąkolewicz // Edukacja Medialna. – 2001, nr 1, s. 7-11
 1. Promowanie wizerunku szkoły. Cz. 2 / Mariusz Kąkolewicz // Edukacja Medialna. – 2001, nr 4, s. 15-19

 1. Propozycja promocji szkoły : (na przykładzie Zespołu Szkół Elektrycznych w Nisku) / Grażyna Habigier-Pipska // Nowa Szkoła. – 2001, nr 4, s. 14-18

 1. Przeprowadzanie diagnozy psychologicznej : test postaw twórczych / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 19-24

 1. Public relations – nowość w szkole? / Anna Talik Orłowska // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 10, s. 61-62

 1. Public relations zaczyna się w domu czyli komunikowanie się z pracownikami szkoły / Małgorzata Wojnarowska // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 7/8, s. 59-62

 1. Public relations w zarządzaniu oświatą / Zdzisława Dacko // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 9, s. 3-6

 1. Public relations w Zespole Szkół Medycznych w Łańcucie / Elżbieta Jaworska // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 4, s. 10-11
 1. Specyfika procesu nauczania przez Internet a twórczy nauczyciel / Dorota Siemieniecka-Gogolin // Pedagogika Mediów . - 2006, nr 1/2, s. [94]-103
  Cechy nauczyciela konieczne w realizacji nauczania on-line. Role pełnione przez nauczycieli w wirtualnych klasach. Scenariusz wirtualnej klasy. Twórcza rola nauczyciela.
 1. Stowarzyszenia nauczycielskie enklawą pracy twórczej nauczyciela / Anna Sowińska // Wszystko dla Szkoły . - 2006, nr 4/5, s. 18
  Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej SNEP.
 1. Strach przed klientem / Anita Talik Orłowska // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 10, s. 22-25

 1. Szkolne public relations / Anna Talik Orłowska // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 7/8, s. 56-58
  Cele, narzędzia, kadra public relations. 

 1. TAK ZWANY pozytywny wizerunek szkoły // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 9-12
 1. To kreatywność - nie wygłupy / Krzysztof T. Piotrowski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 91 – 97
 1. Twórczy nauczyciel / Przemysław Bąbel // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane . - R. 27, nr 2 (2003/2004), s. 12-16
  Cechy twórczego nauczyciela.
 1. Twórczy nauczyciel = twórczy uczeń? / Joanna Smogorzewska // Nowa Szkoła . - 2008, nr 3, s. 35-37
  Rola nauczyciela w rozwijaniu zdolności twórczych uczniów.

 1. Twórczy nauczyciel = twórczy uczniowie / Izabela Labuda //  Bliżej Przedszkola . - 2008, nr 1, s. 16-17
  Cechy kreatywnego nauczyciela w oczach dzieci. Kodeks twórczego nauczyciela wychowania przedszkolnego (cechy, umiejętności, podejmowane działania) stworzony na podstawie wskazówek specjalistów z dziedziny pedagogiki.

 1. Wizerunek dyrektora : jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię / Teresa Kaczor // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11, s. 29-30
 1. Wizerunek szkoły / Anita Talik-Orłowska // Dyrektor Szkoły . - 2003, nr 7/8, s. 8-10
  Czynniki kształtujące wizerunek szkoły.

 1. Wizerunek szkoły w opinii uczniów / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 5, s. 54-57
 1. Wizja dobrej szkoły / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 26-27

 1. Wizja "Szkoły przyszłości" prezentowana przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie / Małgorzata Sobotka // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 58-59

 1. Wolny rynek w oświacie, czyli dlaczego dyrektor szkoły musi być menedżerem? / Lechosław Gawrecki // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 2, s. 13-15

 1. Współzawodnictwo i współpraca w szkole a rynek oświatowy / Maria Dowgiert // Dyrektor Szkoły . - 2002, nr 10, s. 11-15
  Marketing w szkole, kreowany wizerunek szkoły. Jak dyrektor powinien zarządzać szkołą? Porównanie szkoły polskiej i amerykańskiej.

Autor: Agnieszka Kordybacha