Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Rzeszowie
Wydział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów

 

Bezpieczeństwo w Internecie.
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
.
(Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015 – 2017)

 

Książki:

 

 1. Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfred Spitzer ; przeł.[z niem.] Małgorzata Guzowska. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2016.
  - Sygn. WypRz  245079 ; WypRz   245249.
  - Sygn.
  CzytR   245835.

 2. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Kraków : "Impuls", 2015.
  - Sygn. CzytR   244849.

 3. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : "Impuls", 2015.
  - Sygn. CzytR   244850.

 4. Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym / Yalda T. Uhls ; przeł. Irmina Grzegrzółka. - Kraków : "IUVI", 2016.
  - Sygn. WypRz   245080.

 5. Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / red. nauk. Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2016.
  - Sygn. CzytR   245251.

 6. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : "Impuls", 2016.
  - Sygn. CzytR   245917.
 7. E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Sygn. WypRz   243600.

 8. E-obywatel, e-sprawiedliwość, e-usługi / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; aut. Gabriela Bar [ i in.] - Warszawa: C. H. Beck, 2017.
  - Sygn. WypRz   245971.

 9. Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Łukasz Tomczyk. - Warszawa : "Difin", 2015.
  - Sygn. WypRz   244532.

 10. Edukacja w czasach cyfrowej zarazy / Paweł Kasprzak, [i in.]. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016 ; Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2016.
  - Sygn. WypRz   245253.
  - Sygn.
  CzytR   245832.

 11. Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy/
  pod red. Julii Dynkowskiej [i in.]. - Łódz : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
  - Sygn. WypRz   246096.

 12. Internet złych rzeczy / Julia Chmielecka. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2017.
  - Sygn. WypRz   246097.

 13. Literatura - nowe media: homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku / Bogusława Bodzioch-Bryła, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Adam Regiewicz ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. - Wyd. 2. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015.
  - Sygn. CzytR   243785.

 14. Nowe media w języku, kulturze i literaturze / pod red. Krzysztofa Sakowskiego i Łukasza Marka Plęsa. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016.
  - Sygn. WypRz   245378.

 15. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.
  - Sygn, WypRz   243921 ; Sygn. WypRz   244344.
  - Sygn. CzytR   243920.
 16. Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych : wirtualne grupy samopomocowe / Marta Kondracka-Szala. – Warszawa : „Difin”, 2015.
  - Sygn. WypRz   244559.
  - Sygn.
  CzytR   244558.

Artykuły:

 1. Agresywne zachowania młodzieży w sieci / perspektywa potrzeb agresora
  i ofiary
  / Irena Pufal-Struzik.
  // W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej. - 2016. - S. 115-126.
 2. Aktywność internautów w mediach społecznościowych / Anna Michniuk.
  // Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 7-9.
 3. Bezpieczeństwo dzieci w sieci / Sylwia Polcyn - Matuszewska.
  // Remedium. - 2015, nr 4, s. 10-11.
 4. Bezpieczny Internet / Dorota Janczak.
  // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 46-47.
 5. Bezpieczny Internet / Natalia Mielech ; rozm. przepr. Edyta Żmuda.
  // Polonistyka. - 2016, nr 2, s. 47-49.
 6. Bezpieczny Internet w świecie ciszy / Grażyna Gregorczyk.
  // Meritum. - 2016, nr 4, s. 92-98.
 7. Być albo nie być... na Facebooku - oto jest pytanie! / Katarzyna Chojnacka-Musiał.
  // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 3-5.
 8. Ciemna strona monitora / Barbara Trzos.
  // Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 12-13.
 9. Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfred Spitzer ; przeł.[z niem.] Małgorzata Guzowska. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2016.
 10. Cybernetyczny Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego : wirtualny przewodnik życia / Piotr Bińczak.
  // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 1-2, s. 74-78.
 11. Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y / Karol Konaszewski, Tomasz Prymak.
  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 31-39.
 12. Cyberprzestępczość seksualna na szkodę małoletniego / Karolina Kudyba.
  // Niebieska Linia. - 2016, nr 3, s. 3-6.
 13. Cyberprzestępczość zagrożeniem w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz wybrane aspekty prawno-karne jego zwalczania / Adam Pietrzkiewicz.
  // W: Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej. -  2016. - S. 103-114.
 14. Cyberrzeczywistość młodego człowieka / Sylwia Magdalena Teresiak.
  // W: Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2016. - S. 159-168.
 15. Czego nie powie ci Google tłumacz? : konspekt lekcji / Alicja Sroka.
  // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 1, s. 27.
 16. Człowiek w sieci : zagrożenia w cyberprzestrzeni : zagadnienia wybrane / Dorota Szurma.// W: Wyzwania XXI wieku a człowiek. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego, 2015. - S. 91-99.
 17. Czy dr Google może uzależniać? / Karolina Stenka, Karolina Pikulik, Paweł Izdebski.// Remedium. - 2017, nr 3, s. 2-4.
 18. Czy dzieci wiedzą, czym jest hejt? / Tadeusz Peter.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 61-62.
 19. Czy Internet pozbawia nas empatii? / Magdalena Goetz.// Niebieska Linia. - 2015, nr 3, s. 10-13.
 20. Czy zadania domowe mają jeszcze jakiś sens? / Mateusz Mazurek.// Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 23-24.
 21. Czy Internet pozbawia nas empatii? / Magdalena Goetz.// Niebieska Linia. - 2015, nr 3, s. 10-13.
 22. Diagnoza i konsekwencje psychologiczno-pedagogiczne Zespołu Uzależnienia od Internetu (ZUI) u młodzieży i młodych dorosłych / Agnieszka Kolek.// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.2, Dylematy społeczności cyfrowej. - Kraków : "Impuls", 2015. - S. 263-273.
 23. "Dopalacze", Internet oraz nowe rozwiązania prawne / Artur Malczewski.// Remedium. - 2016, nr 12, s. 26-27.
 24. Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / red. nauk. Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2016.
 25. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : "Impuls", 2016.
 26. Dzieci zagubione w sieci : NIK sprawdziła, co szkoły i poradnie wiedzą o e-uzależnieniach uczniów i co robią w tej sprawie / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 2, s. 12.
 27. Dziecko w Internecie - zagrożenia / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 4-7
 28. E-learning - moda czy konieczność? / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 22-23.
 29. Edukacja w czasach cyfrowej zarazy / Paweł Kasprzak, [i in.]. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016 ; Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2016.
 30. Fabryki hejterów / Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 70-72.
 31. Facebook zagrożeniem dla młodego człowieka / Sylwia Polcyn.// Remedium. - 2016, nr 9, s. 20-21.
 32. Funkcjonowanie pokolenia cyfrowego w środowisku rówieśniczym / Roman Solecki.// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.2, Dylematy społeczności cyfrowej. - Kraków : "Impuls", 2015. - S. 181-192.
 33. Gry komputerowe typu multiplayer online : szanse i zagrożenia / Dominika Przybyszewska.// W: Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2016. - S. 129-144.
 34. Hajs się zgadza, czyli o pieniądzach, które młodzież zarabia na popularności w Internecie / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 4, s. 62-64.
 35. Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 60-62.
 36. Hejting jako przykład współczesnego zagrożenia w przestrzeni społecznej / Emilia Szymczak.// Studia Edukacyjne. - Nr 37 (2015), s. 91-107.
 37. Incredibox! : co nam w duszy gra! Anna Dagmara Pozierak.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, s. 6-7.
 38. Internet - kreatywne narzędzie wspomagania edukacji na etapie wczesnoszkolnym / Lidia Pawelec.// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 7-15.
 39. Internet - rewolucja w edukacji? : jaka powinna być szkoła XXI wieku / Wojciech Kreft.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 45-46.
 40. Internet - szansa czy zagrożenie? / Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s. 48-51.
 41. Internet - wielość narzędzi, bogactwo danych, siła przekazu : szanse i zagrożenia / Sergo Kuruliszwili.// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia. - Kraków : "Impuls", 2015. - S. 155-164.
 42. Internet a edukacja / Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 8, s. 23-28.
 43. Internet a wychowanie w rodzinie / Urszula Tokarska.// Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 12-15.
 44. Internet jako skuteczne narzędzie pomocy / Magdalena Staniek.// Niebieska Linia. - 2016, nr 2, s. 25-27.
 45. Internet rozmontował kulturę / Wojciech Orliński ; rozm. przepr. Marcin Wilk.// Polonistyka. - 2016, nr 2, s. 8-10.
 46. Internet trafi pod szkolne strzechy / Kazimierz Włodawski.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 6, wkł. Nowe Technologie, s. 8-9.
 47. Internet w edukacji i wychowaniu : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan.// Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 33.
 48. Internet wyzwaniem dla człowieczeństwa... / Dominka Grodner.// W: Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku. - Warszawa, "Difin", 2016. - S. 142-147
 49. Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? : odbiorcza samoświadomość dzieci w wieku szkolnym / Anna Granat.// W: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - S. 75-110.
 50. Jak popkultura pomaga przezwyciężyć strach przed innym / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s. 57-59.
 51. Jak przeciwdziałać nienawiści / Maciej Kępka.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 79-82.
 52. Jak w sieci złowić miłość / Anna Miller.// Charaktery. - 2015, nr 5, s. 34-37.
 53. Jak wykorzystywać otwarte zasoby edukacyjne? / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 7, s. 46-49.
 54. Jaki nauczyciel w e-szkole? / Emilia Musiał.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 5, s. 15-24.
 55. Jakość komunikacji w czasach multimediów / Agnieszka Grzybowska, Katarzyna Hajzer.// Polonistyka. - 2016, nr 5, s. 18-21.
 56. Jedna fotka, duża krzywda : internauci pomagają w walce z pornografią dziecięcą w sieci / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 16, s. 9.
 57. Język Internetu w kontekście rozwoju kompetencji komunikacyjnych dziecka / Marek Banaszek.// W: Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka : wybrane aspekty. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM. - S. 272-285.
 58. Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych 2014 : (wybór).// W: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - S. 149-209.
 59. Kochankowie cyber-ery / Beata Banasiak-Parzych.// Charaktery. - 2015, nr 12, s. 38-41.
 60. Komputer dziecinnie prosty / Monika Bombol-Lagha.// Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 8-10.
 61. Komputerowy ćpun / Krzysztof Piersa. - Warszawa : MUZA SA, 2015.
 62. Komunikacja internetowa a zachowania agresywne dzieci i młodzieży / Grażyna Gaj.// W: Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2016. - S. 45-51.
 63. Komunikacja studentów polskich w Internecie u progu XXI wieku / Maria Siwko.// W: Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2016. - S. 145-157.
 64. Korzystanie przez młodzież gimnazjalną z Internetu i gier komputerowych / Ewa Gładysz.// W: Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2016. - S. 53-71.
 65. Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach / Ewa Ziemba.// W: Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce. - Warszawa : "CeDeWu", 2015. - S. 73-145.
 66. Książka i czytanie na emeryturze w XXI wieku w świetle stron www dla seniorów / Renata Aleksandrowicz.// W: Na co dzień i od święta : książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2015. - S. 659-705.
 67. Kształcenie wyprzedzające jako obiecujący model edukacyjny epoki smartfona / Stanisław Dylak.// W: Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli : wybrane konteksty. - Łódź : TheQ studio, 2015. - S. 65-75.
 68. Kształcenie wyprzedzające jako obiecujący model edukacyjny epoki smartfona / Stanisław Dylak.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 3-4, s. 6-13.
 69. Kto i dlaczego hejtuje (pielęgniarki) / Katarzyna Trzpiel.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2017, nr 3, s. 4-8.
 70. Lekcja na wyciągnięcie myszki : cyberprzestrzeń na "godzinach polskiego" / Anna Podemska-Kałuża.// Polonistyka. - 2016, nr 2, s. 22-25.
 71. Lipdub jako nowoczesna forma promocji instytucji non profit oraz narzędzie profilaktyki i aktywizacji społeczno-kulturalnej (nie tylko) nastoletnich użytkowników / Magdalena J. Cyrklaff.// W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - S. 240-250.
 72. Media elektroniczne wyzwaniem dla rodzica XX wieku / Anna Ozga.// W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej. - Kraków : "Impuls", 2016. - S. 149-157.
 73. Media jako narzędzie współczesnej edukacji na drodze do optymalizacji efektywności procesu nauczania / Dariusz Poleszak, Daria Maciołek.// W: Dziecko w mediach. - Warszawa : "Elipsa", 2016. - S. 292-303.
 74. Media w edukacji i wychowaniu / Sylwia Płusa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 5, s. 37-45.
 75. Media w edukacji
  /
  / Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 12, s. 35-38.
 76. Medialne uwikłania literatury a twórcze pisanie / Agnieszka Przybyszewska.// Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. - Kraków : "Impuls", 2016.. - S. 83-103.
 77. Miejsce i rola Internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej / Magdalena Wasylewicz, Jakub Czopek.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 4, s. 31-39.
 78. Między oficjalnością a potocznością. Leksykalne wykładniki stylu popularnonaukowego w wiedeoblogach o tematyce naukowej / Katarzyna Maciejak.// Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. - Kraków : "Impuls", 2016.. - S. 105-116.
 79. "Młodzi podłączeni i połączeni" : Internet jako cyfrowe podwórko współczesnej młodzieży / Agnieszka Belcer, Anna Wojnarowska.// W: Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2016. - S. 29-44.
 80. Mobilna biblioteka szkolna : aplikacje wspierające uczenie / Elżbieta Pryłowska-Nowak.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 3-6.
 81. Model Byod na lekcji / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 4, s. 52-55.
 82. Mroczna moc sieci / Robert Czulda.// Wiedza i Życie. - 2015, nr 11, s. 48-51.
 83. Multimedialni imigranci - research dobrych praktyk / Tomasz Ordza.// Biologia w Szkole. - 2017, nr 2, s.61-64.
 84. Muzyka i Internet, czyli młodość w czasach globalizacji / Monika Mazurek.// W: Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do globalnego świata. - Warszawa : "Difin", 2015. - S. 183-196.
 85. "Myszka i co dalej" : szanse i zagrożenia związane z dorastaniem online / Lidia Anna Wiśniewska.// W: Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. - Warszawa : "Difin", 2015. - S. 32-43.
 86. Najważniejszy jest pomysł : szkoła potrzebuje nie tylko komputerów, ale też wiedzy jak je wykorzystać / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 39, s. 6.
 87. Narzędzia dla nauczycieli XXI wieku - wybrane przykłady / Sylwia Polcyn-Matuszewska.// Remedium. - 2016, nr 3, s. 16-17.
 88. Narzędzia TIK a komunikacja tekstowa / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s. 48-51.
 89. Narzędziowy Internet / Iwona Szocińska.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 9, s. 56-57.
 90. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem narzędzia Padlet / Ewa Palka.// Język Polski w Liceum. - 2016/2017, nr 4, s. 34-49.
 91. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem platformy LearningApps.org. Cz. 1 / Ewa Palka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 3, s. 23-45.
 92. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem platformy LearningApps.org. Cz. 2 / Ewa Palka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 4, s. 21-33.
 93. Nauczanie przez Internet : Projekt Polskiej Szkoły Internetowej Libratus / Iwona Niziołek ; rozm. przepr. Marta Kaczmarek.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 3, s. 12-15.
 94. Nauczyciele w sieci / Agnieszka Kostrzewska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 11, s. 60-61.
 95. Nauczyciele wobec nowych trendów ICT : (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 81-95.
 96. Nauczycielskie sieciowanie i doświadczenia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / Agata Arkabus, Anna Płusa.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 1-2, s. 62-67.
 97. Nauczycielskie strony internetowe / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 9, s. 54-56.
 98. Nauka a media : wybrane sposoby prezentowania elementów systemu naukowego we współczesnych środkach masowego przekazu / Łukasz Jach.// Chowanna. - T. 1 (2015), s. 233-250.
 99. Nauka przez zabawę : bezpłatne aplikacje internetowe dla nauczycieli / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 8, s. 49-52.
 100. Nie daj się nabrać fake newsom / Agata Łuczyńska, Marta Puciłowska.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 5, dod. Nowe Technologie, s. 8-9.
 101. Nie-bezpieczny internet : scenariusz zajęć np. z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (8 lutego) / Aleksandra Batura-Mańka.// Sygnał. - 2017, nr 2, s. 38-40.
 102. Niekończące się śniadanie. Telewizja jako hipertekst / Tomasz Kozłowski.// Kultura i Edukacja. - 2015, nr 3, s. 11-26.
 103. Nowa technologia w starej szkole / Agnieszka Szplit.// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 3, s. 95-102.
 104. Nowe oblicze blended learningu / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 2, s. 54-56.
 105. Nowe technologie w pracy każdego nauczyciela / Anna Michnik.// Remedium. - 2015, nr 7-8, s. 44-45.
 106. Nowe technologie w praktyce / Karolina Antkowiak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 5, dod. Nowe Technologie, s. 12-13.
 107. Nowoczesne technologie : nadzieja czy przekleństwo? / Joanna Jaworska.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 5, s. 45-47.
 108. Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej / red. nauk. Anna Skoczek, Anna Piestrzyńska. - Kraków : Akademia Ignatianum ; WAM, 2016.
 109. O poezji w czasach Internetu i Marka Sztarbowskim : poeci czasów Internetu /  Elżbieta Binswanger-Stefańska.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 7-8, s. 6-12.
 110. O recenzjach w internacie z perspektywy bibliotekarza / Aldona Zawałkiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, s. 3-8.
 111. Ocena poziomu kompetencji komunikacyjnych "pokolenia Google" z perspektywy nowoczesności i postępu / Ewa Boksa.// W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej. - Kraków : "Impuls", 2016. - S. 101-112.
 112. Odwrócona lekcja : przykłady aplikacji do wykorzystania / Anna Szeląg.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 11, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, s. 9-10.
 113. Patologiczne korzystanie z Internetu i gier a problem wagarowania wśród gimnazjalistów / Marta Rukat.// Remedium. - 2016, nr 6, s. 8-10.
 114. Pedagogika przestrzeni informacyjnej / Sylwia Jaskuła.// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia. - Kraków : "Impuls", 2015. - S. 77-94.
 115. Platforma e-learningowa w procesie kształtowania i sprawdzania umiejętności informatycznych / Tomasz Frankowski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 203-210.
 116. Platforma Edmodo / zdalne nauczanie w praktyce / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 3, s. 41-44.
 117. Platforma YOUTUBE w społecznej recepcji dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VI) / Bartosz Pietrzyk.// W: Recepcja mediów przez dzieci
  w wieku szkolnym. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - S. 41-52.
 118. Polska szkoła w cyfrowym peletonie? / Włopdzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 6, wkł. Nowe Technologie, s. 4-6.
 119. Pozyskiwanie informacji z Internetu : scenariusz zajęć komputerowych - klasa V / Ewa Gałązka.// Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 32-33.
 120. Praca w chmurze : zdalnie, wirtualnie, ale razem / Anna Michniuk.// Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 18-21.
 121. Praktyczne wykorzystanie nowych technologii w poszczególnych obszarach edukacyjnych : edukacja matematyczna i język obcy nowożytny // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 1, s.47-51.
 122. Praktyka wykorzystania platfomy e-learningowej w dydaktyce na przykładzie uczelni technicznej / Kuczek Łukasz [i in.]// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 187-194.
 123. Program Empressr : plusy i minusy aplikacji do tworzenia prezentacji multimedialnych / Filip Dembski.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji nr 3, s. 14-16.
 124. Program eTwinning : Europejska Współpraca Szkół / Gracjana Więckowska.// Meritum. - 2015, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 3, s. 22-24.
 125. Projekt EDUSCIENCE oczami jego realizatorów i twórców / Agata Goździk, Leszek Lotkowski, Tomasz Juńczyk, rozm. przepr. Wojciech Piotrowski.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 1-2, s. 68-73.
 126. Propozycje metodyczne pedagoga społecznego w kontekście edukowania do świadomego korzystania z możliwości PC oraz zasobów internetowych / Rafał Dłużyński.// Wychowanie na co Dzień. - 2015,
  nr 3, s. 18-23.
 127. Próba nakreślenia modelowego rozwiązania dotyczącego e-learningu akademickiego / Artur Wojno.// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.2, Dylematy społeczności cyfrowej. - Kraków : "Impuls", 2015. - S. 83-104.
 128. Przestrzeń cyfrowa pułapką dla dzieci i młodzieży / Anna Andrzejewska.// Świat Problemów. - 2017, nr 1, s. 25-29.
 129. Przykład wykorzystania TIK w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 12, s. 39-40.
 130. Przyszłość TIK w edukacji / Ewa Kędracka-Feldman.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 48-51.
 131. Realizacja postawy programowej a realne szanse i zagrożenia wirtualnego świata - Internetu w pracy z uczniem szkoły podstawowej / Agnieszka Gołębieska-Wesołowska.// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.2, Dylematy społeczności cyfrowej. - Kraków : "Impuls", 2015. - S. 225-241.
 132. Recepcja nowych mediów przez dzieci w wieku szkolnym : twórca i użytkownik przekazu medialnego / Grzegorz Rekiel, Dariusz Okoń.// W: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - S. 113-131.
 133. Resocjalizacja w "poszerzonej rzeczywistości" / Marek Łukasiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 9, s. 28-34.
 134. Rezygnowanie z nowych technologii w procesie nauczania to jak chowanie głowy w piasek / Anna Grzegory ; rozm. przepr. Anna Przybył.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 10, s. 10-11.
 135. Rodzice wobec zagrożeń a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni / Sylwester Bębas.// W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej. - Kraków : "Impuls", 2016. - S. 159-168.
 136. Rok czytelnika : projekt metodą webquest / Jolanta Wawoczny.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 24-25.
 137. Rola autentycznych danych korpusowych oraz słowników i tłumaczy internetowych w nauczaniu języka angielskiego dzieci i młodzieży / Dorota Gonigroszek.// W: Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2016. - S. 73-83.
 138. Rola czynników socjokulturowych w zakresie przemian obyczajowości seksualnej / Katarzyna Klonowska.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 50-51.
 139. Rola Internetu w stymulowaniu rozwoju dzieci i młodzieży / Paulina Tumidajewicz.// W: Opieka jako kategoria wychowawcza : metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016.. - S. 184-193.
 140. Rola specjalistycznych blogów w rozwoju zawodowym / Elwira Litaszewska,, Sylwia Polcyn-Matuszewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 9, s. 50-53.
 141. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych cyfrowych tubylców / Emilia Musiał// Nowa Szkoła. - 2016, nr 3, s. 40-49.
 142. Rozszerzona rzeczywistość jako nowoczesne techniczno-informatyczne narzędzie dydaktyczne / Tomasz Warchoł.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 4, s. 50-57.
 143. Samodoskonalenia z pomocą TIK / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 16, s. 48-51.
 144. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem internetu i komputera w kl. I / Beata Gola, Maria Sudoł.// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 79-93.
 145. Seksting czyli wirtualny ekshibicjonizm, który może śledzić cały świat / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 44-46.
 146. Seksting i grooming / Finka Cyntia Heynemann.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 74-77.
 147. Seksting : tylko nikomu nie pokazuj moich zdjęć... / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 61-63.
 148. Słów kilka o prowadzeniu kursów e-learningowych Cz. 1 [dokument elektroniczny] / Magdalena Mrozkowiak.// Edukator Zawodowy. - 2015, lipiec, S. 20.
 149. Słów kilka o prowadzeniu kursów e-learningowych. Cz. 2 [dokument elektroniczny] / Magdalena Mrozkowiak.// Edukator Zawodowy. - 2015, lipiec, S. 21.
 150. Społeczna odpowiedzialność mediów za przekaz informacyjny / Agata Opolska-Bielańska.// W: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - S. 133-145.
 151. Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych uczniów / Irena Szewczyk-Kowalewska.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 5, S. 24-35.
 152. Spostrzeganie przez studentów zagrożeń w obszarze życia osobistego oraz rodzinnego wynikających z rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Beata Stachowiak.// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.2, Dylematy społeczności cyfrowej. - Kraków : "Impuls", 2015. - S. 107-121.
 153. Strategia dotarcia do wiarygodnych informacji za pośrednictwem Internetu stosowane przez osoby dorosłe / Joanna Bierówka.// Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. - Kraków : "Impuls", 2016.. - S. 145-157.
 154. Szkolna walka z wulgaryzmami / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 82-85.
 155. Szkoła dla pokolenia sieci? : dyskusja o zasadności zmian / Natalia Bednarska, Marta Kochanek, Agnieszka Piejka.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 111-123.
 156. Środki dydaktyczne pożądane przez cyfrowych tubylców / Dariusz Stanuchowski.// W: Edukacja i/a mózg : mózg a/i edukacja. - Kraków : "Impuls", 2016. - S.79-92.
 157. Tablet dla każdego / Kinga Krzemińska// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 2, s. 58-59.
 158. Tabletowe wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska.// Meritum. - 2016, nr 4, s. 68-83.
 159. Tablica interaktywna w praktyce nauczyciela / Agnieszka Bugdalska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, dod. Nowe Technologie, s. 14-16.
 160. Techno-mózg / Monika Gryboś.// Sygnał. - 2016, nr 3, s. 53-54.
 161. Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie uczenia się i tworzenia wiedzy / Renata Zaborek.// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 16-22.
 162. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.
 163. Technologie informacyjno-komunikacyjne w AAC / Elżbieta Chilińska-Karpowicz, Krystyna Kowalczyk.// Forum Logopedy. - 2017, nr 19, s. 33-36.
 164. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 4, s. 53-59.
 165. Technologie nie takie straszne / Anna Grzegory.// Życie Szkoły. - 2016, nr 7, s. 8-11.
 166. Treści pornograficzne w Internecie zagrożeniem dla bibliotek? / Barbara Szczepańska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 1, s. 3-5.
 167. Trudności wychowawcze wynikające z siecioholizmu młodzieży gimnazjalnej : sprawozdanie z badań / Wojciech Walat.// W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej. - Kraków : "Impuls", 2016. - S. 127-147.
 168. Trzy stopnie do analfabetyzmu funkcjonalnego homo interneticusa / Wojciech Walat.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2016, nr 1, s. 22-30.
 169. u-Learning - wielowymiarowy ekosystem edukacji XXI wieku dla Digital Natives / Wojciech Kreft.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 2-3, s. 92-97.
 170. Uczenie się w cyfrowym świecie / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 7, s. 38-40.
 171. Uczenie się za pomocą wyszukiwania internetowego / Natalia Bednarska.// W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia. - Kraków : "Impuls", 2015. - S. 221-231.
 172. Uczeń scyfryzowany : zagrożenia i ich profilaktyka pedagogiczna / Sławomir Kania.// W: Edukacja i/a mózg : mózg a/i edukacja. - Kraków : "Impuls", 2016. - S. 61-77.
 173. Uczymy się w cyfrowych uniwersytetach / Elżbieta Pryłowska-Nowak.// Geografia w Szkole. - 2017, nr 2, s. 44-46.
 174. Uzależnienie od nowych mediów - czy wymagają innego podejścia w szkole? /  Marusz Przybyła, Tomasz Przybyla.// W: Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli : wybrane konteksty. - Łódź : TheQ studio, 2015. - S. 133-152.
 175. W (nie)rzeczywistej relacji z innym, czyli miłość i seks w cyberprzemocy / Katarzyna Waszyńska.// Studia Edukacyjne. - 2015, nr 34, s. 197-210.
 176. W poszukiwaniu e-autorytetu / Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 62-64.
 177. W wirtualnej pułapce - uzależnienie od Internetu / Radosław Mysior.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 2, s. 19-28.
 178. Warsztat małego artysty - facebookowe inspiracje dla nauczycieli / Sylwia Polcyn-Matuszewska.// Remedium. - 2016, nr 4, s. 22-23.
 179. Wartość wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną na forum internetowym / Aneta Jarzębińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 39-46.
 180. WCAG 2.0 w e-learningu : wymagania dla równości / Olga Pawłowska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 1, s. 93-102.
 181. Webinarium : wykorzystanie środowiska wirtualnego w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy / Aldona Zawałkiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s.6-9.
 182. WebQuest / Gryboś Monika.// Sygnał. - 2016, nr 3, s. 42-45.
 183. WebQuest w pracy dydaktycznej i wychowawczej / Mariola Tracz.// Geografia w Szkole. - 2016, nr 5, s. 35-39.
 184. Wiedz@ cię obroni - bezpieczny komputer : scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą w klasie VI / Jolanta Sasin.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 31.
 185. Wikipedia na uczelni i w szkole - przyszli nauczyciele o Wikipedii / Natalia Bednarska.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 141-153.
 186. Wirtualna komunikacja i współpraca / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 8, s. 56-59.
 187. Wpływ Internetu na relacje międzyludzkie / Maciej Wierzchnicki.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 11-12, s. 13-17.
 188. Wpływ nowych technologii na czytanie naukowe / Marek Nahotko.// W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - S. 138-150.
 189. Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych : wirtualne grupy samopomocowe / Marta Kondracka-Szala. - Warszawa : "Difin", 2015.
 190. Współczesne wyzwania dla technologii edukacyjnych a kompetencje medialne nauczycieli / Waldemar Grądzki.// W: Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań. - Warszawa : "Difin", 2015. - S. 136-144.
 191. Współpraca ze społecznością internetową / Regina Leniart-Gansiniec.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 7, s. 56-60.
 192. Wybrane technologie informacyjne dla edukacji : zarys problematyki / Waldemar Furmanek.// Nowe Horyzonty Edukacji. – 2016, nr 1, s. 15-21.
 193. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gimnazjach / Małgorzata Kłobuszewska, Magdalena Rokicka.// Edukacja. – 2016, nr 2, s. 32-46.
 194. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w praktyce nauczania / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. – 2017, nr 5, s. 45-48.
 195. Wykorzystanie TIK na lekcjach / Marcin Zaród.// Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 3, s. 43-47.
 196. Wykorzystanie TIK w pracy szkolnego logopedy / Anna Grzegory.// Meritum. – 2016, nr 4, s. 43-48.
 197. „Z Internetem za pan brat” – jak mądrze korzystać z sieci / Magda Flisiak, Paulina Gajewska.// W: Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. – Warszawa : „Difin”, 2016. – S. 186-204.
 198. Zachowania autodestrukcyjne wśród młodzieży / Aneta Baranowska.// Pedagogika Społeczna. – 2015, nr 4, s. 97-116.
 199. Zagrożenia w świecie multimediów / Marta Cholewińska-Dacka.
  // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 1, s. 42-45.

 200. Zagrożenia wynikające z użytkowania technologii informacyjnych / Maria Trzcińska-Król.
  // W: Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. T.2, Dylematy społeczności cyfrowej. – Kraków : „Impuls”, 2015. – S. 209-223.

 201. Zagrożenia zdrowotne dzieci związane z używaniem internetu / Ewa Sowa-Behtane.
  // Edukacja i Dialog. – 2015, nr ¾ s. 34-37
  .

 202. Zajrzyj, sprawdź i poleć innym : zestaw ciekawych stron dla uczniów i nauczycieli / Hanna Basaj.
  // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji nr 02, s. 6-11.
 203. Zaplątani w sieć / Joanna Jaworska.
  // Wychowawca. – 2016, nr 11, s. 10-11.
 204. Zarzucone sieci w sieci / Aneta Zdunek.
  // Świat Problemów. – 2016, nr 12, s. 32-34.
 205. Zastosowanie technologii informacyjnej w edukacji osób niepełnosprawnych / Renata Spyrka-Chlipała.
  // W: Nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej. – Kraków : Akademia Ignatianum, WAM, 2016. – S. 93-106.

 206. Zostań edukatorem przyszłości - Trenerem online! / Agnieszka Ciereszko.
  // Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 57-58.
 207. Zostań mistrzem Pokemon : edukacyjne wykorzystanie wirtualnej rozrywki i gier mobilnych / Magdalena Brewczyńska.
  // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 6-9.

na podstawie zbiorów PBW Rzeszów
oprac. Alina Daniel
Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Rzeszów, dn. 05.10.2017r.

Autor: Alina Daniel